Jan 19, 2019   3:58 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 141

PublicationsType of resultYearDetails
Absorption of ammonia in sulphur-nitrogen fertilizer
Danielik, Vladimír -- Jurišová, Jana -- Fellner, Pavel -- Štefancová, Radka -- Kučera, Milan
Absorption of ammonia in sulphur-nitrogen fertilizer. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Absorption of ammonia in sulphur-nitrogen fertilizer
Danielik, Vladimír -- Jurišová, Jana -- Fellner, Pavel -- Štefancová, Radka -- Kučera, Milan
Absorption of ammonia in sulphur-nitrogen fertilizer. In Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi, 9. odborný seminár, Borinka, Slovensko, 15.-16. október 2018. Bratislava: Ústav anorganickej chémie SAV, 2018, p. 21--26. ISBN 978-80-971648-6-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Absorption of ammonia in the melt of ammonium nitrate
Danielik, Vladimír -- Jurišová, Jana -- Fellner, Pavel -- Štefancová, Radka -- Kučera, Milan
Absorption of ammonia in the melt of ammonium nitrate. Chemical Papers, 72. p. 3119--3128.
articles in magazines2018Details
Absorption of ammonia in the melt of nitrogen–Sulphur containing fertilizer
Jurišová, Jana -- Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Štefancová, Radka -- Kučera, Milan
Absorption of ammonia in the melt of nitrogen–Sulphur containing fertilizer. Chemical Data Collections, 17. p. 68--74.
articles in magazines2018Details
Adsorpcia dodecylbenzénovej kyseliny na častice oxidu hlinitého pri príprave peny na báze oxidu hlinitého
Hajdúchová, Zora -- Pach, Ladislav -- Lokaj, Ján
Adsorption of dodecylbenzenesulfonic acid on the alumina particles in the preparation of alumina foam. Ceramics - Silikáty, 62. p. 138--145.
articles in magazines2018Details
Advanced manufacturing and shaping techniques for boron containing materials
Kováčová, Zuzana -- Neubauer, Erich -- Kitzmantel, Michael
Advanced manufacturing and shaping techniques for boron containing materials. In 5th International Workshop on Neutron Delivery Systems, Neutron Delivery Systems, Grenoble, France, 25-27 June 2018..
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Advanced technology for Al-Zr alloy synthesis: Electrochemical investigation of suitable low-melting electrolytes
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Advanced technology for Al-Zr alloy synthesis: Electrochemical investigation of suitable low-melting electrolytes. Journal of Alloys and Compounds, 738. p. 151--157.
articles in magazines2018Details
Alternatívne využitie popolčeka zo spaľovania
Gettová, Žaneta -- Híveš, Ján
Alternative Use of Ash from Combustion Processes. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Alternatívne využitie popolčeka zo spaľovania
Gettová, Žaneta -- Híveš, Ján
Alternatívne využitie popolčeka zo spaľovania. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 86--87. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Anódové reakcie sulfidov v roztavených soliach
Ambrová, Marta
Anodic reactions of sulphide in molten salts. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018: zborník príspevkov. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 82--83. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Application of ferrates in wastewater treatment
Zelienka, Peter -- Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján
Využitie železanov pri dočisťovaní odpadných vôd. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018: zborník príspevkov. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 95. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Application of powder diffraction analysis in the synthesis and study of coordinating compounds
Preinerová, Karin -- Jorík, Vladimír
Uplatnenie práškovej difrakčnej analýzy pri syntéze a štúdiu koordinačných zlúčenín. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Application of TiB2 for aluminium industry
Benköová, Michaela -- Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján
Využitie TiB2 pri výrobe hliníka. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018: zborník príspevkov. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 94. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Benzoatocopper(II) complexes with with pyridine-based derivatives
Vaisová, Jana -- Puchoňová, Miroslava
Benzoátomeďnaté komplexy s derivátmi na báze pyridínu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bifunctional copper(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs and intercalating ligands as prospective anticancer drugs
Šimunková, Miriama -- Valko, Marián -- Moncoľ, Ján
Bifunctional copper(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs and intercalating ligands as prospective anticancer drugs. In Czech Chemical Society Symposium Series. 2018, p. 5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Cobalt complexes with selected azoligands
Drozd, Dominik -- Tatarko, Miroslav
Komplexy kobaltu s vybranými azoligandami. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Colouring of anodized aluminium on Sn basis
Šopová, Barbora -- Zemanová, Matilda
Vyfarbovanie anodicky oxidovaného hliníka na báze Sn. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Comparison of the electrochemical behavior of the selected histones with respect to their ability to catalyze hydrogen evolution at mercury electrode
Wetterová, Anna -- Gál, Miroslav
Porovnanie elektrochemického správania sa vybraných histónov v závislosti na ich schopnosti katalyzovať vylučovanie vodíka na ortuťovej elektróde. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Conservation and restoration of the brass artefact
Košťúr, Roman -- Zemanová, Matilda
Konzervovanie a reštaurovanie mosadzného artefaktu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Corrosion of metals in zinc nitrate hexahydrate and calcium chloride hexahydrate
Oravcová, Kristína -- Danielik, Vladimír -- Jurišová, Jana
Corrosion of metals in zinc nitrate hexahydrate and calcium chloride hexahydrate. In Corrosion and surface treatment in industry 2018, 26.-28.9.2018, Vígľaš, SR: Book of Abstracts. 1st ed. Košice: Technická univerzita, Košice, 2018, p. 43. ISBN 978-80-553-3402-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Corrosion of Metals in Zinc Nitrate Hexahydrate and Calcium Chloride Hexahydrate
Oravcová, Kristína -- Danielik, Vladimír
Corrosion of Metals in Zinc Nitrate Hexahydrate and Calcium Chloride Hexahydrate. Acta Chimica Slovaca, 11. p. 51--54.
articles in magazines2018Details
Corrosion resistance of materials used in nuclear power
Bogárová, Edita -- Danielik, Vladimír
Korózna odolnosť materiálov používaných v jadrovej energetike. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Degradačné procesy organických polutantov
Fašková, Lucia -- Híveš, Ján
Degradačné procesy organických polutantov. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 81--82. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Degradation of bentazone by ferrates
Baco, Andrej -- Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján
Degradácia bentazonu železanmi. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018: zborník príspevkov. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 91. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Degradation of micropollutants - psychostimulants in wastewater
Králiková, Eva -- Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján
Degradácia mikropolutantov-psychostimulanciá v odpadných vodách. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018: zborník príspevkov. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 90. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Degradation of Organic Pollutants
Fašková, Lucia -- Híveš, Ján
Degradačné procesy organických polutantov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Degradation of Pharmaceuticals from Waste Water by Ferrates(VI)
Laurincová, Daniela -- Híveš, Ján
Degradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou železanov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Development of cementitious materials for application under severe conditions in oil and geothermal wells
Palou, Martin Tchingnabé -- Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Živica, Vladimír -- Tkacz, Jakub
Vývoj cementových kompozitov pre využitie v náročných podmienkach hĺbkových geotermálnych a ropných vrtov. In Cement 2018, Inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok, 3. - 5.10. 2018, Hotel Lomnica, Vysoké Tatry. Trenčín: Cemdesign, 2018, p. 15--27. ISBN 978-80-973167-0-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Effect of phosphorus on microbially influenced corrosion of zinc
Balážová, Martina -- Zemanová, Matilda
Mikrobiálna korózia zinku v prítomnosti fosforu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Electric scrap - recycling of precious metals
Híveš, Ján -- Kerekeš, Kamil -- Komačka, Miloš
Elektronický šrot - recyklácia drahých kovov. In DANIELIK, V. 60. galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách, 11.-12. jún 2018, Smolenice: zborník prednášok. 1st ed. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 42--47. ISBN 978-80-227-4805-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Electrical Conductivity of Low-Temperature Potassium Cryolite Electrolytes Suitable for Innovation of Aluminum Preparation
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrical Conductivity of Low-Temperature Potassium Cryolite Electrolytes Suitable for Innovation of Aluminum Preparation. In Journal of the Electrochemical Society. 2018, p. 7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Electrochemical and AFM study of the interaction of recombinant human cathelicidin LL-37 with various supported bilayer lipid membranes
Gál, Miroslav -- Sokolová, Romana -- Naumowicz, Monika -- Híveš, Ján -- Krahulec, Ján
Electrochemical and AFM study of the interaction of recombinant human cathelicidin LL-37 with various supported bilayer lipid membranes. Journal of Electroanalytical Chemistry, 821. p. 40--46.
articles in magazines2018Details
Electrochemical Characterization of Low-Temperature Molten Mixture Systems Suitable as an Innovation in Aluminum Technology
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrochemical Characterization of Low-Temperature Molten Mixture Systems Suitable as an Innovation in Aluminum Technology. Journal of the Electrochemical Society, 165. p. 14.
articles in magazines2018Details
Electrochemical characterization of multicomponent sodium cryolite electrolytes with high content of aluminium fluoride
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrochemical characterization of multicomponent sodium cryolite electrolytes with high content of aluminium fluoride. Electrochimica Acta, 265. p. 474--479.
articles in magazines2018Details
Electrochemical study of histone at amalgam electrode
Dunajová, Martina -- Gál, Miroslav
Elektrochemické štúdium histónu na amalgámovej elektróde. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Electrochemical study of the supported iron oxide catalyst
Gál, Miroslav -- Híveš, Ján -- Horváth, Blažej -- Hronec, Milan -- Navrátil, Tomáš
Electrochemical study of the supported iron oxide catalyst. In NAVRÁTIL, M. -- FOJTA, M. -- SCHWARZOVÁ, K. Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXVIII, Jetřichovice, May 21-May 25, 2018. Ústi nad Labem: Best servis, 2018, p. 57--59. ISBN 978-80-905221-6-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Electrochemistry of metal-based catalysts
Bodišová, Jana -- Gál, Miroslav -- Soták, Tomáš -- Jurišová, Jana -- Hronec, Milan
Electrochemistry of metal-based catalysts. In Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi, 9. odborný seminár, Borinka, Slovensko, 15.-16. október 2018. Bratislava: Ústav anorganickej chémie SAV, 2018, p. 17--20. ISBN 978-80-971648-6-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elektrická konduktivita nízkotaviteľných kryolitových elektrolytov
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Elektrická konduktivita nízkotaviteľných kryolitových elektrolytov. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018: zborník príspevkov. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 92--93. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elektrická konduktivita zmesných NaF-KF‑AlF3 tavenín
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrical conductivity of mixture NaF-KF‑AlF3 melts. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elektrochemická charakterizácia katalyzátorov na báze pyrofosfátu na oxidáciu furfuralu vo vodnej fáze
Bodišová, Jana -- Soták, Tomáš -- Naumowicz, Monika -- Sokolová, Romana -- Hronec, Milan -- Híveš, Ján -- Gál, Miroslav
Electrochemical characterization of pyrophosphate-based catalysts for the oxidation of furfural in aqueous phase. Journal of Electroanalytical Chemistry, 821. p. 126--130.
articles in magazines2018Details
Elektrochemická charakterizácia nízkoteplotných elektrolytov pre výrobu hliníka
Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján -- Danielik, Vladimír
Electrochemical characterization of low-temperature electrolytes for aluminium technology. In The 69th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2 to 7 September 2018, Bologna, Italy. 1st ed. Lausanne: International Society of Electrochemistry, 2018, p. 1848.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elektrochemická štúdia heterogénnych katalyzátorov na báze medi na oxidáciu furfuralu na kyselinu maleínovú
Bodišová, Jana -- Soták, Tomáš -- Gál, Miroslav -- Hronec, Milan
Electrochemical study of heterogenous copper-based catalysts for oxidation of furfural to maleic acid. In EFCATS School on Catalysis, Libice, Czech Republic, June 25-29, 2018. Praha: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, 2018, ISBN 978-80-87351-51-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elektrochemické štúdium histónu na amalgámovej elektróde
Dunajová, Martina -- Gál, Miroslav
Elektrochemické štúdium histónu na amalgámovej elektróde. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 69--70. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Encapsulation of ferrates - their stability up to time of application
Galovičová, Martina -- Czölderová, Marianna
Inkapsulácia železanov – stabilita týchto materiálov až po dobu ich aplikácie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Extraction of value-added components from food industry based and agro-forest biowastes by deep eutectic solvents
Jablonský, Michal -- Škulcová, Andrea -- Romero, Ana Malvis -- Šima, Jozef
Extraction of value-added components from food industry based and agro-forest biowastes by deep eutectic solvents. In Journal of Biotechnology. 2018, p. 46--66.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Fabrication of impedimetric biosensor
Drobná, Annamária -- Gál, Miroslav
Konštrukcia impedimetrického biosenzoru. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Fytochemické látky a ich vplyv na zdravie
Izakovič, Mario
Fytochemické látky a ich vplyv na zdravie. In Chemické látky a zdravie. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU, 2018, p. 69--88. ISBN 978-80-89597-90-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Green solvents based on choline chloride for the extraction of spruce bark (Picea abies)
Škulcová, Andrea -- Haščičová, Zuzana -- Hrdlička, Lukáš -- Šima, Jozef -- Jablonský, Michal
Green solvents based on choline chloride for the extraction of spruce bark (Picea abies). Cellulose Chemistry And Technology, 52. p. 3--4.
articles in magazines2018Details
Characterization of bovine histones H1 and H3 at mercury electrode
Melníková, Eva -- Gál, Miroslav
Štúdium správania sa hovädzích histónov H1 a H3 na ortuťovej elektróde. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Characterization of Low-temperature Electrolytes for Inovation Process in Aluminium Production
Červenková, Andrea -- Híveš, Ján
Charakterizácia nízkoteplotných taveninových elektrolytov vhodných pre inovácie v procese výroby hliníka. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Charakterizácia nízkoteplotných taveninových elektrolytov vhodných pre inovácie v procese výroby hliníka
Červenková, Andrea -- Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján
Charakterizácia nízkoteplotných taveninových elektrolytov vhodných pre inovácie v procese výroby hliníka. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 73--74. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Impedimetrický biosenzor pre detekciu vírusu chrípky
Melníková, Eva -- Tomčíková, Kornélia -- Květoň, Filip -- Tkáč, Ján -- Gál, Miroslav
Impedimetrický biosenzor pre detekciu vírusu chrípky. In Czech Chemical Society Symposium Series. 2018, p. 379--380.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Influence of corrosion on low-temperature degradation of dental ceramics based on ZrO\(_{2}\)
Cehulová, Katarína -- Kuzielová, Eva
Vplyv korózie na nízkoteplotnú degradáciu dentálnej keramiky na báze ZrO\(_{2}\). Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Influence of the side chain protecting group on the stereoselectivity of the 1,3-dipolar cycloaddition of D-tato-configured nitrones
Malatinský, Tomáš -- Puhová, Zsófia -- Babjak, Matej -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Marchalín, Štefan -- Fischer, Róbert
Influence of the side chain protecting group on the stereoselectivity of the 1,3-dipolar cycloaddition of D-tato-configured nitrones. Tetrahedron Letters :, 59. p. 3867--3871.
articles in magazines2018Details
Interaction of ferrate with biomaterial from natural sources
Fašková, Andrea -- Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján
Interakcie železanu s baktériami z prírodných zdrojov. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 15--19. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Investigation of electrochemical properties of histones H1 and H3
Štrbová, Renáta -- Gál, Miroslav
Sledovanie elektrochemických vlastností histónov H1 a H3. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Iteraction of Ferrates(VI) with Bacteria from Natural Sources
Fašková, Andrea -- Híveš, Ján
Interakcie železanu s baktériami z prírodných zdrojov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Je súčasná technológia výroby vápna konečná?
Palou, Martin Tchingnabé -- Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Živica, Vladimír
Je súčasná technológia výroby vápna konečná?. In Cement 2018, Inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok, 3. - 5.10. 2018, Hotel Lomnica, Vysoké Tatry. Trenčín: Cemdesign, 2018, p. 185--186. ISBN 978-80-973167-0-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kadmium a jeho zlúčeniny
Ondrejkovičová, Iveta
Kadmium a jeho zlúčeniny. In Chemické látky a zdravie. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU, 2018, p. 53--68. ISBN 978-80-89597-90-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kinetic study of artefact paper degradation. Assessment of deacidification effects by folding endurance
Čížová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Briškárová, Anna -- Vizárová, Katarína -- Kačík, František -- Šima, Jozef
Kinetic study of artefact paper degradation. Assessment of deacidification effects by folding endurance. Cellulose Chemistry And Technology, 52. p. 1--2.
articles in magazines2018Details
Kinetics of conversion reaction of FGD gypsum with ammonium carbonate
Danielik, Vladimír -- Jurišová, Jana -- Fellner, Pavel -- Gabčová, Jana -- Foltinovič, Tomáš
Kinetika konverznej reakcie energosadrovca s uhličitanom amónnym. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018: zborník príspevkov. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 84--85. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kinetics of the conversion reaction of gypsum with ammonium carbonate
Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Jurišová, Jana -- Králik, Milan
Kinetics of the conversion reaction of gypsum with ammonium carbonate. Chemical Papers, 72. p. 2631--2639.
articles in magazines2018Details
Kompozitná struna vhodná na prípravu funkčných keramických materiálov pomocou 3D tlače
Hajdúchová, Zora -- Veteška, Peter -- Tomanová, Katarína -- Randová, Kristína -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Feranc, Jozef -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Kompozitná struna vhodná na prípravu funkčných keramických materiálov pomocou 3D tlače. In Czech Chemical Society Symposium Series. 2018, p. 5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kompozitné filamenty keramika-polymér pre použitie v FDC zariadeniach
Veteška, Peter -- Hajdúchová, Zora -- Randová, Kristína -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Environmentally friendly polymer­ceramic composite filaments for FDC. In yCAM 2018 young Ceramists Additive Manufacturing Forum. Padova: University of Padova Italy, 2018, p. 61.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Konzervovanie a reštaurovanie mosadzného artefaktu
Košťúr, Roman -- Zemanová, Matilda
Konzervovanie a reštaurovanie mosadzného artefaktu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 75--76. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Korózia zliatiny Ni-Cr-Mo v eutektickom systéme LiF-NaF-KF
Ambrová, Marta
Korózia zliatiny Ni-Cr-Mo v eutektickom systéme LiF-NaF-KF. In Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi, 9. odborný seminár, Borinka, Slovensko, 15.-16. október 2018. Bratislava: Ústav anorganickej chémie SAV, 2018, p. 31--38. ISBN 978-80-971648-6-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Long-term Isothermal Stability of Deep Eutectic Solvents
Jablonský, Michal -- Škulcová, Andrea -- Ház, Aleš -- Šima, Jozef -- Majová, Veronika
Long-term Isothermal Stability of Deep Eutectic Solvents. BioResources, 13. p. 7545--7559.
articles in magazines2018Details
Mechanical material properties of 100-years old bridge truss girder - asset-ent of durability
Janotka, Ivan -- Bačuvčík, Michal -- Paulík, Peter -- Ševčík, Patrik
Materiálové a mechanické vlastnosti 100 ročného priehradového mostného nosníka - posúdenie trvanlivosti betónu. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 335--340. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Micropollutants in wastewater and their degradation by ferrates (VI)
Kubiňáková, Emília -- Fašková, Lucia -- Králiková, Eva -- Híveš, Ján -- Mackuľak, Tomáš
Micropollutants in wastewater and their degradation by ferrates (VI). Acta Chimica Slovaca, 11. p. 43--50.
articles in magazines2018Details
Microstructure and sulphate resistance of the mortar containing novel high-strength cement kind
Bačuvčík, Michal -- Janotka, Ivan
Mikroštruktúra a síranová odolnosť malty zhotovenej z nového druhu vysoko pevnostného cementu. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Mikrobiálna korózia zinku v prítomnosti fosforu
Balážová, Martina -- Zemanová, Matilda
Mikrobiálna korózia zinku v prítomnosti fosforu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 67--68. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018: zborník príspevkov
Fellner, Pavel -- Híveš, Ján
Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018: zborník príspevkov. 1st. ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. 107 strany. ISBN 978-80-7592-016-4.
conference proceedings2018Details
Molekulový magnetizmus v komplexe kobaltu s bis(benzimidazol-1-yl)pyridínovým ligandamom
Zajacová, Michaela -- Šalitroš, Ivan
Molekulový magnetizmus v komplexe kobaltu s bis(benzimidazol-1-yl)pyridínovým ligandamom. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 46--47. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Nanoparticles and their potential toxic effects on the environment
Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Czölderová, Marianna -- Mackuľak, Tomáš
Nanočastice a ich možné toxické účinky na životné prostredie. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 12--18. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Nickel complexes with N-heterocyclic azoligands
Petríková, Michaela -- Tatarko, Miroslav
Komplexy niklu s N-heterocyklickými azoligandami. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Nitrosalicylatocopper(II) complexes with chelating pyridine derivatives
Jozefíková, Flóra -- Mazúr, Milan -- Puchoňová, Miroslava -- Valigura, Dušan
Nitrosalicylatocopper(II) complexes with chelating pyridine derivatives. Acta Chimica Slovaca, 11. p. 21--25.
articles in magazines2018Details
Ni-W electrodes for alkaline water electrolysis
Ábel, Maroš -- Zemanová, Matilda
Elektródy Ni-W pre alkalickú elektrolýzu vody. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Nízko-teplotné elektrolyty pre výrobu hliníka
Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján
Low-temperature Electrolytes for Aluminium Production. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Nízkoteplotné elektrolyty pre výrobu hliníka
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Nízkoteplotné elektrolyty pre výrobu hliníka. In Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi, 9. odborný seminár, Borinka, Slovensko, 15.-16. október 2018. Bratislava: Ústav anorganickej chémie SAV, 2018, p. 5--11. ISBN 978-80-971648-6-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Odlievanie a beztlakové spekanie al2o3 keramiky ako modelu pre prípravu 3d objektov
Orlovská, Martina -- Tomanová, Katarína -- Kovár, Vladimír -- Kitzmantel, Michael -- Neubauer, Erich -- Bača, Ľuboš
Odlievanie a beztlakové spekanie al2o3 keramiky ako modelu pre prípravu 3d objektov. In Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glasses, 29.-31.10.2018, Stará Lesná, Slovensko. Košice: SAV Košice, 2018, p. 59--63. ISBN 978-80-89782-10-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Ozone in Nature and Practice
Derco, Ján -- Koman, Marian
Ozone in Nature and Practice. London: IntechOpen, 2018. 86 p. ISBN 978-1-78923-383-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Phytogenic magnetic nanomaterials and their potential antibacterial activity
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Majerová, Michaela -- Suja, Adam -- Šalitroš, Ivan -- Filip, Jan -- Mackuľak, Tomáš
Fytogénne magnetické nanočastice a ich potenciálna antibakteriálna aktivita. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 26--31. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Porovnanie elektrickej konduktivity v nízkoteplotných NaF-AlF3 and KF-AlF3 taveninách
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Comparison of the electrical conductivity in low‑temperature NaF-AlF3 and KF-AlF3 melts. 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic,
articles in magazines2018Details
Porovnanie katalyzátorov na báze zeolitu ZSM-5 a hydrotalcitových zlúčenín pre zachytávanie a redukciu kysličníkov dusíka
Hudec, Pavol -- Horňáček, Michal -- Jorík, Vladimír -- Mikulec, Jozef
Comparison of catalysts based on ZSM-5 zeolites and Hydrotalcite-like compounds for Nitrogen Oxide Storage and Reduction. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Porovnanie katalyzátorov na báze zeolitu ZSM-5 a hydrotalcitových zlúčenín pre zachytávanie a redukciu kysličníkov dusíka
Hudec, Pavol -- Horňáček, Michal -- Jorík, Vladimír -- Mikulec, Jozef
Comparison of catalysts based on ZSM-5 zeolites and Hydrotalcite-like compounds for Nitrogen Oxide Storage and Reduction. Paris: Groupe Francais des Zéolithes, 2018.
conference proceedings2018Details
Posúdenie životného cyklu procesu výroby kremíkových ingotov s využitím recyklovaných práškov
Kováčová, Zuzana -- Biermayr, Peter -- Neubauer, Erich
Life cycle assesment of an ingot manufacturing process using silicon powders from recycling. In Neue Ernergie für unser bewegtes Europa, 14.-16. Februar 2018, Graz, Osterreich. 1st ed. Graz: TU Graz, 2018, ISBN 978-3-85125-586-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Povrchové úpravy kovových substrátov v automobilovom priemysle
Galicová, Tatiana -- Zemanová, Matilda
Povrchové úpravy kovových substrátov v automobilovom priemysle. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 65--66. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Prejav plasticity koordinačnej sféry v [Cu-2(2-bromopropionato)(4)](n) a [Cu-2(3-bromopropionato)(4)(H2O)(2)]
Valach, Fedor -- Rohlíček, Ján -- Lukeš, Vladimír -- Kožíšek, Jozef -- Jorík, Vladimír
Manifestation of copper coordination sphere plasticity in [Cu-2(2-bromopropionato)(4)](n) and [Cu-2(3-bromopropionato)(4)(H2O)(2)]. Inorganica Chimica Acta, 479. p. 106--112.
articles in magazines2018Details
Preparation and Interpretation of Properties of Spin Crossover Complexes
Brindzák, Roman -- Pavlik, Ján
Príprava a interpretácia vlastností spin crossover komplexov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Preparation and optimization of foamed concrete from low-emission
Bača, Ľuboš -- Hajdúchová, Zora -- Smrčková, Eva -- Martauz, P. -- Cvopa, Branislav -- Kuzielová, Eva -- Janek, Marián
Preparation and optimization of foamed concrete from low-emission. Ladce: Cementáreň Ladce, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Preparation of glass and glass-ceramics in Li2O-SiO2 system with addition of P2O5 in the form of fluorapatite.
Suroviaková, Linda -- Palou, Martin Tchingnabé
Príprava skla a sklokeramiky v systéme Li2O-SiO2 s prídavkom P2O5 vo forme fluórapatitu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Preparation of zeolites by transformation of geopolymers
Kožíková, Júlia -- Kuzielová, Eva
Príprava zeolitov transformáciou geopolymérov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Preparation, Structure and Physico-Chemical Properties of Cobalt(II) Complexes with Aliphatic Dicarboxylic Acids
Brezovan, Marek -- Segľa, Peter
Príprava, štruktúra a fyzikálno-chemické vlastnosti kobaltnatých komplexov s alifatickými dikarboxylovými kyselinami. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Reaktivita rôznych druhov vápencov vhodných na odsírovanie
Jurišová, Jana -- Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Králik, Milan -- Foltinovič, Tomáš
Reactivity of different types of limestone suitable for desulphurisation. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Research focused on oldest reinforced concrete bridges of Slovakia
Paulík, Peter -- Janotka, Ivan -- Bačuvčík, Michal -- Ševčík, Patrik
Výskum zameraný na najstaršie železobetónové mosty Slovenska. In Betón na Slovensku 2014-2018. Bratislava: Slovenský národný komitét fib, 2018, p. 388--396. ISBN 978-80-8200-019-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Study of corrosion changes of NiW alloys by powder diffraction analysis.
Vatrt, Martin -- Jorík, Vladimír
Štúdium koróznych zmien NiW zliatin metódou práškovej difrakčnej analýzy. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of Electrolytes for Al-Zr Alloy Preparation Suitable for Extreme Applications
Lažo, Filip -- Híveš, Ján
Štúdium elektrolytov na prípravu Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of low molecular peptides by means of electrochemical methods
Adzimová, Viktória -- Gál, Miroslav
Štúdium nízkomolekulárnych peptidov pomocou elektrochemických metód. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of nitrates distribution in food
Kollárová, Eva -- Danielik, Vladimír
Štúdium distribúcie dusičnanov v potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of preparation and properties of iron coordination compounds with selected pyridine derivatives
Jurovatá, Monika -- Ondrejkovičová, Iveta
Štúdium prípravy a vlastností koordinačných zlúčenín železa s vybranými derivátmi pyridínu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Suppression of subcooling of magnesium nitrate hexahydrate and evaluation of corrosion tests of an aluminium container for use in the storage of latent heat energy
Honcová, Pavla -- Pilař, Radim -- Danielik, Vladimír -- Šoška, Peter -- Sádovská, Galina -- Honc, Daniel
Potlačení podchlazení hexahydrátu dusičnanu hořečnatého a vyhodnocení testů hliníkového kontejneru pro využití v oblasti ukládaní latentní tepelné energie. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018: zborník príspevkov. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 26--27. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Supramolecular assembled networks in crystal structure built up of copper(II) dipicolinates with pyrazine- and pyridinecarboxamides connected through hydrogen bonds
Masárová, Petra -- Mazúr, Milan -- Segľa, Peter -- Moncoľ, Ján
Supramolecular assembled networks in crystal structure built up of copper(II) dipicolinates with pyrazine- and pyridinecarboxamides connected through hydrogen bonds. Polyhedron, 149. p. 25--33.
articles in magazines2018Details
Supramolecular assembly of copper(II) halogenobenzoates with nicotinamide into hydrogen-bonding networks
Halaška, Jozef -- Pevec, Andrej -- Růžičková, Zdeňka -- Lawson, Michael Kenneth -- Koman, Marian -- Valko, Marián -- Kozlevčar, Bojan -- Moncoľ, Ján
Supramolecular assembly of copper(II) halogenobenzoates with nicotinamide into hydrogen-bonding networks. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 149. p. 1017--1030.
articles in magazines2018Details
Surface treatment of metal substrates in the automotive industry
Galicová, Tatiana -- Zemanová, Matilda
Povrchové úpravy kovových substrátov v automobilovom priemysle. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Synergický efekt kremičitého úletu, metakaolínu a jemne granulovanej vysokopecnej trosky na skoré štádium hydratácie portlandského cementu
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Novotný, Radoslav -- Palou, Martin Tchingnabé
Synergický efekt kremičitého úletu, metakaolínu a jemne granulovanej vysokopecnej trosky na skoré štádium hydratácie portlandského cementu. In Cement 2018, Inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok, 3. - 5.10. 2018, Hotel Lomnica, Vysoké Tatry. Trenčín: Cemdesign, 2018, p. 106--118. ISBN 978-80-973167-0-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Syntéza enantiomérne čistých α,β- diaminokyselín využitím nitro-mannichovej reakcie
Gerža, Peter -- Jakubec, Pavol -- Moncoľ, Ján
Syntéza enantiomérne čistých α,β- diaminokyselín využitím nitro-mannichovej reakcie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 368--369. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Syntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti komplexu kobaltu so substituovaným tridentátnym aromatickým ligandom
Juráková, Jana -- Moncoľ, Ján -- Šalitroš, Ivan
Syntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti komplexu kobaltu so substituovaným tridentátnym aromatickým ligandom. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 50--51. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Synthesis and characterization of iron(III) complexes with pentadentate Schiff base ligands
Švajdová, Zuzana -- Švorec, Jozef
Príprava a charakterizácia Fe(III) komplexov s pentadentátnymi Schiffovými bázami. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Synthesis and study of selected benzoatocopper(II) complexes with benzimidazole derivatives
Ősziová, Katarína -- Puchoňová, Miroslava
Syntéza a štúdium vlastností vybraných benzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Synthesis, structural and magentic properties of Iron complexes with pentadentate N3O2 Schiff base ligands
Haniková, Daniela -- Pogány, Lukáš
Syntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti komplexov železa s pentadentátnymi N3O2 Schiffovými ligandami. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Štruktúra a spektrálne vlastnosti manganitých salenových komplexov s propionátovým ligandom
Schoeller, Martin -- Moncoľ, Ján
Štruktúra a spektrálne vlastnosti manganitých salenových komplexov s propionátovým ligandom. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 44--45. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Štruktúra a vlastnosti komplexov prechodných kovov s N,O-chelátujúcimi ligandami a potenciálnou enzymatickou aktivitou
Masárová, Petra -- Moncoľ, Ján
Structure and properties of transition metal complexes with N,O-chelating ligands and potential enzymatic activity. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Štúdium elektrónovej hustoty komplexu bis(clonixato)bis(ethanol) bis(imidazole) copper(II)
Herich, Peter -- Kucková, Lenka -- Moncoľ, Ján -- Kožíšek, Jozef
Charge density study of bis(clonixato)bis(ethanol) bis(imidazole) copper(II) complex. Zeitschrift für Kristallographie, 233. p. 745--752.
articles in magazines2018Details
Štúdium nízkomolekulárnych peptidov pomocou elektrochemických metód
Adzimová, Viktória -- Gál, Miroslav
Štúdium nízkomolekulárnych peptidov pomocou elektrochemických metód. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 71. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Štúdium systémov åkermanit a Sr-åkermanit dopovaných cérom a mangánom
Veteška, Peter -- Galusek, Dušan
Study of the systems åkermanite and Sr-åkermanite doped with cerium and manganese. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Štúdium štruktúry a magnetických vlastností tiofén-2-karboxylátomeďnatých komplexov s 4-pyridínmtanolom a izonikotínamidom
Segľa, Peter -- Kuchtanin, Vladimír -- Tatarko, Miroslav -- Švorec, Jozef -- Moncoľ, Ján -- Valko, Marián
Structural study and magnetic properties of copper(II) thiophene-2-carboxylate with 4-pyridinemethanol and isonicotinamide. Chemical Papers, 72. p. 863--876.
articles in magazines2018Details
Technological aspects of the nitrogen-sulfur fertilizer production
Baďurová, Bronislava -- Danielik, Vladimír
Technologické aspekty výroby dusíkato-sírneho hnojiva. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Teplotne indukovaný spin crossover v komplexoch železa s benzimidazolylpyridínovými ligandami
Šagátová, Alexandra -- Šalitroš, Ivan
Teplotne indukovaný spin crossover v komplexoch železa s benzimidazolylpyridínovými ligandami. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 54--55. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Textúrne, štruktúrne, kyslé a bázické vlastnosti Co-obsahujúcich Mg-Al hydrotalcitov
Hudec, Pavol -- Horňáček, Michal -- Jorík, Vladimír -- Mikulec, Jozef
Textural, structural, acid and basic properties of Co-containing Mg-Al Hydrotalcites. In KASZONYI, A. -- ŠTOLCOVÁ, M. -- LÉPESOVÁ, L. 14th Pannonian International Symposium on Catalysis, High Tatras, September 3–7, 2018: Book of Abstracts. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU, 2018, p. 140. ISBN 978-80-89597-94-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The Aluminium that was, is and will be long ... (plenary lecture)
Híveš, Ján
Hliník ktorý bol, je a ešte dlho bude ... (pozvaná pednáška). In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The effect of Cd(II) complexes with nicotinamide (NA) on microalgae growth, production of chlorophylls, oxygen evolution and Cd adsorption
Fargašová, Agáta -- Filová, Alexandra -- Ondrejkovičová, Iveta -- Mackuľak, Tomáš
The effect of Cd(II) complexes with nicotinamide (NA) on microalgae growth, production of chlorophylls, oxygen evolution and Cd adsorption. Chemical Papers, 72. p. 2273--2281.
articles in magazines2018Details
The occrurence of pharmaceuticals and drugs in surface water of Slovakia
Mackuľak, Tomáš -- Czölderová, Marianna -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor -- Vojs Staňová, Andrea -- Žabka, Dušan -- Horáková, Ivana
Výskyt liečiv a drog v povrchových vodách Slovenska. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 91--105. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The pH behavior of seventeen deep eutectic solvents
Škulcová, Andrea -- Russ, Albert -- Jablonský, Michal -- Šima, Jozef
The pH behavior of seventeen deep eutectic solvents. BioResources, 13. p. 5042--5051.
articles in magazines2018Details
Thermally Induced Spin Crossover in Iron Complexes with Benzimidazole-pyridine Ligands
Šagátová, Alexandra -- Šalitroš, Ivan
Teplotne indukovaný spin crossover v komplexoch železa s benzimidazolylpyridínovými ligandami. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Two versatile salicylatocopper(II) complexes: Structure, spectral, magnetic, electrochemical properties and SOD mimetic activity
Puchoňová, Miroslava -- Matejová, Simona -- Jorík, Vladimír -- Šalitroš, Ivan -- Švorc, Ľubomír -- Mazúr, Milan -- Moncoľ, Ján -- Valigura, Dušan
Two versatile salicylatocopper(II) complexes: Structure, spectral, magnetic, electrochemical properties and SOD mimetic activity. Polyhedron, 151. p. 152--159.
articles in magazines2018Details
Účinok metakaolínu na tvorbu ettringitu v ternárnom systéme metakaolín-vápno-sadrovec
Palou, Martin Tchingnabé -- Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Novotný, Radoslav -- Másilko, Jiří
The effect of metakaolin upon the formation of ettringite in metakaolin–lime–gypsum ternary systems. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 133. p. 77--86.
articles in magazines2018Details
Use of boron-doped diamond electrodes for biosensor fabrication
Sjekelová, Barbora -- Gál, Miroslav
Využitie bórom dopovaných diamantových elektród pre konštrukciu biosenzora. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Utilization of carbon paste electrode for the characterization of supported iron oxide catalysts by linear sweep voltammetry
Gál, Miroslav -- Horváth, Blažej -- Híveš, Ján -- Hronec, Milan
Utilization of carbon paste electrode for the characterization of supported iron oxide catalysts by linear sweep voltammetry. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018: zborník príspevkov. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 86--87. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv prídavku Al2O3 na spekanie a upconversion vlastnosti CaZrO3
Veteška, Peter -- Tomanová, Katarína -- Hajdúchová, Zora -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Influence of Al2O3 addition on sintering behaviour and upconversion of CaZrO3. In Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glasses, 29.-31.10.2018, Stará Lesná, Slovensko. Košice: SAV Košice, 2018, p. 54--58. ISBN 978-80-89782-10-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv prímesi na priebeh hydratácie a vlastnosti cementov ošetrených rôznymi spôsobmi
Žemlička, Matúš -- Palou, Martin Tchingnabé
Effect of Supplementary Cementitious Materials on Hydration and Properties of Cements under Various Curing Regimes. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Vplyv prímesí na úžitkové vlastnosti cementu triedy G Dyckerhoff pri simulovanom hydrotermálnom ošetrení
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Másilko, Jiří -- Palou, Martin Tchingnabé
Effect of additives on the performance of Dyckerhoff cement, Class G, submitted to simulated hydrothermal curing. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 133. p. 63--76.
articles in magazines2018Details
Vplyv zámeny substituentov na prítomnosť termálneho spin crossoveru v sérii jednojadrových komplexov železa (III) so Schiffovými bázami a terminálnymi pseudohalogenidovými ligandami
Pogány, Lukáš -- Brachňaková, Barbora -- Moncoľ, Ján -- Pavlik, Ján -- Nemec, Ivan -- Trávniček, Zdeněk -- Mazúr, Milan -- Bučinský, Lukáš -- Suchánek, Ľubomír -- Šalitroš, Ivan
Impact of Substituent Variation on the Presence of Thermal Spin Crossover in a Series of Mononuclear Iron(III) Schiff Base Complexes with Terminal Pseudohalido Co-ligands. Chemistry - A European Journal, 24. p. 5191--5203.
articles in magazines2018Details
Vyfarbovanie anodicky oxidovaného hliníka na báze Sn
Šopová, Barbora -- Zemanová, Matilda
Vyfarbovanie anodicky oxidovaného hliníka na báze Sn. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 63--64. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vyšetrovanie priebehu hydratácie v štvorzložkových zmesových systémoch v sústave Portlandský cement – prímesi
Žemlička, Matúš -- Kuzielová, Eva -- Palou, Martin Tchingnabé
Vyšetrovanie priebehu hydratácie v štvorzložkových zmesových systémoch v sústave Portlandský cement – prímesi. In Cement 2018, Inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok, 3. - 5.10. 2018, Hotel Lomnica, Vysoké Tatry. Trenčín: Cemdesign, 2018, p. 119--128. ISBN 978-80-973167-0-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využitie nízkoemisného hybridného cementu pri príprave cementových pien
Bača, Ľuboš -- Hajdúchová, Zora -- Smrčková, Eva -- Martauz, P. -- Cvopa, Branislav -- Kuzielová, Eva -- Janek, Marián
Applicability of low emission cement on the production of foam. In Cement 2018, Inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok, 3. - 5.10. 2018, Hotel Lomnica, Vysoké Tatry. Trenčín: Cemdesign, 2018, p. 1--10. ISBN 978-80-973167-0-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Význam anorganických látok v medicíne
Pogány, Lukáš
Význam anorganických látok v medicíne. In Chemické látky a zdravie. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU, 2018, p. 99--114. ISBN 978-80-89597-90-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Wettability of TiB2 sutface
Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján -- Benköová, Michaela
Zmáčavosť povrchu TiB2. In DANIELIK, V. 60. galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách, 11.-12. jún 2018, Smolenice: zborník prednášok. 1st ed. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 110--115. ISBN 978-80-227-4805-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
XXVI. medzinárodná konferencia o koordinačnej chémii (26 ICCBIC), Jún, 2017, Slovensko
Segľa, Peter -- Tatarko, Miroslav -- Valko, Marián
XXVI. International Conference on Coordination Chemistry (26th ICCBiC), June 2017, Slovakia PREFACE. Chemical Papers, 72. p. 769--771.
articles in magazines2018Details
Zmeny elektrochemickej odozvy histónov H1 a H3 na orťutovej elektróde
Melníková, Eva -- Gál, Miroslav -- Ostatná, V.
Zmeny elektrochemickej odozvy histónov H1 a H3 na orťutovej elektróde. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 77--78. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
3D printed polyvinyl alcohol ferrate(VI) capsules: Effective means for the removal of pharmaceuticals and illicit drugs from wastewater
Czölderová, Marianna -- Behúl, Miroslav -- Filip, Jan -- Zajíček, Petr -- Grabic, Roman -- Vojs Staňová, Andrea -- Gál, Miroslav -- Kerekeš, Kamil -- Híveš, Ján -- Ryba, Jozef -- Rybanská, Mária -- Brandeburová, Paula -- Mackuľak, Tomáš
3D printed polyvinyl alcohol ferrate(VI) capsules: Effective means for the removal of pharmaceuticals and illicit drugs from wastewater. In Chemical Engineering Journal. 2018, p. 269--275.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
60. galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách, 11.-12. jún 2018, Smolenice: zborník prednášok
Danielik, Vladimír
60. galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách, 11.-12. jún 2018, Smolenice: zborník prednášok. 1st. ed. Bratislava: Spektrum STU, 2018. 140 strany. ISBN 978-80-227-4805-6.
conference proceedings2018Details