Oct 18, 2019   8:26 p.m. Lukáš
Academic information system

Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 63

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Benchmarking of Advanced Materials Pre-selected for Innovative Nuclear Reactors (16735/RO-IAEA-Degmova)20112018-- Iný medzinárodný --J. DegmováINPE FEEIT
Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440 (BU-40)20142014-- Iný domáci --J. LűleyINPE FEEIT
Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ) (001STU-2/2014)20142016-- Iný domáci --V. SlugeňINPE FEEIT
Construction materilas for fission and fusion reactors (1/0477/16)20162019VEGAJ. DegmováINPE FEEIT
Design and realization of education in interdisciplinary branches on international level (019STU-4/2012)20122014KEGAM. PavlovičINPE FEEIT
Detection of ionizing particles using sensors base on semi-insulating GaAs and 4H-SiC for high energy physics (2/0152/16)20162019VEGAV. NečasINPE FEEIT
Development of the software platform for estimation and optimization of cost for decommissioning of nuclear installations based on the international standard ISDC to ensure the safe and effective decommissioning (APVV-15-0558)20162018APVV - Všeobecná výzvaV. NečasINPE FEEIT
Electromagnetic and elektronic properties of small systems and materials (APVV-0108-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. MarkošINPE FEEIT
European Joint Programme on Radioactive Waste Management (847593)20192024H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)V. SlugeňINPE FEEIT
European Nuclear Experimental Educational Platform (847555)20192022H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)J. HaščíkINPE FEEIT
Evaluation of radiation resistance of ODS steels for fusion and fission technologies (1/0366/12)20122015VEGAJ. DegmováINPE FEEIT
Heat transfer 2021 (002STU-4/2019)20192021KEGAP. BokesINPE FEEIT
Hodnotenie dlohodobej bezpečnosti hlbinného úložiska prostredníctvom modelu referenčnej biosféry20182018Mladý výskumníkD. FlamíkováINPE FEEIT
Hodnotenie podobnosti a neistôt reaktorov typu VVER (HOPONE)20172017Mladý výskumníkJ. LűleyINPE FEEIT
Hodnotenie radiačného rizika pri demontáži veľkých komponentov, pretavbe rádioaktívnych materiálov z vyraďovania jadrových elektrární a ukladaní vyhoretého jadrového paliva do hlbinného úložiska (HORAR)20152015-- Iný domáci --M. HornáčekINPE FEEIT
Charakterizácia nových materiálov pre vysoko kapacitné batérie (CHARBAT)20152015-- Iný domáci --P. NovákINPE FEEIT
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu20162016-- Iný domáci --T. IliťINPE FEEIT
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu 2 (InTerMag2)20172017Mladý výskumníkT. IliťINPE FEEIT
Inovácia meracích systémov pri meraní nízkych aktivít pre potreby vyraďovania (IMERA)20192019Mladý výskumníkB. StríbrnskýINPE FEEIT
Integrated education in nanotechnology and nanoscience (026STU-4/2015)20152017KEGAJ. CirákINPE FEEIT
Iónmi bombardované amorfné zlaitiny vyšetrované synchrotrónovým žiarením (NANOSR)20132013-- Iný domáci --T. HatalaINPE FEEIT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku (26240220073)20112014-- Iný domáci --J. KubicaIPAEE FEEIT
Local structure and magnetic behaviour of advanced multiphase alloys under extreme conditions (1/0182/16)20162019VEGAM. MiglieriniINPE FEEIT
MEACTOS - Mitigating Environmentally Assissted Cracking Through Optimisation of Surface Condition (755151)20172020H2020: Excellence: European Research Council (ERC)V. SlugeňINPE FEEIT
Modern amorphous and polycrystalline functional materials for sensors and actuators. (APVV-16-0079)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. MiglieriniINPE FEEIT
Nanocomposite thin films - properties and applications in sensorics (2/0165/13)20132016VEGAR. DurnýINPE FEEIT
Nanocrystalline complexes of iron in biological tissues (1/0220/12)20122015VEGAM. MiglieriniINPE FEEIT
NANOTIP-Tip-induced SPM processes: Imaging and nanomanipulation (APVV-0207-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. BokesINPE FEEIT
Návrh experimentálneho zariadenia pre meranie emitancie neutrónového zdroja (NEZ – MEN)20152015-- Iný domáci --B. VrbanINPE FEEIT
Neutrické výpočty aktívnej zóny demonštačnej jednotky ALLEGRO (GoALL)20122013-- Iný domáci --B. VrbanINPE FEEIT
Neutronic analysess of gas cooled fast reactor (APVV-0123-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. HaščíkINPE FEEIT
New challenges for physics education at technical universities (031STU-4/2013)20132015KEGAP. BokesINPE FEEIT
New methods to improve the safety of the nuclear fuel cycle (APVV-16-0288)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. NečasINPE FEEIT
New semiconductor detectors of neutrons (APVV-0321-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaA. ŠagátováINPE FEEIT
New stable and structurally arranged and optically active organic photoelectric materials (1/0501/15)20152015VEGAJ. CirákINPE FEEIT
Numerické modelovanie šírenia vĺn v periodických štruktúrach (NUMOPE)20122013-- Iný domáci --G. KajtárINPE FEEIT
Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej rádiografii (2/0062/13)20132015VEGAV. NečasINPE FEEIT
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora20162016-- Iný domáci --F. OsuskýINPE FEEIT
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora - pokračovanie (PoDi-P)20172017Mladý výskumníkF. OsuskýINPE FEEIT
Posúdenie efektívnosti regulačného systému reaktora GFR (PersGFR)20142014-- Iný domáci --Š. ČerbaINPE FEEIT
Properties of nanocrystalline alloys after heavy particles and electrons irradiation (1/0561/17)20172019VEGAJ. SitekINPE FEEIT
Radiačná dechlorácia polychlórovaných bifenylov v sedimentoch20162016-- Iný domáci --Ľ. DarážováINPE FEEIT
Radiation degradation study of structural materials of advanced nuclear power reactors (1/0104/17)20172020VEGAV. SlugeňINPE FEEIT
Radiation hardness of nanocrystalline metallic alloys against different types of radiations (1/0286/12)20122014VEGAJ. SitekINPE FEEIT
Radiation Induced Terahertz Wave and Power Generation in Magnetic Microwires (4000116936/16/NL/NDe)20162018-- Iný medzinárodný --T. IliťINPE FEEIT
Radioactive materials in nuclear installations (1/0863/17)20172020VEGAV. NečasINPE FEEIT
Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky (1/0796/13)20132016VEGAV. NečasINPE FEEIT
Research of Technolgies for Supercritical Water cooled Reactors (SCWR Generation IV): experimental Assessment of Innovative Structural Materials and their Degardation Mechanism (1/0339/16)20162018VEGAM. PetriskaINPE FEEIT
Safe and effective future of nuclear power-engineering (041STU-4/2019)20192021KEGAV. NečasINPE FEEIT
Safety evaluation of nuclear installations based on Monte Carlo simulation methods (1/0204/13)20132016VEGAV. SlugeňINPE FEEIT
Semiconductor nanomembranes for hybrid devices (APVV-15-0243)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. CirákINPE FEEIT
Space for Education, Education for Space (4000117400/16/NL/NDe)20162018-- Iný medzinárodný --P. ValkoINPE FEEIT
Structural and magnetic properties of ion irradiated metallic glasses (SK-PL-0032-12)20132013Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoM. MiglieriniINPE FEEIT
Structural Transformations of Amorphorus Alloys for Energy Applications (IAEA/CRP 17230/RO)20122014-- Iný medzinárodný --M. MiglieriniINPE FEEIT
Systém monitorovania experimentálneho zariadenia na meranie emitacie neutrónového zdroja20162016-- Iný domáci --Š. ČerbaINPE FEEIT
Šírenie vĺn vo fotonických a plazmonických štruktúrach (SIFOP)20132013-- Iný domáci --G. KajtárINPE FEEIT
Štruktúrne formy depozitov železa v organizmoch (SK-CZ-2013-0042)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. MiglieriniINPE FEEIT
Štúdium interakcií vodíka s defektami v štruktúrnych zliatinách pomocou pozitrónovje anihilačnej spektroskopie (SK-CZ-2013-0197)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. SlugeňINPE FEEIT
Transport processes in inhomogeneous structures (1/0372/13)20132016VEGAP. MarkošINPE FEEIT
Vybrané problémy z hodnotenia dlhodobej bezpečnosti hlbinného úložiska VJP (VYHLB)20172017Mladý výskumníkD. BarátováINPE FEEIT
Vývoj detekčnej aparatúry pre rýchle časové meranie20182018Mladý výskumníkM. SaroINPE FEEIT
Vývoj detekčnej aparatúry pre rýchle časové meranie (ČASDET)20192019Mladý výskumníkM. SaroINPE FEEIT
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR (26220220077)20102013-- Iný domáci --V. NečasINPE FEEITKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed