4. 6. 2020  14:28 Lenka
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 20

StavNázovOd
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Bezpečná postkvantová kryptografia (1/0159/17)
2017
2020
VEGA
ÚIM FEI
BioDaT (2012et001)2013
2013
-- Iný domáci --ÚIM FEI
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)20142016-- Iný medzinárodný --
ÚIM FEI
Dynamické kontaktné úlohy (1/0426/12)2012
2015
VEGA
I. Bock
ÚIM FEI
Knowlege discovery -- štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania (26240220063)
2011
2013
-- Iný domáci --F. LehockiÚIM FEI
Kritické mriežky
20112012-- Iný domáci --
ÚIM FEI
Metódy biometrického rozpoznávania tvárí a dúhoviek (MoBiFaIR)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚIM FEI
MLbiomedia - pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych diagnostických systémov (1/0867/17)
20172020VEGAM. Oravec
ÚIM FEI
Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov (2/0072/20)20202023VEGAÚIM FEI
20102011
VEGA
ÚIM FEI
Návrh multimodálneho biometrického systému (NaMuBiSy)
2015
2015
-- Iný domáci --
D. SopiakÚIM FEI
Návrh pokročilých metód biometrického rozpoznávania na základe obrazov tváre a dúhovky (1/0529/13)
20132016
VEGA
M. Oravec
ÚIM FEI
Neriadené podmienky a biometrické rozpoznávanie ľudskej tváre (NerBioT)
2013
2013-- Iný domáci --M. FéderÚIM FEI
Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr (APVV-0178-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
G. JenčaKMDG SvF
Ochrana osobných údajov v mobilných zariadeniach (1/0173/13)
2013
2015
VEGAP. ZajacÚIM FEI
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby - SMART (26240120005)20092011-- Iný domáci --F. LehockiÚIM FEI
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II - SMART II (26240120029)
2010
2012-- Iný domáci --F. LehockiÚIM FEI
Quantum-safe Authenticated Group Key Establishmen (G5448)
2018
2020
NATO
O. GrošekÚIM FEI
Softvérová extrakcia charakteristických vlastností daktyloskopických vzorov a možnosti jej aplikácií v súčasnej daktyloskopii (FingerDetective2013)
2013
2013
-- Iný domáci --P. Marák
ÚIM FEI
Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení (APVV-0586-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ÚIM FEILegenda:
Aktívne stavy:
podanýriešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválenýukončený neúspešne
ukončený úspešne