23. 1. 2020  9:24 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav matematiky a fyziky (SjF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 12

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Desarrollo conjunto de INvestigación en la práctica DOcente - Joint development of research on teaching practice (0201/006/17)2017--ERASMUS+D. RichtárikováÚMF SjF
Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools (0201/0020/17)2017--ERASMUS+D. VelichováÚMF SjF
European Database for Competence-Oriented Mathematics for Engineers20152015ERASMUS+D. RichtárikováÚMF SjF
Future Mathematics (2015-1-FI01-KA203-009044)20152018ERASMUS+D. VelichováÚMF SjF
Minkowského diferencovateľné variety (1/0289/18)20182020VEGAD. VelichováÚMF SjF
New Rules for assessing Mathematical Competencies (0201/0022/17)2017--ERASMUS+D. RichtárikováÚMF SjF
Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov (001UJS-4/2011)20132016KEGAD. VelichováÚMF SjF
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazení získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV 0161-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaD. VelichováÚMF SjF
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazením získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV-0161-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaD. VelichováÚMF SjF
Výskum v oblasti simulácie postupností - rozšírenie informácií o konvergenčných poliach20132013Mladý výskumníkP. LetavajÚMF SjF
Výskum v oblasti sumácie postupností20122013Mladý výskumníkP. LetavajÚMF SjF
3D Geometria (040STU-4/2018)20182019KEGAD. VelichováÚMF SjFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne