22. 9. 2019  16:45 Móric
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 164

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Ab initio výpočty NMR vlastnosti molekúl so zahrnutím korelačných a relativistických efektov a vibračných korekcií (1/0840/08)20082010VEGAA. AntušekUMAT MTF
Adaptívne povlaky pre konštrukčné a nástrojové ocele (APVV-0782-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Analýza nástrojových materiálov produkovaných progresívnymi postupmi práškovej metalurgie (1/0148/08)20082010VEGAR. MoravčíkUMAT MTF
Analýza nevratných zmien v kondenzovaní nekryštalických štruktúrach (1/0645/10)20102011VEGAS. MinárikUMAT MTF
Analýza poškodenej ojnice /posudok/ (38/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Analýza príčin poškodenia formy Frame A58 (121/2008)20082008-- Iný domáci --R. MoravčíkKMI UMAT MTF
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (1/0608/12)20122015VEGAM. KusýKMI UMAT MTF
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (APVV-0611-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. SkarbaUMAT MTF
Analýza rýchlo stuhnutých zliatin na báze Zn20162016Mladý výskumníkM. BabinecUMAT MTF
Analýza štruktúrnych zmien a charakterizácia elektrických vlastností špeciálnych skiel určených pre optoelektronické aplikácie (SK-FR-2015-0006)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. DománkováUMAT MTF
Analýza vzoriek (40/2009)20092009-- Iný domáci --J. JanovecKMI UMAT MTF
Centrum excelentnosti pre funkcionalizované viacfázové materiály (FUN-MAT) (FUN-MAT)20112015-- Iný domáci --J. JanovecUMAT MTF
Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov (26220120048)20092011OP VaVJ. JanovecUMAT MTF
Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov (26220120014)20092011OP VaVJ. JanovecUMAT MTF
Contract on the Lump Sum related to the Visegrad/ V4EaP Scholarship for Krzysztof Labisz 51601052 concluded for study/ research project (Visegrad/V4EaP Scholarship 51601052)20162017International Visegrad Fund - ScholarshipsM. KusýUMAT MTF
Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids (Project ID: 721019)20172020H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológieM. PekarčíkováUMAT MTF
Diagnostika špeciálnych skiel s optimalizovanou iónovou vodivosťou (1/0238/17)20172019VEGAO. BošákUMAT MTF
Diagnostika špeciálnych skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblastitspektra pomocou fyzikálnych metód (1/0410/12)20122014VEGAM. KublihaKF UMAT MTF
Elektronický interaktívny výkladový slovník materiálového inžinierstva (3/4057/06)20082008KEGAP. GrgačUMAT MTF
Expertný posudok na využitie tiažovej sily pri generovaní horizontálneho pohybu mechanickej sústavy. (053-001STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --V. LabašUMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti neusporiadaných štruktúr ovplyvnených pôsobením urýchlených iónov (1/0235/18)20182020VEGAM. KublihaUMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti optických kryštálov a skiel halogenidov, chalkogenidov a oxidov ťažkých kovov (1/0173/08)20082010VEGAV. TrnovcováUMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti skiel na báze oxidov ťažkých kovov (1/0144/20)20202022VEGAO. BošákUMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblasti spektra a pamäťové zariadenia (DS-2016-0038)20172018APVV - Dunajská stratégiaM. KublihaUMAT MTF
Charakteristika špeciálnych skiel s využitím fyzikálnych metód (SK-CZ-0195-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca M. KublihaUMAT MTF
Charakteristika termofyzikálnych a mechanických vlastností polymérnych zliatin na báze PET a PBT (1345)20152015Mladý výskumníkF. PolakovičUMAT MTF
Charakteristika zliatin na báze Zn s prídavkom Sn a Ca20162016Mladý výskumníkJ. GondekUMAT MTF
Charakterizácia kvázikryštálov a ich aproximantov v zliatinách Al-Pd-TM (TM=prechodný kov) (1/4107/07)20072009VEGAJ. JanovecUMAT MTF
Charakterizácia štruktúrne komplexných materiálov so zámerom zvýšiť možnosti ich použitia (1/0011/10)20102011VEGAJ. JanovecUMAT MTF
Charakterizácia vybraných špeciálnych skiel (SK-FR-2013-0007)20152015APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
Chemická erózia: Počítačové modelovanie interakcií vo filmoch na báze uhlíka vystavených molekulovým iónom a vodíku (FU07-CT-2007-00051/P1c)20102016EuratomM. UrbanUMAT MTF
Implementácia merania elektrických veličín do procesu kontroly kvality úžitkových vlastností a technológie vybraných nekovových materiálov (APVT-20-011304)20052007APVVV. LabašUMAT MTF
Implementácia nedeštruktívnych metód určených pre popis fyzikálnych vlastností progresívnych tenkovrstvových materiálov (001STU-4/2014)20142016KEGAO. BošákUMAT MTF
Indukčné spájkovanie vzoriek pre testovanie vlastností spájky, taviva a technologických parametrov spájkovania20162017inštitucionálny projektM. DrienovskýUMAT MTF
Inovácia laboratórnej plazmovej pece s horizontálnym kryštalizátorom na plazmovú pec s vertikálnym kryštalizátorom (114/027)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. ŽitňanskýKMI UMAT MTF
interakcie v bio a nanosystémoch (APVV-0059-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. UrbanUMAT MTF
Komplexná analýza úlomkov v ložisku (127/2008)20082008-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Komplexná metalografická a TEM analýza dodaných vzoriek (52/2009)20092009-- Iný domáci --J. JanovecKMI UMAT MTF
Komplexné štúdium tepelne aktivovaných transportných a transformačných procesov v progresívnych kovových zliatinách so špecifickými vlastnosťami (APVV-0078-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. JanovecUMAT MTF
Kompozity s kovovou matricou spevnené komplexnými kovovými zliatinami (DAAD 1)20092010DAADJ. JanovecUMAT MTF
Korózna odolnosť progresívnych kovových zliatin na báze zinku, hliníka a cínu (1/0068/14)20142017VEGAM. PalcutUMAT MTF
Kryštalizácia a vlastnoti nových peritektických zliatin na báze TiAl (APVV-0434-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. DemianUMAT MTF
Kvantifikácia radiačného poškodenia kompozitných materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory. (1/0402/13)20132016VEGAM. DománkováUMAT MTF
Materiálový dizajn vysokoentropických zliatin a ich charakterizácia (1/0224/17)20172020VEGAP. PriputenUMAT MTF
Materiálový dizajn vysokoentropických zliatin a ich charakterizácia (1/0330/18)20182021VEGAP. PriputenUMAT MTF
Materiály s neusporiadanou štruktúrou určené pre optoelektroniku a energetiku (APVV-17-0040)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. KublihaUMAT MTF
Meranie tvrdosti HV10 na 3ks zvarových spojoch (27/2009)20092009-- Iný domáci --M. HudákováKMI UMAT MTF
Meranie tvrdosti zvarov (58/2009)20092009-- Iný domáci --M. HudákováKMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (123/2008)20082008-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (129/2008)20082008-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (7/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (36/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Metalografické rozbory a mechanické skúšky materiálov (2/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Metalografické rozbory a mechanické skúšky materiálov (3/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Metalografický rozbor (42/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Metalurgická príprava a výskum nových intermetalických materiálov pre extrémne podmienky namáhania (APVV-0009-07)20082010APVVS. DemianUMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (113/2008)20082008-- Iný domáci --M. DománkováKMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (12/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (13/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (59/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (84/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Modifikácie vlastností skiel pre fotoniku implantáciou prvkov vzácnych zemín (SKLÁ PRE FOTONIKU)20182018inštitucionálny projektV. LabašUMAT MTF
Multikomponentné špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku. (1/0184/14)20142016VEGAV. LabašUMAT MTF
Multimediálna podpora a koncepcia predmetu Diagnostické metódy v materiálovom inžinierstve (3/5178/07)20072009KEGAV. LabašUMAT MTF
Návrh a príprava spojov vysokoteplotných supravodivých pásov bezolovnatými spájkami a charakterizácia ich vlastností (1/0151/17)20172020VEGAM. PekarčíkováUMAT MTF
Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou (APVV14-0476)20152019APVV - Všeobecná výzvaA. AntušekUMAT MTF
Nezávislý výskum a vývoj nových progresívnych materiálov so širokým spektrom využitia (NFP313010T606 )20162019OP VaIP. JurčiUMAT MTF
Nezávislý výskum a vývoj nových vysokotvrdých povlakov a ich charakterizácia pokročilými experimentálnymi technikami (NFP313010T598)20162019OP VaIĽ. ČaplovičUMAT MTF
Nové funkčné povrchy pre konštrukčné časti v petrochemickom a chemickom priemysle (APVV-0514-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
Nové materiály eutektického typu odolné proti opotrebeniu (1/0305/03)20032005VEGAP. GrgačKMI UMAT MTF
Optimalizácia merania elektrických vlastností špeciálnych skiel pomocou neurónových sietí20192020inštitucionálny projektV. LabašUMAT MTF
Optimalizácia technológie prípravy progresívnych materiálov s využitím numerického modelovania (1/1080/04)20042006VEGAS. MinárikKNM UMAT MTF
Oxidačná odolnosť moderných typov PVD povlakov20162016Mladý výskumníkP. BabincováUMAT MTF
Oxidačná odolnosť moderných typov PVD povlakov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovP. BabincováUMAT MTF
Podpora implementácie experimentálnych metód aplikovanej fyziky v materiálovom výskume a vzdelávaní. (044STU-4/2017)20172019KEGAV. LabašUMAT MTF
Podpora nových kompetencií pre uplatňovanie IT v materiálovom výskume a vzdelávaní (327-010STU-4/2010)20102011KEGAM. KublihaUMAT MTF
Presný ab-initio výpočet potenciálovej energetickej hyperplochy ozónu pre teoretickú molekulovú spektroskopiu (1/0648/10)20102011VEGAF. HolkaUMAT MTF
Príprava a fyzikálne vlastnosti bezolovnatých spájok (1/3032/06)20062008VEGAM. OžvoldKMI UMAT MTF
Príprava a charakteristika TiC nanokompozitných vrstiev metódou HiPIMS pre využitie v automobilovom priemysle (1/0503/15)20152017VEGAJ. LokajUMAT MTF
Príprava a charakterizácia bezolovnatých spájok (MP0602 (COST))20082008COSTJ. JanovecUMAT MTF
Príprava a charakterizácia kompozitov s polymérnou matricou-elastomér, reaktoplast (SK-CZ--0168-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca O. BošákUMAT MTF
Príprava a charakterizácia vlastnosti nových typov tvrdých povlakov pre nástrojové materiály (1/0876/15)20152018VEGAĽ. ČaplovičUMAT MTF
Príprava a výskum neorganických skiel: perspektívnych materiálov pre fotonické aplikácie (SK-BG-2013-0001)20142015APVV - Bilaterálna spolupráca O. BošákUMAT MTF
Príprava polymérnych kompozitov so spevňujúcou zložkou vo forme kvázikryštalických častíc a štúdium ich vlastností (QCPAPC)20182018Mladý výskumníkL. ĎuriškaUMAT MTF
Progresívne materiály, spracovanie a automatizácia (Bekaert, Zwevegem, Belgium)20082011-- Iný medzinárodný --M. KusýUMAT MTF
Progresívne povlakovanie kovových materiálov (E!3437)20052007EUREKAM. HudákováUMAT MTF
Progresívne tepelné spracovanie nástrojových ocelí pre prácu za studena (APVV-16-0085)20162020APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Research and development of advanced materials, processing and automation technologies for direct manufacturing and application (NV Bekaert SA)20112018-- Iný medzinárodný --M. KusýUMAT MTF
Riešenie technológie špeciálnach skiel s využitím fyzikálnach metód (SK-CZ-0143-09)20102011APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických, experimentálnych a technologických postupov (APVV-15-0049)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. JanovecUMAT MTF
Sklá a keramiky pre fotoniku pripravené konvenčnými metódami a sol-gel metódou (SK-FR-0040-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
Skúmanie špeciálnych skiel a vlákien vhodných pre prípravu aktívnych a pasívnych prvkov použiteľných v IČ oblasti (SKFR-00106)20062007APVVJ. KalužnýUMAT MTF
Skúmanie špeciálnych skiel a vlákien vhodných pre prípravu aktívnych a pasívnych prvkov použiteľných v IČ oblasti (SK-FR 00106)20062007APVVJ. KalužnýUMAT MTF
Skúmanie vplyvu kryogénneho spracovania na štruktúru a vlastnosti ledeburitickej nástrojovej ocele20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. PtačinováUMAT MTF
Skúmanie vplyvu spracovateľských technológií vybraných materiálov s neusporiadanou štruktúrou (1/9096/02)20022004VEGAJ. KalužnýKNM UMAT MTF
Skúmanie vplyvu zloženia a spôsobu prípravy vybraných systémov s neusporiadanou štruktúrou (1/2077/05)20052007VEGAJ. KalužnýKNM UMAT MTF
Slovakion - Výskum klastrových štruktúr a nanomateriálov (FZD MTF STU)20072008-- Iný medzinárodný --J. JanovecUMAT MTF
Slovenská technická univerzita v Bratislave E-vzdelávanie a implementácia informačných technológií vo výučbe materiálovo-technologických predmetov (006STU-4/2020)20202022KEGAR. MoravčíkUMAT MTF
Spájanie a testovanie supravodivých pások (1339)20152015Mladý výskumníkE. CuninkováUMAT MTF
Stanovenie optimálneho režimu kryogénneho spracovania pre nástrojové ocele (APVV-18-0072)20192023APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Stanovenie optimálneho režimu kryogénneho spracovania pre nástrojové ocele (1/0112/20)20202023VEGAP. JurčiUMAT MTF
Súčasné zvýšenie pevnosti a húževnatosti nástrojovej ocele pre prácu za studena kryogénnym spracovaním (APVV-17-0009)20182021APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku (SK-CZ-2013-0182)20152015APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
Štipendium (PL 0013 2004/2005)20042005CEEPUSM. ŽitňanskýKMI UMAT MTF
Štipendium (PL 0013 2002/2003)20032003CEEPUSM. ŽitňanskýKMI UMAT MTF
Štruktúra materiálov zblízka20192019-- Iný domáci --M. KublihaUMAT MTF
Štruktúra, vlastnosti a procesy na povrchoch a rozhraniach materiálov z prvých princípov. (1/0868/12)20122015VEGAA. AntušekKF UMAT MTF
Štúdium využitia ozonizácie pre predĺženie životnosti procesných kvapalín a pre následné zvýšenie biologickej likvidácie na konci ich životného cyklu (APVV-0177-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. LokajUMAT MTF
Štúdium fázových rovnováh v progresívnych materiálových systémoch s využitím riadeného exerimentu a výpočtovej termodynamiky. (1/0339/11)20112013VEGAR. ČičkaUMAT MTF
Štúdium fázových transformácií a termodynamických vlastností štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze Zn a Al20162016Mladý výskumníkM. AdamechUMAT MTF
Štúdium konceptu TORT káblov na báze vysokoteplotného supravodiča20172017Mladý výskumníkE. CuninkováUMAT MTF
Štúdium koróznej odolnosti vysokolegovaných ocelí po dlhodobej expozícií. (1/0639/12)20122014VEGAV. MagulaKMI UMAT MTF
Štúdium kryštálovej štruktúry a termodynamických vlastností komplexných kovových zliatin na báze hliníka respektíve zinku (APVV-0076-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. JanovecUMAT MTF
Štúdium metalurgickej podstaty zmien štruktúry a vlastností Cr-V ledeburitickej ocele kryogénnym spracovaním (1/0735/14)20142016VEGAP. JurčiUMAT MTF
Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča (APVV-14-0438)20152018APVV - Všeobecná výzvaM. PekarčíkováUMAT MTF
Štúdium mikromechanizmu lomu kryogénne spracovanej nástrojovej ocele Vanadis 6 (FRACTUREMICROMECHANISM)20182018Mladý výskumníkJ. ĎuricaUMAT MTF
Štúdium možností súčasného zvýšenia tvrdosti, odolnosti proti opotrebeniu a húževnatosti Cr-V ledeburitickej ocele kryogénnym spracovaním (APVV-15-0350)20162019APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Štúdium možností zlepšenia vlastností pások na báze vysokoteplotných supravodičov (1/0155/16)20162019VEGAM. SkarbaUMAT MTF
Štúdium neusporiadaných štruktúr nekovových materiálov vybranými fyzikálnymi metódami (APVV-20-043505)20062009APVVM. KublihaUMAT MTF
Štúdium odolnosti proti iniciácii a šíreniu porušenia ledeburitickej nástrojovej ocelel po rôznych režimoch tepelného spracovania (1335)20152015Mladý výskumníkJ. PtačinováUMAT MTF
Štúdium relaxačných mechanizmov v kompozitoch so špeciálnymi plnivami na báze uhlíka (1/0356/13)20132015VEGAO. BošákUMAT MTF
Štúdium rozhrania bimetalov vyhotovených vysokorýchlostným zváraním explóziou20162016Mladý výskumníkM. SahulUMAT MTF
Štúdium špeciálnych skiel metódami založenými na procesoch dielektrickej relaxácie ich štruktúry (APVV-0216-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaV. LabašUMAT MTF
Štúdium špeciálnych skiel modifikovaných pomocou iónovej výmeny alebo iónovej implantácie (SK-FR 2019)20202021Slovensko - FrancúzskoO. BošákUMAT MTF
Štúdium štruktúrnej a mechanickej stability nových vysokotvrdých povlakov na konštrukčných a nástrojových materiáloch. (1/1035/12)20122014VEGAĽ. ČaplovičUMAT MTF
Štúdium transformačných procesov v rýchlo stuhnutých polykomponentných viacfázových zliatinách (1/3190/06)20062008VEGAP. GrgačKMI UMAT MTF
Štúdium transportných vlastností skiel určených pre fotonické aplikácie (APVV-15-0359)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. LabašUMAT MTF
Štúdium vnútorného usporiadania materiálov na báze vulkanizátov kaučukových zmesí a kompozitov s polymérnou matricou pomocou fyzikálnych metód (1/0525/12)20122014VEGAO. BošákKF UMAT MTF
Štúdium vplyvu teploty a doby kryogénneho spracovania na mikroštruktúru a vlastnosti CR-V nástrojovej ocele (1/0264/17)20172019VEGAP. JurčiUMAT MTF
Teplotné správanie mikroštruktúr a segregácia v nanometrovej oblasti (FZ/11/2003 - 284/2002)20022003Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/D. HrivňákováKMI UMAT MTF
TiAlN povlaky pre rezné nástroje a lisovacie formy pripravené pomocou novej generácie PIII&D20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovP. BabincováUMAT MTF
TiAlN povlaky pre rezné nástroje a lisovacie formy pripravené pomocou novej generácie PIII&D. (1/0157/18)20182020VEGAJ. LokajUMAT MTF
Tvorba a diagnostika textúry materiálov pomocou fyzikálnych metód (003STU-4/2018)20182020KEGAM. KublihaUMAT MTF
Višegrádske štipendium - Štruktúra a vlastnosti ocele X40CrMoV5-1 pre prácu za tepla pretavenej a legovanej karbidom volfrámu WC pôsobením výkonného diódového lasera typ (HPDL). (No. S-13-2005)20052006International Visegrad Fund - ScholarshipsM. KusýKMI UMAT MTF
Vlastnosti mäkkých bezolovnatých spájok a ich reakcie na rozhraní so substrátom v kvapalnom a tuhom stave. (1/1000/09)20092012VEGAM. OžvoldUMAT MTF
Vplyv depozičných parametrov na mikroštruktruktúru a elektromagnetické vlastnosti supravodivej (RE)BCO vrstvy20162016Mladý výskumníkJ. MišíkUMAT MTF
Vplyv expozičných podmienok na vývoj binárnych a ternárnych fáz v komplexných kovových zliatinách na báze hliníka. (1/0143/12)20122014VEGAJ. JanovecUMAT MTF
Vplyv mikroštruktúrnych parametrov na vlastnosti zliatin na báze Zn pre žiarové zinkovanie20172017Mladý výskumníkM. BabinecUMAT MTF
Vplyv mikroštruktúry a fázového zloženia na koróznu odolnosť zliatin pre žiarové pokovovanie (1/0490/18)20182021VEGAM. KusýUMAT MTF
Vplyv nehomogenít na úžitkové vlastnosti pások na báze vysokoteplotných supravodivých materiálov (1/0162/11)20112014VEGAM. SkarbaUMAT MTF
Vyhodnotenie mikroštruktúry (62/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Vyhodnotenie mikroštruktúry a tvrdosti odliatku (22/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Výskum a vývoj vysoko tvrdých povlakov so zvýšenou teplotnou stabilitou a oxidačnou odolnosťou pripravených metódami ARC a HiPIMS (APVV-18-0323)20192022APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
Výskum aplikácie prírodných kremičitanov v elastomérnych zmesiach pre priemyselné aplikácie (APVV-18-0111)20192022APVV - Všeobecná výzvaM. KublihaUMAT MTF
Výskum "Grain Boundary Serration" ako nástroja na efektívne dosiahnutie kvalitatívne nových technologických vlastností vytvrditeľných Ni-superzliatin (APVV-0750-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. DománkováUMAT MTF
Výskum jemných štruktúr kovových materiálov pomocou TEM (IFW MTF STU)20082015Bilaterálna spoluprácaJ. JanovecUMAT MTF
Výskum modifikácie fázových rozhraní v systéme povlak/ podložka na zvýšenie adhézie tvrdých povlakov (APVV-14-0411)20152018APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
Výskum modifikácie fázových rozhraní v systéme povlak/ podložka na zvýšenie adhézie tvrdých povlakov (APVV-15-0168)20162019APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
Výskum možnostií zvýšenia termickej a oxidačnej stability tvrdých povlakov na báze Al-Ti-N (1/0540/19)20192021VEGAĽ. ČaplovičUMAT MTF
Výskum novej generácie implantačného a depozičného procesu za účelom získania dynamicky atomárne čistých povrchov pre zvýšenie adhézie a prípravu TiAlN a TiAlSiN povlakov s redukovaným vnútorným napätím. (HARDCO)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovP. BabincováUMAT MTF
Výskum novej generácie implantačného a depozičného procesu za účelom získania dynamicky atomárne čistých povrchov pre zvýšenie adhézie a prípravu tvrdých povlakov s redukovaným vnútorným napätím. (APVV-17-0138)20182021APVV - Všeobecná výzvaJ. LokajUMAT MTF
Výskum vplyvu dlhodobej prevádzky na teplotné starnutie konštrukčných materiálov jadrových elektrární VVER-440 (APVV-14-0143)20152018APVV - Všeobecná výzvaM. DománkováUMAT MTF
Výskum vplyvu dlhodobej prevádzky na teplotné starnutie konštrukčných materiálov jadrových elektrární VVER-440 (APVV-15-0289)20162019APVV - Všeobecná výzvaM. DománkováUMAT MTF
Výskum vplyvu kryogénneho spracovania v tekutom héliu na štruktúru a vlastnosti nástrojovej ocele (SZTHE)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. PtačinováUMAT MTF
Využitie komplexnej termickej analýzy a výpočtovej termodynamiky pri štúdiu procesov v progresívnych materiálových systémoch. (1/0811/14)20142017VEGAR. ČičkaUMAT MTF
Vývoj metalurgickej prípravy vysoko reaktívnych intermatalických zliatin na báze titánu pre extrémne namáhania (4/2007/08)20082010-- Iný domáci --S. DemianUMAT MTF
Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou. (APVV-18-0508)20192022APVV - Všeobecná výzvaM. KusýUMAT MTF
Základný výskum nových metód rektifikácie reznej hrany pre zvýšenie trvanlivosti nepovlakovaných a povlakovaných nástrojov pri obrábaní austenitických nehrdzavejúcich ocelí a superzliatin (APVV-15-0465)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. KusýUMAT MTF
Zákonitosti tvorby a dynamická stabilita štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze hliníka alebo zinku (1/0018/15)20152018VEGAJ. JanovecSTU
Zmluva na paušálnu platbu vo vzťahu k Višegrádskemu štipendiu (S-041-2003)20032005International Visegrad Fund - ScholarshipsM. KusýKMI UMAT MTF
Zvýšenie adresnosti stredoškolského vzdelávania vzhľadom na požiadavky profesijnej štruktúry regiónu (3/2346/04)20042006KEGAJ. KalužnýUMAT MTF
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnosti SR (ITMS2014+ : 313011B759)20172022OP VaIM. DománkováUMAT MTF
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR (262202200771)20102013OP VaVĽ. ČaplovičUMAT MTF
Zvyšovanie mikroštruktúrnej stability a koróznych vlastností nehrdzavejúcich ocelí riadenou precipitáciou sekundárnych fáz. (1/0126/08)20082010VEGAM. DománkováUMAT MTFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne