26. 5. 2020  13:05 Dušan
Akademický informačný systém

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 37

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)
2019
2019
Mladý výskumníkÚMIKT FEI
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora2011
2012
-- Iný domáci --
A. Tóthová
ÚMIKT FEI
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)
2012
2013
-- Iný domáci --
M. Halás
ÚMIKT FEI
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)
2019
2021
VEGA
ÚMIKT FEI
Detekeia strihov vo videosekvenciách20112012
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering (2014-1-CZ01-KA202-002074-P4)
2014
2017
ERASMUS+
ÚMIKT FEI
Fúzia radarového a komunikačného systému pomocou CDMA-OFDM technológie CDMA-OFDM RadCom (CDMA-OFDM RadCom)20152015-- Iný domáci --ÚMIKT FEI
Generátor toku IPVT (GTIPVT)
2014
2014
-- Iný domáci --
M. LackovičÚMIKT FEI
IMUROSA-Integrácia metód spracovania MUltimediálnych signálov do multimodálneho ROzhrania a Sieťových Aplikácií (1/0708/13)
2013
2015
VEGAÚMIKT FEI
INOMET - Inovatívne metody spracovania rnultirnediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby (1/0800/16)
20162018VEGAG. Rozinaj
ÚMIKT FEI
Inovácia vzdelávania v číslicovom spracovaní obrazu, v biometrii a v strojovom učení a neurónových sieťach (010STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
J. PavlovičováÚMIKT FEI
Klasifikácia 3D tvárí podľa viacerých parametrov (K3DOMOV)
2017
2017Mladý výskumník
ÚMIKT FEI
Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud (1/0518/13)20132016VEGAP. FarkašÚMIKT FEI
Kódy pre komunikáciu so sondami v hĺbkach vesmíru (1/0477/18)
2018
2021
VEGAP. FarkašÚMIKT FEI
Medzivrstvová optimalizácia priepustnosti bezdrôtových systémov (1/0789/15)20152017VEGAÚMIKT FEI
Metóda pre rýchlu diagnostiku porúch čítania pomocou sledovania pohybov očí (READ2020)
2020
2021Mladý výskumníkJ. ŠkundaÚMIKT FEI
Metódy tvorby kontextovej analýzy textu (METKAT)20132013
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
MINCA -- Študijný program "Multimediálne informačné technológie" v anglickom jazyku (047STU-4/2013)
2013
2015KEGAÚMIKT FEI
Modelovanie parametrov kvality v IMS sieťach (1/0462/17)
2017
2019
VEGAI. Baroňák
ÚMIKT FEI
Modelovanie prevádzky a prevádzkových parametrov v IPTV sieťach (MPPPIS)
2013
2013
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Modelovanie prevádzky v NGN sieťach (MPNS)20122013-- Iný domáci --ÚMIKT FEI
Modulárny rečový syntetizátor a HMM syntéza
2016
2016-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication (688503)2016
2019
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieG. Rozinaj
ÚMIKT FEI
Nové algoritmy na rozpoznávanie gest (NARGES)
2013
2013
-- Iný domáci --
I. Minárik
ÚMIKT FEI
Nové metódy na rozoznávanie tváre v 3D
2016
2016-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Optimalizácia alokácie zdrojov v IPVT systémoch (OAZIY)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Optimalizácia LTS pravidiel fonetického prepisu textu (OPTLTS)2013
2013
-- Iný domáci --
M. Vasek
ÚMIKT FEI
Optimalizovanie využitia prostriedkov sietí MPLS (OVPMS)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Pokročilé techniky optického spracovania signálov (PTOSS)
2014
2014-- Iný domáci --ÚMIKT FEI
Pokročilé techniky optického spracovania signálov_ (PTOSS_)
2017
2017
Mladý výskumníkP. ŠalíkÚMIKT FEI
Použitie progresívnych foriem vzdelávania pomocou WWW pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optického prenosového média. (039STU-4/2013)
2013
2015KEGAÚMIKT FEI
Predikcia, modelovanie a zabezpečenie kvality VoIP hlasových služieb (PAMKVIS)2012
2013
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí (007STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
I. BaroňákÚMIKT FEI
Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks) (APVV-0258-12)2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
G. Rozinaj
ÚMIKT FEI
QoS v IMS sieťach (QIS)2014
2014
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Rozpoznávanie 3D tváre (3DROTV)
2013
2013
-- Iný domáci --M. VančoÚMIKT FEI
SDRLab – Vytvorenie laboratória softvérového rádia (2016vs033)
2017
2017
-- Iný domáci --T. PáleníkÚMIKT FEILegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:neschválený
ukončený neúspešneukončený úspešne