5. 8. 2020  7:10 Hortenzia
Akademický informačný systém

Oddelenie pre vedu a výskum (Dek FA) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 14

StavNázovOdDoDruhGarant
Pracovisko
Depozit spomienok (17-142-01827)20172017-- Iný domáci --B. Kubinský
OVV Dek FA
Energetická efektívnosť budov, ekológia, tepelná pohoda, sekundárne zdroje energie. (MŠ 1/2121/05)
2005
2007
VEGAOVV Dek FA
FreshArt (16-142-02615)2016
2017
-- Iný domáci --
P. Ebringerová
OVV Dek FA
Kognitívne procesy pri vnímaní architektonického priestoru vo virtuálnej realite
20192020-- Iný domáci --M. KacejOVV Dek FA
Nástroje na zapájanie obyvateľov do rozvoja mesta2019
2020
Mladý výskumníkV. Kasala
OVV Dek FA
Plastlab
20192020
-- Iný domáci --
M. Mjartan
OVV Dek FA
Predpovedanie výskumnhých trendov v digitalizácii mobility
2015
2015
-- Iný medzinárodný --
M. Lipková
OVV Dek FA
Predpovedanie výskumných trendov v udržateľnej mestskej mobilite
2012
2015-- Iný medzinárodný --M. Lipková
OVV Dek FA
Public Spaces 2017 (17-342-01894)
2017
2018
-- Iný domáci --
K. Fejo
OVV Dek FA
Putovná výstava Slovenský rodinný dom 2000-2015 (17-142-01822)
20172017-- Iný domáci --OVV Dek FA
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
OVV Dek FA
Užívateľský výskum zameraný na staršieho vodiča2007
2010
-- Iný medzinárodný --
M. Lipková
OVV Dek FA
Verejné priestory v segregovaných osídleniach (VPVSO)
2015
2015Mladý výskumník
OVV Dek FA
Znovuobjavenie strateného miesta - Rybné námestie (17-161-04221)
2017
2018-- Iný domáci --V. Šimkovič
OVV Dek FALegenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne