12. 11. 2019  9:06 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ústav výrobných technológií (MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 284

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
An integral process value chain based on Hybrid Manufacturing process for a flexible and reconfigurable production of high complexity tooling (S0104-Flex-Tool)2019---- Iný medzinárodný --P. ŠugárUVTE MTF
Analýza a plánovanie montážnych systémov a pracovísk pomocou diskrétnej simulácie v priemysle (AaPMSaPPDSvP)20182018Mladý výskumníkŠ. LeckýUVTE MTF
Analýza deformácií zvarkov optickým D skenovaním20162016Mladý výskumníkJ. UrminskýUVTE MTF
Aplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu pre optimalizáciu technologického procesu vstrekovania plastov (1341)20152015Mladý výskumníkL. LikavčanUVTE MTF
Aplikácia povrchovo textúrovaných tvárniacich nástrojov v praxi (APPLE2)20182018Mladý výskumníkB. LudrovcováUVTE MTF
Austenitická chrómniklová oteruvzdorná liatina (1/2114/05)20052007VEGAM. MurgašUVTE MTF
Bezdeformačné zváranie halových nosníkov 4 horákmi (VMSP-P0008-07)20082008APVV - Program VMSPK. UlrichUVTE MTF
Beztavivové spájkovanie zliatin Ti laserovým lúčom za využitia ultrazvukovej aktivácie (SK-PT-18-0035)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca E. HodúlováUVTE MTF
Budovanie laboratória projektovania a údržby výrobných systémov s využitím virtuálnej reality (021STU-4/2018)20182020KEGAP. KošťálUVTE MTF
Budovanie laboratória 3D modelovania pre prostredie bezvýkresovej výroby (012STU-4/2016)20162018KEGAP. KošťálUVTE MTF
Centrum excelentnosti 5- osového obrábania (26220120013)20092010OP VaVJ. PeterkaUVTE MTF
Centrum excelentnosti 5-osového obrábania - experimentálna báza pre high-tech výskum (26220120045)20102013OP VaVJ. PeterkaUVTE MTF
Centrum pre výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania (26210120017)20122015OP VaVM. MarônekUVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-05-1617)20152017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-06-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-08-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-07-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer Systems of Manufacture and Measurement (PL-0001-2003/04)20042004CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
Computer-Aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements - stage II (CII-PL-0007-06-1011)20112011-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-13-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-15-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CEEPUS)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičKOPT UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-04-1112)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-05-1213)20122013Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-06-1314)20132014Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-07-1415)20142015Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-08-1516)20152016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-09-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-10-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-12-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-11-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033)20152016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-12-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-13-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-15-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-14-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechatronics skills and innovative learning methods for Industry 4.020192021ERASMUS+P. KošťálUVTE MTF
Difúzne spájanie kombinovaných ľahkých kovov (1338)20152015Mladý výskumníkM. VyskočUVTE MTF
Dobudovanie unikátneho pracoviska "Laboratórium tvorby a výroby tvarovo zložitých plôch" CA technologickým systémom 3D priestorového statického a mobilného scanovania (19)20052005-- Iný domáci --A. JanáčKOPT UVTE MTF
Elektrónovolúčový technologický komplex pre zváranie, naváranie a povrchové spracovanie materiálov (VMSP-P-0009-09)20092011APVV - Program VMSPK. UlrichUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701)20122016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-05-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-06-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-08-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-07-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Enviromentálne vhodné prídavné materiály a technológie na spájanie kovových, nekovových materiálov a ic kombinácií v pevnom stave (1/0122/03)20032005VEGAM. TurňaUVTE MTF
Environmentally-friendly, recyclable, lead-free and non-critical solder nanocomposites (685812-1, H2020-NMP-2015-two-stage)20152018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyE. HodúlováUVTE MTF
GEOMETRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV ? NOVÁ TENDENCIA V NÁVRHU A REALIZÁCII TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV (CII-PL-0007-03-0708)20072008-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
GROW-2000-7: Support to Research Infrastructures, GROW-2000-7.2: Setting up of Virtual Institutes (GTC1-2001-43020)20022004Competitive and sustainable growth (GROWTH)P. BlaškovitšKZSM UVTE MTF
Harmonizacia procesu vzdelavania v specializacii zvaranie-vytvorenie noveho studijneho zamerania v II. stupni vysokoskolskeho studia (3/106003)20032005KEGAM. MarônekUVTE MTF
Implantácia diferenciálnych a iných matematických metód do analytickej teórie obrábania (1/4111/07)20072009VEGAZ. LipaUVTE MTF
Implementácia princípov Blended Learningu do výučby programovania CNC výrobných strojov a zariadení s pokrokovou kinematickou štruktúrou (032STU-/2014)20142016KEGAP. ŠugárUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202)20082016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-10-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-11-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-13-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-12-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Implementation of the Credit Transfer System into Technical Economical and Administrative Univesrity College of Technical University of Cluj Napoca (RO-0137-04/05)20042005CEEPUSM. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
Inovačné metódy úpravy povrchových vrstiev nástrojov na plošné tvárnenie -- výskum a vývoj (FormTool MANUNET-2014-11283)20152017Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologiesP. ŠugárUVTE MTF
Inovatívne postupy výučby výrobných technológií a materiálov na báze eletronického vzdelávania. (3/6370/08)20082010KEGAJ. ŠugárováKZSM UVTE MTF
Inteligentné uchopovacie systémy (1/0126/15)20152017VEGAK. VelíšekUVTE MTF
Internacionalizácia vzdelávania študentov VŠ technického zamerania s aspektom na zvýšenie ich flexibility, mobility a zručnosti (3/6140/08)20082010KEGAJ. PeterkaUVTE MTF
Investigation of tribological processes of processing, exploitation and maintenance of gears in modern agricultural engineering20122012CEEPUSL. MorovičUVTE MTF
Komplexná modernizácia vzdelávacej hmotnej a informačno - komunikačnej infraštruktúry CAMPUS - u Bottova (26250120053)20122015OP VaVJ. PeterkaUVTE MTF
Laboratórium pre plánovanie a vyhodnocovanie činností údržbových prác vo výrobných systémoch (034STU-4/2016)20162018KEGAF. PecháčekUVTE MTF
Laserom textúrované povrchy a ich aplikácia v procesoch tvárnenia20172017Mladý výskumníkM. FrnčíkUVTE MTF
Laserové zvaro-spájkovanie hliníkovej zliatiny EN AW 5083 s titánom Grade 220162016Mladý výskumníkM. VyskočUVTE MTF
Leštenie odliatkov (16/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems (PL-0127-04/05)20042005CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
Mikroobrobiteľnosť a obrobiteľnosť dokončovacími spôsobmi obrábania (1/8267/01)20012003VEGAZ. LipaUVTE MTF
Modern methods of the constitution and measurement of geometrical surface structure (CIII-PL-0007-07-1112)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičKOPT UVTE MTF
Modern Methods of the Constitution and Measurement of Geometrical Surface Structure - stage II (CIII-PL-0007-08-1213)20122013Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Modern metrology in quality management systems - stageII (CII-PL-0007-02-0607)20062007-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
Moderná metrológia v systémoch manažmentu kvality (CII-PL-007-01-0506)20062006CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)M. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
Moderné edukačné nástroje a metódy pre formovanie kreativity a zvýšenie praktických zručností a návykov absolventov technických odborov vysokých škôl (013TUKE-4/2019)20192021KEGAP. BožekUVTE MTF
Modernizácia výučby v oblasti technológií spájania konštrukčných materiálov (001STU-4/2019)20192021KEGAM. MarônekUVTE MTF
Modifikácia tribologických vlastností nástrojových materiálov aplikáciou laserového textúrovania20162016Mladý výskumníkM. FrnčíkUVTE MTF
Multidisciplinary Approach to Education and Research in the Field of Digital Media Production20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Multidisciplinary Approach to Education and Research in the Field of Digital Media Production (CIII-RS-1311-01-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Multimediálna podpora výučby technológie zlievarenstva a jej obsahová optimalizácia v rámci krajín V4 (007STU-4/2018)20182020KEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Multimediálna podpora výučby technológie zlievarenstva v rámci krajín V4 (023STU-4/2017)20172019KEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Návrh a výroba segmentov pre tvorbu prípravkov na upínanie tvarovo zložitých súčiastok pri súradnicovom a optickom meraní. (NVSP)20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovM. KritikosUVTE MTF
Návrh inteligencie výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho podniku (1/0228/16)20162019VEGAŠ. VáclavUVTE MTF
Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho podniku20162016inštitucionálny projektŠ. VáclavUVTE MTF
Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho priemyslu (1/0297/18)20182021VEGAŠ. VáclavUVTE MTF
Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho priemyslu (1/0744/20)20202023VEGAŠ. VáclavUVTE MTF
Návrh paradigmy výroby - vízia výrobných systémov v koncepcii Industry 4.0 (APVV-17-0092)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. BožekUVTE MTF
Návrh SMART zariadenia pre zber a vyhodnocovanie vybraných parametrov procesnej kvapaliny (SMART UVTE)20182018Mladý výskumníkF. JurinaUVTE MTF
Návrh technologických parametrov zvárania vysokopevných ocelí elektrónovým lúčom s využitím numerickej simulácie20172017Mladý výskumníkŠ. VrtielUVTE MTF
Nekonvenčná technológia výroby povlakov pre odliatky (1/2074/05)20052007VEGAA. PokusaKZPM UVTE MTF
Nekonvenčné vysokoparametrické kovanie (1/2070/05)20052007VEGAJ. BílikKTKP UVTE MTF
Nitrooxidácia oceľových plechova a jej vplyv na pevnostné charakteristiky výliskov (1/2102/05)20052007VEGAR. LazarKTKP UVTE MTF
Nová paradigma výroby-výrobné systémy budúcnosti v koncepcii Industry 4.0 (APVV-14-0200)20152019APVV - Všeobecná výzvaK. VelíšekUVTE MTF
Nové prístupy ku geometrickej špecifikácii výrobku (ANNEX 3)20042005Bilaterálna spoluprácaM. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
Nové trendy a ďalší rozvoj technológie superfinišovania (1/4108/07)20072009VEGAI. BaránekUVTE MTF
Novel methods of manufacturing and measurement of machine parts (CIII-PL-0007-09-1314)20132014Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Novel methods of manufacturing and measurement of machine parts - stage II (CIII-PL-0007-10-1415)20142015Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Numerická simulácia a analýza tvorby kombinovaných spojov Al-Ti zliatin metódou FSW (1334)20152015Mladý výskumníkM. NagyUVTE MTF
Numerická simulácia a experimentálna verifikácia tvárniteľnosti laserovo zváraných prístrihov pre automobilový priemysel (1/0060/08)20082010VEGAJ. BílikUVTE MTF
Objektívna metóda návrhu montovaného výrobku a montážneho systému. (1/3163/06)20062008VEGAJ. PeterkaKOPT UVTE MTF
Odhrotovanie tvarovo členitých obrobkov plazmovým výbojom v elektrolyte. (1/0070/17)20172019VEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Optické 3D skenovanie výtvarkov tenkých plechov (85/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Optimalizácia geometrie rezného náradia a jej konečná úprava ako podklad pre nanovrstvy povlakov za účelom zvýšenia trvanlivosti a výkonu rezného náradia v procese vysokorýchlostného trieskového obrábania (ITMS2014+ : 313011C061 )20172023OP VaIŠ. VáclavUVTE MTF
Optimalizácia geometrie rezných nástrojov vyrábaných zlievarenskou technológiou a práškovou metalurgiou za účelom zvýšenia trvanlivosti. (1/0747/19)20192022VEGAA. ČausUVTE MTF
Optimalizácia režimov tepelného spracovania ocelí na odlievané rezné a kovacie nástroje (1/4109/07)20072009VEGAA. ČausUVTE MTF
Optimalizácia technológie zvárania pri výrobe modulárnych prvkov progresívnych agrotechnických zariadení (20-011004)20052007APVVP. BlaškovitšUVTE MTF
Optimalizácia výskumu komponentov paliet progresívnymi technológiami (VMSP-P-0054-07)20082008APVV - Program VMSPJ. JasenákUVTE MTF
Plazmové čistenie kovového povrchu v elektrolyte za účelom zvýšenia adhézie systému povlak – substrát so zníženou ekologickou záťažou. (1/0164/18)20182020VEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (63/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (25/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (31/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (33/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (47/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Počítačové systémy pre výrobu a meranie (PL-0001-2001/02)20012003CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
Popora vzdelávania v oblasti inovatívnych technológií pre materské a základné školy za účelom zvýšenia záujmu o technické smery. (009STU-4/2019)20192021KEGAP. PokornýUVTE MTF
Presné výpočty, modelovanie a simulácia drsnosti obrobeného povrchu na základe fyzikálnych príčin vzniku obrobených povrchov v podmienkach strojného a robotického obrábania (APVV-18-0127)20192023APVV - Všeobecná výzvaP. BožekUVTE MTF
Presné výpočty, modelovanie a simulácia vznikajúcich povrchov na základe fyzikálnych príčin vzniku obrobených povrchov a povrchov vznikajúcich aditívnymi technológiami v podmienkach strojového a robotického obrábania. (1/0019/20)20202022VEGAP. BožekUVTE MTF
Presnosť obrábania a obrábacích strojov (SK-SRB-00407)20082008APVV - Bilaterálna spolupráca A. GörögKOPT UVTE MTF
Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné zaťaženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitia (26220220137)20112015OP VaVJ. BílikUVTE MTF
Prieskum metód merania tribologických veličín v oblasti stojárstva a hutníctva v SR (1/2099/05)20052007VEGAP. BlaškovitšKZSM UVTE MTF
Progresívne metalurgické spájanie (a príbuzné procesy) špeciálnych a kombinovaných materiálov ekologicky vhodnými technológiami a prídavnými materiálmi (1/3191/06)20062008VEGAM. TurňaKZSM UVTE MTF
Progresívne technológie a automatizované komplexy podporujúce rozvoj strojárstva pre konkurencieschopnú priemyselnú výrobu (2003 SP 26 028 0A 05)20032005Štátny programM. TurňaKZSM UVTE MTF
Progresívne technológie vstrekovania termoplastov s asistenciou plynov (1342)20152015Mladý výskumníkM. KošíkUVTE MTF
Pružné výrobné systémy v prostredí bezvýkresovej výroby (1/0170/16)20162019VEGAP. KošťálUVTE MTF
Pružné výrobné systémy v prostredí bezvýkresovej výroby20162016inštitucionálny projektP. KošťálUVTE MTF
Research, Development and Education in Nonconventional processes (CIII-RS-0813-05-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. ŠugárUVTE MTF
Research of low tempereture packaging materials and laser soldering technology for advanced electronic manufacturing (SK-CN-RD-18-0019)20182021APVV - Bilaterálna spolupráca R. KoleňákUVTE MTF
Research on modern systems for manufacture and measurement of components of machines and devices (CIII-PL-0007-11-1516)20152016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Research on modern systems for manufacture and measurement of components of machines and devices - stage II (CIII-PL-0007-12-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Riešenie nových trendov a ďalšieho rozvoja technológie zápustkového kovania (1/3192/06)20062008VEGAM. KapustováKTKP UVTE MTF
Rozvoj výskumno-vývojových kapacít pre zabezpečenie stabilnej dodávky elektrickej energie sledujúcej trendy vývoja moderných dopravných prostriedkov 21. storočia (NFP313010T596)20162019OP VaIP. PokornýUVTE MTF
Skúmanie dynamických charakteristík rezného procesu pri 5-osovom frézovaní v podmienkach Centra excelentnosti 5-osového obrábania. (1/0250/11)20112013VEGAP. PokornýUVTE MTF
Skúmanie možností využitia procesu plazmového výboja v elektrolyte k odhrotovaniu tvarovo zložitých obrobkov. (1/0191/16)20162018VEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Skúmanie pastických vlastností neželezných zliatin a ich využitie pri prenosnom tvárnení (1/0301/03)20032005VEGAA. UlíkKTKP UVTE MTF
Skúmanie vplyvu aditívnej aplikácie fyzikálno-metalurgických metodík a elektromagnetického spracovania na vlastnosti liatych kovových materiálov (1/9104/02)20022004VEGAM. PokusováKZPM UVTE MTF
Skúmanie vplyvu CAM stratégií na dosahovanú presnosť rozmerov a drsnosť obrobených plôch v podmienkach univerzitného Hi-tech laboratória (1/0130/08)20082010VEGAP. PokornýUVTE MTF
Skúmanie vplyvu disperzných látok s vysokou teplotou tavenia na tvorbu štruktúry a úžitkové vlastnosti liatych rýchlorezných ocelí (1/0306/03)20032005VEGAA. ČausKZPM UVTE MTF
Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím HI-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú záťaž (1/0477/14)20142017VEGAP. PokornýUVTE MTF
Skvalitnenie a inovácia edukačného procesu vo výučbe predmetov zameraných na modelovanie a simuláciu technologických procesov (026STU-4/2017)20172019KEGAM. KapustováUVTE MTF
Spájanie ľahkých zliatin technológiami využívajúcimi koncentrované zdroje energie (SK-SRB-2016-0010)20172018APVV - Bilaterálna spolupráca J. BártaUVTE MTF
Spájanie povrchovo upravených tenkých oceľových plechov modernými technológiami (1/0203/11)20112013VEGAM. MarônekUVTE MTF
Spoločný vedecký projekt v oblasti CA technológií obrábania (TOWARDS COMMON RESEARCH PROJECT )20082011-- Iný medzinárodný --J. PeterkaUVTE MTF
Stanovenie kriteriálneho opotrebovania polguľových fréz20172017Mladý výskumníkR. ZaujecUVTE MTF
Stanovenie prípustnosti defektov v tavných zvarových spojov (1/2068/05)20052007VEGAK. UlrichKZSM UVTE MTF
Stanovenie vhodných parametrov pre výrobu presných odliatkov metódou nepravého odstredivého liatia do silikónových foriem. (1/0383/10)20102011VEGAM. BeznákUVTE MTF
Stanovenie zákonitostí formovania štruktúry a úžitkových vlastností povrchových vrstiev produktov vyrobených additívnymi technológiami s použitím termodifúzneho spevnenia a následného nanášania progresívnych ochranných povlakov (SK-BY-RD-19-0017)20192022APVV - Bilaterálna spolupráca A. ČausUVTE MTF
Stanovenie zákonitostí tvorby štruktúry vlastností rýchlorezných ocelí pri pretavovaní a odlievaní vo vákuu. (1/0520/15)20152018VEGAA. ČausUVTE MTF
Stanovenie zákonitostí tvorby štruktúry a vlastností vo vybraných rýchlorezných oceliach pri presnom odlievaní rezných nástrojov vo vákuu. (1/0418/12)20122015VEGAA. ČausUVTE MTF
STU ako líder Digitálnej koalície20192019-- Iný domáci --O. MoravčíkUIAM MTF
Špecializované laboratórium s podporou MM učebnice pre výučbu predmetu "Projektovanie a prevádzkovanie výrobných systémov" pre STU Bratislava (015STU-4/2018)20182020KEGAP. BožekUVTE MTF
Špeciálne metódy metalurgického spájania ťažko zvariteľných materiálov a ich aplikácia na výrobu nových materiálov vysokých technických parametrov (1/0842/09)20092011VEGAM. TurňaUVTE MTF
Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastnosti, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou (2/0044/17)20172019VEGAP. ŠugárUVTE MTF
Štúdium použitia ekologických spojív na biologickej báze pre formovacie zmesi. (1/0117/11)20112013VEGAR. ŠubaUVTE MTF
Štúdium vybraných vlastností zvarových spojov duplexných nehrdzavejúcich ocelí vyhotovených koncentrovanými zdrojmi energie (APVV-0697-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. UlrichUVTE MTF
Štúdium zvariteľnosti Al-Li zliatiny 2099-T83 elektrónovým lúčom20172017Mladý výskumníkA. KuhajdováUVTE MTF
Teaching and research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-14-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013)20082016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-11-1516)20152016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-12-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-013-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-15-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304)20092016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-09-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-10-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-12-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-11-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technická infraštruktúra výskumu a vývoja pre oblasť kontaktných a bezkontaktných metód merania (26210120020)20122015OP VaVA. GörögUVTE MTF
Technologická dedičnosť procesu mikroobrábania laserom a jej vplyv na technologické a úžitkové vlastnosti materiálu. (1/0254/11)20112014VEGAP. ŠugárUVTE MTF
Technologické a ekologické aspekty elektrolyticko-plazmového procesu pri leštení antikoróznych ocelí (1/0354/08)20082010VEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Teória dokončovacích procesov v obrábaní (1/1079/04)20042006VEGAZ. LipaKOPT UVTE MTF
Tvorba a realizácia inovatívnych nástrojov pre zvyšovanie kompetencií študentov v oblati strojárskej metrológie so zameraním na požiadavky praxe (031STU-4/2017)20172019KEGAA. GörögUVTE MTF
Tvorba multimediálnych programov pre výchovu zváračských odborníkov (3/4157/06)20062008KEGAK. UlrichUVTE MTF
Tvorba nových študijných materiálov vrátane multimediálnej učebnice pre oblasť technickej prípravy výroby vo zváraní a spájaní materiálov (013STU-4/2020)20202022KEGAR. KoleňákUVTE MTF
Určenie vplyvu procesu zvárania na veľkosť výsledných rozmerov tvarovo zložitých plôch zvarkov20172017Mladý výskumníkJ. UrminskýUVTE MTF
Určovanie charakteristík presnosti výrobných zariadení, ich produktov a neistoty ich merania. (1/3162/06)20062008VEGAA. GörögKOPT UVTE MTF
Verifikácia CAE simulačného programu Moldex3D v sklenej vstrekovacej forme pomocou vysokorýchlostnej kamery20162016Mladý výskumníkL. SatinUVTE MTF
Viackriteriálna optimalizácia výroby osovo-symetrických rotačných súčiastok z tenkých plechov združeným ohýbaním za rotácie - výskum a vývoj (6. RP EÚ)20092011-- Iný medzinárodný --P. ŠugárUVTE MTF
Virtuálna realita ako nástroj odhalenia kolíznych stavov v simulovaní pohybov priemyselného robota20172017Mladý výskumníkD. MichalUVTE MTF
Virtuálne dvojča – Virtuálne uvedenie výrobných systémov do prevádzky vo virtuálnej realite20192020inštitucionálny projektR. RužarovskýUVTE MTF
Virtuálne laboratórium projektovania výrobných systémov a údržby (032STU-4/2017)20172019KEGAK. VelíšekUVTE MTF
Vplyv CAM stratégií na opotrebenie frézovacích nástrojov pri viacosovom obrábaní20162016Mladý výskumníkR. ZaujecUVTE MTF
Vplyv fokusácie a oscilácie elektrónového lúča na kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti metalurgických spojov20192019Mladý výskumníkJ. UrminskýUVTE MTF
Vplyv parametrov 5-osového brúsenia na geometrickú presnosť stopkových rezných nástrojov (1/0615/12)20122014VEGAŠ. VáclavUVTE MTF
Vplyv vybraných atribútov projektovania výrobných systémov a podsystémov v digitálnom prostredí20172017Mladý výskumníkŠ. LeckýUVTE MTF
Vplyv zloženia ochranného plynu na vlastnosti laserom vyhotovených zvarových spojov superduplexných ocelí (1346)20152015Mladý výskumníkJ. ErtelUVTE MTF
Vstrekovanie termoplastov s asistenciou vody20162016Mladý výskumníkM. KošíkUVTE MTF
Vybudovanie On-line učebne pre dynamické vzdelávanie študentov stredných avysokých škôl z oblasti návrhu a výroby tvarovo zložitých súčiastok (047STU-4/2012)20122014KEGAJ. PeterkaUVTE MTF
Vymeniteľnosť a nanotechnológie (36s6)20012002Akcia Rakúsko - SlovenskoA. JanáčKOPT UVTE MTF
Výsku progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie (99-002502)20022005APVVM. TurňaKZSM UVTE MTF
Výskum a meranie 3D súčiastok (65/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie montážnych prípravkov (14/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie montážnych prípravkov (28/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie výroby domcov pre dopravníky (122/2008)20082008-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie výroby dosiek testerov (11/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie výroby polohovacích prípravkov a špár.mierok (124/2008)20082008-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie vytvorenia digitalizovaného 3D modelu (66/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie zvarových dielov (49/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Výskum a realizácia inžinierskeho diela-montážne prípravky (32/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a realizácia inžinierskeho diela-montážne prípravky (51/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a vývoj nových kovacích nástrojov s cieľom inovovať proces výroby výkovkov v spoločnosti HKS Forge, s.r.o. (NFP313010Q940)20192021OP VaIP. ŠugárUVTE MTF
Výskum a vývoj vylepšení lietadla SHARK UL a ich implementácia (NFP313010S871)20192022OP VaIŠ. VáclavUVTE MTF
Výskum bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty (APVV-0452-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaR. KoleňákUVTE MTF
Výskum beztavivového spájkovania kovoieamických kompozitov s využitím ultrazvukovej energie20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovI. KostolnýUVTE MTF
Výskum beztavivového spájkovania kovokeramických kompozitov s využitím ultrazvukovej energie (KOMPOZIT)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovI. KostolnýUVTE MTF
Výskum diagnostiky chýb zvarových spojov pomocou moderných NDT metód (1/0481/14)20142016VEGAK. UlrichUVTE MTF
Výskum hybridnej výroby súčiastok progresívnymi metódami navárania (1/0417/20)20202023VEGAM. SahulUVTE MTF
Výskum laserových návarov odolných voči abrazívnemu opotrebeniu a ich hodnotenie využitím stereologických metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu (1/0314/12)20122014VEGAI. KovaříkováUVTE MTF
Výskum metalurgického spájania a ďalších technologických procesov spracovania horčíkových a iných ľahkých zlliatin progresívnymi a ekologicky vhodnými technológiami. (1/2594/12)20122014VEGAM. SahulUVTE MTF
Výskum, modelovanie a simulácie procesov priemyselnej výroby s využitím progresívnych technológií20162019OP VaIR. KoleňákUVTE MTF
Výskum modifikovaných spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie kovových a keramických materiálov (1/0455/14)20142016VEGAR. KoleňákUVTE MTF
Výskum možnosti zníženia energetickej náročnosti priemyselného robota20192019Mladý výskumníkD. MichalUVTE MTF
Výskum možností zvýšenia efektivity výrobného systému priemyselnej výroby (VMZEVSPV)20182018Mladý výskumníkD. MichalUVTE MTF
Výskum novej aktívnej bezolovnatej spájkovacej zliatiny pre aplikácie v kozmickom priemysle (SPAJKA)20182018inštitucionálny projektI. KostolnýUVTE MTF
Výskum novej generácie elektrónovolúčových komplexov určených na vákuové zváranie hliníkových a horčíkových zliatin (STIMULY Req-00048-0005)20152018-- Iný domáci --K. UlrichUVTE MTF
Výskum novej metódy rektifikácie reznej hrany pre zvýšenie výkonu rezných nástrojov pri obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov (1/0097/17)20172020VEGAT. VopátUVTE MTF
Výskum nových aktívnych spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teploty (APVV-19-0071)20202024APVV - Všeobecná výzvaI. KostolnýUVTE MTF
Výskum nových metód simulácie, návrhu a vývoja výrobných systémov v koncepcii Industry4.0 (1/0165/18)20182020VEGAP. KošťálUVTE MTF
Výskum nových metód simulácie, návrhu a vývoja výrobných systémov v prostredí digitálneho podniku v koncepcii Industry 4.0 (1/0088/17)20172019VEGAP. KošťálUVTE MTF
Výskum nových spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie s využitím lúčových technológií a ultrazvuku (APVV-0023-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaR. KoleňákUVTE MTF
Výskum nových spájkovacích zliatin pre priame spájkovanie kovových a keramických materiálov. (1/0089/17)20172019VEGAR. KoleňákUVTE MTF
Výskum obrábateľnosti Ti práškových materiálov laserom20192019Mladý výskumníkB. LudrovcováUVTE MTF
Výskum pokročilých keramických materiálov pripravených pomocou aditívnej výroby a kontroly geometrických charakteristík a tolerancií priemyselnou počítačovou tomografiou20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. MildeUVTE MTF
Výskum priameho spájania keramických a kovových materiálov pomocou aktívnych spájkovacích zliatin (APVV-16-0046)20172021APVV - Všeobecná výzvaR. KoleňákUVTE MTF
Výskum priameho spájania keramických a kovových materiálov pomocou aktívnych spájkovacích zliatin (APVV-17-0025)20182022APVV - Všeobecná výzvaR. KoleňákUVTE MTF
Výskum príčin vzniku geometrických odchýlok pri výrobe bezšvíkových rúr a ich technologická dedičnosť s dôrazom na tvarovú stabilitu presných rúr ťahaných za studena s využitím metrologických systémov (APVV-18-0418)20192023APVV - Všeobecná výzvaL. MorovičUVTE MTF
Výskum procesov deformácie využitím priestrovej rekonštrukcie mikroštruktúry a tvaru výtvarku (1/0122/16)20162019VEGAM. MartinkovičUVTE MTF
Výskum procesov konvenčného tlačenia duplexných a superduplexných ocelí (SK-PL-2015-0025)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca J. ŠugárováUVTE MTF
Výskum progresívnych metód zvárania a spájkovania koróziivzdorných ocelí a medi (APVV-18-0116)20192023APVV - Všeobecná výzvaE. HodúlováUVTE MTF
Výskum reologických vlastností termoplastických polymérov20162016Mladý výskumníkL. LikavčanUVTE MTF
Výskum simulačných metód návrhu a vývoja výrobných systémov inovatívnym nástojom "Virtual Commissioning" v koncepcii digitálneho podniku (1/0190/16)20162019VEGAR. RužarovskýUVTE MTF
Výskum simulačných metód návrhu a vývoja výrobných systémov inovatívnym nástojom "Virtual Commissioning" v koncepcii digitálneho podniku20162016inštitucionálny projektR. RužarovskýUVTE MTF
Výskum spájania kovových a nekovových materiálov pri výrobe výkonových polovodičových súčiastok. (1/0303/20)20202023VEGAR. KoleňákUVTE MTF
Výskum spájania ľahkých zliatin progresívnymi metódami s prihliadnutím na environmentálnu vhodnosť a kvalitu overenú modernými NDT metódami (1/0091/17)20172020VEGAE. HodúlováUVTE MTF
Výskum súvislostí geometrických odchýlok vonkajšieho tvaru a vnútornej mikroštruktúry výtvarkov tvárnených za studena. (1/0047/20)20202023VEGAM. MartinkovičUVTE MTF
Výskum súvislostí geometrických odchýlok vonkajšieho tvaru a vnútornej mikroštruktúry výtvarkov tvárnených za studena. (1/0135/20)20202022VEGAP. ŠugárUVTE MTF
Výskum technologického procesu tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom (APVV-15-0319)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. MartinkovičUVTE MTF
Výskum technologických a mechanických vlastností materiálov foriem na plasty pre automobilový priemysel (APVV-14-0469)20152019APVV - Všeobecná výzvaA. GörögUVTE MTF
Výskum technologických procesov tvárnenia a optimalizácia ich parametrov s využitím numerickej simulácie (APVV-0219-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. KapustováUVTE MTF
Výskum technológie laserového mikroštruktúrovania povrchu a jej aplikácie pri modifikovaní tribologických podmienok v procesoch tvárnenia (APVV-0278-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. ŠugárUVTE MTF
Výskum technológie laserového textúrovania povrchu pre potreby optimalizácie tribologických podmienok v procesoch plošného tvárnenia (1/0669/15)20152018VEGAP. ŠugárUVTE MTF
Výskum tvorby a rastu reakčných produktov v oblasti rozhrania spájovaných spojov vyhotovených environmentálne vhodnými zliatinami s prihliadnutím na životnosť a spoľahlivosť. (1/0111/10)20102011VEGAE. HodúlováUVTE MTF
Výskum unikátnej metódy úpravy mikrogeometrie rezných hrán plazmovým leštením v elektrolyte pre zvýšenie trvanlivosti rezných nástrojov pri obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov (APVV-16-0057)20172021APVV - Všeobecná výzvaA. ČausUVTE MTF
Výskum uplatnenia progresívneho ekologického chladiaceho rezného média v obrábaní (20-003302)20022004APVVA. JanáčKOPT UVTE MTF
Výskum vlastností bezolovnatých spájok pre vyššie aplikačné teploty (APVV-0194-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaR. KoleňákUVTE MTF
Výskum vlastností vybraných typov hybridných spojov (APVV-0075-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. MarônekUVTE MTF
Výskum vlastností zvarovných spojov nehrdzavejúcich ocelí s duplexnou šturuktúrou vyhotovených lúčovými technológiami (APVV-0478-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaK. UlrichUVTE MTF
Výskum vlastností zvarových spojov duplexných a superduplexných ocelí (APVV-0248-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaK. UlrichUVTE MTF
Výskum vplyvu fyzikálno-metalurgických aspektov vysokoteplotného spájkovania na štruktúru spojov kovových a keramických materiálov (1/0381/08)20082010VEGAR. KoleňákUVTE MTF
Výskum vplyvu hustoty vnútornej štruktúry v procese technológie Fused Deposition Modeling na rozmerovú presnosť súčiastok20192019Mladý výskumníkJ. MildeUVTE MTF
Výskum vplyvu parametrov vybraných technologických procesov na integritu povrchových vrstiev. (1/0399/12)20122014VEGAJ. BílikKTKP UVTE MTF
Výskum vplyvu rektifikácie reznej hrany na trvanlivosť povlakovaných rezných nástrojov pri obrábaní austenitickej nehrdzavejúcej ocele20162016Mladý výskumníkT. VopátUVTE MTF
Výskum vplyvu technologických parametrov progresívnych metód navárania na tvorbu komponentov v procese aditívnej výroby (APVV-19-0062)20202024APVV - Všeobecná výzvaM. MarônekUVTE MTF
Výskum vplyvu úpravy mikrogeometrie reznej hrany rôznymi metódami na trvanlivosť rezných nástrojov pri obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov (UMIKREZHRA)20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovT. VopátUVTE MTF
Výskum vplyvu vybraných parametrov metódy Fused Deposition Modeling na kvalitatívne a mechanické vlastnostnosti súčiastok20162016Mladý výskumníkJ. MildeUVTE MTF
Výskum využitia možností programovania priemyselných robotov vo výrobných zariadeniach a systémoch so zameraním na novodobé stratégie Industry 4.0 (SK-SRB-18-0026)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca P. BožekUVTE MTF
Výskum, vývoj a aplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu pre optimalizáciu technologického procesu tvárnenia kovov a plastov. (1/0412/12)20122015VEGAM. MartinkovičUVTE MTF
Výskum zvárania a tvárnenia nitrooxidačne povrchovo upravených oceľových plechov (APVV-0057-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaM. MarônekUVTE MTF
Výskum zvárania progresívnych ľahkých zliatin lúčovými technológiami (APVV-15-0337)20162019APVV - Všeobecná výzvaM. MarônekUVTE MTF
Výskum zvariteľnosti a spájkovateľnosti koróziivzdorných ocelí a medi s využitím vysokoproduktívnych metód spájania materiálov (APVV-17-0088)20182022APVV - Všeobecná výzvaE. HodúlováUVTE MTF
Výskum zvariteľnosti a spájkovateľnosti koróziivzdorných ocelí so zliatinami medi s využitím koncentrovaných zdrojov energie (APVV-16-0118)20172021APVV - Všeobecná výzvaK. UlrichUVTE MTF
Výskum zvariteľnosti duplexných a superduplexných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie (1/0222/11)20112013VEGAK. UlrichUVTE MTF
Vytvorenie metodiky na zavedenie bezvýkresovej výroby v pružných výrobných systémoch20162016Mladý výskumníkD. TóthUVTE MTF
Vytvorenie vedeckej monografie vo svetovom jazyku zameranú na progresívne metódy obrábania za účelom internacionálneho vzdelávania na univerzitách (017STU-4/2020)20202021KEGAM. KurucUVTE MTF
Využitie laserových technológií pri spájaní termoplastov s kovmi (APVV-0398-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. MarônekUVTE MTF
Využitie moderných metód optického 3D skenovania na analýzu deformácií zvarkov (1/0470/14)20142016VEGAM. MarônekUVTE MTF
Využitie simulačných metód virtuálneho uvedenia do prevádzky v koncepcii "Virtual Commissioning" ako nástroj pre výrobné systémy v digitálnom podniku (VSMVUVC)20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovR. HolubekUVTE MTF
Využitie technológie Rapid prototyping na CNC riadených strojoch20162018inštitucionálny projektI. BuranskýUVTE MTF
Využitie technológií aditívnej výroby a 3D digitalizácie v procesoch návrhu a výroby v oblasti medicíny (VTAVa3DvPNaVvOM)20182018Mladý výskumníkI. MolnárUVTE MTF
Vývoj a výroba fyzikálneho modelu zariadenia pre dynamické tvárnenie (1/9103/02)20022004VEGAJ. BílikKTKP UVTE MTF
Vývoj bezolovnatej mäkkej aktívnej spájky a výskum materiálovej spájkovateľnosti kovových a keramických materiálov pri využití ultrazvukovej aktivácie (APVT-20-010804)20052007APVVR. KoleňákUVTE MTF
Vývoj bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty a výskum materiálovej spájkovateľnosti kovových a keramických materiálov (1/0211/11)20112013VEGAR. KoleňákUVTE MTF
Vývoj novej multikomponentnej environmentálnej bezolovnatej spájky pre nízkonákladové elektronické zariadenia (SK-CN-2015-0012)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca E. HodúlováUVTE MTF
Výzvy v spájaní Ti zliatin (SK-PT-2015-0017)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca E. HodúlováUVTE MTF
Vzdelanie do praxe: Virtual Commissioning ako technologický nástroj budúcnosti pre vituálne uvedenie výrobných systémov do automobilovej prevádzky v rámci koncepcie "Digitálny podnik"20142015-- Iný domáci --R. RužarovskýUVTE MTF
Zapuzdrovanie priehľadných nanotrubkových systémov s oxidom titaničitým a ich fotovoltaické vlastnosti (SK-CN-2017-0019)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca E. HodúlováUVTE MTF
Zavádzanie európskeho systému prenosu kreditov do vysokoškolského vzdelávania v rámci Bolonského procesu v Technickej univerzite Cluj Napoca. (CII-RO-0058-02-0607)20062007CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)M. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
ZAVÁDZANIE EURÓPSKEHO SYSTÉMU PRENOSU KREDITOV DO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA V RÁMCI BOLONSKÉHO PROCESU V TECHNICKEJ UNIVERZITE CLUJ NAPOCA (CII-RO-0058-03-0708)20072008-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
Zlepšenie a modernizácia vzdelávacej technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU (26250120019)20092011OP VaVJ. PeterkaUVTE MTF
Zlepšenie štruktúry a vlastností heterofázových materiálov pri výrobe presných polotovarov technológiou dopredného hydrodynamického pretláčania odliatkov (1/0099/10)20102011VEGAA. ČausUVTE MTF
Zostrojenie monitorovacieho systému procesných kvapalín na Centre excelentnosti 5-osového obrábania (1343)20152015Mladý výskumníkT. ŠtefkoUVTE MTF
Zvýšenie adaptability a praktickej pripravenosti absolventov študijného programu tvárnenie pre súčasnú prax (3/416/06)20062008KEGAJ. BílikUVTE MTF
Zvyšovanie akosti povrchu antikoróznych ocelí s využitím plazmového výboja v elektrolyte (1/8270/01)20012003VEGAŠ. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Zvyšovanie profesijných kompetencií absolventov univerzitného vzdelávania v odbore Výrobné technológie implementovaním prvkov duálneho vzdelávania (023STU-4/2018)20182020KEGAP. ŠugárUVTE MTF
Zvyšovanie profesijných kompetencií absolventov univerzitného vzdelávania v odbore Výrobné technológie implementovaním prvkov duálneho vzdelávania (022STU-4/2019)20192021KEGAP. ŠugárUVTE MTFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne