3. 7. 2020  16:28 Miloslav
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 20

Stav
NázevOdDoDruh
Garant
Pracoviště
Bezpečná postkvantová kryptografia (1/0159/17)2017
2020
VEGA
ÚIM FEI
BioDaT (2012et001)
2013
2013
-- Iný domáci --
ÚIM FEI
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)20142016-- Iný medzinárodný --ÚIM FEI
Dynamické kontaktné úlohy (1/0426/12)
2012
2015
VEGA
I. Bock
ÚIM FEI
Knowlege discovery -- štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania (26240220063)
20112013
-- Iný domáci --
ÚIM FEI
Kritické mriežky
2011
2012-- Iný domáci --
ÚIM FEI
Metódy biometrického rozpoznávania tvárí a dúhoviek (MoBiFaIR)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚIM FEI
MLbiomedia - pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych diagnostických systémov (1/0867/17)20172020VEGAM. Oravec
ÚIM FEI
Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov (2/0072/20)20202023
VEGA
ÚIM FEI
2010
2011VEGA
ÚIM FEI
Návrh multimodálneho biometrického systému (NaMuBiSy)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚIM FEI
Návrh pokročilých metód biometrického rozpoznávania na základe obrazov tváre a dúhovky (1/0529/13)2013
2016
VEGAM. Oravec
ÚIM FEI
Neriadené podmienky a biometrické rozpoznávanie ľudskej tváre (NerBioT)2013
2013
-- Iný domáci --
ÚIM FEI
20122015
APVV - Všeobecná výzva
G. JenčaKMDG SvF
Ochrana osobných údajov v mobilných zariadeniach (1/0173/13)2013
2015
VEGA
ÚIM FEI
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby - SMART (26240120005)20092011-- Iný domáci --F. Lehocki
ÚIM FEI
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II - SMART II (26240120029)20102012
-- Iný domáci --
ÚIM FEI
Quantum-safe Authenticated Group Key Establishmen (G5448)2018
2020
NATO
ÚIM FEI
Softvérová extrakcia charakteristických vlastností daktyloskopických vzorov a možnosti jej aplikácií v súčasnej daktyloskopii (FingerDetective2013)
2013
2013
-- Iný domáci --
ÚIM FEI
Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení (APVV-0586-11)
20122015
APVV - Všeobecná výzva
ÚIM FEILegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválenýukončený neúspěšně
ukončený úspěšně