Oct 18, 2019   5:39 a.m. Lukáš
Academic information system

Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 36

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)20192019Mladý výskumníkA. PolakovičIMICT FEEIT
Advanced Multimedia Services in the Environment of ICT Future Networks (APVV-0258-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaG. RozinajIMICT FEEIT
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora20112012-- Iný domáci --A. TóthováIMICT FEEIT
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)20122013-- Iný domáci --M. HalásIMICT FEEIT
Codes for communicating with spacecrafts in deep space (1/0477/18)20182021VEGAP. FarkašIMICT FEEIT
Cross-Layer Optimization of Wireless Systems Throughput (1/0789/15)20152017VEGAJ. PolecIMICT FEEIT
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)20192021VEGAJ. PolecIMICT FEEIT
Detekeia strihov vo videosekvenciách20112012-- Iný domáci --L. ČížováIMICT FEEIT
Education Innovation in Digital Image Processing, Biometrics, Machine Learning and Neural Networks (010STU-4/2014)20142016KEGAJ. PavlovičováIMICT FEEIT
Európska virtuálna výuková platforma pre elektrotechniku a informatiku určená pre študentov a učiteľov stredných odborných škôl (2014-1-CZ01-KA202-002074-P4)20142017ERASMUS+P. PodhradskýIMICT FEEIT
Fúzia radarového a komunikačného systému pomocou CDMA-OFDM technológie CDMA-OFDM RadCom (CDMA-OFDM RadCom)20152015-- Iný domáci --I. LapinIMICT FEEIT
Generátor toku IPVT (GTIPVT)20142014-- Iný domáci --M. LackovičIMICT FEEIT
IMUROSA - Integration of Multimedia Signal Processing Methods into Multimodallnterface and Network Applications (1/0708/13)20132015VEGAG. RozinajIMICT FEEIT
INOMET - Inovatívne metody spracovania rnultirnediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby (1/0800/16)20162018VEGAG. RozinajIMICT FEEIT
Klasifikácia 3D tvárí podľa viacerých parametrov (K3DOMOV)20172017Mladý výskumníkM. ŠpilkaIMICT FEEIT
Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud (1/0518/13)20132016VEGAP. FarkašIMICT FEEIT
Metódy tvorby kontextovej analýzy textu (METKAT)20132013-- Iný domáci --J. TóthIMICT FEEIT
Modeling of qualitative parameters in IMS networks (1/0462/17)20172019VEGAI. BaroňákIMICT FEEIT
Modelovanie prevádzky a prevádzkových parametrov v IPTV sieťach (MPPPIS)20132013-- Iný domáci --S. KlučikIMICT FEEIT
Modelovanie prevádzky v NGN sieťach (MPNS)20122013-- Iný domáci --E. ChromýIMICT FEEIT
Modulárny rečový syntetizátor a HMM syntéza20162016-- Iný domáci --I. DrozdIMICT FEEIT
Multimedia Information and Communication Technolologies" Study Programme in English (047STU-4/2013)20132015KEGAG. RozinajIMICT FEEIT
Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication (688503)20162019H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesG. RozinajIMICT FEEIT
Nové algoritmy na rozpoznávanie gest (NARGES)20132013-- Iný domáci --I. MinárikIMICT FEEIT
Nové metódy na rozoznávanie tváre v 3D20162016-- Iný domáci --M. ŠpilkaIMICT FEEIT
Optimalizácia alokácie zdrojov v IPVT systémoch (OAZIY)20152015-- Iný domáci --L. KočkovičIMICT FEEIT
Optimalizácia LTS pravidiel fonetického prepisu textu (OPTLTS)20132013-- Iný domáci --M. VasekIMICT FEEIT
Optimalizovanie využitia prostriedkov sietí MPLS (OVPMS)20152015-- Iný domáci --M. PištekIMICT FEEIT
Pokročilé techniky optického spracovania signálov (PTOSS)20142014-- Iný domáci --F. ČertíkIMICT FEEIT
Pokročilé techniky optického spracovania signálov_ (PTOSS_)20172017Mladý výskumníkP. ŠalíkIMICT FEEIT
Predikcia, modelovanie a zabezpečenie kvality VoIP hlasových služieb (PAMKVIS)20122013-- Iný domáci --A. KováčIMICT FEEIT
Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí (007STU-4/2016)20162018KEGAI. BaroňákIMICT FEEIT
QoS v IMS sieťach (QIS)20142014-- Iný domáci --S. KlučikIMICT FEEIT
Rozpoznávanie 3D tváre (3DROTV)20132013-- Iný domáci --M. VančoIMICT FEEIT
SDRLab – Vytvorenie laboratória softvérového rádia (2016vs033)20172017-- Iný domáci --T. PáleníkIMICT FEEIT
Utilization of Web-based Training and Learning Systems at the Development of New Educational Programs in the Area of Optical Transmission Media. (039STU-4/2013)20132015KEGAR. RókaIMICT FEEITKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed