Ústav matematiky a fyziky (FME) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 12

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
podaný Desarrollo conjunto de INvestigación en la práctica DOcente - Joint development of research on teaching practice (0201/006/17)2017--ERASMUS+D. RichtárikováÚMF FME
podaný Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools (0201/0020/17)2017--ERASMUS+D. VelichováÚMF FME
zamítnutý European Database for Competence-Oriented Mathematics for Engineers20152015ERASMUS+D. RichtárikováÚMF FME
řešený Future Mathematics (2015-1-FI01-KA203-009044)20152018ERASMUS+D. VelichováÚMF FME
podaný Minkowského diferencovateľné variety (1/0289/18)20182020VEGAD. VelichováÚMF FME
podaný New Rules for assessing Mathematical Competencies (0201/0022/17)2017--ERASMUS+D. RichtárikováÚMF FME
obhájený Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov (001UJS-4/2011)20132016KEGAD. VelichováÚMF FME
obhájený Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazení získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV 0161-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaD. VelichováÚMF FME
obhájený Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazením získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV-0161-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaD. VelichováÚMF FME
obhájený Výskum v oblasti simulácie postupností - rozšírenie informácií o konvergenčných poliach20132013Mladý výskumníkP. LetavajÚMF FME
obhájený Výskum v oblasti sumácie postupností20122013Mladý výskumníkP. LetavajÚMF FME
podaný 3D Geometry (040STU-4/2018)20182019KEGAD. VelichováÚMF FMEKey:
Active states:přijatýapprovedřešenýin process of executionpodanýsubmitted
Inactive states:neobhájenýfailedzamítnutýnot approvedobhájenýsuccessfully completed