19. 11. 2019  14:08 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ústav procesného inžinierstva (SjF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 28

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza a simulácia síl pôsobiacich na lopatku pri miešaní partikulárnych látok20122013Mladý výskumníkP. PeciarÚPI SjF
Analýza termomechanických vlastností práškových materiálov počas jednoosového stláčania vo farmaceutickom priemysle20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovP. PeciarÚPI SjF
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesnej techniky (016STU-4/2019)20192021KEGAM. PeciarÚPI SjF
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesov s partikulárnou tuhou fázou (025STU-4/2018)20182020KEGAP. PeciarÚPI SjF
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240120070)20112014OP VaVM. VarcholaÚPI SjF
Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov20132013Mladý výskumníkĽ. BriššÚPI SjF
Energetika procesu miešania partikulárnych látok20162016Mladý výskumníkB. TomášováÚPI SjF
Konštrukcia a prevádzkové vlastnosti výmenníka tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (1/0223/18)20182021VEGAŠ. GuželaÚPI SjF
Modelovanie termodynamických aspektov pri stláčaní sypkého materiálu pomocou MKP20132013Mladý výskumníkA. KrokÚPI SjF
Modifikácia experimentálneho zariadenia na výskum kavitácie20152015Mladý výskumníkZ. CsukaÚPI SjF
Optimalizácia granulátu pre proces rekarbonizácie vo fluidizovanej vrstve20182018Mladý výskumníkR. RužinskýÚPI SjF
Reologické vlastnosti viac fázových sústav (1/0303/18)20182020VEGAR. FeketeÚPI SjF
Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training (2015-1-SK01-KA202-008951)20152017ERASMUS+M. PeciarÚPI SjF
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery (APVV-18-0348)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. PeciarÚPI SjF
Vplyv polymérnych aditív na hydrodynamiku prúdenia kvapalín v aparátoch s turbulentným vírovým tokom20182018Mladý výskumníkE. PuškášováÚPI SjF
Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov20152015Mladý výskumníkO. MachoÚPI SjF
Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (APVV-18-0430)2019--APVV - Všeobecná výzvaŠ. GuželaÚPI SjF
Výskum a transformácia viacfázových sústav pre nekonvenčné pokročilé materiály s exaktnými mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami (APVV-18-0092)2019--APVV - Všeobecná výzvaP. PeciarÚPI SjF
Výskum kontinuálnej aglomerácie framaceutických práškových materiálov20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovO. MachoÚPI SjF
Výskum nekonvenčných pokročilých materiálov aplikáciou procesu granulácie viacfázových sústav (APVV-17-0029)20182021APVV - Všeobecná výzvaP. PeciarÚPI SjF
Výskum progresívneho výmenníka tepla (APVV-17-0193)20182022APVV - Všeobecná výzvaŠ. GuželaÚPI SjF
Výskum progresívnych technológií mechaniky partikulárnych látok (1/0276/17)20172019VEGAM. PeciarÚPI SjF
Výskum špeciálnych pokročilých technológií mechaniky partikulárnych látok (1/0028/19)20192021VEGAP. PeciarÚPI SjF
Výskum vlastností liekových foriem s riadeným uvolňovaním účinnej látky využitím procesu extrúzie a sferonizácie20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovP. PeciarÚPI SjF
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-17-0347)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. PeciarÚPI SjF
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-18-0370)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. PeciarÚPI SjF
Základný výskum procesov v mechanike partikulárnych materiálov (1/0652/13)20132015VEGAM. PeciarÚPI SjF
Znižovanie straty mechanickej energie dávkovaním polyakrylamidu do turbulentného prúdu vody20192019Mladý výskumníkE. PuškášováÚPI SjFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne