3. 6. 2020  15:54 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav procesného inžinierstva (SjF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 28

StavNázovOd
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Analýza a simulácia síl pôsobiacich na lopatku pri miešaní partikulárnych látok
2012
2013Mladý výskumníkP. Peciar
ÚPI SjF
Analýza termomechanických vlastností práškových materiálov počas jednoosového stláčania vo farmaceutickom priemysle
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚPI SjF
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesnej techniky (016STU-4/2019)20192021KEGAM. Peciar
ÚPI SjF
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesov s partikulárnou tuhou fázou (025STU-4/2018)
20182020KEGAP. PeciarÚPI SjF
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240120070)2011
2014
OP VaV
ÚPI SjF
Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov
2013
2013Mladý výskumníkÚPI SjF
Energetika procesu miešania partikulárnych látok2016
2016
Mladý výskumník
ÚPI SjF
Konštrukcia a prevádzkové vlastnosti výmenníka tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (1/0223/18)
2018
2021
VEGA
ÚPI SjF
Modelovanie termodynamických aspektov pri stláčaní sypkého materiálu pomocou MKP20132013
Mladý výskumník
A. Krok
ÚPI SjF
Modifikácia experimentálneho zariadenia na výskum kavitácie
2015
2015
Mladý výskumník
ÚPI SjF
Optimalizácia granulátu pre proces rekarbonizácie vo fluidizovanej vrstve
20182018Mladý výskumníkÚPI SjF
Reologické vlastnosti viac fázových sústav (1/0303/18)2018
2020
VEGA
R. Fekete
ÚPI SjF
Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training (2015-1-SK01-KA202-008951)
2015
2017
ERASMUS+M. PeciarÚPI SjF
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery (APVV-18-0348)
2019
--APVV - Všeobecná výzvaÚPI SjF
Vplyv polymérnych aditív na hydrodynamiku prúdenia kvapalín v aparátoch s turbulentným vírovým tokom
2018
2018
Mladý výskumník
E. PuškášováÚPI SjF
Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov
20152015
Mladý výskumník
ÚPI SjF
Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (APVV-18-0430)
2019
--
APVV - Všeobecná výzvaŠ. Gužela
ÚPI SjF
Výskum a transformácia viacfázových sústav pre nekonvenčné pokročilé materiály s exaktnými mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami (APVV-18-0092)2019--APVV - Všeobecná výzvaÚPI SjF
Výskum kontinuálnej aglomerácie framaceutických práškových materiálov
20182020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚPI SjF
Výskum nekonvenčných pokročilých materiálov aplikáciou procesu granulácie viacfázových sústav (APVV-17-0029)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaP. Peciar
ÚPI SjF
Výskum progresívneho výmenníka tepla (APVV-17-0193)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
ÚPI SjF
Výskum progresívnych technológií mechaniky partikulárnych látok (1/0276/17)
2017
2019
VEGAÚPI SjF
Výskum špeciálnych pokročilých technológií mechaniky partikulárnych látok (1/0028/19)
2019
2021VEGAP. PeciarÚPI SjF
Výskum vlastností liekových foriem s riadeným uvolňovaním účinnej látky využitím procesu extrúzie a sferonizácie
2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚPI SjF
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-17-0347)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
M. Peciar
ÚPI SjF
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-18-0370)2019
--
APVV - Všeobecná výzvaM. PeciarÚPI SjF
Základný výskum procesov v mechanike partikulárnych materiálov (1/0652/13)
2013
2015
VEGA
ÚPI SjF
Znižovanie straty mechanickej energie dávkovaním polyakrylamidu do turbulentného prúdu vody2019
2019
Mladý výskumník
ÚPI SjFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne