22. 10. 2019  8:07 Sergej
Akademický informační systém

Ústav materiálov (MTF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 166

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Ab initio výpočty NMR vlastnosti molekúl so zahrnutím korelačných a relativistických efektov a vibračných korekcií (1/0840/08)20082010VEGAA. AntušekUMAT MTF
Adaptívne povlaky pre konštrukčné a nástrojové ocele (APVV-0782-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Analýza nástrojových materiálov produkovaných progresívnymi postupmi práškovej metalurgie (1/0148/08)20082010VEGAR. MoravčíkUMAT MTF
Analýza nevratných zmien v kondenzovaní nekryštalických štruktúrach (1/0645/10)20102011VEGAS. MinárikUMAT MTF
Analýza poškodenej ojnice /posudok/ (38/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Analýza príčin poškodenia formy Frame A58 (121/2008)20082008-- Iný domáci --R. MoravčíkKMI UMAT MTF
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (1/0608/12)20122015VEGAM. KusýKMI UMAT MTF
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (APVV-0611-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. SkarbaUMAT MTF
Analýza rýchlo stuhnutých zliatin na báze Zn20162016Mladý výskumníkM. BabinecUMAT MTF
Analýza štruktúrnych zmien a charakterizácia elektrických vlastností špeciálnych skiel určených pre optoelektronické aplikácie (SK-FR-2015-0006)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. DománkováUMAT MTF
Analýza vzoriek (40/2009)20092009-- Iný domáci --J. JanovecKMI UMAT MTF
Centrum excelentnosti pre funkcionalizované viacfázové materiály (FUN-MAT) (FUN-MAT)20112015-- Iný domáci --J. JanovecUMAT MTF
Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov (26220120048)20092011OP VaVJ. JanovecUMAT MTF
Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov (26220120014)20092011OP VaVJ. JanovecUMAT MTF
Constract on the Lump Sum Related to the Visegrad Scholarship (S-041-2003)20032005International Visegrad Fund - ScholarshipsM. KusýKMI UMAT MTF
Contract on the Lump Sum related to the Visegrad/ V4EaP Scholarship for Krzysztof Labisz 51601052 concluded for study/ research project (Visegrad/V4EaP Scholarship 51601052)20162017International Visegrad Fund - ScholarshipsM. KusýUMAT MTF
Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids (Project ID: 721019)20172020H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológieM. PekarčíkováUMAT MTF
Diagnostika špeciálnych skiel s optimalizovanou iónovou vodivosťou (1/0238/17)20172019VEGAO. BošákUMAT MTF
Diagnostika špeciálnych skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblastitspektra pomocou fyzikálnych metód (1/0410/12)20122014VEGAM. KublihaKF UMAT MTF
Elektronický interaktívny výkladový slovník materiálového inžinierstva (3/4057/06)20082008KEGAP. GrgačUMAT MTF
Expertný posudok na využitie tiažovej sily pri generovaní horizontálneho pohybu mechanickej sústavy. (053-001STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --V. LabašUMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti neusporiadaných štruktúr ovplyvnených pôsobením urýchlených iónov (1/0235/18)20182020VEGAM. KublihaUMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti optických kryštálov a skiel halogenidov, chalkogenidov a oxidov ťažkých kovov (1/0173/08)20082010VEGAV. TrnovcováUMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti skiel na báze oxidov ťažkých kovov (1/0144/20)20202022VEGAO. BošákUMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblasti spektra a pamäťové zariadenia (DS-2016-0038)20172018APVV - Dunajská stratégiaM. KublihaUMAT MTF
Charakteristika špeciálnych skiel s využitím fyzikálnych metód (SK-CZ-0195-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca M. KublihaUMAT MTF
Charakteristika termofyzikálnych a mechanických vlastností polymérnych zliatin na báze PET a PBT (1345)20152015Mladý výskumníkF. PolakovičUMAT MTF
Charakteristika zliatin na báze Zn s prídavkom Sn a Ca20162016Mladý výskumníkJ. GondekUMAT MTF
Charakterizácia kvázikryštálov a ich aproximantov v zliatinách Al-Pd-TM (TM=prechodný kov) (1/4107/07)20072009VEGAJ. JanovecUMAT MTF
Charakterizácia štruktúrne komplexných materiálov so zámerom zvýšiť možnosti ich použitia (1/0011/10)20102011VEGAJ. JanovecUMAT MTF
Charakterizácia vybraných špeciálnych skiel (SK-FR-2013-0007)20152015APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
Chemical sputtering: Computational modelling of interactions in the carbon-containing films exposed to molecular ions and hydrogen EUROATOM CU (FU07-CT-2007-00051/P1c)20102016EuratomM. UrbanUMAT MTF
Implementácia merania elektrických veličín do procesu kontroly kvality úžitkových vlastností a technológie vybraných nekovových materiálov (APVT-20-011304)20052007APVVV. LabašUMAT MTF
Implementácia nedeštruktívnych metód určených pre popis fyzikálnych vlastností progresívnych tenkovrstvových materiálov (001STU-4/2014)20142016KEGAO. BošákUMAT MTF
Indukčné spájkovanie vzoriek pre testovanie vlastností spájky, taviva a technologických parametrov spájkovania20162017inštitucionálny projektM. DrienovskýUMAT MTF
Inovace laboratórní plazmové pece s horizontálním kryštalizátorem na plazmovou pěc s vertikálním kryštalizátorem (114/027)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. ŽitňanskýKMI UMAT MTF
Interakcie v bio a nanosystémoch (APVV-0059-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. UrbanUMAT MTF
Investigation of fine structures in metallic materials using TEM (IFW MTF STU)20082015Bilaterálna spoluprácaJ. JanovecUMAT MTF
Investigation of special glasses and fibres suitable for preparation of active and passive elements exploiting in IR range. (SK-FR 00106)20062007APVVJ. KalužnýUMAT MTF
Komplexná analýza úlomkov v ložisku (127/2008)20082008-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Komplexná metalografická a TEM analýza dodaných vzoriek (52/2009)20092009-- Iný domáci --J. JanovecKMI UMAT MTF
Komplexné štúdium tepelne aktivovaných transportných a transformačných procesov v progresívnych kovových zliatinách so špecifickými vlastnosťami (APVV-0078-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. JanovecUMAT MTF
Korózna odolnosť a spoľahlivosť nových zliatin a nanozliatin pre bezolovnaté spájkovanie (APVV-2019-0001)20202024APVV - Všeobecná výzvaM. PalcutUMAT MTF
Korózna odolnosť progresívnych kovových zliatin na báze zinku, hliníka a cínu (1/0068/14)20142017VEGAM. PalcutUMAT MTF
Kryštalizácia a vlastnosti nových peritektických zliatin na báze TiAl (APVV-0434-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. DemianUMAT MTF
Kvantifikácia radiačného poškodenia kompozitných materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory. (1/0402/13)20132016VEGAM. DománkováUMAT MTF
Materiálový dizajn vysokoentropických zliatin a ich charakterizácia (1/0224/17)20172020VEGAP. PriputenUMAT MTF
Materiálový dizajn vysokoentropických zliatin a ich charakterizácia (1/0330/18)20182021VEGAP. PriputenUMAT MTF
Materiály s neusporiadanou štruktúrou určené pre optoelektroniku a energetiku (APVV-17-0040)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. KublihaUMAT MTF
Meranie tvrdosti HV10 na 3ks zvarových spojoch (27/2009)20092009-- Iný domáci --M. HudákováKMI UMAT MTF
Meranie tvrdosti zvarov (58/2009)20092009-- Iný domáci --M. HudákováKMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (123/2008)20082008-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (129/2008)20082008-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (7/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (36/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Metal matrix composites reinforced with compelx metallic alloys (DAAD 1)20092010DAADJ. JanovecUMAT MTF
Metalografické rozbory a mechanické skúšky materiálov (2/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Metalografické rozbory a mechanické skúšky materiálov (3/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Metalografický rozbor (42/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Metalurgická príprava a výskum nových intermetalických materiálov pre extrémne podmienky namáhania (APVV-0009-07)20082010APVVS. DemianUMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (113/2008)20082008-- Iný domáci --M. DománkováKMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (12/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (13/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (59/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (84/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Modifikácie vlastností skiel pre fotoniku implantáciou prvkov vzácnych zemín (SKLÁ PRE FOTONIKU)20182018inštitucionálny projektV. LabašUMAT MTF
Multikomponentné špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku. (1/0184/14)20142016VEGAV. LabašUMAT MTF
Multimediálna podpora a koncepcia predmetu Diagnostické metódy v materiálovom inžinierstve (3/5178/07)20072009KEGAV. LabašUMAT MTF
Návrh a príprava spojov vysokoteplotných supravodivých pásov bezolovnatými spájkami a charakterizácia ich vlastností (1/0151/17)20172020VEGAM. PekarčíkováUMAT MTF
Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou (APVV14-0476)20152019APVV - Všeobecná výzvaA. AntušekUMAT MTF
Nezávislý výskum a vývoj nových progresívnych materiálov so širokým spektrom využitia (NFP313010T606 )20162019OP VaIP. JurčiUMAT MTF
Nezávislý výskum a vývoj nových vysokotvrdých povlakov a ich charakterizácia pokročilými experimentálnymi technikami (NFP313010T598)20162019OP VaIĽ. ČaplovičUMAT MTF
Nové funkčné povrchy pre konštrukčné časti v petrochemickom a chemickom priemysle (APVV-0514-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
Nové materiály eutektického typu odolné proti opotrebeniu (1/0305/03)20032005VEGAP. GrgačKMI UMAT MTF
Optimalizácia merania elektrických vlastností špeciálnych skiel pomocou neurónových sietí20192020inštitucionálny projektV. LabašUMAT MTF
Optimalizácia technológie prípravy progresívnych materiálov s využitím numerického modelovania (1/1080/04)20042006VEGAS. MinárikKNM UMAT MTF
Oxidačná odolnosť moderných typov PVD povlakov20162016Mladý výskumníkP. BabincováUMAT MTF
Oxidačná odolnosť moderných typov PVD povlakov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovP. BabincováUMAT MTF
Podpora implementácie experimentálnych metód aplikovanej fyziky v materiálovom výskume a vzdelávaní. (044STU-4/2017)20172019KEGAV. LabašUMAT MTF
Podpora nových kompetencií pre uplatňovanie IT v materiálovom výskume a vzdelávaní (327-010STU-4/2010)20102011KEGAM. KublihaUMAT MTF
Presný ab-initio výpočet potenciálovej energetickej hyperplochy ozónu pre teoretickú molekulovú spektroskopiu (1/0648/10)20102011VEGAF. HolkaUMAT MTF
Príprava a fyzikálne vlastnosti bezolovnatých spájok (1/3032/06)20062008VEGAM. OžvoldKMI UMAT MTF
Príprava a charakteristika TiC nanokompozitných vrstiev metódou HiPIMS pre využitie v automobilovom priemysle (1/0503/15)20152017VEGAJ. LokajUMAT MTF
Príprava a charakterizácia kompozitov s polymérnou matricou-elastomér, reaktoplast (SK-CZ--0168-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca O. BošákUMAT MTF
Príprava a charakterizácia neusporiadaných materiálov určených pre aplikácie v infračervenej oblasti spektra (DS-FR-19-0036)20202021APVV - Dunajská stratégiaV. LabašUMAT MTF
Príprava a charakterizácia vlastnosti nových typov tvrdých povlakov pre nástrojové materiály (1/0876/15)20152018VEGAĽ. ČaplovičUMAT MTF
Príprava a výskum neorganických skiel: perspektívnych materiálov pre fotonické aplikácie (SK-BG-2013-0001)20142015APVV - Bilaterálna spolupráca O. BošákUMAT MTF
Príprava polymérnych kompozitov so spevňujúcou zložkou vo forme kvázikryštalických častíc a štúdium ich vlastností (QCPAPC)20182018Mladý výskumníkL. ĎuriškaUMAT MTF
Processing and Characterisation of Lead-Free Solders (MP0602 (COST))20082008COSTJ. JanovecUMAT MTF
Progresívne materiály, spracovanie a automatizácia (Bekaert, Zwevegem, Belgium)20082011-- Iný medzinárodný --M. KusýUMAT MTF
Progresívne tepelné spracovanie nástrojových ocelí pre prácu za studena (APVV-16-0085)20162020APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Progressive surfacing of metals (E!3437)20052007EUREKAM. HudákováUMAT MTF
Research and development of advanced materials, processing and automation technologies for direct manufacturing and application (NV Bekaert SA)20112018-- Iný medzinárodný --M. KusýUMAT MTF
Riešenie technológie špeciálnych skiel s využitím fyzikálnych metód (SK-CZ-0143-09)20102011APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických, experimentálnych a technologických postupov (APVV-15-0049)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. JanovecUMAT MTF
Scholarship (PL 0013 2004/2005)20042005CEEPUSM. ŽitňanskýKMI UMAT MTF
Scholarship (PL 0013 2002/2003)20032003CEEPUSM. ŽitňanskýKMI UMAT MTF
Sklá a keramiky pre fotoniku pripravené konvenčnými metódami a sol-gel metódou (SK-FR-0040-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
Skúmanie špeciálnych skiel a vlákien vhodných pre prípravu aktívnych a pasívnych prvkov použiteľných v IČ oblasti (SKFR-00106)20062007APVVJ. KalužnýUMAT MTF
Skúmanie vplyvu kryogénneho spracovania na štruktúru a vlastnosti ledeburitickej nástrojovej ocele20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. PtačinováUMAT MTF
Skúmanie vplyvu spracovateľských technológií vybraných materiálov s neusporiadanou štruktúrou (1/9096/02)20022004VEGAJ. KalužnýKNM UMAT MTF
Skúmanie vplyvu zloženia a spôsobu prípravy vybraných systémov s neusporiadanou štruktúrou (1/2077/05)20052007VEGAJ. KalužnýKNM UMAT MTF
Slovakion - Research of cluster structures and nanomaterials (FZD MTF STU)20072008-- Iný medzinárodný --J. JanovecUMAT MTF
Slovenská technická univerzita v Bratislave E-vzdelávanie a implementácia informačných technológií vo výučbe materiálovo-technologických predmetov (006STU-4/2020)20202022KEGAR. MoravčíkUMAT MTF
Spájanie a testovanie supravodivých pások (1339)20152015Mladý výskumníkE. CuninkováUMAT MTF
Stanovenie optimálneho režimu kryogénneho spracovania pre nástrojové ocele (APVV-18-0072)20192023APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Stanovenie optimálneho režimu kryogénneho spracovania pre nástrojové ocele (1/0112/20)20202023VEGAP. JurčiUMAT MTF
Súčasné zvýšenie pevnosti a húževnatosti nástrojovej ocele pre prácu za studena kryogénnym spracovaním (APVV-17-0009)20182021APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku (SK-CZ-2013-0182)20152015APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
Štruktúra materiálov zblízka20192019-- Iný domáci --M. KublihaUMAT MTF
Štruktúra, vlastnosti a procesy na povrchoch a rozhraniach materiálov z prvých princípov. (1/0868/12)20122015VEGAA. AntušekKF UMAT MTF
Štúdium využitia ozonizácie pre predĺženie životnosti procesných kvapalín a pre následné zvýšenie biologickej likvidácie na konci ich životného cyklu (APVV-0177-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. LokajUMAT MTF
Štúdium fázových rovnováh v progresívnych materiálových systémoch s využitím riadeného experimentu a výpočtovej termodynamiky. (1/0339/11)20112013VEGAR. ČičkaUMAT MTF
Štúdium fázových transformácií a termodynamických vlastností štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze Zn a Al20162016Mladý výskumníkM. AdamechUMAT MTF
Štúdium konceptu TORT káblov na báze vysokoteplotného supravodiča20172017Mladý výskumníkE. CuninkováUMAT MTF
Štúdium koróznej odolnosti vysokolegovaných ocelí po dlhodobej expozícií. (1/0639/12)20122014VEGAV. MagulaKMI UMAT MTF
Štúdium kryštálovej štruktúry a termodynamických vlastností komplexných kovových zliatin na báze hliníka respektíve zinku (APVV-0076-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. JanovecUMAT MTF
Štúdium metalurgickej podstaty zmien štruktúry a vlastností Cr-V ledeburitickej ocele kryogénnym spracovaním (1/0735/14)20142016VEGAP. JurčiUMAT MTF
Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča (APVV-14-0438)20152018APVV - Všeobecná výzvaM. PekarčíkováUMAT MTF
Štúdium mikromechanizmu lomu kryogénne spracovanej nástrojovej ocele Vanadis 6 (FRACTUREMICROMECHANISM)20182018Mladý výskumníkJ. ĎuricaUMAT MTF
Štúdium možností súčasného zvýšenia tvrdosti, odolnosti proti opotrebeniu a húževnatosti Cr-V ledeburitickej ocele kryogénnym spracovaním (APVV-15-0350)20162019APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Štúdium možností zlepšenia vlastností pások na báze vysokoteplotných supravodičov (1/0155/16)20162019VEGAM. SkarbaUMAT MTF
Štúdium neusporiadaných štruktúr nekovových materiálov vybranými fyzikálnymi metódami (APVV-20-043505)20062009APVVM. KublihaUMAT MTF
Štúdium odolnosti proti iniciácii a šíreniu porušenia ledeburitickej nástrojovej ocelel po rôznych režimoch tepelného spracovania (1335)20152015Mladý výskumníkJ. PtačinováUMAT MTF
Štúdium relaxačných mechanizmov v kompozitoch so špeciálnymi plnivami na báze uhlíka (1/0356/13)20132015VEGAO. BošákUMAT MTF
Štúdium rozhrania bimetalov vyhotovených vysokorýchlostným zváraním explóziou20162016Mladý výskumníkM. SahulUMAT MTF
Štúdium špeciálnych skiel metódami založenými na procesoch dielektrickej relaxácie ich štruktúry (APVV-0216-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaV. LabašUMAT MTF
Štúdium špeciálnych skiel modifikovaných pomocou iónovej výmeny alebo iónovej implantácie (SK-FR 2019)20202021Slovensko - FrancúzskoO. BošákUMAT MTF
Štúdium štruktúrnej a mechanickej stability nových vysokotvrdých povlakov na konštrukčných a nástrojových materiáloch. (1/1035/12)20122014VEGAĽ. ČaplovičUMAT MTF
Štúdium transformačných procesov v rýchlo stuhnutých polykomponentných viacfázových zliatinách (1/3190/06)20062008VEGAP. GrgačKMI UMAT MTF
Štúdium transportných vlastností skiel určených pre fotonické aplikácie (APVV-15-0359)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. LabašUMAT MTF
Štúdium vnútorného usporiadania materiálov na báze vulkanizátov kaučukových zmesí a kompozitov s polymérnou matricou pomocou fyzikálnych metód (1/0525/12)20122014VEGAO. BošákKF UMAT MTF
Štúdium vplyvu teploty a doby kryogénneho spracovania na mikroštruktúru a vlastnosti CR-V nástrojovej ocele (1/0264/17)20172019VEGAP. JurčiUMAT MTF
Thermal behaviour of mocrostructures and segregation in the nm-range (FZ/11/2003 - 284/2002)20022003Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/D. HrivňákováKMI UMAT MTF
TiAlN povlaky pre rezné nástroje a lisovacie formy pripravené pomocou novej generácie PIII&D20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovP. BabincováUMAT MTF
TiAlN povlaky pre rezné nástroje a lisovacie formy pripravené pomocou novej generácie PIII&D. (1/0157/18)20182020VEGAJ. LokajUMAT MTF
Tvorba a diagnostika textúry materiálov pomocou fyzikálnych metód (003STU-4/2018)20182020KEGAM. KublihaUMAT MTF
Visegrad Scholarship-Structure and properties of X40CrMoV5-1 hot-work steel melted and alloyed by tungsten carbide WC with the high power diode laser (HPDL) (No. S-13-2005)20052006International Visegrad Fund - ScholarshipsM. KusýKMI UMAT MTF
Vlastnosti mäkkých bezolovnatých spájok a ich reakcie na rozhraní so substrátom v kvapalnom a tuhom stave. (1/1000/09)20092012VEGAM. OžvoldUMAT MTF
Vplyv depozičných parametrov na mikroštruktruktúru a elektromagnetické vlastnosti supravodivej (RE)BCO vrstvy20162016Mladý výskumníkJ. MišíkUMAT MTF
Vplyv expozičných podmienok na vývoj binárnych a ternárnych fáz v komplexných kovových zliatinách na báze hliníka. (1/0143/12)20122014VEGAJ. JanovecUMAT MTF
Vplyv mikroštruktúrnych parametrov na vlastnosti zliatin na báze Zn pre žiarové zinkovanie20172017Mladý výskumníkM. BabinecUMAT MTF
Vplyv mikroštruktúry a fázového zloženia na koróznu odolnosť zliatin pre žiarové pokovovanie (1/0490/18)20182021VEGAM. KusýUMAT MTF
Vplyv nehomogenít na úžitkové vlastnosti pások na báze vysokoteplotných supravodivých materiálov (1/0162/11)20112014VEGAM. SkarbaUMAT MTF
Vyhodnotenie mikroštruktúry (62/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Vyhodnotenie mikroštruktúry a tvrdosti odliatku (22/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Výskum a vývoj vysoko tvrdých povlakov so zvýšenou teplotnou stabilitou a oxidačnou odolnosťou pripravených metódami ARC a HiPIMS (APVV-18-0323)20192022APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
Výskum aplikácie prírodných kremičitanov v elastomérnych zmesiach pre priemyselné aplikácie (APVV-18-0111)20192022APVV - Všeobecná výzvaM. KublihaUMAT MTF
Výskum "Grain Boundary Serration" ako nástroja na efektívne dosiahnutie kvalitatívne nových technologických vlastností vytvrditeľných Ni-superzliatin (APVV-0750-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. DománkováUMAT MTF
Výskum modifikácie fázových rozhraní v systéme povlak/ podložka na zvýšenie adhézie tvrdých povlakov (APVV-14-0411)20152018APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
Výskum modifikácie fázových rozhraní v systéme povlak/ podložka na zvýšenie adhézie tvrdých povlakov (APVV-15-0168)20162019APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
Výskum možnostií zvýšenia termickej a oxidačnej stability tvrdých povlakov na báze Al-Ti-N (1/0540/19)20192021VEGAĽ. ČaplovičUMAT MTF
Výskum novej generácie implantačného a depozičného procesu za účelom získania dynamicky atomárne čistých povrchov pre zvýšenie adhézie a prípravu TiAlN a TiAlSiN povlakov s redukovaným vnútorným napätím. (HARDCO)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovP. BabincováUMAT MTF
Výskum novej generácie implantačného a depozičného procesu za účelom získania dynamicky atomárne čistých povrchov pre zvýšenie adhézie a prípravu tvrdých povlakov s redukovaným vnútorným napätím. (APVV-17-0138)20182021APVV - Všeobecná výzvaJ. LokajUMAT MTF
Výskum vplyvu dlhodobej prevádzky na teplotné starnutie konštrukčných materiálov jadrových elektrární VVER-440 (APVV-14-0143)20152018APVV - Všeobecná výzvaM. DománkováUMAT MTF
Výskum vplyvu dlhodobej prevádzky na teplotné starnutie konštrukčných materiálov jadrových elektrární VVER-440 (APVV-15-0289)20162019APVV - Všeobecná výzvaM. DománkováUMAT MTF
Výskum vplyvu kryogénneho spracovania v tekutom héliu na štruktúru a vlastnosti nástrojovej ocele (SZTHE)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. PtačinováUMAT MTF
Využitie komplexnej termickej analýzy a výpočtovej termodynamiky pri štúdiu procesov v progresívnych materiálových systémoch. (1/0811/14)20142017VEGAR. ČičkaUMAT MTF
Vývoj metalurgickej prípravy vysoko reaktívnych intermatalických zliatin na báze titánu pre extrémne namáhania (4/2007/08)20082010-- Iný domáci --S. DemianUMAT MTF
Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou. (APVV-18-0508)20192022APVV - Všeobecná výzvaM. KusýUMAT MTF
Základný výskum nových metód rektifikácie reznej hrany pre zvýšenie trvanlivosti nepovlakovaných a povlakovaných nástrojov pri obrábaní austenitických nehrdzavejúcich ocelí a superzliatin (APVV-15-0465)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. KusýUMAT MTF
Zákonitosti tvorby a dynamická stabilita štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze hliníka alebo zinku (1/0018/15)20152018VEGAJ. JanovecSTU
Zvýšenie adresnosti stredoškolského vzdelávania vzhľadom na požiadavky profesijnej štruktúry regiónu (3/2346/04)20042006KEGAJ. KalužnýUMAT MTF
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnosti SR (ITMS2014+ : 313011B759)20172022OP VaIM. DománkováUMAT MTF
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR (262202200771)20102013OP VaVĽ. ČaplovičUMAT MTF
Zvyšovanie mikroštruktúrnej stability a koróznych vlastností nehrdzavejúcich ocelí riadenou precipitáciou sekundárnych fáz. (1/0126/08)20082010VEGAM. DománkováUMAT MTFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně