23. 10. 2020  11:40 Alojza
Akademický informační systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 79

Stav
NázevOdDo
Druh
GarantPracoviště
Advanced Teaching and LeArning System (SEP-210249216, H2020-ICT-2015)20162017
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UVPT MTF
20192020APVV - Bilaterálna spolupráca J. DobrovodskýUVPT MTF
2019
2020inštitucionálny projektM. BeňoUVPT MTF
Automatizácia spracovania dát z monitora MAXI2020
2021
Mladý výskumník
UVPT MTF
2017
2018
APVV - Bilaterálna spolupráca
A. AntušekUVPT MTF
2015
2018
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
M. StrémyUVPT MTF
Cultivate Excellence in Micro- and NAnostructured materials Research at the Slovak University of Technology (SEP-210216084)
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
O. Moravčík
UVPT MTF
Detailné štúdium morfológie flickeringu akréčnych systémov a identifikácia zdroja (1/0230/19)
2019
2021
VEGAA. Dobrotka
UVPT MTF
2020
2022
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
UVPT MTF
20152018
VEGA
UVPT MTF
Fyzikálne vlastnosti "confined"systémov (1/0279/16)
2016
2018VEGAUVPT MTF
Gradientné nanokompozitné TiC vrstvy pripravené pomocou novej generácie PIII&D pre aplikácie v automobiliovom priemysle (PlasmaNanoCoat)
2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkovUVPT MTF
2016
2018
VEGA
A. Dobrotka
UVPT MTF
2020
2022
VEGA
A. Dobrotka
UVPT MTF
Hybridný spôsob lokalizácie mobilných objektov v budovách (APVV-15-0398)20162019APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
Implantácia vysokých dávok prechodných kovov do polymérov (SK-SRB-18-0046)2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
P. Noga
UVPT MTF
2015
2018
Motivačný program STU
P. Bezák
UVPT MTF
20152018
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
P. Bezák
UVPT MTF
Improving cooperation (SEP-210199058, FCT 14)2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
M. Strémy
UVPT MTF
2017
2020
H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie
M. Strémy
UVPT MTF
Innovative Emergency Services (SEP-210200011, DRS 19 2014)20152018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
A. EliášUVPT MTF
Internet distance course of msocial management (G/238/01/13901)
2001
2002
Open Society Foundation
Ľ. HolkovičKHV UVPT MTF
2020
2022VEGAP. Noga
UVPT MTF
2021
2023
VEGA
UVPT MTF
Iónová syntéza funkčných nanočastíc na báze prechodných kovov: ab initio modelovanie a experimentálna syntéza (DS-FR-19-0021)20202021APVV - Dunajská stratégiaP. Noga
UVPT MTF
IT podpora družicových pozorovaní Zeme
2019
2020
inštitucionálny projekt
A. DobrotkaUVPT MTF
20192023
APVV - Všeobecná výzva
M. Dubecký
UVPT MTF
Lead/ polymer bipolar baterry (SEP-210170612, LCE-10-2014)
20152018
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
M. Šulka
UVPT MTF
LEAD POLYMER BIPOLAR BATTERY (Horizon2020)20152017
Motivačný program STU
UVPT MTF
2017
2018
inštitucionálny projekt
M. Beňo
UVPT MTF
20192022VEGAM. Derzsi
UVPT MTF
Modifikácia povrchu polymérneho materiálu pomocou plazmovej a iónovej implantácie ako aj magnetrónového naprašovania
2020
2021inštitucionálny projektL. Bónová
UVPT MTF
2017
2018
inštitucionálny projekt
A. Závacká
UVPT MTF
2016
2019APVV - Všeobecná výzvaM. Meško
UVPT MTF
Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou (APVV-15-0105)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaA. AntušekUVPT MTF
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
Offending Risk Assessment Tools (O.R.A.T.) in Fighting Violent - Non Violent- Organised- Ecrime and Internet Threat (700603, H2020-FCT-2015)2016
2017
H2020: Excellence: Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
UVPT MTF
Pedagogical study of higher education teachers (G/600/2000)
2000
2002
Open Society Foundation
KIPP UVPT MTF
PHC-11-2015 (SEP-210220425 (668675-1), H2020-PHC-2015-two-stage)
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
M. Strémy
UVPT MTF
Plazmonové rezonancie v 2D fotonických kryštáloch a uhlíkových nanorúrkach (APVV-18-0192)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
Plazmonové rezonancie vo fotonických kryštáloch a uhlíkových nanorúrkach (APVV-17-0343)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
Pohybová aktivita ako súčasť zdravého životného štýlu vysokoškolských študentov (1/0088/12)
20122014
VEGA
M. MericaKTVŠ UVPT MTF
2014
2015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
O. Moravčík
UVPT MTF
Prediktívne modelovanie nových funkčných materiálov pre technologické aplikácie (schéma Návraty) (Schéma Návraty)2018
2019
-- Iný domáci --
UVPT MTF
PREPARATION FOR ATHENA MISSION BY ESTABLISHING SLOVAK RESEARCH TEAM ORIENTED TO EXISTING X-RAY MISSIONS AND AGN STUDY
2019
2021-- Iný medzinárodný --UVPT MTF
Príprava a charakterizácia gradientných nanokompozitných a oteruvzdorných TiC vrstiev pomocou HiPIMS
2016
2016
Mladý výskumník
UVPT MTF
Príprava väzobných vrstiev na titáne pre kostné a zubné implantáty využitím magnetrónového naprašovania a iónových implantačných metód2019
2020
inštitucionálny projekt
R. HalgašUVPT MTF
Progresívne materiály a technológie ich prípravy pre senzorické aplikácie v priemysle 21. storočia (313011T588 )20162019OP VaIR. Riedlmajer
UVPT MTF
2015
2017
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
M. MeškoUVPT MTF
20172017-- Iný domáci --R. RiedlmajerUVPT MTF
Science twinning in Ion Beam and Plasma Technologies based on material research (811048)
2020
2020
Motivačný program STU
UVPT MTF
Security powered by society (653924)
2014
2015
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieM. Strémy
UVPT MTF
2015
2016
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UVPT MTF
2020
2020
Motivačný program STU
M. Strémy
UVPT MTF
Social media as a risk and opportunity for public security and law enforcement (700655, H2020-FCT-2015)
2016
2017H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieM. StrémyUVPT MTF
STEMina 12/15 - Pollinating science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future20162016
H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie
O. Moravčík
UVPT MTF
STU ako líder Digitálnej koalície20192019-- Iný domáci --UIAM MTF
2016
2016
Mladý výskumníkA. ZávackáUVPT MTF
Systém energetickej kalibrácie 6 MV Tandetrónu2016
2016
Mladý výskumníkD. Vaňa
UVPT MTF
2018
2020VEGA
UVPT MTF
Špeciálne sklá pre optoelektroniku, energetiku a pamäťové zariadenia (APVV-16-0086)20172021APVV - Všeobecná výzvaUVPT MTF
20132015
VEGA
UVPT MTF
Štruktúra fermiónových vlnových funkcií a jej vplyv na presnosť metódy fixed-node diffusion Monte Carlo (APVV-17-0283)
2018
2021APVV - Všeobecná výzvaUVPT MTF
20162017
inštitucionálny projekt
M. BeňoUVPT MTF
Štúdium možností využitia inovatívnych technológií na elimináciu súčasných problémov vyučovania spojených so stratou pozornosti (013STU-4/2018)
2018
2020
KEGAUVPT MTF
Štúdium rýchlych stochastických oscilácií akréčnych systémov pomocou misií Kepler, XMM-Newton a Swift (APVV-17-0176)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
A. Dobrotka
UVPT MTF
Štúdium turbulentného akréčneho procesu v dvojhviezdnych akréčnych systémoch prostredníctvom flickeringu (1/0511/13)
2013
2015
VEGA
UVPT MTF
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
J. DobrovodskýUVPT MTF
The Cultured engineering (29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-MOD)20052007Erasmus
KOJP UVPT MTF
2020
2023
e-infrastructures
M. Dubecký
UVPT MTF
Twinning for Excellence in Ion Beam and Plasma Technologies at the STU (SEP-210273494 (692375), H2020_TWINN-2015)20162016Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiO. Moravčík
UVPT MTF
2015
2019APVV - Všeobecná výzvaO. Moravčík
UVPT MTF
Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum (313011W085)
2019
2023
OP VaI
UVPT MTF
20112013
APVV - Všeobecná výzva
O. MoravčíkUVPT MTF
2019
2021
VEGA
UVPT MTF
2020
2022
VEGA
UVPT MTF
Využitie metód umelej inteligencie pri detekcii a identifikácii neštandardných situácií v technologických procesoch priemyselnej prevádzky (1/0288/16)2016
2018
VEGAO. Moravčík
UVPT MTF
20152018
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
Žíhanie pomocou zväzku vysokoenergetických ťažkých iónov karbidu kremíka syntetizovaného iónovou implantáciou (1/0219/16)
2016
2018
VEGA
J. Dobrovodský
UVPT MTFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválenýukončený neúspěšně
ukončený úspěšně