Institute of transport technology and designing (FME) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 48

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
obhájený Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile20152015Mladý výskumníkR. HasaÚDTK FME
obhájený Aplikácia generatívneho projektovania v automobilovom priemysle20142015Pokračujúci mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK FME
obhájený Automobilový inžinier 21. storočia (AI 21, kód 13120120130)20052008-- Iný domáci --M. PolóniOALSM ÚDTK FME
obhájený Energetické zhodnotenie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch (APVV-0015-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK FME
řešený Experimental unit for teaching combustion engines (026STU-4/2018)20182020KEGAM. PolóniÚDTK FME
obhájený Experimentálne merania integrálnych parametrov motora20152015-- Iný domáci --M. PolóniÚDTK FME
řešený EZAP Energetické zhodnotenie alternatívnych palív - procesných plynov v spaľovacích motoroch. (1/0301/17)20172019VEGAM. PolóniÚDTK FME
zamítnutý Generative engineering design of production and powertrain components with usage of Rapid Prototyping technologies (APVV-17-0140)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. VerešÚDTK FME
zamítnutý Generatívny konštrukčný návrh výrobných a hnacích komponentov s aplikáciou technológií Rapid Prototyping (APVV-14-0140)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. VerešÚDTK FME
řešený Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosna and Herzegovina (530577-2012-RS-TEMPUS-JPCR)20122015Joint ProjectsM. VerešÚDTK FME
obhájený Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (530577 – 2012 – RS – TEMPUS – JPCR)20132015-- Iný medzinárodný --M. VerešÚDTK FME
přijatý Návrh experimentálneho overenia vlastností aktívneho dvojhmotového zotrvačníka v pohone automobilu20192019Mladý výskumníkK. SlobodaÚDTK FME
obhájený Nové metódy ovplyvňovania komfortu automobilu20142014Mladý výskumníkT. MilesichÚDTK FME
řešený Optimalizácia geometrických parametrov a výskum vplyvu povlakov na hlučnosť a trvanlivosť štandardného a HCR ozubenia v hybridných pohonoch vozidiel (1/0277/12)20132016VEGAM. VerešÚDTK FME
obhájený Ovládanie semiaktívneho systému tlmenia cestného motorového vozidla20132013Mladý výskumníkB. JanikovičÚDTK FME
obhájený Paralelná numerická optimalizácia pre rýchly a adaprívny odhad pomocou pozorovateľa s pohyblivým horizontom20122013Mladý výskumníkT. PolóniÚDTK FME
podaný Podpora výučby odborných predmetov prostredníctvom vzdelávania v odbore dopravné stroje a zariadenia (007STU/4-2019)20192021KEGAL. GulanÚDTK FME
obhájený Posudzovanie vplyvu zaťaženia na nosné časti mobilných pracovných strojov pri simulácii prevádzkových skúšok podľa noriem ISO 14 397 -- 1 a ISO 14397 -- 220122013Mladý výskumníkV. PulkovníkÚDTK FME
řešený Preplňovaný spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny z obnoviteľných zdrojov energie (APVV-17-0006)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK FME
obhájený Realizácia merania parametrov mobilného pracovného stroja20132013Mladý výskumníkM. MoťovskýÚDTK FME
řešený Research of Modules Platform of Selected Mobile Working Machines Gropu, their Optimalization by means of Generative Design Methods (APVV-15-0524)20162020APVV - Všeobecná výzvaL. GulanÚDTK FME
podaný Research of the possibilities of using generative engineering design in the development of mobile machine modules with application of sustainable materials and technologies (1/0449/18)20182020VEGAL. GulanÚDTK FME
zamítnutý Research on methods of generating internal structures of components made by FDM method with emphasis on their mechanical properties20182019Excelentné tímy mladých výskumníkovP. ZaujecÚDTK FME
obhájený Rozšírenie možností generatívneho projektovania v automobilovom priemysle20132013Mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK FME
obhájený Senzorický systém pre magneticky levitujúci hriadeľ20152015Mladý výskumníkM. KertészÚDTK FME
řešený SMAP Spaľovacie motory s pohonom na alternatívne palivá vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie (1/0017/14)20142016VEGAM. PolóniÚDTK FME
obhájený Stavba experimentálneho zariadenia pre riadenie pohonu otoče mobilného pracovného stroja20112012Mladý výskumníkM. GlatzÚDTK FME
řešený Štúdium tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (1/0227/15)20152017VEGAM. BošanskýÚDTK FME
řešený Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-04-1112)2011--CEEPUSM. VerešÚDTK FME
zamítnutý Variabilný bi-frakčný vznetový motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-17-0507)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK FME
obhájený Vibrodiagnostická analýza dvojvalcového piestového kompresora20152015-- Iný domáci --Ľ. MagdolenÚDTK FME
obhájený Vybudovanie centra na výučbu inžinierskych predmetov v dvoch jazykových mutáciách (011STU-4/2013)20132016KEGAJ. BukoveczkyÚDTK FME
obhájený Vypracovanie počítačového 3D CAD modelu nastaviteľného navíjacieho prípravku pre navíjanie cievok transformátora a technickej dokumentácie20152015-- Iný domáci --P. SlovákÚDTK FME
řešený Výroba prototypu elektrického invalidného vozidla pre ľahký terén20162016Mladý výskumníkT. LiedlÚDTK FME
podaný Výskum aplikovateľnosti metódy generatívneho konštruovania pri návrhu modulov mobilných strojov s prihliadnutím na trvalo udržateľný rozvoj (1/0391/19)20192021VEGAL. GulanÚDTK FME
podaný Výskum modulárnej štruktúry novej generácie pásových ťahačov pre technológie v enviromentálne citlivom prostredí (APVV-17-0309)2018--APVV - Všeobecná výzvaL. GulanÚDTK FME
podaný Výskum možností implementácie koridorov pre autonómne vozidlá (APVV-18-0491)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. MagdolenÚDTK FME
řešený Výskum možnosti uplatnenia metód ge-neratívneho konštruovania pri vývoji modulov mobilných pracovných strojov (1/0445/15)20152017VEGAL. GulanÚDTK FME
řešený Výskum prevádzkovej životnosti rozhodujúcich stavebných modulov mobilných pracovných strojov (1/0301/12)20132016VEGAL. GulanÚDTK FME
podaný Výskum tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov na báze tenkých kovových vrstiev (1/0425/18)20182020VEGAM. BošanskýÚDTK FME
zamítnutý Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-17-0576)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. BošanskýÚDTK FME
podaný Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-18-0045)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. BošanskýÚDTK FME
podaný Výskum vplyvu materiálových vlastností gumo-kovových komponentov na zníženie vysokofrekvenčných vibrácií a hluku v konštrukčných uzloch elektromobilov (APVV-18-0464)2019--APVV - Všeobecná výzvaJ. DankoÚDTK FME
obhájený Výskum vplyvu semiaktívnych prvkov pruženia na bezpečnosť a pohodlie jazdy automobilu20122013Mladý výskumníkJ. DankoÚDTK FME
obhájený Vývoj a výroba unikátneho skúšobného zariadenia pre skúšanie vnútorného HCR ozubenia hybridných pohonov automobilov + zápis úžitkového vzoru20142014Mladý výskumníkA. KrajčovičÚDTK FME
obhájený Vývoj snímača vibrácií20152015-- Iný domáci --Ľ. MagdolenÚDTK FME
podaný Vznetový variabilný bi-frakčný motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-18-0230)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK FME
řešený Zahraničná spolupráca a propagácia generatívneho konštuovania20162016Mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK FMEKey:
Active states:přijatýapprovedřešenýin process of executionpodanýsubmitted
Inactive states:neobhájenýfailedzamítnutýnot approvedobhájenýsuccessfully completed