Computer and information centre (FME) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 1

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
obhájený Zlepšenie základnej informačnej infraštruktúry SjF a jej služieb (IT/43/05)20052005-- Iný domáci --M. ReptaVIS FMEKey:
Active states:přijatýapprovedřešenýin process of executionpodanýsubmitted
Inactive states:neobhájenýfailedzamítnutýnot approvedobhájenýsuccessfully completed