24. 5. 2020  23:24 Ela
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 155

Stav
Názov
Od
DoDruh
Garant
Pracovisko
2016
2016
Mladý výskumníkUIAM MTF
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
R. VrábeľUIAM MTF
Analýza dynamických vlastností vlnovodov pre aplikáciu mechatronických princípov v ultrazvukom podporovanom obrábaní (1336)
2015
2015
Mladý výskumník
UIAM MTF
20082010VEGA
UIAM MTF
20182020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. Németh
UIAM MTF
20192020Excelentné tímy mladých výskumníkovUIAM MTF
20162016
Mladý výskumník
UIAM MTF
20162018KEGA
UIAM MTF
2016
2016
Mladý výskumníkL. RolníkUIAM MTF
20202021Mladý výskumník
UIAM MTF
Automatizácia procesov konštruovania pomocou makier VBA v CAD/CAE (050STU-4/2018)20182020KEGAUIAM MTF
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Autonómne mikrosystémy pre biosenzoriku (DAAD - The German Academic Exchange Service)
20112014
-- Iný medzinárodný --
P. TanuškaUIAM MTF
Budovanie spoločnej cezhraničnej inovačnej platformy20182018Interreg VA: SR - Česká republikaM. BehúlováUIAM MTF
Digitálna transformácia v krajinách RIS (H2020)20202020
EIT Manufacturing: strengthening and increasing the competitiveness of Europe’s manufacturing industry
UIAM MTF
Dizajn autonómneho kolaboračného systému (APVV-15-0634)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaI. Halenár
UIAM MTF
2018
2018
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
ERGOVIA modul Kinematix - Big-data hand force-motion capture systém (NFP313010Q839 )20192021OP VaI
UIAM MTF
2016
2018
KEGAUIAM MTF
2008
2010
VEGAJ. Vaský
UIAM MTF
20202021Mladý výskumníkR. Budjač
UIAM MTF
Holistic approach for knowledge discovery from heterogonous control systems (680381, H2020-FoF-2015)
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UIAM MTF
2018
2021
VEGA
P. TanuškaUIAM MTF
20122014
KEGA
UIAM MTF
Implementácia MES systému Wonderware pre riadenie linky AFB a prepojenie s nadradeným SCADA systémom pomocou OPC UA20202021Mladý výskumník
UIAM MTF
Inovácia a nové možnosti vzdelávania v oblasti riadenia priemyselných procesov pomocou PLC (005STU-4/2020)20202022KEGAA. Némethová
UIAM MTF
2018
2020KEGAM. MišútováUIAM MTF
2018
2020KEGAP. Schreiber
UIAM MTF
2019
2021KEGAUIAM MTF
2018
2020
KEGAUIAM MTF
Integrácia obsahu a tvorba vysokoškolskej učebnice "Specializované robotické systémy" (3/7285/09)2009
2011
KEGAP. BožekUIAM MTF
2018
2018
Mladý výskumník
A. VáclavováUIAM MTF
Integrácia výrobnej linky s platformou Wonderware
2019
2019
Mladý výskumník
UIAM MTF
Inteligentná rehabilitačná pomôcka (APVV-16-0081)20172020APVV - Všeobecná výzvaUIAM MTF
Inteligentný systém prediktívnej údržby v súlade s konceptom Industry 4.0 (1/0094/18)
2018
2020VEGAUIAM MTF
Laboratórium mechatronických systémov, experimentálnych a diagnostických metód (050STU-4/2017)2017
2019
KEGA
UIAM MTF
20172019
VEGA
R. Vrábeľ
UIAM MTF
2008
2010APVV - Všeobecná výzvaP. Schreiber
UIAM MTF
Mobilná aplikácia na diagnostiku ischemickej choroby srdca (APVV-19-0274)2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
P. Važan
UIAM MTF
Model vyučovania matematiky s využitím nových technológií (021STU-4/2011)
2011
2012
KEGA
UIAM MTF
Modelovanie a numerická simulácia progresívnych metód zvárania koróziivzdorných ocelí a medi
2019
2020
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
Modelovanie a simuláca robotického dynamického systému (1/0225/16)2016
2018
VEGA
R. VrábeľUIAM MTF
Modelovanie a simuláca robotického dynamického systému20162016inštitucionálny projektR. VrábeľUIAM MTF
2017
2019
VEGA
UIAM MTF
20182020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
Návrh a analýza poradcu pre riadiaci program v PLC založený na umelej inteligencii.20162016
Mladý výskumník
M. Neštický
UIAM MTF
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
R. VrábeľUIAM MTF
20182018
Mladý výskumník
UIAM MTF
20172017Mladý výskumníkUIAM MTF
Návrh a realizácia systému predikcie vhodnosti vybraného typu liečby u pacientov s ischemickou chorobou srdca. (ISCHYS)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovUIAM MTF
2017
2019
KEGA
UIAM MTF
2018
2018
inštitucionálny projekt
G. MichaľčonokUIAM MTF
Návrh alternatívneho postupu určovania veľkosti výrobnej dávky v pružných výrobných systémoch pomocou simulačnej optimalizácie (1/0170/08)2008
2010
VEGA
UIAM MTF
2016
2019
VEGA
UIAM MTF
Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie
2016
2016
inštitucionálny projekt
M. Behúlová
UIAM MTF
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-0028-12)20132016
APVV - Všeobecná výzva
R. VrábeľUIAM MTF
Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-0083-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaUIAM MTF
20122014
VEGA
UIAM MTF
Návrh metodiky testovania sofvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov (1/0976/12)
2012
2014
VEGAP. Tanuška
UIAM MTF
2016
2016
Mladý výskumníkL. HrčkaUIAM MTF
2020
2021
Mladý výskumníkS. Kováč
UIAM MTF
Návrh „sonotrode“ s plynulým riadením jeho modálnych vlastností pre ultrazvukom podporované technologické procesy
2020
2021
Mladý výskumníkŠ. Šimon
UIAM MTF
2019
2019
Mladý výskumníkŠ. Šimon
UIAM MTF
20182018
Mladý výskumník
Š. ŠimonUIAM MTF
Numerická a experimentálna analýzy tvorby zvarových spojov vysokopevnej ocele L-IP a zliatiny AlMg4,5 pevnolátkovým laserom2017
2017
Mladý výskumník
UIAM MTF
20192019
Mladý výskumník
Š. VrtielUIAM MTF
2017
2017inštitucionálny projektM. NaďUIAM MTF
O stabilite riešení istých tried obyčajných nelineárnych diferenciálnych rovníc s kvázideriváciami. (1/0180/18)2018
2020
VEGA
UIAM MTF
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Online zbierka riešených úloh z algoritmov počítačovej grafiky a číslicového spravovania obrazu pre dištančno vzdelávanie (044STU-4/2016)
2016
2018KEGA
UIAM MTF
Podpora transformácie existujúcich malých a stredných firiem ako prvo a druho líniových dodávateľov kompozitných materiálov do automobilového priemyslu20202020European Institute of Innovation and Technology (EIT)M. NaďUIAM MTF
Porovnanie možností technických zariadení pre využitie hlbokých neurónových sietí určených na klasifikáciu obrazu (TECH-NN-KO)
2018
2019
Mladý výskumník
UIAM MTF
Použitie techník dolovania dát pri identifikácii systémov riadenia reálneho času. (1/0442/12)
2012
2014
VEGA
G. Michaľčonok
UIAM MTF
2016
2016
Mladý výskumníkUIAM MTF
20192021Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
Predikcie srdcových arytmií na základe dát z EKG a iných pridružených vyšetrení s využitím metód umelej inteligencie20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovA. NémethováUIAM MTF
Presné výpočty a predpovede vlastností čoraz väčších molekúl. (1/0520/10)20102011
VEGA
UIAM MTF
Projekt inovatívneho hand force-motion capture big data systému „ERGOVIA – DATALAB“ – vývoj informačného Big Data systému pre real-time vyhodnotenie pohybu prstov ruky digitálnej rukavice s prepojením na zber síl a EMG v rámci aplikovaného výskumu (APVV-17-0446)
2018
2020
APVV - Všeobecná výzva
P. Važan
UIAM MTF
Realtimový systém pre diagnostiku porúch elektro-hydraulických pohonov (1/0624/12)
2012
2014
VEGA
UIAM MTF
2012
2014
VEGA
UIAM MTF
Riadenie robota v prostredí s pohyblivými prekážkami, použitím genetických algoritmov a fuzzy riadenia (1/0687/12)
2012
2014VEGAP. Schreiber
UIAM MTF
2018
2020
VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Robogami v zložených lineárnych transformáciách
2019
2020inštitucionálny projekt
UIAM MTF
Rozšírenie laboratória mechatronických systémov a tvorba nových študijných materiálov (029STU-4/2018)2018
2020
KEGA
R. ĎurišUIAM MTF
2020
2022
KEGAD. HorváthUIAM MTF
2016
2018
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
UIAM MTF
2017
2017Mladý výskumníkUIAM MTF
2016
2016
Mladý výskumník
UIAM MTF
2017
2020
APVV - Všeobecná výzvaUIAM MTF
STU ako líder Digitálnej koalície2019
2019
-- Iný domáci --UIAM MTF
Systém rozpoznávania a vyhodnocovania EKG signálu a jeho vzorov použitím metódy SVM (1344)2015
2015
Mladý výskumníkA. NémethováUIAM MTF
20172017
Mladý výskumník
UIAM MTF
2013
2015VEGAO. Moravčík
UIAM MTF
20122014KEGAUIAM MTF
Tvorba komplexného robotizovaného pracoviska so zdieľaným pracovným priestorom na báze konceptu Industry 4.0 (008STU-4/2017)2017
2018
KEGAM. JuhásUIAM MTF
2018
2020VEGAP. VažanUIAM MTF
2018
2018
Mladý výskumníkM. Németh
UIAM MTF
Veda bližšie k študentom (LPP-0202-06)
2006
2009APVV - Program LPPUIAM MTF
2016
2016
Mladý výskumník
UIAM MTF
2012
2014
VEGA
R. Vrábeľ
UIAM MTF
2016
2018
VEGA
M. Mišútová
UIAM MTF
2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca S. MinárikUIAM MTF
2016
2018VEGAUIAM MTF
Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie (1/0520/16)
2016
2018
VEGA
UIAM MTF
Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie
2016
2016inštitucionálny projekt
UIAM MTF
Výskum a aplikácie metód štrukturálnej dynamickej modifikácie štrukturálnych prvkov technologických zariadení (SDM-SP)
2018
2018
inštitucionálny projekt
M. Naď
UIAM MTF
20182021
VEGA
M. Naď
UIAM MTF
Výskum a vývoj nového systému autonómnej kontroly trajektórie robota (1/0367/15)20152017
VEGA
UIAM MTF
Výskum a vývoj pokročilých technologických zariadení aplikujúcich ultrazvuk pre vykonávanie hybridných technologických procesov (1/0699/20)
2020
2023VEGAUIAM MTF
Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárne (26220220159)20122015OP VaVUIAM MTF
Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií (313011T570 )
2016
2019OP VaIUIAM MTF
Výskum v oblasti využitia inerciálneho navigačného systému v robototechnike (1/0323/12)
2012
2014
VEGA
UIAM MTF
2017
2019
VEGAUIAM MTF
Výskum, vývoj a aplikácie metód štruktúrnej dynamickej modifikácie v technologických zariadeniach. (1/0821/15)
2015
2017
VEGA
UIAM MTF
Vysokoškolská učebnica "Prostriedky automatizovanej výroby" interaktívnou multimediálnou formou pre STU Bratislava a TU Košice (006STU-4/2015)20152017KEGAP. BožekUIAM MTF
2016
2016Mladý výskumník
UIAM MTF
20192021Interreg VA: SR - Česká republikaUIAM MTF
20162018
KEGA
I. Halenár
UIAM MTF
Výučba informatiky a automatizácie podľa požiadaviek trhu práce
2019
2020
Interreg VA: SR - Česká republika
UIAM MTF
Využitie dolovania údajov v riadení výrobných systémov (1/0214/11)2011
2013
VEGA
UIAM MTF
Využitie inteligentných a znalostne orientovaných technológií pre potreby hierarchického riadenia výrobného procesu
2016
2016
Mladý výskumník
UIAM MTF
2016
2018
VEGAP. VažanUIAM MTF
Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetov20162016inštitucionálny projektP. Važan
UIAM MTF
20172019VEGAG. Michaľčonok
UIAM MTF
2017
2017
Mladý výskumník
UIAM MTF
Využitie metód dolovania dát pri podpore rozhodovania v určovaní vhodnej terapie pri pacientoch s ischemickou chorobou srdca20172019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
A. Némethová
UIAM MTF
2012
2014
VEGAUIAM MTF
2019
2019
Mladý výskumník
J. AbasováUIAM MTF
Využitie umelej inteligencie v riadení pružných výrobných systémov (1/0368/08)20082010VEGAP. Schreiber
UIAM MTF
2015
2015Mladý výskumníkB. Zahradníková
UIAM MTF
Vývoj impedančnej trubice a meranie akustických útlmových vlastností vrstvených materiálov pri vyšších frekvenciách
20192020
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
2018
2020
VEGA
UIAM MTF
2017
2017
inštitucionálny projektUIAM MTF
20202023
VEGA
M. BehúlováUIAM MTF
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaP. TanuškaUIAM MTF
20192022
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Vývoj SW riešenia pre inovatívny merací systém - EMAS (EMAS (Projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pri MH SR))
2015
2015
-- Iný domáci --
UIAM MTF
2018
2018
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
2018
2019International Visegrad Fund - Strategic grants
UIAM MTF
Web Learning System ako nová forma výučby predmetov Informačné technológie v riadení podniku, Riadenie vo výrobných systémoch a ich prepojenie s praxou v automobilovom priemysle (045STU-4/2020)20202022
KEGA
UIAM MTF
Zavedenie inovatívnych technológií do procesu výučby a štúdium možnosti ich využitia na elimináciu súčasných problémov vyučovania spojených najmä so stratou pozornosti (045STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
I. BajčičákováUIAM MTF
Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania (26110230042)
2012
2014
SOP Ľudské zdroje
M. Mišútová
UIAM MTF
2015
2017
VEGA
P. TanuškaUIAM MTF
2018
2018
Mladý výskumník
UIAM MTF
Získavanie znalostí z produkčných dát pre potreby riadenia výrobného procesu20172017
Mladý výskumník
V. GrígelováUIAM MTF
2018
2018Mladý výskumníkV. GrígelováUIAM MTF
2009
2011
7. rámcový program
UIAM MTF
Zovšeobecnené typy konvergencií vo fuzzy prostredí (1/0582/08)
2008
2010VEGA
UIAM MTF
20192019
Mladý výskumník
UIAM MTF
Zraniteľnosť inteligentných automatizačných a riadiacich systémov založených na IoT z pohľadu kybernetických útokov
2020
2021
Mladý výskumník
T. HorákUIAM MTF
Zraniteľnosť IoT zariadení v rámci konceptu Industry 4.0 (ZiotZ)
2018
2018
Mladý výskumník
T. HorákUIAM MTF
Zvyšovanie efektivity edukačného procesu študentov v študijnom programe Mechatronika v technologických zariadeniach (048STU-4/2016)2016
2018
KEGA
UIAM MTF
2017
2020
VEGAM. Naď
UIAM MTFLegenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešneukončený úspešne