Nov 22, 2019   10:34 p.m. Cecília
Academic information system

Institute of transport technology and designing (FME) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 48

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile20152015Mladý výskumníkR. HasaÚDTK FME
Aplikácia generatívneho projektovania v automobilovom priemysle20142015Pokračujúci mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK FME
Automobilový inžinier 21. storočia (AI 21, kód 13120120130)20052008-- Iný domáci --M. PolóniOALSM ÚDTK FME
Energetické zhodnotenie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch (APVV-0015-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK FME
Experimental unit for teaching combustion engines (026STU-4/2018)20182020KEGAM. PolóniÚDTK FME
Experimentálne merania integrálnych parametrov motora20152015-- Iný domáci --M. PolóniÚDTK FME
EZAP Energetické zhodnotenie alternatívnych palív - procesných plynov v spaľovacích motoroch. (1/0301/17)20172019VEGAM. PolóniÚDTK FME
Generative engineering design of production and powertrain components with usage of Rapid Prototyping technologies (APVV-17-0140)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. VerešÚDTK FME
Generatívny konštrukčný návrh výrobných a hnacích komponentov s aplikáciou technológií Rapid Prototyping (APVV-14-0140)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. VerešÚDTK FME
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosna and Herzegovina (530577-2012-RS-TEMPUS-JPCR)20122015Joint ProjectsM. VerešÚDTK FME
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (530577 – 2012 – RS – TEMPUS – JPCR)20132015-- Iný medzinárodný --M. VerešÚDTK FME
Návrh experimentálneho overenia vlastností aktívneho dvojhmotového zotrvačníka v pohone automobilu20192019Mladý výskumníkK. SlobodaÚDTK FME
Nové metódy ovplyvňovania komfortu automobilu20142014Mladý výskumníkT. MilesichÚDTK FME
Optimalizácia geometrických parametrov a výskum vplyvu povlakov na hlučnosť a trvanlivosť štandardného a HCR ozubenia v hybridných pohonoch vozidiel (1/0277/12)20132016VEGAM. VerešÚDTK FME
Ovládanie semiaktívneho systému tlmenia cestného motorového vozidla20132013Mladý výskumníkB. JanikovičÚDTK FME
Paralelná numerická optimalizácia pre rýchly a adaprívny odhad pomocou pozorovateľa s pohyblivým horizontom20122013Mladý výskumníkT. PolóniÚDTK FME
Podpora výučby odborných predmetov prostredníctvom vzdelávania v odbore dopravné stroje a zariadenia (007STU/4-2019)20192021KEGAL. GulanÚDTK FME
Posudzovanie vplyvu zaťaženia na nosné časti mobilných pracovných strojov pri simulácii prevádzkových skúšok podľa noriem ISO 14 397 -- 1 a ISO 14397 -- 220122013Mladý výskumníkV. PulkovníkÚDTK FME
Preplňovaný spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny z obnoviteľných zdrojov energie (APVV-17-0006)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK FME
Realizácia merania parametrov mobilného pracovného stroja20132013Mladý výskumníkM. MoťovskýÚDTK FME
Research of Modules Platform of Selected Mobile Working Machines Gropu, their Optimalization by means of Generative Design Methods (APVV-15-0524)20162020APVV - Všeobecná výzvaL. GulanÚDTK FME
Research of the possibilities of using generative engineering design in the development of mobile machine modules with application of sustainable materials and technologies (1/0449/18)20182020VEGAL. GulanÚDTK FME
Research on methods of generating internal structures of components made by FDM method with emphasis on their mechanical properties20182019Excelentné tímy mladých výskumníkovP. ZaujecÚDTK FME
Rozšírenie možností generatívneho projektovania v automobilovom priemysle20132013Mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK FME
Senzorický systém pre magneticky levitujúci hriadeľ20152015Mladý výskumníkM. KertészÚDTK FME
SMAP Spaľovacie motory s pohonom na alternatívne palivá vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie (1/0017/14)20142016VEGAM. PolóniÚDTK FME
Stavba experimentálneho zariadenia pre riadenie pohonu otoče mobilného pracovného stroja20112012Mladý výskumníkM. GlatzÚDTK FME
Štúdium tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (1/0227/15)20152017VEGAM. BošanskýÚDTK FME
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-04-1112)2011--CEEPUSM. VerešÚDTK FME
Variabilný bi-frakčný vznetový motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-17-0507)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK FME
Vibrodiagnostická analýza dvojvalcového piestového kompresora20152015-- Iný domáci --Ľ. MagdolenÚDTK FME
Vybudovanie centra na výučbu inžinierskych predmetov v dvoch jazykových mutáciách (011STU-4/2013)20132016KEGAJ. BukoveczkyÚDTK FME
Vypracovanie počítačového 3D CAD modelu nastaviteľného navíjacieho prípravku pre navíjanie cievok transformátora a technickej dokumentácie20152015-- Iný domáci --P. SlovákÚDTK FME
Výroba prototypu elektrického invalidného vozidla pre ľahký terén20162016Mladý výskumníkT. LiedlÚDTK FME
Výskum aplikovateľnosti metódy generatívneho konštruovania pri návrhu modulov mobilných strojov s prihliadnutím na trvalo udržateľný rozvoj (1/0391/19)20192021VEGAL. GulanÚDTK FME
Výskum modulárnej štruktúry novej generácie pásových ťahačov pre technológie v enviromentálne citlivom prostredí (APVV-17-0309)2018--APVV - Všeobecná výzvaL. GulanÚDTK FME
Výskum možností implementácie koridorov pre autonómne vozidlá (APVV-18-0491)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. MagdolenÚDTK FME
Výskum možnosti uplatnenia metód ge-neratívneho konštruovania pri vývoji modulov mobilných pracovných strojov (1/0445/15)20152017VEGAL. GulanÚDTK FME
Výskum prevádzkovej životnosti rozhodujúcich stavebných modulov mobilných pracovných strojov (1/0301/12)20132016VEGAL. GulanÚDTK FME
Výskum tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov na báze tenkých kovových vrstiev (1/0425/18)20182020VEGAM. BošanskýÚDTK FME
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-17-0576)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. BošanskýÚDTK FME
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-18-0045)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. BošanskýÚDTK FME
Výskum vplyvu materiálových vlastností gumo-kovových komponentov na zníženie vysokofrekvenčných vibrácií a hluku v konštrukčných uzloch elektromobilov (APVV-18-0464)2019--APVV - Všeobecná výzvaJ. DankoÚDTK FME
Výskum vplyvu semiaktívnych prvkov pruženia na bezpečnosť a pohodlie jazdy automobilu20122013Mladý výskumníkJ. DankoÚDTK FME
Vývoj a výroba unikátneho skúšobného zariadenia pre skúšanie vnútorného HCR ozubenia hybridných pohonov automobilov + zápis úžitkového vzoru20142014Mladý výskumníkA. KrajčovičÚDTK FME
Vývoj snímača vibrácií20152015-- Iný domáci --Ľ. MagdolenÚDTK FME
Vznetový variabilný bi-frakčný motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-18-0230)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK FME
Zahraničná spolupráca a propagácia generatívneho konštuovania20162016Mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK FMEKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed