17. 10. 2019  5:17 Hedviga
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 145

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Analýza a evaluácia bezpečnostne-kritických systémov iónových a plazmových technológií20162016Mladý výskumníkP. CuninkaUIAM MTF
Analýza dynamických systémov s rýchlou spätnou väzbou (APVV-0084-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
Analýza dynamických vlastností vlnovodov pre aplikáciu mechatronických princípov v ultrazvukom podporovanom obrábaní (1336)20152015Mladý výskumníkL. KolíkováUIAM MTF
Analýza hraničných vrstiev trojbodových a štvorbodových okrajových úloh pre singulárne perturbované obyčajné diferenciálne rovnice 2. rádu (1/0068/08)20082010VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Analýza náhodných porúch a ich predikcia v systémoch riadenia priemyselných procesov (ANPP)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. NémethUIAM MTF
Analýza vplyvu mechanického zaťaženia vysokoteplotných supravodivých pások na degradáciu ich elektrických vlastností20192020Excelentné tímy mladých výskumníkovŠ. VrtielUIAM MTF
Analýza vplyvu vybraných parametrov na oscilačné správanie nelineárneho dynamického systému20162016Mladý výskumníkZ. ŠutováUIAM MTF
Aplikácia konceptu Industry 4.0 v rámci modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia. (040STU-4/2016)20162018KEGAB. JuhásováUIAM MTF
Aplikácia mechatronických princípov a analýza dynamických vlastností navrhnutého sústružníckeho noža20162016Mladý výskumníkL. RolníkUIAM MTF
Automatizácia procesov konštruovania pomocou makier VBA v CAD/CAE (050STU-4/2018)20182020KEGAŠ. HajduUIAM MTF
Automómny mobilný monitorovací systém (APVV-14-0526)20152018APVV - Všeobecná výzvaM. KopčekUIAM MTF
Autonome Mikrosysteme fur die Biosensorik (DAAD - The German Academic Exchange Service)20112014-- Iný medzinárodný --P. TanuškaUIAM MTF
Dizajn autonómneho kolaboračného systému (APVV-15-0634)20162019APVV - Všeobecná výzvaI. HalenárUIAM MTF
Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesov (EDU-BigDataDizajn)20182018inštitucionálny projektŠ. SvetskýUIAM MTF
ERGOVIA modul Kinematix - Big-data hand force-motion capture systém (NFP313010Q839 )20192021OP VaIP. TanuškaUIAM MTF
E-učebnica matematiky s využitím programu MATLAB (006STU-4/2016)20162018KEGAM. MišútováUIAM MTF
Generovanie 3D modelu rekonštrukciou z ortogonálnych pohľadov technického výkresu súčiastky pre použitie v CAD systéme a vizualizáciu (1/0282/08)20082010VEGAJ. VaskýUIAM MTF
Holistic approach for knowledge discovery from heterogonous control systems (680381, H2020-FoF-2015)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiP. TanuškaUIAM MTF
Holistický prístup získavania znalostí z výrobných dát pre potreby riadenia výrobných procesov v súlade s konceptom Industry 4.0Holistický (1/0272/18)20182021VEGAP. TanuškaUIAM MTF
Identifikácia a vyhodnocovanie tvarov a povrchov materiálov snímaných laserovým konfokálnym mikroskopom (011STU-4/2012)20122014KEGAT. BezákUIAM MTF
Improving the gender diversity management in materials research institutions (Diversity)200920117. rámcový programO. MoravčíkUIAM MTF
Inovácia a nové možnosti vzdelávania v oblasti riadenia priemyselných procesov pomocou PLC (005STU-4/2020)20202022KEGAA. NémethováUIAM MTF
Inovácia výučby informatických, matematických a technologických predmetov s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania inžinierov, v súlade s požiadavkami Priemyslu 4.0 (010STU-4/2018)20182020KEGAM. MišútováUIAM MTF
Inovácia výučby predmetu Inteligentné metódy riadenia na MTF STU (009STU-4/2018)20182020KEGAP. SchreiberUIAM MTF
Inovácie procesov konštruovania pomocou makier VBA v CAD/CAE (032STU-4/2019)20192021KEGAŠ. HajduUIAM MTF
Inovatívne metódy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov v rámci modernizácie výučby predmetu "Počítačová grafika a číslicová spracovanie obrazu" (012STU-4/2018)20182020KEGAP. BezákUIAM MTF
Integrácia obsahu a tvorba vysokoškolskej učebnice "Specializované robotické systémy" (3/7285/09)20092011KEGAP. BožekUIAM MTF
Integrácia výrobnej linky s platformou Wonderware (INTEGWON)20182018Mladý výskumníkA. VáclavováUIAM MTF
Integrácia výrobnej linky s platformou Wonderware20192019Mladý výskumníkA. VáclavováUIAM MTF
Inteligentná rehabilitačná pomôcka (APVV-16-0081)20172020APVV - Všeobecná výzvaP. TanuškaUIAM MTF
Inteligentný systém prediktívnej údržby v súlade s konceptom Industry 4.0 (1/0094/18)20182020VEGAM. KebísekUIAM MTF
Laboratórium mechatronických systémov, experimentálnych a diagnostických metód (050STU-4/2017)20172019KEGAR. ĎurišUIAM MTF
Matematické modelovanie a simulácia robotických systémov (1/0214/17)20172019VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Metodika preukázania jadrovej a radiačnej bezpečnosti kontajnerov na prepravu vyhoreného paliva pomocou experimentálne získaných údajov (APVV-0308-07)20082010APVV - Všeobecná výzvaP. SchreiberUIAM MTF
Model vyučovania matematiky s využitím nových technológií (021STU-4/2011)20112012KEGAM. MišútováUIAM MTF
Modelovanie a numerická simulácia progresívnych metód zvárania koróziivzdorných ocelí a medi20192020inštitucionálny projektH. KravárikováUIAM MTF
Modelovanie a simuláca robotického dynamického systému (1/0225/16)20162018VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Modelovanie a simuláca robotického dynamického systému20162016inštitucionálny projektR. VrábeľUIAM MTF
Možnosti dosahovania cieľov výroby s využitím metód multikriteriálnej optimalizácie v simulačnej optimalizácii (1/0236/17)20172019VEGAP. VažanUIAM MTF
Návrh a analýza mechatronického systému pre elimináciu nežiaduceho kmitania nosníkovej štruktúry (SBS)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovL. RolníkUIAM MTF
Návrh a analýza poradcu pre riadiaci program v PLC založený na umelej inteligencii.20162016Mladý výskumníkM. NeštickýUIAM MTF
Návrh a analýza technológií tvorby kombinovaných spojov progresívnych materiálov s podporou numerickej simulácie (PRO-MAT-ZVAR)20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovE. BabalováUIAM MTF
Návrh a implementácia matematického modelu ako alternatívnej metodiky pre výpočet zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-15-0028)20162019APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
Návrh a realizácia adaptívnych regulátorov s neurčitou logikou pre riadenia distribuovaných procesov v prostredí PC7 (PCS7F)20182018Mladý výskumníkG. SamsonovUIAM MTF
Návrh a realizácia Smithovho regulátora pre distribuovaný riadiaci systém PCS720172017Mladý výskumníkG. SamsonovUIAM MTF
Návrh a realizácia systému predikcie vhodnosti vybraného typu liečby u pacientov s ischemickou chorobou srdca. (ISCHYS)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovA. NémethováUIAM MTF
Návrh a tvorba súčiastok vhodných pre výučbu a automatizácia procesov konštruovania pomocou makier v CAD/CAE systémoch (020STU-4/2017)20172019KEGAŠ. HajduUIAM MTF
Návrh algoritmov spracovania bezpečnostne-kritických funkcií integrovaných distribuovaných mechatronických systémov riadenia v prostredí PCS 7. (DMSR)20182018inštitucionálny projektG. MichaľčonokUIAM MTF
Návrh alternatívneho postupu určovania veľkosti výrobnej dávky v pružných výrobných systémoch pomocou simulačnej optimalizácie (1/0170/08)20082010VEGAP. VažanUIAM MTF
Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie20162016inštitucionálny projektM. BehúlováUIAM MTF
Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie. (1/1010/16)20162019VEGAM. BehúlováUIAM MTF
Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-14-0095)20152018APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-0028-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-0083-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. SchreiberUIAM MTF
Návrh metodiky na posúdenie vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní výroby (1/0482/12)20122014VEGAM. IringováUIAM MTF
Návrh metodiky testovania sofvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov (1/0976/12)20122014VEGAP. TanuškaUIAM MTF
Návrh metodiky získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov20162016Mladý výskumníkL. HrčkaUIAM MTF
Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy20192019Mladý výskumníkŠ. ŠimonUIAM MTF
Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy Akronym (VS-UPTP)20182018Mladý výskumníkŠ. ŠimonUIAM MTF
Numerická a experimentálna analýzy tvorby zvarových spojov vysokopevnej ocele L-IP a zliatiny AlMg4,5 pevnolátkovým laserom20172017Mladý výskumníkM. NagyUIAM MTF
Numerická simulácia procesov zvárania novovyvíjaných vysokopevných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie20192019Mladý výskumníkŠ. VrtielUIAM MTF
Numerické simulácie špecifických technologických procesov20172017inštitucionálny projektM. NaďUIAM MTF
O stabilite riešení istých tried obyčajných nelineárnych diferenciálnych rovníc s kvázideriváciami. (1/0180/18)20182020VEGAO. PalumbínyUIAM MTF
Občanmi iniciovaná bezpečnosť prostredníctvom inovatívnych nástrojov v podmienkach Slovenskej republiky (APVV-14-0593)20152018APVV - Všeobecná výzvaG. MichaľčonokUIAM MTF
Online zbierka riešených úloh z algoritmov počítačovej grafiky a číslicového spravovania obrazu pre dištančno vzdelávanie (044STU-4/2016)20162018KEGAJ. VaskýUIAM MTF
Porovnanie možností technických zariadení pre využitie hlbokých neurónových sietí určených na klasifikáciu obrazu (TECH-NN-KO)20182019Mladý výskumníkM. NikmonUIAM MTF
Použitie techník dolovania dát pri identifikácii systémov riadenia reálneho času. (1/0442/12)20122014VEGAG. MichaľčonokUIAM MTF
Predikcia porúch výrobného procesu s využitím metód dolovania dát20162016Mladý výskumníkM. NémethUIAM MTF
Predikcie neočakávaných udalostí v rámci systémov riadenia procesov s využitím metód umelej inteligencie20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. NémethUIAM MTF
Predikcie srdcových arytmií na základe dát z EKG a iných pridružených vyšetrení s využitím metód umelej inteligencie20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovA. NémethováUIAM MTF
Presné výpočty a predpovede vlastností čoraz väčších molekúl. (1/0520/10)20102011VEGAM. UrbanUIAM MTF
Projekt inovatívneho hand force-motion capture big data systému „ERGOVIA – DATALAB“ – vývoj informačného Big Data systému pre real-time vyhodnotenie pohybu prstov ruky digitálnej rukavice s prepojením na zber síl a EMG v rámci aplikovaného výskumu (APVV-17-0446)20182020APVV - Všeobecná výzvaP. VažanUIAM MTF
Realtimový systém pre diagnostiku porúch elektro-hydraulických pohonov (1/0624/12)20122014VEGAM. StrémyUIAM MTF
Riadenie pružného mechatronického systému s variabilnými parametrami. (1/0503/12)20122014VEGAO. MoravčíkUIAM MTF
Riadenie robota v prostredí s pohyblivými prekážkami, použitím genetických algoritmov a fuzzy riadenia (1/0687/12)20122014VEGAP. SchreiberUIAM MTF
Riaditeľnosť dynamických systémov (1/0127/18)20182020VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Robogami v zložených lineárnych transformáciách20192020inštitucionálny projektI. MarkechováUIAM MTF
Rozšírenie laboratória mechatronických systémov a tvorba nových študijných materiálov (029STU-4/2018)20182020KEGAR. ĎurišUIAM MTF
Rozšírenie laboratória riadiacich systémov a tvorba nových študijných materiálov (034STU-4/2020)20202022KEGAD. HorváthUIAM MTF
Signal acquisition, processing and interpretation in biological objects and technical systems (691979 SEP-210274887, H2020-Twinn-2015:Twinning)20162018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyP. SchreiberUIAM MTF
Simulácia ako efektívny nástroj pre návrh a zlepšenie parametrov zvárania metódou FSW20172017Mladý výskumníkP. BerčíkUIAM MTF
Spracovanie a vyhodnocovanie EKG signálu s využitím prediktívneho modelu neurónovej siete20162016Mladý výskumníkA. NémethováUIAM MTF
Stanovenie zostatkového výkonu vyhoretého jadrového paliva termomechanickým výpočtom (APVV-16-0050)20172020APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
STU ako líder Digitálnej koalície20192019-- Iný domáci --O. MoravčíkUIAM MTF
Systém rozpoznávania a vyhodnocovania EKG signálu a jeho vzorov použitím metódy SVM (1344)20152015Mladý výskumníkA. NémethováUIAM MTF
Štúdium procesnej úrovne hybridných výrobných systémov v rámci konceptu Industry 4.020172017Mladý výskumníkM. NeštickýUIAM MTF
Štúdium vplyvu variabilných parametrov pružného mechatronického systému na jeho riadenie (1/0463/13)20132015VEGAO. MoravčíkUIAM MTF
Tvorba interaktívnej multimediálnej učebnice "Mechatronika" pre stredné odborné školy. (003STU-4/2012)20122014KEGAI. HalenárUIAM MTF
Tvorba komplexného robotizovaného pracoviska so zdieľaným pracovným priestorom na báze konceptu Industry 4.0 (008STU-4/2017)20172018KEGAM. JuhásUIAM MTF
Uplatnenie metód multikriteriálnej simulačnej optimalizácie v riadení výrobných procesov (1/0232/18)20182020VEGAP. VažanUIAM MTF
Určenie významných parametrov pre identifikáciu aterosklerózy s využitím metód dolovania dát. (VIPA)20182018Mladý výskumníkM. NémethUIAM MTF
Veda bližšie k študentom (LPP-0202-06)20062009APVV - Program LPPO. MoravčíkUIAM MTF
Vektorizácia digitalizovaných technických výkresov20162016Mladý výskumníkM. GrambličkaUIAM MTF
Viacbodové okrajové úlohy pre nelineárne singulárne perturbované a informatické vedy a fyzikálne vedy. (1/0151/12)20122014VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Viacparametrické translačné objekty na báze elitptických kriviek (1/0092/16)20162018VEGAM. MišútováUIAM MTF
Vlastnosti špeciálnych skiel modifikovaných pomocou iónovej implantácie (SK-FR-2017-0006)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca S. MinárikUIAM MTF
Vykresľovanie tvárí geometrickými algoritmami (1/0221/16)20162018VEGAP. SchreiberUIAM MTF
Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie (1/0520/16)20162018VEGAM. NaďUIAM MTF
Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie20162016inštitucionálny projektM. NaďUIAM MTF
Výskum a aplikácie metód štrukturálnej dynamickej modifikácie štrukturálnych prvkov technologických zariadení (SDM-SP)20182018inštitucionálny projektM. NaďUIAM MTF
Výskum a implementácia mechatronických princípov v technologických zariadeniach a procesoch (1/0238/18)20182021VEGAM. NaďUIAM MTF
Výskum a vývoj nového systému autonómnej kontroly trajektórie robota (1/0367/15)20152017VEGAP. BožekUIAM MTF
Výskum a vývoj pokročilých technologických zariadení aplikujúcich ultrazvuk pre vykonávanie hybridných technologických procesov (1/0699/20)20202023VEGAM. NaďUIAM MTF
Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárne (26220220159)20122015OP VaVP. TanuškaUIAM MTF
Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií (NFP313010T570 )20162019OP VaIP. TanuškaUIAM MTF
Výskum v oblasti využitia inerciálneho navigačného systému v robototechnike (1/0323/12)20122014VEGAP. BožekUIAM MTF
Výskum vplyvu prioritných pravidiel na stanovené ciele v procese rozvrhovania výroby (1/0209/17)20172019VEGAM. IringováUIAM MTF
Výskum, vývoj a aplikácie metód štruktúrnej dynamickej modifikácie v technologických zariadeniach. (1/0821/15)20152017VEGAM. NaďUIAM MTF
Vysokoškolská učebnica "Prostriedky automatizovanej výroby" interaktívnou multimediálnou formou pre STU Bratislava a TU Košice (006STU-4/2015)20152017KEGAP. BožekUIAM MTF
Vytvorenie licencovanej databázy tvárí20162016Mladý výskumníkB. ZahradníkováUIAM MTF
Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu20192021Interreg VA: SR - Česká republikaM. BehúlováUIAM MTF
Vytvorenie virtuálneho laboratória dostupného prostredníctvom internetu na báze protokolu VLCP pre použitie v oblasti e-learningu. (019STU-4/2016)20162018KEGAI. HalenárUIAM MTF
Výučba informatiky a automatizácie podľa požiadaviek trhu práce20192020Interreg VA: SR - Česká republikaP. SchreiberUIAM MTF
Využitie dolovania údajov v riadení výrobných systémov (1/0214/11)20112013VEGAP. VažanUIAM MTF
Využitie inteligentných a znalostne orientovaných technológií pre potreby hierarchického riadenia výrobného procesu20162016Mladý výskumníkD. JaníkováUIAM MTF
Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetov (1/0130/16)20162018VEGAP. VažanUIAM MTF
Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetov20162016inštitucionálny projektP. VažanUIAM MTF
Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetov (1/0245/17)20172019VEGAG. MichaľčonokUIAM MTF
Využitie metód dolovania dát na ziskanie vzťahov medzi medicínskmi parametrami, ktoré vplývajú na koronárnu chorobu srdca20172017Mladý výskumníkA. NémethováUIAM MTF
Využitie metód dolovania dát pri podpore rozhodovania v určovaní vhodnej terapie pri pacientoch s ischemickou chorobou srdca20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovA. NémethováUIAM MTF
Využitie paralelizmu v optimálnom výbere pilotných uzlov. (1/0626/12)20122014VEGAD. MudrončíkUIAM MTF
Využitie umelej inteligencie pre podporu optimalizácia vybraných procesov v priemyselnom podniku20192019Mladý výskumníkJ. AbasováUIAM MTF
Využitie umelej inteligencie v riadení pružných výrobných systémov (1/0368/08)20082010VEGAP. SchreiberUIAM MTF
Vyvíjanie tvárí genetickými algoritmami (1340)20152015Mladý výskumníkB. ZahradníkováUIAM MTF
Vývoj impedančnej trubice a meranie akustických útlmových vlastností vrstvených materiálov pri vyšších frekvenciách20192020inštitucionálny projektE. LabašováUIAM MTF
Vývoj integrovaných hierarchických mechatronických systémov pri zohľadnení funkčných, spoľahlivostných a bezpečnostných aspektov podľa koncepcie „Industry 4.0“. (1/0173/18)20182020VEGAG. MichaľčonokUIAM MTF
Vývoj integrovaných hierarchických mechatronických systémov pri zohľadňovaní funkčných, spoľahlivostných a bezpečnostných aspektov podľa koncepcie "Industry 4.0"20172017inštitucionálny projektG. MichaľčonokUIAM MTF
Vývoj pokročilých modelov pre návrh a optimalizáciu procesov tepelného spracovania a spájania novovyvíjaných vysokopevných ocelí (1/0796/20)20202023VEGAM. BehúlováUIAM MTF
Vývoj smart adjuvatika pre inovatívne rehabilitačné a fyzioterapeutické postupy s využitím metód umelej inteligencie (APVV-17-0084)20182021APVV - Všeobecná výzvaP. TanuškaUIAM MTF
Vývoj smart zariadenia pre inovatívne postupy v oblasti rehabilitácie a fyzioterapie (APVV-18-0097)20192022APVV - Všeobecná výzvaP. TanuškaUIAM MTF
Vývoj SW riešenia pre inovatívny merací systém - EMAS (EMAS (Projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pri MH SR))20152015-- Iný domáci --P. TanuškaUIAM MTF
Vzťah eliptická krivka-elipsa z pohľadu vybraných diferenciálnych rovníc a geometrického dizajnu virtuálneho modelu robogami (ELIKRELIP)20182018inštitucionálny projektI. MarkechováUIAM MTF
V4+ Akademicko-výskumné konzorcium integrujúce databázové, robotické a jazykové technológie (V4-21810100)20182019International Visegrad Fund - Strategic grantsŠ. SvetskýUIAM MTF
Web Learning System ako nová forma výučby predmetov Informačné technológie v riadení podniku, Riadenie vo výrobných systémoch a ich prepojenie s praxou v automobilovom priemysle (045STU-4/2020)20202022KEGAP. VažanUIAM MTF
Zavedenie inovatívnych technológií do procesu výučby a štúdium možnosti ich využitia na elimináciu súčasných problémov vyučovania spojených najmä so stratou pozornosti (045STU-4/2016)20162018KEGAI. BajčičákováUIAM MTF
Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania (26110230042)20122014SOP Ľudské zdrojeM. MišútováUIAM MTF
Získavanie znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov (1/0673/15)20152017VEGAP. TanuškaUIAM MTF
Získavanie znalostí z dát pre účely zabezpečenia plynulosti výrobného procesu (ZZDZPV)20182018Mladý výskumníkJ. JánošíkUIAM MTF
Získavanie znalostí z produkčných dát pre potreby riadenia výrobného procesu20172017Mladý výskumníkV. GrígelováUIAM MTF
Získavanie znalostí z výrobných dát procesnej úrovne pre potreby riadenia procesov (ZZVDPU)20182018Mladý výskumníkV. GrígelováUIAM MTF
Zovšeobecnené typy konvergencií vo fuzzy prostredí (1/0582/08)20082010VEGAR. MasárováUIAM MTF
Zraniteľnosť bezpečnostných IoTsystémov kybernetickými útokmi v koncepte Industry 4.020192019Mladý výskumníkT. HorákUIAM MTF
Zraniteľnosť IoT zariadení v rámci konceptu Industry 4.0 (ZiotZ)20182018Mladý výskumníkT. HorákUIAM MTF
Zvyšovanie efektivity edukačného procesu študentov v študijnom programe Mechatronika v technologických zariadeniach (048STU-4/2016)20162018KEGAR. ĎurišUIAM MTF
Zvyšovanie efektivity ultrazvukom podporovaných technologických procesov (1/0296/17)20172020VEGAM. NaďUIAM MTFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně