20. 9. 2019  22:54 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 19

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Bezpečná postkvantová kryptografia (1/0159/17)20172020VEGAP. ZajacÚIM FEI
BioDaT (2012et001)20132013-- Iný domáci --M. OravecÚIM FEI
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)20142016-- Iný medzinárodný --O. GrošekÚIM FEI
Dynamické kontaktné úlohy (1/0426/12)20122015VEGAI. BockÚIM FEI
Knowlege discovery -- štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania (26240220063)20112013-- Iný domáci --F. LehockiÚIM FEI
Kritické mriežky20112012-- Iný domáci --M. SýsÚIM FEI
Metódy biometrického rozpoznávania tvárí a dúhoviek (MoBiFaIR)20142014-- Iný domáci --V. JirkaÚIM FEI
MLbiomedia - pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych diagnostických systémov (1/0867/17)20172020VEGAM. OravecÚIM FEI
Návrh metódy analýzy a klasifikácie pre biometrické rozpoznávanie obrazov ľudských obrazov tvárí a prevádzku komunikačných sietí (1/0214/10)20102011VEGAM. OravecÚIM FEI
Návrh multimodálneho biometrického systému (NaMuBiSy)20152015-- Iný domáci --D. SopiakÚIM FEI
Návrh pokročilých metód biometrického rozpoznávania na základe obrazov tváre a dúhovky (1/0529/13)20132016VEGAM. OravecÚIM FEI
Neriadené podmienky a biometrické rozpoznávanie ľudskej tváre (NerBioT)20132013-- Iný domáci --M. FéderÚIM FEI
Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr (APVV-0178-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaG. JenčaKMDG SvF
Ochrana osobných údajov v mobilných zariadeniach (1/0173/13)20132015VEGAP. ZajacÚIM FEI
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby - SMART (26240120005)20092011-- Iný domáci --F. LehockiÚIM FEI
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II - SMART II (26240120029)20102012-- Iný domáci --F. LehockiÚIM FEI
Quantum-safe Authenticated Group Key Establishmen (G5448)20182020NATOO. GrošekÚIM FEI
Softvérová extrakcia charakteristických vlastností daktyloskopických vzorov a možnosti jej aplikácií v súčasnej daktyloskopii (FingerDetective2013)20132013-- Iný domáci --P. MarákÚIM FEI
Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení (APVV-0586-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaO. GrošekÚIM FEILegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně