29. 5. 2020  15:47 Vilma
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 75

StavNázov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Advanced Teaching and LeArning System (SEP-210249216, H2020-ICT-2015)2016
2017
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiUVPT MTF
2019
2020APVV - Bilaterálna spolupráca UVPT MTF
Aplikácia analytických metód PIXE a RBS pri štúdiu účinnosti záchytu ťažkých kovov z kvapalín prírodnými zeolitmi20192020inštitucionálny projektM. Beňo
UVPT MTF
2020
2021
Mladý výskumník
J. MagdolenUVPT MTF
C-Au chemická väzba v polyetyléne implantovanom iónmi zlata: DFT modelovanie a experiment (SK-SRB-2016-0002)20172018APVV - Bilaterálna spolupráca
UVPT MTF
2015
2018
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaUVPT MTF
20152018Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UVPT MTF
2019
2021
VEGA
A. DobrotkaUVPT MTF
20152018VEGAM. ŠulkaUVPT MTF
Fyzikálne vlastnosti "confined"systémov (1/0279/16)2016
2018
VEGA
UVPT MTF
20162018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
J. Bohovičová
UVPT MTF
Hľadanie fyzikálnych zdrojov rýchlych stochastických oscilácií v akréčnych systémoch (1/0335/16)2016
2018
VEGA
UVPT MTF
2020
2022
VEGA
UVPT MTF
2016
2019APVV - Všeobecná výzvaO. Moravčík
UVPT MTF
Implantácia vysokých dávok prechodných kovov do polymérov (SK-SRB-18-0046)
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
UVPT MTF
2015
2018
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaUVPT MTF
Improving cooperation (SEP-210199058, FCT 14)2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiM. Strémy
UVPT MTF
2017
2020
H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológieUVPT MTF
Innovative Emergency Services (SEP-210200011, DRS 19 2014)
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UVPT MTF
2001
2002
Open Society Foundation
Ľ. HolkovičKHV UVPT MTF
20202022
VEGA
UVPT MTF
Iónová syntéza funkčných nanočastíc na báze prechodných kovov: ab initio modelovanie a experimentálna syntéza (DS-FR-19-0021)
2020
2021APVV - Dunajská stratégiaUVPT MTF
IT podpora družicových pozorovaní Zeme
2019
2020
inštitucionálny projekt
UVPT MTF
Kultúrny inžinier (29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-MOD)
20052007ErasmusKOJP UVPT MTF
20192023
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
Lead/ polymer bipolar baterry (SEP-210170612, LCE-10-2014)
2015
2018
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
M. Šulka
UVPT MTF
LEAD POLYMER BIPOLAR BATTERY (Horizon2020)
2015
2017
Motivačný program STU
UVPT MTF
Meranie stopových množstiev prímesných prvkov na UVPT metódami PIXE a NRA20172018inštitucionálny projektM. BeňoUVPT MTF
2019
2022
VEGAM. DerzsiUVPT MTF
Nanomodifikácia štruktúr komplexných kovových povrchov iónovým zväzkom
2017
2018
inštitucionálny projekt
UVPT MTF
Nanoskopické zdroje svetla a optické antény pre kontrolovaný prenos energie vo viditeľnej oblasti elektromagnetického žiarenia bez difrakčného limitu pre použitie v biomedicíne a pri prenose informácií (APVV-15-0500)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
M. Meško
UVPT MTF
20162020APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
Nové anorganické zlúčeniny s niklom, paládiom, meďou a striebrom: od DFT modelovania k syntéze pomocou iónových technológií (APVV-18-0168)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
2016
2017
H2020: Excellence: Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
UVPT MTF
2000
2002
Open Society FoundationKIPP UVPT MTF
PHC-11-2015 (SEP-210220425 (668675-1), H2020-PHC-2015-two-stage)
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
M. StrémyUVPT MTF
Plazmonové rezonancie v 2D fotonických kryštáloch a uhlíkových nanorúrkach (APVV-18-0192)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
Plazmonové rezonancie vo fotonických kryštáloch a uhlíkových nanorúrkach (APVV-17-0343)2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaUVPT MTF
Pohybová aktivita ako súčasť zdravého životného štýlu vysokoškolských študentov (1/0088/12)
2012
2014
VEGA
KTVŠ UVPT MTF
Pollinating science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future (664731, H2020-SEAC-2014-1)20142015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
O. Moravčík
UVPT MTF
Prediktívne modelovanie nových funkčných materiálov pre technologické aplikácie (schéma Návraty) (Schéma Návraty)
2018
2019
-- Iný domáci --
UVPT MTF
Príprava a charakterizácia gradientných nanokompozitných a oteruvzdorných TiC vrstiev pomocou HiPIMS
2016
2016
Mladý výskumník
J. BohovičováUVPT MTF
2019
2021
-- Iný medzinárodný --
UVPT MTF
Príprava väzobných vrstiev na titáne pre kostné a zubné implantáty využitím magnetrónového naprašovania a iónových implantačných metód
2019
2020inštitucionálny projekt
UVPT MTF
20162019
OP VaI
UVPT MTF
Quasi solid-state lithium-chalcogenide bipolar battery20152017
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
M. Meško
UVPT MTF
2020
2023
e-infrastructures
UVPT MTF
2017
2017
-- Iný domáci --
UVPT MTF
Security powered by society (653924)20142015H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieM. StrémyUVPT MTF
Slovenské centrum excelencie v oblasti iónových a plazmových technológií pre materiálové inžinierstvo a nanotechnológie - SlovakION (Grant No. 664526)
2015
2016
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
M. Strémy
UVPT MTF
Social media as a risk and opportunity for public security and law enforcement (700655, H2020-FCT-2015)2016
2017
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
UVPT MTF
STEMina 12/15 - Pollinating science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future
2016
2016H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológieUVPT MTF
2019
2019
-- Iný domáci --
UIAM MTF
2016
2016
Mladý výskumník
UVPT MTF
20162016
Mladý výskumník
D. Vaňa
UVPT MTF
Systém na meranie doby preletu (ToF) pre analýzu pružne vyrazených iónov (ERDA) prostredníctvom digitálnej jadrovej elektroniky (1/0418/18)
2018
2020
VEGA
UVPT MTF
Špeciálne sklá pre optoelektroniku, energetiku a pamäťové zariadenia (APVV-16-0086)20172021
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
20132015VEGAA. AntušekUVPT MTF
Štúdium aerosólov z vybraných technologických procesov a analýza prítomnosti zdraviu škodlivých prvkov z pohľadu bezpečnosti pracovného prostredia20162017inštitucionálny projekt
UVPT MTF
Štúdium možností využitia inovatívnych technológií na elimináciu súčasných problémov vyučovania spojených so stratou pozornosti (013STU-4/2018)2018
2020
KEGAI. BajčičákováUVPT MTF
Štúdium rýchlych stochastických oscilácií akréčnych systémov pomocou misií Kepler, XMM-Newton a Swift (APVV-17-0176)
2018
2022APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
Štúdium turbulentného akréčneho procesu v dvojhviezdnych akréčnych systémoch prostredníctvom flickeringu (1/0511/13)2013
2015
VEGAA. DobrotkaUVPT MTF
20172020APVV - Všeobecná výzvaJ. DobrovodskýUVPT MTF
20162016
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
O. Moravčík
UVPT MTF
Včasná detekcia a identifikácia anomálií v chemickom režime vody v JE s využitím metód umelej inteligencie (APVV-14-0117)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaO. Moravčík
UVPT MTF
2019
2023
OP VaIUVPT MTF
Verifikácia metódy posudzovania jadrovej a radiačnej bezpečnosti transportných kontajnerov (APVV-0403-10)2011
2013
APVV - Všeobecná výzva
O. Moravčík
UVPT MTF
Výskum novej generácie implantačného a depozičného procesu za účelom získania atomárne čistých povrchov pre zvýšenie adhézia a prípravuTiAIN vrstiev s redukovaným vnútorným napätím (1/0158/19)
2019
2021
VEGA
UVPT MTF
Výskum novej generácie implantačného a depozičného procesu za účelom získania atomárne čistých povrchov pre zvýšenie adhézie a prípravu TiAlN vrstiev s redukovaným vnútorným napätím. (1/0207/20)
2020
2022
VEGA
UVPT MTF
Využitie metód umelej inteligencie pri detekcii a identifikácii neštandardných situácií v technologických procesoch priemyselnej prevádzky (1/0288/16)
2016
2018VEGAO. Moravčík
UVPT MTF
Vývoj ekosystémov zručností v krajinách V4
2020
2022European Institute of Innovation and Technology (EIT)M. StrémyUVPT MTF
Zlepšenie kognitívnych schopností priemyselného robota (Horizon H2020)
2015
2018
Motivačný program STUP. BezákUVPT MTF
2015
2018APVV - Všeobecná výzvaJ. DobrovodskýUVPT MTF
Žíhanie pomocou zväzku vysokoenergetických ťažkých iónov karbidu kremíka syntetizovaného iónovou implantáciou (1/0219/16)2016
2018
VEGA
UVPT MTFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešenýschválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne