16. 12. 2019  3:44 Albína
Akademický informační systém

Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 48

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile20152015Mladý výskumníkR. HasaÚDTK SjF
Aplikácia generatívneho projektovania v automobilovom priemysle20142015Pokračujúci mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK SjF
Automobilový inžinier 21. storočia (AI 21, kód 13120120130)20052008-- Iný domáci --M. PolóniOALSM ÚDTK SjF
Energetické zhodnotenie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch (APVV-0015-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK SjF
Experimentálna jednotka pre výučbu spaľovacích motorov (026STU-4/2018)20182020KEGAM. PolóniÚDTK SjF
Experimentálne merania integrálnych parametrov motora20152015-- Iný domáci --M. PolóniÚDTK SjF
EZAP Energetické zhodnotenie alternatívnych palív - procesných plynov v spaľovacích motoroch. (1/0301/17)20172019VEGAM. PolóniÚDTK SjF
Generatívny konštrukčný návrh výrobných a hnacích komponentov s aplikáciou technológií Rapid Prototyping (APVV-14-0140)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. VerešÚDTK SjF
Generatívny konštrukčný návrh výrobných a hnacích komponentov s aplikáciou technológií Rapid Prototyping (APVV-17-0140)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. VerešÚDTK SjF
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosna and Herzegovina (530577-2012-RS-TEMPUS-JPCR)20122015Joint ProjectsM. VerešÚDTK SjF
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (530577 – 2012 – RS – TEMPUS – JPCR)20132015-- Iný medzinárodný --M. VerešÚDTK SjF
Návrh experimentálneho overenia vlastností aktívneho dvojhmotového zotrvačníka v pohone automobilu20192019Mladý výskumníkK. SlobodaÚDTK SjF
Nové metódy ovplyvňovania komfortu automobilu20142014Mladý výskumníkT. MilesichÚDTK SjF
Optimalizácia geometrických parametrov a výskum vplyvu povlakov na hlučnosť a trvanlivosť štandardného a HCR ozubenia v hybridných pohonoch vozidiel (1/0277/12)20132016VEGAM. VerešÚDTK SjF
Ovládanie semiaktívneho systému tlmenia cestného motorového vozidla20132013Mladý výskumníkB. JanikovičÚDTK SjF
Paralelná numerická optimalizácia pre rýchly a adaprívny odhad pomocou pozorovateľa s pohyblivým horizontom20122013Mladý výskumníkT. PolóniÚDTK SjF
Podpora výučby odborných predmetov prostredníctvom vzdelávania v odbore dopravné stroje a zariadenia (007STU/4-2019)20192021KEGAL. GulanÚDTK SjF
Posudzovanie vplyvu zaťaženia na nosné časti mobilných pracovných strojov pri simulácii prevádzkových skúšok podľa noriem ISO 14 397 -- 1 a ISO 14397 -- 220122013Mladý výskumníkV. PulkovníkÚDTK SjF
Preplňovaný spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny z obnoviteľných zdrojov energie (APVV-17-0006)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK SjF
Realizácia merania parametrov mobilného pracovného stroja20132013Mladý výskumníkM. MoťovskýÚDTK SjF
Rozšírenie možností generatívneho projektovania v automobilovom priemysle20132013Mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK SjF
Senzorický systém pre magneticky levitujúci hriadeľ20152015Mladý výskumníkM. KertészÚDTK SjF
SMAP Spaľovacie motory s pohonom na alternatívne palivá vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie (1/0017/14)20142016VEGAM. PolóniÚDTK SjF
Stavba experimentálneho zariadenia pre riadenie pohonu otoče mobilného pracovného stroja20112012Mladý výskumníkM. GlatzÚDTK SjF
Štúdium tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (1/0227/15)20152017VEGAM. BošanskýÚDTK SjF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-04-1112)2011--CEEPUSM. VerešÚDTK SjF
Variabilný bi-frakčný vznetový motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-17-0507)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK SjF
Vibrodiagnostická analýza dvojvalcového piestového kompresora20152015-- Iný domáci --Ľ. MagdolenÚDTK SjF
Vybudovanie centra na výučbu inžinierskych predmetov v dvoch jazykových mutáciách (011STU-4/2013)20132016KEGAJ. BukoveczkyÚDTK SjF
Vypracovanie počítačového 3D CAD modelu nastaviteľného navíjacieho prípravku pre navíjanie cievok transformátora a technickej dokumentácie20152015-- Iný domáci --P. SlovákÚDTK SjF
Výroba prototypu elektrického invalidného vozidla pre ľahký terén20162016Mladý výskumníkT. LiedlÚDTK SjF
Výskum aplikovateľnosti metódy generatívneho konštruovania pri návrhu modulov mobilných strojov s prihliadnutím na trvalo udržateľný rozvoj (1/0391/19)20192021VEGAL. GulanÚDTK SjF
Výskum metód generovania vnútorných štruktúr komponentov zhotovených FDM metódou s dôrazom na ich mechanické vlastností20182019Excelentné tímy mladých výskumníkovP. ZaujecÚDTK SjF
Výskum modulárnej štruktúry novej generácie pásových ťahačov pre technológie v enviromentálne citlivom prostredí (APVV-17-0309)2018--APVV - Všeobecná výzvaL. GulanÚDTK SjF
Výskum možností implementácie koridorov pre autonómne vozidlá (APVV-18-0491)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. MagdolenÚDTK SjF
Výskum možnosti uplatnenia metód ge-neratívneho konštruovania pri vývoji modulov mobilných pracovných strojov (1/0445/15)20152017VEGAL. GulanÚDTK SjF
Výskum možností využitia generatívneho konštruovania v procese návrhu modulov mobilných strojov s aplikáciou materiálov a technológií zohľadňujúcich trvalo udržateľný rozvoj (1/0449/18)20182020VEGAL. GulanÚDTK SjF
Výskum platformy modulov vybranej skupiny mobilných pracovných strojov, ich optimalizácia metódami generatívneho konštruovania (APVV-15-0524)20162020APVV - Všeobecná výzvaL. GulanÚDTK SjF
Výskum prevádzkovej životnosti rozhodujúcich stavebných modulov mobilných pracovných strojov (1/0301/12)20132016VEGAL. GulanÚDTK SjF
Výskum tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov na báze tenkých kovových vrstiev (1/0425/18)20182020VEGAM. BošanskýÚDTK SjF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-17-0576)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. BošanskýÚDTK SjF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-18-0045)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. BošanskýÚDTK SjF
Výskum vplyvu materiálových vlastností gumo-kovových komponentov na zníženie vysokofrekvenčných vibrácií a hluku v konštrukčných uzloch elektromobilov (APVV-18-0464)2019--APVV - Všeobecná výzvaJ. DankoÚDTK SjF
Výskum vplyvu semiaktívnych prvkov pruženia na bezpečnosť a pohodlie jazdy automobilu20122013Mladý výskumníkJ. DankoÚDTK SjF
Vývoj a výroba unikátneho skúšobného zariadenia pre skúšanie vnútorného HCR ozubenia hybridných pohonov automobilov + zápis úžitkového vzoru20142014Mladý výskumníkA. KrajčovičÚDTK SjF
Vývoj snímača vibrácií20152015-- Iný domáci --Ľ. MagdolenÚDTK SjF
Vznetový variabilný bi-frakčný motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-18-0230)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK SjF
Zahraničná spolupráca a propagácia generatívneho konštuovania20162016Mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK SjFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně