29. 5. 2020  16:32 Vilma
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 173

Stav
Názov
OdDoDruhGarant
Pracovisko
2008
2010VEGAA. AntušekUMAT MTF
2012
2015APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
2008
2010
VEGAR. Moravčík
UMAT MTF
2010
2011
VEGAUMAT MTF
Analýza poškodenej ojnice /posudok/ (38/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
M. HazlingerKMI UMAT MTF
20082008
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (1/0608/12)2012
2015
VEGA
M. KusýKMI UMAT MTF
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (APVV-0611-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
M. SkarbaUMAT MTF
Analýza rýchlo stuhnutých zliatin na báze Zn
2016
2016
Mladý výskumník
UMAT MTF
Analýza štruktúrnych zmien a charakterizácia elektrických vlastností špeciálnych skiel určených pre optoelektronické aplikácie (SK-FR-2015-0006)
2016
2017
APVV - Bilaterálna spolupráca
M. Dománková
UMAT MTF
2009
2009
-- Iný domáci --J. Janovec
KMI UMAT MTF
Centrum excelentnosti pre funkcionalizované viacfázové materiály (FUN-MAT) (FUN-MAT)
2011
2015-- Iný domáci --
UMAT MTF
2009
2011OP VaVJ. Janovec
UMAT MTF
2009
2011
OP VaV
J. Janovec
UMAT MTF
Contract on the Lump Sum related to the Visegrad/ V4EaP Scholarship for Krzysztof Labisz 51601052 concluded for study/ research project (Visegrad/V4EaP Scholarship 51601052)20162017
International Visegrad Fund - Scholarships
UMAT MTF
Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids (Project ID: 721019)
2017
2020H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie
UMAT MTF
Diagnostika špeciálnych skiel s optimalizovanou iónovou vodivosťou (1/0238/17)
2017
2019
VEGAO. BošákUMAT MTF
Diagnostika špeciálnych skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblastitspektra pomocou fyzikálnych metód (1/0410/12)
2012
2014
VEGA
M. KublihaKF UMAT MTF
20082008
KEGA
P. GrgačUMAT MTF
2020
2022
KEGA
UMAT MTF
2008
2009-- Iný domáci --
UMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti neusporiadaných štruktúr ovplyvnených pôsobením urýchlených iónov (1/0235/18)20182020VEGAM. KublihaUMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti optických kryštálov a skiel halogenidov, chalkogenidov a oxidov ťažkých kovov (1/0173/08)
2008
2010
VEGA
UMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti skiel na báze oxidov ťažkých kovov (1/0144/20)
2020
2022VEGAO. BošákUMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblasti spektra a pamäťové zariadenia (DS-2016-0038)
2017
2018
APVV - Dunajská stratégiaM. Kubliha
UMAT MTF
2012
2013APVV - Bilaterálna spolupráca M. KublihaUMAT MTF
Charakteristika termofyzikálnych a mechanických vlastností polymérnych zliatin na báze PET a PBT (1345)
2015
2015
Mladý výskumníkUMAT MTF
2016
2016
Mladý výskumník
J. GondekUMAT MTF
2007
2009
VEGA
UMAT MTF
Charakterizácia štruktúrne komplexných materiálov so zámerom zvýšiť možnosti ich použitia (1/0011/10)2010
2011
VEGA
J. Janovec
UMAT MTF
Charakterizácia vybraných špeciálnych skiel (SK-FR-2013-0007)
2015
2015
APVV - Bilaterálna spolupráca
V. Labaš
UMAT MTF
Chemická erózia: Počítačové modelovanie interakcií vo filmoch na báze uhlíka vystavených molekulovým iónom a vodíku (FU07-CT-2007-00051/P1c)
2010
2016
EuratomM. Urban
UMAT MTF
Implementácia merania elektrických veličín do procesu kontroly kvality úžitkových vlastností a technológie vybraných nekovových materiálov (APVT-20-011304)2005
2007
APVV
UMAT MTF
Implementácia nedeštruktívnych metód určených pre popis fyzikálnych vlastností progresívnych tenkovrstvových materiálov (001STU-4/2014)
2014
2016KEGAUMAT MTF
20162017
inštitucionálny projekt
UMAT MTF
Inovácia laboratórnej plazmovej pece s horizontálnym kryštalizátorom na plazmovú pec s vertikálnym kryštalizátorom (114/027)
2002
2003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoKMI UMAT MTF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaUMAT MTF
2008
2008
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
J. Janovec
KMI UMAT MTF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Kompozity s kovovou matricou spevnené komplexnými kovovými zliatinami (DAAD 1)
2009
2010
DAAD
J. JanovecUMAT MTF
Korózna odolnosť a spoľahlivosť nových zliatin a nanozliatin pre bezolovnaté spájkovanie (APVV-2019-0001)20202024APVV - Všeobecná výzvaM. Palcut
UMAT MTF
Korózna odolnosť progresívnych kovových zliatin na báze zinku, hliníka a cínu (1/0068/14)
2014
2017
VEGA
UMAT MTF
Kryštalizácia a vlastnoti nových peritektických zliatin na báze TiAl (APVV-0434-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaUMAT MTF
2013
2016
VEGAM. DománkováUMAT MTF
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
P. Priputen
UMAT MTF
Materiálový dizajn vysokoentropických zliatin a ich charakterizácia (1/0224/17)
2017
2020
VEGAUMAT MTF
Materiálový dizajn vysokoentropických zliatin a ich charakterizácia (1/0330/18)2018
2021
VEGA
UMAT MTF
Materiály s neusporiadanou štruktúrou určené pre optoelektroniku a energetiku (APVV-17-0040)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
M. Kubliha
UMAT MTF
Meranie tvrdosti HV10 na 3ks zvarových spojoch (27/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
M. HudákováKMI UMAT MTF
Meranie tvrdosti zvarov (58/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (123/2008)
2008
2008-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
2008
2008
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (7/2009)20092009-- Iný domáci --KMI UMAT MTF
20092009-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
2009
2009-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
Metalografické rozbory a mechanické skúšky materiálov (3/2009)20092009
-- Iný domáci --
M. Hazlinger
KMI UMAT MTF
Metalografický rozbor (42/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
Metalurgická príprava a výskum nových intermetalických materiálov pre extrémne podmienky namáhania (APVV-0009-07)
2008
2010
APVV
S. DemianUMAT MTF
2008
2008
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (12/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (13/2009)2009
2009
-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
2009
2009
-- Iný domáci --KMI UMAT MTF
2018
2018inštitucionálny projektV. LabašUMAT MTF
20142016VEGA
UMAT MTF
Multimediálna podpora a koncepcia predmetu Diagnostické metódy v materiálovom inžinierstve (3/5178/07)20072009KEGAV. LabašUMAT MTF
Návrh a príprava spojov vysokoteplotných supravodivých pásov bezolovnatými spájkami a charakterizácia ich vlastností (1/0151/17)2017
2020
VEGAM. PekarčíkováUMAT MTF
Nedeštruktívna diagnostika elastomérnych zmesí modifikovaných oxidmi kremíka elektrickými metódami (APVV-19-0128)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou (APVV14-0476)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaA. AntušekUMAT MTF
Nezávislý výskum a vývoj nových progresívnych materiálov so širokým spektrom využitia (313011T606 )
2016
2019OP VaI
UMAT MTF
2016
2019
OP VaI
Ľ. Čaplovič
UMAT MTF
Nové funkčné povrchy pre konštrukčné časti v petrochemickom a chemickom priemysle (APVV-0514-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. ČaplovičUMAT MTF
2003
2005VEGAP. GrgačKMI UMAT MTF
Optimalizácia merania elektrických vlastností špeciálnych skiel pomocou neurónových sietí
2019
2020
inštitucionálny projektV. Labaš
UMAT MTF
Optimalizácia okrúhleho kábla z vysokoteplotného supravodiča pre pulzné magnetické polia (APVV-19-0026)2020
2024
APVV - Všeobecná výzvaM. Pekarčíková
UMAT MTF
Optimalizácia technológie prípravy progresívnych materiálov s využitím numerického modelovania (1/1080/04)
2004
2006VEGAKNM UMAT MTF
Oxidačná odolnosť moderných typov PVD povlakov
2016
2016Mladý výskumníkP. BabincováUMAT MTF
Oxidačná odolnosť moderných typov PVD povlakov2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
P. Babincová
UMAT MTF
20172019KEGAV. Labaš
UMAT MTF
Podpora nových kompetencií pre uplatňovanie IT v materiálovom výskume a vzdelávaní (327-010STU-4/2010)2010
2011
KEGAUMAT MTF
20102011
VEGA
F. HolkaUMAT MTF
Príprava a fyzikálne vlastnosti bezolovnatých spájok (1/3032/06)
2006
2008
VEGAM. Ožvold
KMI UMAT MTF
Príprava a charakteristika TiC nanokompozitných vrstiev metódou HiPIMS pre využitie v automobilovom priemysle (1/0503/15)2015
2017
VEGAUMAT MTF
Príprava a charakterizácia bezolovnatých spájok (MP0602 (COST))
2008
2008COSTJ. Janovec
UMAT MTF
2012
2013
APVV - Bilaterálna spolupráca O. Bošák
UMAT MTF
Príprava a charakterizácia neusporiadaných materiálov určených pre aplikácie v infračervenej oblasti spektra (DS-FR-19-0036)20202021APVV - Dunajská stratégia
UMAT MTF
2015
2018
VEGA
UMAT MTF
2014
2015
APVV - Bilaterálna spolupráca O. Bošák
UMAT MTF
2018
2018
Mladý výskumník
L. Ďuriška
UMAT MTF
20192022
-- Iný medzinárodný --
P. GogolaUMAT MTF
2011
2018
-- Iný medzinárodný --
UMAT MTF
2005
2007
EUREKA
M. HudákováUMAT MTF
Progresívne tepelné spracovanie nástrojových ocelí pre prácu za studena (APVV-16-0085)2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Research and development of advanced materials, processing and automation technologies for direct manufacturing and application (NV Bekaert SA)
2011
2018
-- Iný medzinárodný --
M. Kusý
UMAT MTF
2010
2011
APVV - Bilaterálna spolupráca
V. LabašUMAT MTF
Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických, experimentálnych a technologických postupov (APVV-15-0049)
2016
2020APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Sklá a keramiky pre fotoniku pripravené konvenčnými metódami a sol-gel metódou (SK-FR-0040-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca UMAT MTF
Skúmanie špeciálnych skiel a vlákien vhodných pre prípravu aktívnych a pasívnych prvkov použiteľných v IČ oblasti (SKFR-00106)
2006
2007
APVV
J. KalužnýUMAT MTF
Skúmanie špeciálnych skiel a vlákien vhodných pre prípravu aktívnych a pasívnych prvkov použiteľných v IČ oblasti (SK-FR 00106)
2006
2007APVVJ. Kalužný
UMAT MTF
20162018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UMAT MTF
Skúmanie vplyvu spracovateľských technológií vybraných materiálov s neusporiadanou štruktúrou (1/9096/02)
2002
2004VEGAKNM UMAT MTF
Skúmanie vplyvu zloženia a spôsobu prípravy vybraných systémov s neusporiadanou štruktúrou (1/2077/05)
2005
2007
VEGAJ. Kalužný
KNM UMAT MTF
Slovakion - Výskum klastrových štruktúr a nanomateriálov (FZD MTF STU)2007
2008
-- Iný medzinárodný --
UMAT MTF
2015
2015
Mladý výskumník
UMAT MTF
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
P. Jurči
UMAT MTF
Stanovenie optimálneho režimu kryogénneho spracovania pre nástrojové ocele (1/0112/20)20202023VEGAP. Jurči
UMAT MTF
20182021APVV - Všeobecná výzvaUMAT MTF
2015
2015
APVV - Bilaterálna spolupráca
V. Labaš
UMAT MTF
Štipendium (PL 0013 2004/2005)2004
2005
CEEPUS
M. Žitňanský
KMI UMAT MTF
Štipendium (PL 0013 2002/2003)
2003
2003CEEPUS
KMI UMAT MTF
Štruktúra materiálov zblízka2019
2019
-- Iný domáci --M. Kubliha
UMAT MTF
2012
2015
VEGA
KF UMAT MTF
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
J. Lokaj
UMAT MTF
Štúdium fázových rovnováh v progresívnych materiálových systémoch s využitím riadeného exerimentu a výpočtovej termodynamiky. (1/0339/11)2011
2013
VEGA
UMAT MTF
Štúdium fázových transformácií a termodynamických vlastností štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze Zn a Al20162016Mladý výskumníkUMAT MTF
2017
2017
Mladý výskumník
UMAT MTF
Štúdium koróznej odolnosti vysokolegovaných ocelí po dlhodobej expozícií. (1/0639/12)
2012
2014
VEGAV. MagulaKMI UMAT MTF
Štúdium kryštálovej štruktúry a termodynamických vlastností komplexných kovových zliatin na báze hliníka respektíve zinku (APVV-0076-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
J. JanovecUMAT MTF
Štúdium metalurgickej podstaty zmien štruktúry a vlastností Cr-V ledeburitickej ocele kryogénnym spracovaním (1/0735/14)
2014
2016
VEGA
UMAT MTF
Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča (APVV-14-0438)
2015
2018APVV - Všeobecná výzvaUMAT MTF
Štúdium mikromechanizmu lomu kryogénne spracovanej nástrojovej ocele Vanadis 6 (FRACTUREMICROMECHANISM)20182018
Mladý výskumník
UMAT MTF
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Štúdium možností zlepšenia vlastností pások na báze vysokoteplotných supravodičov (1/0155/16)2016
2019
VEGAM. Skarba
UMAT MTF
20062009APVVUMAT MTF
Štúdium odolnosti proti iniciácii a šíreniu porušenia ledeburitickej nástrojovej ocelel po rôznych režimoch tepelného spracovania (1335)
2015
2015
Mladý výskumník
UMAT MTF
2013
2015
VEGA
UMAT MTF
Štúdium rozhrania bimetalov vyhotovených vysokorýchlostným zváraním explóziou
2016
2016
Mladý výskumník
UMAT MTF
Štúdium špeciálnych skiel metódami založenými na procesoch dielektrickej relaxácie ich štruktúry (APVV-0216-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaV. Labaš
UMAT MTF
Štúdium špeciálnych skiel modifikovaných pomocou iónovej výmeny alebo iónovej implantácie (SK-FR 2019)20202021
Slovensko - Francúzsko
UMAT MTF
20122014
VEGA
UMAT MTF
Štúdium transformačných procesov v rýchlo stuhnutých polykomponentných viacfázových zliatinách (1/3190/06)
2006
2008
VEGA
KMI UMAT MTF
Štúdium transportných vlastností skiel určených pre fotonické aplikácie (APVV-15-0359)20162020
APVV - Všeobecná výzva
V. LabašUMAT MTF
2012
2014
VEGAO. BošákKF UMAT MTF
Štúdium vplyvu teploty a doby kryogénneho spracovania na mikroštruktúru a vlastnosti CR-V nástrojovej ocele (1/0264/17)
2017
2019
VEGA
P. Jurči
UMAT MTF
Teplotné správanie mikroštruktúr a segregácia v nanometrovej oblasti (FZ/11/2003 - 284/2002)2002
2003
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/D. Hrivňáková
KMI UMAT MTF
2017
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkovP. BabincováUMAT MTF
20182020
VEGA
UMAT MTF
Tvorba a diagnostika textúry materiálov pomocou fyzikálnych metód (003STU-4/2018)20182020
KEGA
M. KublihaUMAT MTF
20052006
International Visegrad Fund - Scholarships
M. Kusý
KMI UMAT MTF
2009
2012
VEGAM. OžvoldUMAT MTF
20162016
Mladý výskumník
J. MišíkUMAT MTF
2020
2023
APVV - Všeobecná výzvaM. Dománková
UMAT MTF
Vplyv expozičných podmienok na vývoj binárnych a ternárnych fáz v komplexných kovových zliatinách na báze hliníka. (1/0143/12)20122014VEGAJ. JanovecUMAT MTF
20172017Mladý výskumníkM. Babinec
UMAT MTF
20182021
VEGA
UMAT MTF
Vplyv nehomogenít na úžitkové vlastnosti pások na báze vysokoteplotných supravodivých materiálov (1/0162/11)2011
2014
VEGAUMAT MTF
20092009-- Iný domáci --M. Hazlinger
KMI UMAT MTF
Vyhodnotenie mikroštruktúry a tvrdosti odliatku (22/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
Výskum a vývoj vysoko tvrdých povlakov so zvýšenou teplotnou stabilitou a oxidačnou odolnosťou pripravených metódami ARC a HiPIMS (APVV-18-0323)20192022APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
2020
2024APVV - Všeobecná výzvaĽ. Čaplovič
UMAT MTF
2019
2022
APVV - Všeobecná výzvaM. Kubliha
UMAT MTF
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
M. DománkováUMAT MTF
2008
2015
Bilaterálna spoluprácaJ. Janovec
UMAT MTF
2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaĽ. Čaplovič
UMAT MTF
Výskum modifikácie fázových rozhraní v systéme povlak/ podložka na zvýšenie adhézie tvrdých povlakov (APVV-15-0168)20162019
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. ČaplovičUMAT MTF
Výskum možnostií zvýšenia termickej a oxidačnej stability tvrdých povlakov na báze Al-Ti-N (1/0540/19)
2019
2021
VEGA
Ľ. ČaplovičUMAT MTF
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UMAT MTF
2018
2021APVV - Všeobecná výzvaJ. LokajUMAT MTF
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
20162019
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. PtačinováUMAT MTF
2020
2024
COSTM. Pekarčíková
UMAT MTF
Využitie komplexnej termickej analýzy a výpočtovej termodynamiky pri štúdiu procesov v progresívnych materiálových systémoch. (1/0811/14)
2014
2017
VEGA
UMAT MTF
Vývoj metalurgickej prípravy vysoko reaktívnych intermatalických zliatin na báze titánu pre extrémne namáhania (4/2007/08)20082010-- Iný domáci --S. Demian
UMAT MTF
Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou. (APVV-18-0508)
2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaUMAT MTF
Zákonitosti tvorby a dynamická stabilita štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze hliníka alebo zinku (1/0018/15)20152018VEGAJ. Janovec
STU
Zmluva na paušálnu platbu vo vzťahu k Višegrádskemu štipendiu (S-041-2003)20032005
International Visegrad Fund - Scholarships
KMI UMAT MTF
Zvýšenie adresnosti stredoškolského vzdelávania vzhľadom na požiadavky profesijnej štruktúry regiónu (3/2346/04)20042006
KEGA
J. Kalužný
UMAT MTF
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnosti SR (ITMS2014+ : 313011B759)
2017
2022OP VaIM. Dománková
UMAT MTF
20102013
OP VaV
Ľ. ČaplovičUMAT MTF
Zvyšovanie mikroštruktúrnej stability a koróznych vlastností nehrdzavejúcich ocelí riadenou precipitáciou sekundárnych fáz. (1/0126/08)2008
2010
VEGAUMAT MTFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešneukončený úspešne