20. 10. 2020  11:21 Vendelín
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 167

Stav
Název
OdDoDruhGarantPracoviště
Analýza a evaluácia bezpečnostne-kritických systémov iónových a plazmových technológií2016
2016
Mladý výskumník
UIAM MTF
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Analýza dynamických vlastností vlnovodov pre aplikáciu mechatronických princípov v ultrazvukom podporovanom obrábaní (1336)2015
2015
Mladý výskumníkUIAM MTF
Analýza hraničných vrstiev trojbodových a štvorbodových okrajových úloh pre singulárne perturbované obyčajné diferenciálne rovnice 2. rádu (1/0068/08)2008
2010
VEGA
UIAM MTF
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
Analýza vplyvu mechanického zaťaženia vysokoteplotných supravodivých pások na degradáciu ich elektrických vlastností20192020Excelentné tímy mladých výskumníkovŠ. Vrtiel
UIAM MTF
2016
2016Mladý výskumníkZ. Šutová
UIAM MTF
Aplikácia konceptu Industry 4.0 v rámci modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia. (040STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
B. JuhásováUIAM MTF
Aplikácia mechatronických princípov a analýza dynamických vlastností navrhnutého sústružníckeho noža2016
2016
Mladý výskumníkL. Rolník
UIAM MTF
2020
2021
Mladý výskumník
UIAM MTF
2018
2020
KEGA
Š. HajduUIAM MTF
Automómny mobilný monitorovací systém (APVV-14-0526)
2015
2018APVV - Všeobecná výzvaM. Kopček
UIAM MTF
Autonome Mikrosysteme fur die Biosensorik (DAAD - The German Academic Exchange Service)2011
2014
-- Iný medzinárodný --P. Tanuška
UIAM MTF
Budování společné přeshraniční inovační platformy20182018
Interreg VA: SR - Česká republika
UIAM MTF
2020
2020
EIT Manufacturing: strengthening and increasing the competitiveness of Europe’s manufacturing industry
UIAM MTF
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesov (EDU-BigDataDizajn)
2018
2018
inštitucionálny projekt
Š. Svetský
UIAM MTF
2019
2021
OP VaI
P. Tanuška
UIAM MTF
20162018
KEGA
UIAM MTF
Generovanie 3D modelu rekonštrukciou z ortogonálnych pohľadov technického výkresu súčiastky pre použitie v CAD systéme a vizualizáciu (1/0282/08)
2008
2010
VEGA
UIAM MTF
2020
2021
Mladý výskumníkUIAM MTF
Holistic approach for knowledge discovery from heterogonous control systems (680381, H2020-FoF-2015)
2015
2018Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UIAM MTF
Holistický prístup získavania znalostí z výrobných dát pre potreby riadenia výrobných procesov v súlade s konceptom Industry 4.0Holistický (1/0272/18)
2018
2021VEGAP. Tanuška
UIAM MTF
Identifikácia a vyhodnocovanie tvarov a povrchov materiálov snímaných laserovým konfokálnym mikroskopom (011STU-4/2012)20122014
KEGA
UIAM MTF
2021
2023
KEGA
UIAM MTF
2020
2021
Mladý výskumník
M. Bartoň
UIAM MTF
Implementácia Web Learning systému do vyučovacieho procesu odborných predmetov v univerzitnom prostredí a ich prepojenie s praxou v súlade s princípmi Industy 4.0 (024STU-4/2021)
2021
2023
KEGAP. VažanUIAM MTF
2009
2011
7. rámcový program
O. MoravčíkUIAM MTF
2020
2022KEGA
UIAM MTF
2018
2020
KEGA
M. Mišútová
UIAM MTF
2018
2020
KEGA
UIAM MTF
2019
2021
KEGAUIAM MTF
2021
2023
KEGA
Š. HajduUIAM MTF
2018
2020
KEGA
P. Bezák
UIAM MTF
2009
2011
KEGAP. Božek
UIAM MTF
2018
2018
Mladý výskumníkA. Václavová
UIAM MTF
Integrácia výrobnej linky s platformou Wonderware
2019
2019Mladý výskumníkA. VáclavováUIAM MTF
20172020APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
2018
2020
VEGA
M. KebísekUIAM MTF
Laboratórium mechatronických systémov, experimentálnych a diagnostických metód (050STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
UIAM MTF
Matematické modelovanie a simulácia robotických systémov (1/0214/17)2017
2019
VEGA
UIAM MTF
Metodika preukázania jadrovej a radiačnej bezpečnosti kontajnerov na prepravu vyhoreného paliva pomocou experimentálne získaných údajov (APVV-0308-07)20082010APVV - Všeobecná výzvaUIAM MTF
2020
2024
APVV - Všeobecná výzvaP. Važan
UIAM MTF
Model vyučovania matematiky s využitím nových technológií (021STU-4/2011)
2011
2012
KEGA
UIAM MTF
Modelovanie a numerická simulácia progresívnych metód zvárania koróziivzdorných ocelí a medi
2019
2020inštitucionálny projekt
UIAM MTF
2016
2018
VEGA
R. Vrábeľ
UIAM MTF
20162016
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
Možnosti dosahovania cieľov výroby s využitím metód multikriteriálnej optimalizácie v simulačnej optimalizácii (1/0236/17)
2017
2019
VEGAP. Važan
UIAM MTF
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
2016
2016
Mladý výskumník
UIAM MTF
Návrh a analýza technológií tvorby kombinovaných spojov progresívnych materiálov s podporou numerickej simulácie (PRO-MAT-ZVAR)
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
2016
2019APVV - Všeobecná výzvaR. Vrábeľ
UIAM MTF
Návrh a realizácia adaptívnych regulátorov s neurčitou logikou pre riadenia distribuovaných procesov v prostredí PC7 (PCS7F)20182018
Mladý výskumník
UIAM MTF
Návrh a realizácia Smithovho regulátora pre distribuovaný riadiaci systém PCS72017
2017
Mladý výskumník
UIAM MTF
20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovUIAM MTF
2017
2019
KEGA
UIAM MTF
20182018inštitucionálny projektG. MichaľčonokUIAM MTF
Návrh alternatívneho postupu určovania veľkosti výrobnej dávky v pružných výrobných systémoch pomocou simulačnej optimalizácie (1/0170/08)2008
2010
VEGA
UIAM MTF
Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie20162016
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie. (1/1010/16)
2016
2019
VEGA
M. Behúlová
UIAM MTF
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
R. VrábeľUIAM MTF
2012
2015APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
2012
2014
VEGAM. IringováUIAM MTF
2012
2014
VEGA
UIAM MTF
20162016
Mladý výskumník
L. HrčkaUIAM MTF
Návrh neurónovej siete na predikciu spotreby tepla
2020
2021Mladý výskumníkS. Kováč
UIAM MTF
Návrh „sonotrode“ s plynulým riadením jeho modálnych vlastností pre ultrazvukom podporované technologické procesy20202021Mladý výskumníkŠ. ŠimonUIAM MTF
Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy20192019Mladý výskumník
UIAM MTF
Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy Akronym (VS-UPTP)
2018
2018Mladý výskumníkUIAM MTF
Numerická a experimentálna analýzy tvorby zvarových spojov vysokopevnej ocele L-IP a zliatiny AlMg4,5 pevnolátkovým laserom
2017
2017
Mladý výskumníkUIAM MTF
2019
2019
Mladý výskumník
UIAM MTF
Numerické simulácie špecifických technologických procesov20172017
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
2018
2020
VEGA
O. PalumbínyUIAM MTF
2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaUIAM MTF
2016
2018
KEGA
UIAM MTF
Pangram 2020 pre MtF STU20202021inštitucionálny projekt
UIAM MTF
Pilotné riešenie pre rozšírenie spolupráce so strednými školami
2020
2021
inštitucionálny projekt
B. JuhásováUIAM MTF
2018
2019
Mladý výskumník
UIAM MTF
2012
2014VEGAG. Michaľčonok
UIAM MTF
2016
2016
Mladý výskumníkM. Németh
UIAM MTF
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
2019
2021Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
Presné výpočty a predpovede vlastností čoraz väčších molekúl. (1/0520/10)20102011VEGAM. UrbanUIAM MTF
2021
2023
VEGA
P. Važan
UIAM MTF
20182020
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
2012
2014
VEGAUIAM MTF
Riadenie pružného mechatronického systému s variabilnými parametrami. (1/0503/12)
2012
2014
VEGAO. Moravčík
UIAM MTF
2012
2014
VEGA
UIAM MTF
2018
2020VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Robogami v zložených lineárnych transformáciách
2019
2020
inštitucionálny projektI. Markechová
UIAM MTF
Rozšírenie laboratória mechatronických systémov a tvorba nových študijných materiálov (029STU-4/2018)2018
2020
KEGA
R. Ďuriš
UIAM MTF
2020
2022
KEGA
D. HorváthUIAM MTF
2020
2020
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
2016
2018
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyP. Schreiber
UIAM MTF
20172017
Mladý výskumník
UIAM MTF
Simulácia 3D funkcionálnych nanomateriálových štruktúr na spôsob origami a kirigami20202021inštitucionálny projektI. Markechová
UIAM MTF
Spracovanie a vyhodnocovanie EKG signálu s využitím prediktívneho modelu neurónovej siete2016
2016
Mladý výskumník
UIAM MTF
Stanovenie zostatkového výkonu vyhoretého jadrového paliva termomechanickým výpočtom (APVV-16-0050)20172020
APVV - Všeobecná výzva
R. Vrábeľ
UIAM MTF
2019
2019
-- Iný domáci --
O. MoravčíkUIAM MTF
20152015Mladý výskumníkUIAM MTF
2017
2017
Mladý výskumník
UIAM MTF
2013
2015
VEGA
UIAM MTF
To support the transformation of existing SME’s, Tier 1 & Tier 2's into volume automotive composite material suppliers
2020
2020
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
UIAM MTF
Tvorba interaktívnej multimediálnej učebnice "Mechatronika" pre stredné odborné školy. (003STU-4/2012)
2012
2014
KEGA
I. HalenárUIAM MTF
Tvorba komplexného robotizovaného pracoviska so zdieľaným pracovným priestorom na báze konceptu Industry 4.0 (008STU-4/2017)
2017
2018
KEGAUIAM MTF
Uplatnenie metód multikriteriálnej simulačnej optimalizácie v riadení výrobných procesov (1/0232/18)20182020VEGAUIAM MTF
Určenie významných parametrov pre identifikáciu aterosklerózy s využitím metód dolovania dát. (VIPA)
2018
2018
Mladý výskumník
M. NémethUIAM MTF
2006
2009
APVV - Program LPP
O. MoravčíkUIAM MTF
Vektorizácia digitalizovaných technických výkresov20162016Mladý výskumníkM. GrambličkaUIAM MTF
2012
2014
VEGAUIAM MTF
2016
2018VEGA
UIAM MTF
2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca
S. MinárikUIAM MTF
Vykresľovanie tvárí geometrickými algoritmami (1/0221/16)20162018
VEGA
UIAM MTF
Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie (1/0520/16)
2016
2018
VEGA
UIAM MTF
Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie
2016
2016
inštitucionálny projektM. NaďUIAM MTF
2018
2018
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
2018
2021
VEGA
M. Naď
UIAM MTF
2021
2024
VEGA
L. RolníkUIAM MTF
2015
2017VEGAP. Božek
UIAM MTF
Výskum a vývoj pokročilých technologických zariadení aplikujúcich ultrazvuk pre vykonávanie hybridných technologických procesov (1/0699/20)
2020
2023
VEGA
UIAM MTF
Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárne (26220220159)2012
2015
OP VaV
UIAM MTF
Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií (313011T570 )
2016
2019
OP VaIP. TanuškaUIAM MTF
Výskum v oblasti využitia inerciálneho navigačného systému v robototechnike (1/0323/12)20122014VEGAUIAM MTF
Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja (313011W988)20202023
OP VaI
UIAM MTF
Výskum vplyvu prioritných pravidiel na stanovené ciele v procese rozvrhovania výroby (1/0209/17)
2017
2019
VEGA
UIAM MTF
Výskum, vývoj a aplikácie metód štruktúrnej dynamickej modifikácie v technologických zariadeniach. (1/0821/15)2015
2017
VEGA
UIAM MTF
Vysokoškolská učebnica "Prostriedky automatizovanej výroby" interaktívnou multimediálnou formou pre STU Bratislava a TU Košice (006STU-4/2015)20152017
KEGA
P. BožekUIAM MTF
Vytvorenie licencovanej databázy tvárí
2016
2016Mladý výskumníkB. ZahradníkováUIAM MTF
2020
2021
Interreg VA: SR - Česká republika
M. BehúlováUIAM MTF
2016
2018
KEGAI. Halenár
UIAM MTF
Výučba informatiky a automatizácie podľa požiadaviek trhu práce2019
2020
Interreg VA: SR - Česká republikaUIAM MTF
Využitie algoritmov strojového učenia, modelovanie a simulácia inteligentného manipulátora v podobe ľudskej ruky pre účely využitia v zložitom a nebezpečnom pracovnom prostredí pre človeka. (1/0620/21)20212024VEGAA. NémethováUIAM MTF
Využitie dolovania údajov v riadení výrobných systémov (1/0214/11)20112013VEGAP. Važan
UIAM MTF
Využitie inteligentných a znalostne orientovaných technológií pre potreby hierarchického riadenia výrobného procesu
2016
2016
Mladý výskumník
UIAM MTF
2016
2018
VEGA
P. Važan
UIAM MTF
Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetov
2016
2016
inštitucionálny projekt
P. Važan
UIAM MTF
Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetov (1/0245/17)
2017
2019
VEGAG. MichaľčonokUIAM MTF
Využitie metód dolovania dát na ziskanie vzťahov medzi medicínskmi parametrami, ktoré vplývajú na koronárnu chorobu srdca
2017
2017Mladý výskumníkA. Némethová
UIAM MTF
2017
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
A. Némethová
UIAM MTF
20122014VEGAD. MudrončíkUIAM MTF
Využitie umelej inteligencie pre podporu optimalizácia vybraných procesov v priemyselnom podniku20192019
Mladý výskumník
UIAM MTF
20082010VEGA
UIAM MTF
2015
2015
Mladý výskumník
UIAM MTF
Vývoj impedančnej trubice a meranie akustických útlmových vlastností vrstvených materiálov pri vyšších frekvenciách
2019
2020
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
20202021inštitucionálny projektE. LabašováUIAM MTF
2018
2020
VEGAG. Michaľčonok
UIAM MTF
Vývoj integrovaných hierarchických mechatronických systémov pri zohľadňovaní funkčných, spoľahlivostných a bezpečnostných aspektov podľa koncepcie "Industry 4.0"
2017
2017
inštitucionálny projekt
G. MichaľčonokUIAM MTF
Vývoj pokročilých modelov pre návrh a optimalizáciu procesov tepelného spracovania a spájania novovyvíjaných vysokopevných ocelí (1/0796/20)
2020
2023
VEGA
UIAM MTF
Vývoj smart adjuvatika pre inovatívne rehabilitačné a fyzioterapeutické postupy s využitím metód umelej inteligencie (APVV-17-0084)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
2019
2022APVV - Všeobecná výzvaUIAM MTF
Vývoj SW riešenia pre inovatívny merací systém - EMAS (EMAS (Projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pri MH SR))
20152015-- Iný domáci --P. TanuškaUIAM MTF
20182018
inštitucionálny projekt
I. MarkechováUIAM MTF
2018
2019
International Visegrad Fund - Strategic grantsŠ. Svetský
UIAM MTF
Web Learning System ako nová forma výučby predmetov Informačné technológie v riadení podniku, Riadenie vo výrobných systémoch a ich prepojenie s praxou v automobilovom priemysle (045STU-4/2020)20202022
KEGA
P. Važan
UIAM MTF
20162018KEGAUIAM MTF
2012
2014
SOP Ľudské zdroje
UIAM MTF
2015
2017
VEGAP. Tanuška
UIAM MTF
2018
2018Mladý výskumníkJ. Jánošík
UIAM MTF
20172017Mladý výskumníkUIAM MTF
Získavanie znalostí z výrobných dát procesnej úrovne pre potreby riadenia procesov (ZZVDPU)
2018
2018
Mladý výskumník
V. GrígelováUIAM MTF
2008
2010
VEGA
R. MasárováUIAM MTF
2019
2019
Mladý výskumník
UIAM MTF
Zraniteľnosť inteligentných automatizačných a riadiacich systémov založených na IoT z pohľadu kybernetických útokov2020
2021
Mladý výskumníkUIAM MTF
Zraniteľnosť IoT zariadení v rámci konceptu Industry 4.0 (ZiotZ)
2018
2018
Mladý výskumník
T. Horák
UIAM MTF
2016
2018
KEGA
UIAM MTF
20172020
VEGA
UIAM MTFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně