Oct 23, 2019   1:36 a.m. Alojza
Academic information system

Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 19

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
BioDaT (2012et001)20132013-- Iný domáci --M. OravecICSM FEEIT
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)20142016-- Iný medzinárodný --O. GrošekICSM FEEIT
Digital Signatures Power Analysis Attack and Countermeasures (APVV-0586-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaO. GrošekICSM FEEIT
Dynamic contact problems (1/0426/12)20122015VEGAI. BockICSM FEEIT
Knowlege discovery -- štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania (26240220063)20112013-- Iný domáci --F. LehockiICSM FEEIT
Kritické mriežky20112012-- Iný domáci --M. SýsICSM FEEIT
Metódy biometrického rozpoznávania tvárí a dúhoviek (MoBiFaIR)20142014-- Iný domáci --V. JirkaICSM FEEIT
MLbiomedia - pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych diagnostických systémov (1/0867/17)20172020VEGAM. OravecICSM FEEIT
Návrh multimodálneho biometrického systému (NaMuBiSy)20152015-- Iný domáci --D. SopiakICSM FEEIT
Neriadené podmienky a biometrické rozpoznávanie ľudskej tváre (NerBioT)20132013-- Iný domáci --M. FéderICSM FEEIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby - SMART (26240120005)20092011-- Iný domáci --F. LehockiICSM FEEIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II - SMART II (26240120029)20102012-- Iný domáci --F. LehockiICSM FEEIT
Privacy on mobile devices (1/0173/13)20132015VEGAP. ZajacICSM FEEIT
Proposal of Advanced Methods of Biometric Recognition Based on Face and Iris Images (1/0529/13)20132016VEGAM. OravecICSM FEEIT
Proposal of Methods of Analysis and Clasification for Biometric Recognition of Human Faces and Trafffic in Communication Networks (1/0214/10)20102011VEGAM. OravecICSM FEEIT
Quantum-safe Authenticated Group Key Establishmen (G5448)20182020NATOO. GrošekICSM FEEIT
Secure post-quantum cryptography (1/0159/17)20172020VEGAP. ZajacICSM FEEIT
Softvérová extrakcia charakteristických vlastností daktyloskopických vzorov a možnosti jej aplikácií v súčasnej daktyloskopii (FingerDetective2013)20132013-- Iný domáci --P. MarákICSM FEEIT
Uncertainty from the point of view of probability theory, algebra, self-adjoint operators, and quantum structures (APVV-0178-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaG. JenčaKMDG FCE



Key:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed