27. 10. 2020  18:24 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 167

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
2016
2016
Mladý výskumník
P. Cuninka
UIAM MTF
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
Analýza dynamických vlastností vlnovodov pre aplikáciu mechatronických princípov v ultrazvukom podporovanom obrábaní (1336)20152015
Mladý výskumník
UIAM MTF
Analýza hraničných vrstiev trojbodových a štvorbodových okrajových úloh pre singulárne perturbované obyčajné diferenciálne rovnice 2. rádu (1/0068/08)2008
2010
VEGA
R. Vrábeľ
UIAM MTF
Analýza náhodných porúch a ich predikcia v systémoch riadenia priemyselných procesov (ANPP)2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkovM. NémethUIAM MTF
Analýza vplyvu mechanického zaťaženia vysokoteplotných supravodivých pások na degradáciu ich elektrických vlastností
2019
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
20162016Mladý výskumník
UIAM MTF
2016
2018
KEGAB. JuhásováUIAM MTF
Aplikácia mechatronických princípov a analýza dynamických vlastností navrhnutého sústružníckeho noža2016
2016
Mladý výskumník
UIAM MTF
20202021Mladý výskumníkP. BuchaUIAM MTF
Automatizácia procesov konštruovania pomocou makier VBA v CAD/CAE (050STU-4/2018)20182020
KEGA
Š. HajduUIAM MTF
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Autonómne mikrosystémy pre biosenzoriku (DAAD - The German Academic Exchange Service)
2011
2014
-- Iný medzinárodný --
P. Tanuška
UIAM MTF
Budovanie spoločnej cezhraničnej inovačnej platformy20182018Interreg VA: SR - Česká republika
UIAM MTF
2020
2020
EIT Manufacturing: strengthening and increasing the competitiveness of Europe’s manufacturing industry
UIAM MTF
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesov (EDU-BigDataDizajn)2018
2018
inštitucionálny projekt
Š. SvetskýUIAM MTF
20192021OP VaIUIAM MTF
E-učebnica matematiky s využitím programu MATLAB (006STU-4/2016)20162018KEGA
UIAM MTF
Generovanie 3D modelu rekonštrukciou z ortogonálnych pohľadov technického výkresu súčiastky pre použitie v CAD systéme a vizualizáciu (1/0282/08)
2008
2010VEGAJ. VaskýUIAM MTF
Hlboké učenie na zariadeniach s obmedzeným výpočtovým výkonom.2020
2021
Mladý výskumníkUIAM MTF
Holistic approach for knowledge discovery from heterogonous control systems (680381, H2020-FoF-2015)
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UIAM MTF
2018
2021
VEGA
P. Tanuška
UIAM MTF
Identifikácia a vyhodnocovanie tvarov a povrchov materiálov snímaných laserovým konfokálnym mikroskopom (011STU-4/2012)2012
2014
KEGA
T. Bezák
UIAM MTF
20212023
KEGA
UIAM MTF
2020
2021Mladý výskumníkUIAM MTF
Implementácia Web Learning systému do vyučovacieho procesu odborných predmetov v univerzitnom prostredí a ich prepojenie s praxou v súlade s princípmi Industy 4.0 (024STU-4/2021)
2021
2023
KEGA
P. Važan
UIAM MTF
2020
2022
KEGA
UIAM MTF
Inovácia výučby informatických, matematických a technologických predmetov s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania inžinierov, v súlade s požiadavkami Priemyslu 4.0 (010STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
M. MišútováUIAM MTF
2018
2020
KEGA
P. SchreiberUIAM MTF
20192021
KEGA
Š. HajduUIAM MTF
Inovácie procesov výučby technických predmetov implementáciou rozšírenej a virtuálnej reality (009STU-4/2021)20212023KEGAŠ. HajduUIAM MTF
2018
2020
KEGAUIAM MTF
Integrácia obsahu a tvorba vysokoškolskej učebnice "Specializované robotické systémy" (3/7285/09)20092011
KEGA
UIAM MTF
20182018Mladý výskumníkA. VáclavováUIAM MTF
Integrácia výrobnej linky s platformou Wonderware
2019
2019
Mladý výskumník
UIAM MTF
Inteligentná rehabilitačná pomôcka (APVV-16-0081)
2017
2020APVV - Všeobecná výzvaP. TanuškaUIAM MTF
Inteligentný systém prediktívnej údržby v súlade s konceptom Industry 4.0 (1/0094/18)2018
2020
VEGA
UIAM MTF
Laboratórium mechatronických systémov, experimentálnych a diagnostických metód (050STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
UIAM MTF
Matematické modelovanie a simulácia robotických systémov (1/0214/17)
2017
2019
VEGA
UIAM MTF
Metodika preukázania jadrovej a radiačnej bezpečnosti kontajnerov na prepravu vyhoreného paliva pomocou experimentálne získaných údajov (APVV-0308-07)
2008
2010
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
20202024APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
20112012KEGAUIAM MTF
Modelovanie a numerická simulácia progresívnych metód zvárania koróziivzdorných ocelí a medi
20192020inštitucionálny projekt
UIAM MTF
2016
2018VEGA
UIAM MTF
2016
2016
inštitucionálny projekt
R. Vrábeľ
UIAM MTF
2017
2019
VEGA
UIAM MTF
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
2016
2016Mladý výskumníkM. Neštický
UIAM MTF
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkovUIAM MTF
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Návrh a realizácia adaptívnych regulátorov s neurčitou logikou pre riadenia distribuovaných procesov v prostredí PC7 (PCS7F)
2018
2018Mladý výskumník
UIAM MTF
2017
2017
Mladý výskumník
G. Samsonov
UIAM MTF
Návrh a realizácia systému predikcie vhodnosti vybraného typu liečby u pacientov s ischemickou chorobou srdca. (ISCHYS)
2018
2020Excelentné tímy mladých výskumníkovA. NémethováUIAM MTF
2017
2019
KEGAŠ. HajduUIAM MTF
Návrh algoritmov spracovania bezpečnostne-kritických funkcií integrovaných distribuovaných mechatronických systémov riadenia v prostredí PCS 7. (DMSR)
2018
2018
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
2008
2010
VEGA
P. Važan
UIAM MTF
2016
2019
VEGAM. Behúlová
UIAM MTF
Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie2016
2016
inštitucionálny projekt
M. Behúlová
UIAM MTF
Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-14-0095)2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
20132016APVV - Všeobecná výzvaR. Vrábeľ
UIAM MTF
Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-0083-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
P. SchreiberUIAM MTF
Návrh metodiky na posúdenie vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní výroby (1/0482/12)
2012
2014
VEGAM. IringováUIAM MTF
Návrh metodiky testovania sofvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov (1/0976/12)2012
2014
VEGA
P. Tanuška
UIAM MTF
Návrh metodiky získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov
2016
2016
Mladý výskumník
L. Hrčka
UIAM MTF
20202021
Mladý výskumník
UIAM MTF
Návrh „sonotrode“ s plynulým riadením jeho modálnych vlastností pre ultrazvukom podporované technologické procesy
2020
2021
Mladý výskumník
UIAM MTF
2019
2019
Mladý výskumník
UIAM MTF
20182018Mladý výskumníkŠ. Šimon
UIAM MTF
Numerická a experimentálna analýzy tvorby zvarových spojov vysokopevnej ocele L-IP a zliatiny AlMg4,5 pevnolátkovým laserom
2017
2017
Mladý výskumník
UIAM MTF
Numerická simulácia procesov zvárania novovyvíjaných vysokopevných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie20192019
Mladý výskumník
Š. VrtielUIAM MTF
2017
2017
inštitucionálny projektUIAM MTF
O stabilite riešení istých tried obyčajných nelineárnych diferenciálnych rovníc s kvázideriváciami. (1/0180/18)
2018
2020
VEGAO. PalumbínyUIAM MTF
Občanmi iniciovaná bezpečnosť prostredníctvom inovatívnych nástrojov v podmienkach Slovenskej republiky (APVV-14-0593)20152018APVV - Všeobecná výzvaUIAM MTF
2016
2018
KEGAJ. VaskýUIAM MTF
2020
2021
inštitucionálny projekt
I. Markechová
UIAM MTF
Pilotné riešenie pre rozšírenie spolupráce so strednými školami2020
2021
inštitucionálny projektB. JuhásováUIAM MTF
Podpora transformácie existujúcich malých a stredných firiem ako prvo a druho líniových dodávateľov kompozitných materiálov do automobilového priemyslu2020
2020
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
M. Naď
UIAM MTF
Porovnanie možností technických zariadení pre využitie hlbokých neurónových sietí určených na klasifikáciu obrazu (TECH-NN-KO)2018
2019
Mladý výskumník
UIAM MTF
Použitie techník dolovania dát pri identifikácii systémov riadenia reálneho času. (1/0442/12)
2012
2014
VEGA
UIAM MTF
Predikcia porúch výrobného procesu s využitím metód dolovania dát20162016
Mladý výskumník
UIAM MTF
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
20102011
VEGA
M. UrbanUIAM MTF
2021
2023
VEGA
P. VažanUIAM MTF
Projekt inovatívneho hand force-motion capture big data systému „ERGOVIA – DATALAB“ – vývoj informačného Big Data systému pre real-time vyhodnotenie pohybu prstov ruky digitálnej rukavice s prepojením na zber síl a EMG v rámci aplikovaného výskumu (APVV-17-0446)2018
2020
APVV - Všeobecná výzvaUIAM MTF
20122014VEGAM. Strémy
UIAM MTF
2012
2014
VEGA
UIAM MTF
Riadenie robota v prostredí s pohyblivými prekážkami, použitím genetických algoritmov a fuzzy riadenia (1/0687/12)
2012
2014VEGA
UIAM MTF
Riaditeľnosť dynamických systémov (1/0127/18)
2018
2020
VEGAUIAM MTF
Robogami v zložených lineárnych transformáciách
2019
2020
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
2018
2020
KEGAR. ĎurišUIAM MTF
Rozšírenie laboratória riadiacich systémov a tvorba nových študijných materiálov (034STU-4/2020)
2020
2022
KEGAD. HorváthUIAM MTF
Rozvoj mimoškolských aktivít študentov v oblasti mechatroniky
2020
2020
inštitucionálny projekt
R. ĎurišUIAM MTF
2016
2018
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyP. Schreiber
UIAM MTF
2017
2017
Mladý výskumník
UIAM MTF
Simulácia 3D funkcionálnych nanomateriálových štruktúr na spôsob origami a kirigami
2020
2021
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
2016
2016
Mladý výskumník
A. NémethováUIAM MTF
Stanovenie zostatkového výkonu vyhoretého jadrového paliva termomechanickým výpočtom (APVV-16-0050)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
R. VrábeľUIAM MTF
20192019
-- Iný domáci --
UIAM MTF
20152015
Mladý výskumník
UIAM MTF
Štúdium procesnej úrovne hybridných výrobných systémov v rámci konceptu Industry 4.02017
2017
Mladý výskumník
UIAM MTF
Štúdium vplyvu variabilných parametrov pružného mechatronického systému na jeho riadenie (1/0463/13)2013
2015
VEGA
O. Moravčík
UIAM MTF
Tvorba interaktívnej multimediálnej učebnice "Mechatronika" pre stredné odborné školy. (003STU-4/2012)20122014KEGAI. HalenárUIAM MTF
2017
2018
KEGAM. Juhás
UIAM MTF
Uplatnenie metód multikriteriálnej simulačnej optimalizácie v riadení výrobných procesov (1/0232/18)
2018
2020
VEGAP. VažanUIAM MTF
20182018Mladý výskumníkUIAM MTF
2006
2009
APVV - Program LPP
UIAM MTF
2016
2016Mladý výskumníkM. GrambličkaUIAM MTF
20122014VEGA
UIAM MTF
Viacparametrické translačné objekty na báze elitptických kriviek (1/0092/16)
2016
2018
VEGA
UIAM MTF
2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca
S. Minárik
UIAM MTF
2016
2018
VEGA
P. Schreiber
UIAM MTF
Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie (1/0520/16)20162018
VEGA
UIAM MTF
Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie2016
2016
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
Výskum a aplikácie metód štrukturálnej dynamickej modifikácie štrukturálnych prvkov technologických zariadení (SDM-SP)
2018
2018
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
Výskum a implementácia mechatronických princípov v technologických zariadeniach a procesoch (1/0238/18)
2018
2021
VEGA
UIAM MTF
20212024
VEGA
UIAM MTF
2015
2017
VEGA
P. Božek
UIAM MTF
Výskum a vývoj pokročilých technologických zariadení aplikujúcich ultrazvuk pre vykonávanie hybridných technologických procesov (1/0699/20)
2020
2023
VEGA
M. Naď
UIAM MTF
2012
2015
OP VaV
UIAM MTF
20162019OP VaIP. TanuškaUIAM MTF
Výskum v oblasti využitia inerciálneho navigačného systému v robototechnike (1/0323/12)
2012
2014
VEGA
UIAM MTF
20202023
OP VaI
P. TanuškaUIAM MTF
2017
2019
VEGAUIAM MTF
Výskum, vývoj a aplikácie metód štruktúrnej dynamickej modifikácie v technologických zariadeniach. (1/0821/15)
2015
2017
VEGA
M. Naď
UIAM MTF
Vysokoškolská učebnica "Prostriedky automatizovanej výroby" interaktívnou multimediálnou formou pre STU Bratislava a TU Košice (006STU-4/2015)2015
2017
KEGA
P. BožekUIAM MTF
Vytvorenie licencovanej databázy tvárí20162016Mladý výskumníkB. ZahradníkováUIAM MTF
2020
2021
Interreg VA: SR - Česká republika
M. BehúlováUIAM MTF
20162018
KEGA
UIAM MTF
Výučba informatiky a automatizácie podľa požiadaviek trhu práce20192020Interreg VA: SR - Česká republika
UIAM MTF
2021
2024
VEGA
UIAM MTF
Využitie dolovania údajov v riadení výrobných systémov (1/0214/11)
2011
2013VEGA
UIAM MTF
Využitie inteligentných a znalostne orientovaných technológií pre potreby hierarchického riadenia výrobného procesu
2016
2016
Mladý výskumníkUIAM MTF
Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetov (1/0130/16)
2016
2018VEGA
UIAM MTF
2016
2016
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
2017
2019
VEGA
G. Michaľčonok
UIAM MTF
20172017
Mladý výskumník
A. NémethováUIAM MTF
Využitie metód dolovania dát pri podpore rozhodovania v určovaní vhodnej terapie pri pacientoch s ischemickou chorobou srdca
2017
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkovA. Némethová
UIAM MTF
2012
2014
VEGA
D. Mudrončík
UIAM MTF
Využitie umelej inteligencie pre podporu optimalizácia vybraných procesov v priemyselnom podniku2019
2019
Mladý výskumníkJ. AbasováUIAM MTF
2008
2010
VEGA
UIAM MTF
Vyvíjanie tvárí genetickými algoritmami (1340)
2015
2015
Mladý výskumník
UIAM MTF
Vývoj impedančnej trubice a meranie akustických útlmových vlastností vrstvených materiálov pri vyšších frekvenciách
2019
2020
inštitucionálny projektE. LabašováUIAM MTF
20202021
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
20182020VEGAG. MichaľčonokUIAM MTF
Vývoj integrovaných hierarchických mechatronických systémov pri zohľadňovaní funkčných, spoľahlivostných a bezpečnostných aspektov podľa koncepcie "Industry 4.0"2017
2017
inštitucionálny projektUIAM MTF
Vývoj pokročilých modelov pre návrh a optimalizáciu procesov tepelného spracovania a spájania novovyvíjaných vysokopevných ocelí (1/0796/20)2020
2023
VEGA
UIAM MTF
Vývoj smart adjuvatika pre inovatívne rehabilitačné a fyzioterapeutické postupy s využitím metód umelej inteligencie (APVV-17-0084)2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaP. Tanuška
UIAM MTF
2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
P. TanuškaUIAM MTF
Vývoj SW riešenia pre inovatívny merací systém - EMAS (EMAS (Projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pri MH SR))2015
2015
-- Iný domáci --P. Tanuška
UIAM MTF
Vzťah eliptická krivka-elipsa z pohľadu vybraných diferenciálnych rovníc a geometrického dizajnu virtuálneho modelu robogami (ELIKRELIP)
2018
2018
inštitucionálny projekt
I. MarkechováUIAM MTF
V4+ Akademicko-výskumné konzorcium integrujúce databázové, robotické a jazykové technológie (V4-21810100)
2018
2019International Visegrad Fund - Strategic grantsŠ. Svetský
UIAM MTF
Web Learning System ako nová forma výučby predmetov Informačné technológie v riadení podniku, Riadenie vo výrobných systémoch a ich prepojenie s praxou v automobilovom priemysle (045STU-4/2020)
2020
2022
KEGA
P. Važan
UIAM MTF
2016
2018
KEGA
UIAM MTF
Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania (26110230042)2012
2014
SOP Ľudské zdroje
UIAM MTF
Získavanie znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov (1/0673/15)2015
2017
VEGAP. TanuškaUIAM MTF
Získavanie znalostí z dát pre účely zabezpečenia plynulosti výrobného procesu (ZZDZPV)
2018
2018Mladý výskumníkUIAM MTF
20172017Mladý výskumník
UIAM MTF
2018
2018
Mladý výskumník
UIAM MTF
Zlepšenie rodovej diverzifikácie (rovnosti zastúpenia žien a mužov) v manažmente inštitúcií materiálového výskumu. (Diversity)2009
2011
7. rámcový programUIAM MTF
Zovšeobecnené typy konvergencií vo fuzzy prostredí (1/0582/08)20082010VEGAR. Masárová
UIAM MTF
2019
2019
Mladý výskumník
T. HorákUIAM MTF
2020
2021Mladý výskumník
UIAM MTF
20182018Mladý výskumníkT. Horák
UIAM MTF
20162018KEGA
UIAM MTF
2017
2020
VEGAM. Naď
UIAM MTFLegenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne