25. 9. 2020  11:57 Vladislav
Akademický informačný systém

Ústav matematiky a fyziky (SjF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 12

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Desarrollo conjunto de INvestigación en la práctica DOcente - Joint development of research on teaching practice (0201/006/17)
2017
--ERASMUS+D. Richtáriková
ÚMF SjF
Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools (0201/0020/17)
2017
--
ERASMUS+
ÚMF SjF
European Database for Competence-Oriented Mathematics for Engineers
2015
2015
ERASMUS+
ÚMF SjF
Future Mathematics (2015-1-FI01-KA203-009044)20152018
ERASMUS+
ÚMF SjF
Minkowského diferencovateľné variety (1/0289/18)
20182020VEGAÚMF SjF
New Rules for assessing Mathematical Competencies (0201/0022/17)
2017
--
ERASMUS+
ÚMF SjF
Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov (001UJS-4/2011)2013
2016
KEGA
D. Velichová
ÚMF SjF
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazení získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV 0161-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
D. Velichová
ÚMF SjF
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazením získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV-0161-12)
2013
2017APVV - Všeobecná výzva
ÚMF SjF
Výskum v oblasti simulácie postupností - rozšírenie informácií o konvergenčných poliach
2013
2013
Mladý výskumník
P. LetavajÚMF SjF
Výskum v oblasti sumácie postupností
2012
2013
Mladý výskumníkP. Letavaj
ÚMF SjF
3D Geometria (040STU-4/2018)
2018
2019KEGAD. Velichová
ÚMF SjFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne