19. 10. 2019  14:57 Kristián
Akademický informační systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 72

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Advanced Teaching and LeArning System (SEP-210249216, H2020-ICT-2015)20162017H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiM. StrémyUVPT MTF
Analýza pomocou iónových zväzkov archeometriu a pre materiálový výskum (SK-SRB-18-0051)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca J. DobrovodskýUVPT MTF
Aplikácia analytických metód PIXE a RBS pri štúdiu účinnosti záchytu ťažkých kovov z kvapalín prírodnými zeolitmi20192020inštitucionálny projektM. BeňoUVPT MTF
C-Au chemická väzba v polyetyléne implantovanom iónmi zlata: DFT modelovanie a experiment (SK-SRB-2016-0002)20172018APVV - Bilaterálna spolupráca A. AntušekUVPT MTF
Citizen Drivens Security in the large urban Environment (SEP-210199143, FCT 10)20152018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaM. StrémyUVPT MTF
Cultivate Excellence in Micro- and NAnostructured materials Research at the Slovak University of Technology (SEP-210216084)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiO. MoravčíkUVPT MTF
Detailné štúdium morfológie flickeringu akréčnych systémov a identifikácia zdroja (1/0230/19)20192021VEGAA. DobrotkaUVPT MTF
Dizajn Al-TM zliatin pre on-board produkciu vodíka (1/0465/15)20152018VEGAM. ŠulkaUVPT MTF
Fyzikálne vlastnosti "confined"systémov (1/0279/16)20162018VEGAA. AntušekUVPT MTF
Gradientné nanokompozitné TiC vrstvy pripravené pomocou novej generácie PIII&D pre aplikácie v automobiliovom priemysle (PlasmaNanoCoat)20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. BohovičováUVPT MTF
Hľadanie fyzikálnych zdrojov rýchlych stochastických oscilácií v akréčnych systémoch (1/0335/16)20162018VEGAA. DobrotkaUVPT MTF
Hľadanie multikomponentného charakteru flickeringu v akréčnych systémoch (1/0408/20)20202022VEGAA. DobrotkaUVPT MTF
Hybridný spôsob lokalizácie mobilných objektov v budovách (APVV-15-0398)20162019APVV - Všeobecná výzvaO. MoravčíkUVPT MTF
Implantácia vysokých dávok prechodných kovov do polymérov (SK-SRB-18-0046)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca P. NogaUVPT MTF
Improving cognitive skills of industrial robot (Horizon H2020)20152018Motivačný program STUP. BezákUVPT MTF
Improving cognitive skills of the industrial robot (645614, ICT-23-2014)20152018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaP. BezákUVPT MTF
Improving cooperation (SEP-210199058, FCT 14)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiM. StrémyUVPT MTF
Innovative concept of food packing, using an active thin multifunctional layer on a polymer matrix recycled by water based delamination and deinking process, having antibacterial and functional barrier properties. (SFS-35-2017)20172020H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológieM. StrémyUVPT MTF
Innovative Emergency Services (SEP-210200011, DRS 19 2014)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiA. EliášUVPT MTF
Internet distance course of msocial management (G/238/01/13901)20012002Open Society FoundationĽ. HolkovičKHV UVPT MTF
Iónová syntéza a vplyv ožarovania na povrchy štruktúrne a konfiguračne komplexných zliatin a zlúčenín (1/0644/20)20202022VEGAP. NogaUVPT MTF
Iónová syntéza funkčných nanočastíc na báze prechodných kovov: ab initio modelovanie a experimentálna syntéza (DS-FR-19-0021)20192021APVV - Dunajská stratégiaP. NogaUVPT MTF
IT podpora družicových pozorovaní Zeme20192020inštitucionálny projektA. DobrotkaUVPT MTF
Kvantové Monte Carlo pre silne korelované elektrónové systémy (APVV-18-0161)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. DubeckýUVPT MTF
Lead/ polymer bipolar baterry (SEP-210170612, LCE-10-2014)20152018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaM. ŠulkaUVPT MTF
LEAD POLYMER BIPOLAR BATTERY (Horizon2020)20152017Motivačný program STUM. ŠulkaUVPT MTF
Meranie stopových množstiev prímesných prvkov na UVPT metódami PIXE a NRA20172018inštitucionálny projektM. BeňoUVPT MTF
Modelovanie nových funkčných materiálov z prvých princípov (1/0223/19)20192022VEGAM. DerzsiUVPT MTF
Nanomodifikácia štruktúr komplexných kovových povrchov iónovým zväzkom20172018inštitucionálny projektA. ZávackáUVPT MTF
Nanoskopické zdroje svetla a optické antény pre kontrolovaný prenos energie vo viditeľnej oblasti elektromagnetického žiarenia bez difrakčného limitu pre použitie v biomedicíne a pri prenose informácií (APVV-15-0500)20162019APVV - Všeobecná výzvaM. MeškoUVPT MTF
Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou (APVV-15-0105)20162020APVV - Všeobecná výzvaA. AntušekUVPT MTF
Nové anorganické zlúčeniny s niklom, paládiom, meďou a striebrom: od DFT modelovania k syntéze pomocou iónových technológií (APVV-18-0168)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. DerzsiUVPT MTF
Offending Risk Assessment Tools (O.R.A.T.) in Fighting Violent - Non Violent- Organised- Ecrime and Internet Threat (700603, H2020-FCT-2015)20162017H2020: Excellence: Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)M. StrémyUVPT MTF
Pedagogical study of higher education teachers (G/600/2000)20002002Open Society FoundationM. KundrátováKIPP UVPT MTF
PHC-11-2015 (SEP-210220425 (668675-1), H2020-PHC-2015-two-stage)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiM. StrémyUVPT MTF
Plazmonové rezonancie v 2D fotonických kryštáloch a uhlíkových nanorúrkach (APVV-18-0192)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. MeškoUVPT MTF
Plazmonové rezonancie vo fotonických kryštáloch a uhlíkových nanorúrkach (APVV-17-0343)20182022APVV - Všeobecná výzvaJ. BohovičováUVPT MTF
Pohybová aktivita ako súčasť zdravého životného štýlu vysokoškolských študentov (1/0088/12)20122014VEGAM. MericaKTVŠ UVPT MTF
Pollinating science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future (664731, H2020-SEAC-2014-1)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiO. MoravčíkUVPT MTF
Prediktívne modelovanie nových funkčných materiálov pre technologické aplikácie (schéma Návraty) (Schéma Návraty)20182019-- Iný domáci --M. StrémyUVPT MTF
PREPARATION FOR ATHENA MISSION BY ESTABLISHING SLOVAK RESEARCH TEAM ORIENTED TO EXISTING X-RAY MISSIONS AND AGN STUDY20192021-- Iný medzinárodný --A. DobrotkaUVPT MTF
Príprava a charakterizácia gradientných nanokompozitných a oteruvzdorných TiC vrstiev pomocou HiPIMS20162016Mladý výskumníkJ. BohovičováUVPT MTF
Príprava väzobných vrstiev na titáne pre kostné a zubné implantáty využitím magnetrónového naprašovania a iónových implantačných metód20192020inštitucionálny projektR. HalgašUVPT MTF
Progresívne materiály a technológie ich prípravy pre senzorické aplikácie v priemysle 21. storočia (NFP313010T588 )20162019OP VaIM. StrémyUVPT MTF
Quasi solid-state lithium-chalcogenide bipolar battery20152017H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaM. MeškoUVPT MTF
Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU (20161209141117010)20172017-- Iný domáci --R. RiedlmajerUVPT MTF
Security powered by society (653924)20142015H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieM. StrémyUVPT MTF
Slovak Centre of Excellence in Ion Beam and Plasma Technologies for Materials Engineering and Nanotechnology-SlovakION (Grant No. 664526)20152016H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiM. StrémyUVPT MTF
Social media as a risk and opportunity for public security and law enforcement (700655, H2020-FCT-2015)20162017H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieM. StrémyUVPT MTF
STEMina 12/15 - Pollinating science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future20162016H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológieO. MoravčíkUVPT MTF
STU ako líder Digitálnej koalície20192019-- Iný domáci --O. MoravčíkUIAM MTF
Syntéza SIC pomocou nízkoenergetickej iónovej implantácie20162016Mladý výskumníkA. ZávackáUVPT MTF
Systém energetickej kalibrácie 6 MV Tandetrónu20162016Mladý výskumníkD. VaňaUVPT MTF
Systém na meranie doby preletu (ToF) pre analýzu pružne vyrazených iónov (ERDA) prostredníctvom digitálnej jadrovej elektroniky (1/0418/18)20182020VEGAM. StrémyUVPT MTF
Špeciálne sklá pre optoelektroniku, energetiku a pamäťové zariadenia (APVV-16-0086)20172021APVV - Všeobecná výzvaS. MinárikUVPT MTF
Štruktúra , vlastnosti a procesy na povrchoch a rozhraniach materiálov: počítačové modelovanie (1/0770/13)20132015VEGAA. AntušekUVPT MTF
Štruktúra fermiónových vlnových funkcií a jej vplyv na presnosť metódy fixed-node diffusion Monte Carlo (APVV-17-0283)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. DubeckýUVPT MTF
Štúdium aerosólov z vybraných technologických procesov a analýza prítomnosti zdraviu škodlivých prvkov z pohľadu bezpečnosti pracovného prostredia20162017inštitucionálny projektM. BeňoUVPT MTF
Štúdium možností využitia inovatívnych technológií na elimináciu súčasných problémov vyučovania spojených so stratou pozornosti (013STU-4/2018)20182020KEGAI. BajčičákováUVPT MTF
Štúdium rýchlych stochastických oscilácií akréčnych systémov pomocou misií Kepler, XMM-Newton a Swift (APVV-17-0176)20182022APVV - Všeobecná výzvaA. DobrotkaUVPT MTF
Štúdium turbulentného akréčneho procesu v dvojhviezdnych akréčnych systémoch prostredníctvom flickeringu (1/0511/13)20132015VEGAA. DobrotkaUVPT MTF
Štúdium vplyvu urýchlených iónov na atomárnu a elektrónovú štruktúru ultratenkých 2D heterosystémov pre elektronické aplikácie (APVV-16-0500)20172020APVV - Všeobecná výzvaJ. DobrovodskýUVPT MTF
The Cultured engineering (29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-MOD)20052007ErasmusJ. MištinaKOJP UVPT MTF
Twinning for Excellence in Ion Beam and Plasma Technologies at the STU (SEP-210273494 (692375), H2020_TWINN-2015)20162016H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiO. MoravčíkUVPT MTF
Včasná detekcia a identifikácia anomálií v chemickom režime vody v JE s využitím metód umelej inteligencie (APVV-14-0117)20152019APVV - Všeobecná výzvaO. MoravčíkUVPT MTF
Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum (313011W085)20192023OP VaIR. RiedlmajerUVPT MTF
Verifikácia metódy posudzovania jadrovej a radiačnej bezpečnosti transportných kontajnerov (APVV-0403-10)20112013APVV - Všeobecná výzvaO. MoravčíkUVPT MTF
Výskum novej generácie implantačného a depozičného procesu za účelom získania atomárne čistých povrchov pre zvýšenie adhézia a prípravuTiAIN vrstiev s redukovaným vnútorným napätím (1/0158/19)20192021VEGAM. MeškoUVPT MTF
Výskum novej generácie implantačného a depozičného procesu za účelom získania atomárne čistých povrchov pre zvýšenie adhézie a prípravu TiAlN vrstiev s redukovaným vnútorným napätím. (1/0207/20)20202022VEGAM. MeškoUVPT MTF
Využitie metód umelej inteligencie pri detekcii a identifikácii neštandardných situácií v technologických procesoch priemyselnej prevádzky (1/0288/16)20162018VEGAO. MoravčíkUVPT MTF
Zmeny v nanoštruktúrach indukované ožiarením ťažkými iónmi s energiou do 50 MeV (APVV-14-0355)20152018APVV - Všeobecná výzvaJ. DobrovodskýUVPT MTF
Žíhanie pomocou zväzku vysokoenergetických ťažkých iónov karbidu kremíka syntetizovaného iónovou implantáciou (1/0219/16)20162018VEGAJ. DobrovodskýUVPT MTFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně