Oct 22, 2019   8:28 a.m. Sergej
Academic information system

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 69

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiaroch (APVV-0582-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Application of advanced methods for organinic contaminants removing in terms of environmental safety (APVV-0213-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SoldánUIBE MTF
Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon Process (horizon 2020)20162019Motivačný program STUK. GerulováUIBE MTF
Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon Process (654134-1 SEP-210197653, LCE-11-2015)20152018H2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materialsK. GerulováUIBE MTF
Biolúhovanie vzácnych kovov z ťažko recyklovateľného elektronického odpadu pomocou baktérií Aciditiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans (BIOLEACHING)20182018inštitucionálny projektK. GerulováUIBE MTF
Canges in customer satisfaction in the context of the transport service quality (1/0387/16)20162018VEGAA. PoliakováUIBE MTF
Causal analysis of the impact of service quality on changes in customer behavior in passenger transport (APVV-14-0254)20152017APVV - Všeobecná výzvaA. PoliakováUIBE MTF
Construction of an educational laboratory for fire reconstruction on a laboratory scale (002STU-4/2013)20132015KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Data support of wildland fires modelling and simulation (APVV-0019-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SirotiakUIBE MTF
Design and development of educational software and the development of complex study materials for subjects Risk Analysis Methods and Risk Management Methods (030STU-4/2016)20162018KEGAR. KuracinaUIBE MTF
Development and construction of an universal control system for the study of fire properties of flammable and explosive dusts20192020inštitucionálny projektR. KuracinaUIBE MTF
Development and utilization of small hydroenergetic power source combined with solar systems in machine technologies (1/0798/08)20082010VEGAK. GerulováUIBE MTF
Ecological aspects and control of major-accident hazards involving dangenerous substances (G/404/2000-2)20002001Open Society FoundationK. BalogKBI UIBE MTF
Educational Centre for Integrated Safety (030UMB-4/2017)20172019KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
E-learning as a Handbook of Health and Safety in Welding (028STU-4/2013)20132015KEGAZ. SzabováUIBE MTF
Enviromental impacts of the fire-fighting foams from the extinguishing fires in nature (1/0488/08)20082010VEGAI. TurekováUIBE MTF
Evaluation of the effect of extractives on fire characteristics of lignocellulosic materials20192020inštitucionálny projektP. RantuchUIBE MTF
Fire safe insulation systems based on natural materials (1/0222/16 FŠI ŽU)20162018VEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Follow the aging process of fire resistance coat on testing samples deposited in operations environment of nuclear power plants Bohunice (67/2009)20092011-- Iný domáci --I. TurekováUIBE MTF
Hodnotenie faktorov technologických operácií pri výrobe protipožiarnych dverí (AFTOPSD)20182018Mladý výskumníkM. PrachováUIBE MTF
Hybrid power supply for technical consultancy laboratory of utilization and promotion of renewable energy sources (26220220056)20102012OP VaVK. BalogUIBE MTF
Implementation of progressive technologies, methods and forms to education in the study branch Safety and Security Science (001TU Z-4/2020)20202022KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Improving knowledge level of university students studying at bachelor and master degree at program of Integrated Safety in the core subjects of the study field of OSH by the implementation of innovative virtual laboratories in the education process (056STU-4/2017)20172019KEGAM. SoldánUIBE MTF
Industrial Research and Development Center to the recovery of problematic plastics waste (ITMS2014+ : 313011B647)20172021OP VaIK. BalogUIBE MTF
Interactive model of practical presentations of real practicle solutions examples of quality-environment--safety (050STU-4/2016)20162018KEGAK. ČekanováUIBE MTF
Investigation of new active lead-free solder alloy for space industry applications (ATVAIED)20182018inštitucionálny projektE. BuranskáUIBE MTF
Life cycle asssessment of plastic packaging from supermarket chains (SK-CZ-0181-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca M. RuskoUIBE MTF
Materials in fire protection - college textbook and recent educational tools in the field of protection to the persons and property and related fields (015-002TUZVO-4/2010)20102011KEGAK. BalogUIBE MTF
Meranie minimálnej iniciačnej energie plynov a prachov20172017Mladý výskumníkD. PangrácováUIBE MTF
Modeling the dispersion of emmissions of dangerous substancess during major industrial accidents. (E!3266/STU/08)20082008EUREKAI. TurekováUIBE MTF
Nanomagnetit as a high efficient tool for magnetic harvesting of algae20192020inštitucionálny projektA. KucmanováUIBE MTF
National Training Centre for Fire Investigation (018STU-4/2016)20162018KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Natural phenomenon for small and big ones in experiments (LPP-0171-07)20082011APVV - Program LPPA. MichalíkováUIBE MTF
Návrh meracieho systému pre komplexné posúdenie procesov horenia zvírených a usadených priemyselných prachov20172018inštitucionálny projektP. RantuchUIBE MTF
Návrh metodiky posudzovania obmedzení prepráv nebezpečných látok a vecí ako súčasť zvyšovania kvality služieb v cestnej nákladnej doprave (APVV-15-0407)20162018APVV - Všeobecná výzvaA. PoliakováUIBE MTF
Possibilities of using hazardous waste and nanoparticles to innovate progressive oxidation methods of wastewater treatment from the engineering industry in order to intensify their biodegradability (1/0275/18)20182021VEGAM. SoldánUIBE MTF
Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín20172017Mladý výskumníkD. BenkoUIBE MTF
Progressive methods for determination fire-technical characteristics of industrial dusts and flammable gases (1/0306/17)20172020VEGAR. KuracinaUIBE MTF
Progressive methods for determination the fire characteristics of flammable agricultural and food products (1/0184/18)20182021VEGAR. KuracinaUIBE MTF
Progressive methods for determining the fire characteristics of flammable dusts using unique devices (APVV-18-0063)20192023APVV - Všeobecná výzvaR. KuracinaUIBE MTF
Progressive methods for measuring fire characteristics of metallic and industrial dusts (1/0620/20)20202023VEGAP. RantuchUIBE MTF
Progressive methods of material fire-technical charakteristics determination in fire engineering (APVV-0057-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Research and application of innovative methods of obtaining energy from wood-based waste and other lignocelluloses (APVV-16-0377)20172020APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Research and development of composite structural materials for construction purposes through progressive methods for the detection of acoustic and thermal insulating parameters for fire protection and shielding against electromagnetic radiation (1/0232/17)20172019VEGAP. ČekanUIBE MTF
Research of environmental quality improvement for atypical biomass and sewage sludge pyrolysis in original discontinuous reactor (APVV-0723-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
Research of optimum recovery of wood products after the period of use (APVV-14-0019)20152018APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Research on increasing the combustion efficiency of pyrolysis oils (APVV-14-0313)20152019APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
Research on the fire safety of insulation materials based on natural fibers (SK-CN-2015-0002)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca J. MartinkaUIBE MTF
Sledovanie potenciálne nebezpečných sekundárnych produktov vznikajúcich pri likvidácii strojárskych odpadov progresívnymi metódami (APVV-0370-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. SoldánUIBE MTF
Sorption of industrial contaminants under dynamic conditions20192020inštitucionálny projektM. SirotiakUIBE MTF
Study of selected herbidides mobility after their application on burn-off areas: risk assessment for soil, water and possibilities of their remediation. (1/0302/12)20122014VEGAM. SirotiakKEI UIBE MTF
Study of sorption capacity and physico-chemical properties of biochars from hydrothermal carbonization and pyrolysis of biomass wastes (1/0253/17)20172020VEGAM. SirotiakUIBE MTF
Studying the use of advance oxidative processes for metalworking fluids lifetime extension and for their following acceleration of biological disposal at the end of the life cycle (1/0640/14)20142017VEGAM. SoldánUIBE MTF
Štúdium požiarno-technických charakteristík rozpustného a nerozpustného lignínu20162016Mladý výskumníkH. KobetičováUIBE MTF
Štúdium spektrálnych vlastností vybraných chemických látok v oblasti UV-VIS a ich kvantitatívne stanovenie20192019Mladý výskumníkM. HladováUIBE MTF
Štúdium syntézy a následného využitia rôznych druhov nanokompozitov20162017inštitucionálny projektA. PastierováUIBE MTF
Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubici20172017inštitucionálny projektR. KuracinaUIBE MTF
Štúdium upravených sorpčných materiálov pre environmentálne aplikácie - odstraňovanie prioritných organických polutantov z vôd20162016Mladý výskumníkM. LipovskýUIBE MTF
Štúdium výbuchových charakteristík organických prachov20162016Mladý výskumníkM. MenčíkUIBE MTF
Štúdium využitia magnetických nanočastíc pre jednoduchý, rýchly a ekonomický zber mikrorias (podpora výskumu a využívania palív 3. generácie) (1337)20152015Mladý výskumníkA. PastierováUIBE MTF
The expositation of advanced oxidation processes in removal of organic pollutants from machine industry wastewaters by the use of wastes from production and treatment of metals as catalysts (1/0352/09)20092011VEGAM. SoldánUIBE MTF
The flammability of polyolefins; hydroxides of alkaline earth metals modified by organic acids as carriers of antioxidant and other functions (APVV-0238-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
The readiness of industrial enterprises to implement the requirements of standards for quality management systems ISO 9001:2015 and environmental menagement systems ISO 14001:2014 (1/0990/15)20152017VEGAM. RuskoUIBE MTF
Tvorba vysoko anizotorpných, transparentných a chemicky retardovaných kompozitov20192019Mladý výskumníkI. WachterUIBE MTF
Unlocking the potential of algae as a resource for biofuels (HORIZON 2020)20162019Motivačný program STUK. GerulováUIBE MTF
Unlocking the potential of algae as a resource for biofuels (654493-1-SEP-210200215, LCE-11-2015)20152018H2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materialsK. GerulováUIBE MTF
Vplyv kvality produktov na rentabilitu podniku-monitoring, meranie a zabezpečovanie ekonomickej efektívnosti pri podpore urdžateľnej konkurencieschopnosti (APVV-15-0382)20162020APVV - Všeobecná výzvaR. NovákováUIBE MTF
Vývoj a zostrojenie 20L komory pre štúdium výbuchov zvírených prachov a horľavých plynov (20Lsphere)20182018inštitucionálny projektR. KuracinaUIBE MTF
Worldwide unique progressive methods of testing electrical cables for the needs of conformity assessment and verification of the constancy of their parameters as construction products (APVV-16-0223)20172021APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTFKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed