14. 7. 2020  19:21 Kamil
Akademický informační systém

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 37

StavNázev
Od
Do
DruhGarant
Pracoviště
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)2019
2019
Mladý výskumník
A. PolakovičÚMIKT FEI
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora
2011
2012
-- Iný domáci --
A. Tóthová
ÚMIKT FEI
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)
2012
2013
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)20192021VEGAJ. Polec
ÚMIKT FEI
Detekeia strihov vo videosekvenciách
2011
2012
-- Iný domáci --L. Čížová
ÚMIKT FEI
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering (2014-1-CZ01-KA202-002074-P4)2014
2017
ERASMUS+P. PodhradskýÚMIKT FEI
Fúzia radarového a komunikačného systému pomocou CDMA-OFDM technológie CDMA-OFDM RadCom (CDMA-OFDM RadCom)20152015-- Iný domáci --I. LapinÚMIKT FEI
Generátor toku IPVT (GTIPVT)
20142014-- Iný domáci --M. LackovičÚMIKT FEI
IMUROSA-Integrácia metód spracovania MUltimediálnych signálov do multimodálneho ROzhrania a Sieťových Aplikácií (1/0708/13)
2013
2015
VEGA
ÚMIKT FEI
INOMET - Inovatívne metody spracovania rnultirnediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby (1/0800/16)
2016
2018VEGAÚMIKT FEI
Inovácia vzdelávania v číslicovom spracovaní obrazu, v biometrii a v strojovom učení a neurónových sieťach (010STU-4/2014)2014
2016
KEGA
ÚMIKT FEI
Klasifikácia 3D tvárí podľa viacerých parametrov (K3DOMOV)20172017
Mladý výskumník
M. ŠpilkaÚMIKT FEI
Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud (1/0518/13)
2013
2016
VEGA
ÚMIKT FEI
Kódy pre komunikáciu so sondami v hĺbkach vesmíru (1/0477/18)
2018
2021
VEGA
ÚMIKT FEI
Medzivrstvová optimalizácia priepustnosti bezdrôtových systémov (1/0789/15)
2015
2017
VEGA
J. Polec
ÚMIKT FEI
Metóda pre rýchlu diagnostiku porúch čítania pomocou sledovania pohybov očí (READ2020)
2020
2021
Mladý výskumník
ÚMIKT FEI
Metódy tvorby kontextovej analýzy textu (METKAT)
2013
2013-- Iný domáci --ÚMIKT FEI
MINCA -- Študijný program "Multimediálne informačné technológie" v anglickom jazyku (047STU-4/2013)
20132015
KEGA
G. RozinajÚMIKT FEI
Modelovanie parametrov kvality v IMS sieťach (1/0462/17)
2017
2019
VEGA
ÚMIKT FEI
Modelovanie prevádzky a prevádzkových parametrov v IPTV sieťach (MPPPIS)2013
2013
-- Iný domáci --S. KlučikÚMIKT FEI
Modelovanie prevádzky v NGN sieťach (MPNS)
2012
2013
-- Iný domáci --
E. Chromý
ÚMIKT FEI
Modulárny rečový syntetizátor a HMM syntéza
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication (688503)
2016
2019
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
ÚMIKT FEI
Nové algoritmy na rozpoznávanie gest (NARGES)
2013
2013
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Nové metódy na rozoznávanie tváre v 3D
20162016
-- Iný domáci --
M. Špilka
ÚMIKT FEI
Optimalizácia alokácie zdrojov v IPVT systémoch (OAZIY)
2015
2015-- Iný domáci --L. KočkovičÚMIKT FEI
Optimalizácia LTS pravidiel fonetického prepisu textu (OPTLTS)2013
2013
-- Iný domáci --M. Vasek
ÚMIKT FEI
Optimalizovanie využitia prostriedkov sietí MPLS (OVPMS)2015
2015
-- Iný domáci --
M. PištekÚMIKT FEI
Pokročilé techniky optického spracovania signálov (PTOSS)20142014-- Iný domáci --F. Čertík
ÚMIKT FEI
Pokročilé techniky optického spracovania signálov_ (PTOSS_)
2017
2017
Mladý výskumník
P. Šalík
ÚMIKT FEI
Použitie progresívnych foriem vzdelávania pomocou WWW pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optického prenosového média. (039STU-4/2013)
2013
2015
KEGA
ÚMIKT FEI
Predikcia, modelovanie a zabezpečenie kvality VoIP hlasových služieb (PAMKVIS)
20122013
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí (007STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
I. BaroňákÚMIKT FEI
Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks) (APVV-0258-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
G. Rozinaj
ÚMIKT FEI
QoS v IMS sieťach (QIS)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Rozpoznávanie 3D tváre (3DROTV)
20132013
-- Iný domáci --
M. VančoÚMIKT FEI
SDRLab – Vytvorenie laboratória softvérového rádia (2016vs033)20172017
-- Iný domáci --
T. PáleníkÚMIKT FEILegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně