19. 10. 2019  0:17 Kristián
Akademický informační systém

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 36

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)20192019Mladý výskumníkA. PolakovičÚMIKT FEI
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora20112012-- Iný domáci --A. TóthováÚMIKT FEI
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)20122013-- Iný domáci --M. HalásÚMIKT FEI
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)20192021VEGAJ. PolecÚMIKT FEI
Detekeia strihov vo videosekvenciách20112012-- Iný domáci --L. ČížováÚMIKT FEI
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering (2014-1-CZ01-KA202-002074-P4)20142017ERASMUS+P. PodhradskýÚMIKT FEI
Fúzia radarového a komunikačného systému pomocou CDMA-OFDM technológie CDMA-OFDM RadCom (CDMA-OFDM RadCom)20152015-- Iný domáci --I. LapinÚMIKT FEI
Generátor toku IPVT (GTIPVT)20142014-- Iný domáci --M. LackovičÚMIKT FEI
IMUROSA-Integrácia metód spracovania MUltimediálnych signálov do multimodálneho ROzhrania a Sieťových Aplikácií (1/0708/13)20132015VEGAG. RozinajÚMIKT FEI
INOMET - Inovatívne metody spracovania rnultirnediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby (1/0800/16)20162018VEGAG. RozinajÚMIKT FEI
Inovácia vzdelávania v číslicovom spracovaní obrazu, v biometrii a v strojovom učení a neurónových sieťach (010STU-4/2014)20142016KEGAJ. PavlovičováÚMIKT FEI
Klasifikácia 3D tvárí podľa viacerých parametrov (K3DOMOV)20172017Mladý výskumníkM. ŠpilkaÚMIKT FEI
Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud (1/0518/13)20132016VEGAP. FarkašÚMIKT FEI
Kódy pre komunikáciu so sondami v hĺbkach vesmíru (1/0477/18)20182021VEGAP. FarkašÚMIKT FEI
Medzivrstvová optimalizácia priepustnosti bezdrôtových systémov (1/0789/15)20152017VEGAJ. PolecÚMIKT FEI
Metódy tvorby kontextovej analýzy textu (METKAT)20132013-- Iný domáci --J. TóthÚMIKT FEI
MINCA -- Študijný program "Multimediálne informačné technológie" v anglickom jazyku (047STU-4/2013)20132015KEGAG. RozinajÚMIKT FEI
Modelovanie parametrov kvality v IMS sieťach (1/0462/17)20172019VEGAI. BaroňákÚMIKT FEI
Modelovanie prevádzky a prevádzkových parametrov v IPTV sieťach (MPPPIS)20132013-- Iný domáci --S. KlučikÚMIKT FEI
Modelovanie prevádzky v NGN sieťach (MPNS)20122013-- Iný domáci --E. ChromýÚMIKT FEI
Modulárny rečový syntetizátor a HMM syntéza20162016-- Iný domáci --I. DrozdÚMIKT FEI
Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication (688503)20162019H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieG. RozinajÚMIKT FEI
Nové algoritmy na rozpoznávanie gest (NARGES)20132013-- Iný domáci --I. MinárikÚMIKT FEI
Nové metódy na rozoznávanie tváre v 3D20162016-- Iný domáci --M. ŠpilkaÚMIKT FEI
Optimalizácia alokácie zdrojov v IPVT systémoch (OAZIY)20152015-- Iný domáci --L. KočkovičÚMIKT FEI
Optimalizácia LTS pravidiel fonetického prepisu textu (OPTLTS)20132013-- Iný domáci --M. VasekÚMIKT FEI
Optimalizovanie využitia prostriedkov sietí MPLS (OVPMS)20152015-- Iný domáci --M. PištekÚMIKT FEI
Pokročilé techniky optického spracovania signálov (PTOSS)20142014-- Iný domáci --F. ČertíkÚMIKT FEI
Pokročilé techniky optického spracovania signálov_ (PTOSS_)20172017Mladý výskumníkP. ŠalíkÚMIKT FEI
Použitie progresívnych foriem vzdelávania pomocou WWW pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optického prenosového média. (039STU-4/2013)20132015KEGAR. RókaÚMIKT FEI
Predikcia, modelovanie a zabezpečenie kvality VoIP hlasových služieb (PAMKVIS)20122013-- Iný domáci --A. KováčÚMIKT FEI
Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí (007STU-4/2016)20162018KEGAI. BaroňákÚMIKT FEI
Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks) (APVV-0258-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaG. RozinajÚMIKT FEI
QoS v IMS sieťach (QIS)20142014-- Iný domáci --S. KlučikÚMIKT FEI
Rozpoznávanie 3D tváre (3DROTV)20132013-- Iný domáci --M. VančoÚMIKT FEI
SDRLab – Vytvorenie laboratória softvérového rádia (2016vs033)20172017-- Iný domáci --T. PáleníkÚMIKT FEILegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně