Centre of innovations (FME) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 1

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
obhájený Stratégie merania na súradnicových meracích strojoch pri hodnotení geometrických odchýlok tolerovaných útvarov20132013Mladý výskumníkR. BudiskýCI FMEKey:
Active states:přijatýapprovedřešenýin process of executionpodanýsubmitted
Inactive states:neobhájenýfailedzamítnutýnot approvedobhájenýsuccessfully completed