23. 9. 2019  2:28 Zdenka
Akademický informačný systém

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 106

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A double-edged sword of Cu(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs with intercalating properties: structure and biological activity
Šimunková, Miriama -- Valko, Marián -- Mazúr, Milan -- Moncoľ, Ján -- Jomová, Klaudia
A double-edged sword of Cu(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs with intercalating properties: structure and biological activity. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 97. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A variable temperature Q- and X-band EPR study of spin crossover iron(III) Schiff base complex
Mazúr, Milan -- Pogány, Lukáš -- Brachňaková, Barbora -- Šalitroš, Ivan
A variable temperature Q- and X-band EPR study of spin crossover iron(III) Schiff base complex. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 64. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Advanced structural and vector analyses of Cu4OCl6L4 complexes with bioactive ligands
Ondrejovič, Gregor -- Moncoľ, Ján -- Koman, Marian
Advanced structural and vector analyses of Cu4OCl6L4 complexes with bioactive ligands. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, s. 58--68. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analytical and Monte-Carlo study of spin-crossover in binuclear systems
Pavlik, Ján
Analytical and Monte-Carlo study of spin-crossover in binuclear systems. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 81. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Application of ferrates in wastewater treatment
Híveš, Ján -- Kubiňáková, Emília -- Králiková, Eva -- Zelienka, Peter
Application of ferrates in wastewater treatment. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Arzén a jeho zlúčeniny
Ondrejkovičová, Iveta
Arzén a jeho zlúčeniny. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 57--71. ISBN 978-80-8208-016-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Beta-glucan and arabinogalactan-based xerogels for abuse-deterrent opioid formulations
Veverka, Miroslav -- Dubaj, Tibor -- Veverková, Eva -- Šimon, Peter -- Husár, Štefan -- Tomanová, Katarína -- Jorík, Vladimír
Beta-glucan and arabinogalactan-based xerogels for abuse-deterrent opioid formulations. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 129. s. 132--139.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Bis(3-methylsalicylato)bis(picolinamide)copper(II) complex - preparation, spectral properties and supposed structure
Matejová, Simona -- Puchoňová, Miroslava -- Hrindová, Dominika -- Jorík, Vladimír -- Mazúr, Milan -- Valigura, Dušan
Bis(3-methylsalicylato)bis(picolinamide)copper(II) complex - preparation, spectral properties and supposed structure. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 97--102.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Breaking the border of one second for slow magnetic relaxation of cobalt-based single ion magnets
Rajnák, Cyril -- Moncoľ, Ján -- Titiš, Ján -- Valigura, Dušan -- Boča, Roman
Breaking the border of one second for slow magnetic relaxation of cobalt-based single ion magnets. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 91. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Caffeine interactions in carboxylatocopper(II) complexes
Puchoňová, Miroslava -- Mazúr, Milan -- Moncoľ, Ján
Caffeine interactions in carboxylatocopper(II) complexes. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 89. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Caffeine interactions with salicylatocopper(II) complexes: Supramolecular structure, spectral properties and DFT study
Puchoňová, Miroslava -- Matejová, Simona -- Švorec, Jozef -- Mazúr, Milan -- Jorík, Vladimír -- Moncoľ, Ján -- Valigura, Dušan
Caffeine interactions with salicylatocopper(II) complexes: Supramolecular structure, spectral properties and DFT study. Inorganica Chimica Acta :, 486. s. 324--331.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Copper(II) carboxylate with nicotinamide. From molecular structure to self-assembly supramolecular networks
Moncoľ, Ján -- Švorec, Jozef -- Segľa, Peter -- Koman, Marian
Copper(II) carboxylate with nicotinamide. From molecular structure to self-assembly supramolecular networks. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 71. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Copper(II) complexes of fenamates. Synthesis, crystal structure, spectroscopy and superoxide dismutase activity
Švorec, Jozef -- Piroš, Milan -- Moncoľ, Ján -- Valko, Marián
Copper(II) complexes of fenamates. Synthesis, crystal structure, spectroscopy and superoxide dismutase activity. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 104. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Crystal and molecular structure of (cat)2[FeIII(η 3 -dipic)(NCS)3] and (cat)[FeIII(η 3 -dipic)(H2O)(NCS)2] (dipic – pyridine-2,6 dicarboxylate)
Koman, Marian -- Melník, Milan -- Moncoľ, Ján -- Uhrecký, Róbert
Crystal and molecular structure of (cat)2[FeIII(η 3 -dipic)(NCS)3] and (cat)[FeIII(η 3 -dipic)(H2O)(NCS)2] (dipic – pyridine-2,6 dicarboxylate). In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 52. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Crystal structures and magnetism of novel dinuclear dipicolinate compounds containing neocuproine
Masárová, Petra -- Boča, Roman -- Moncoľ, Ján
Crystal structures and magnetism of novel dinuclear dipicolinate compounds containing neocuproine. Inorganic Chemistry Communications, 104. s. 197--200.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction
Marčeková, Michaela -- Gerža, Peter -- Šoral, Michal -- Moncoľ, Ján -- Berkeš, Dušan -- Kolarovič, Andrej -- Jakubec, Pavol
Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction. Organic Letters, 21. s. 4580--4584.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Degradácia farmaceutík v odpadových vodách
Pavúková, Daniela -- Híveš, Ján
Degradácia farmaceutík v odpadových vodách. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Degradácia farmaceutík v odpadových vodách
Králiková, Eva -- Híveš, Ján
Degradácia farmaceutík v odpadových vodách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Degradácia organických polutantov
Fašková, Lucia -- Híveš, Ján
Degradácia organických polutantov. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Degradation of organic pollutants
Fašková, Lucia -- Pavúková, Daniela -- Híveš, Ján
Degradation of organic pollutants. In EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko. Ľubľana: Slovenian Chemical Society, 2019, ISBN 978-961-93849-5-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Degradation of pharmaceuticals in waste water
Pavúková, Daniela -- Fašková, Lucia -- Híveš, Ján
Degradation of pharmaceuticals in waste water. In EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko. Ľubľana: Slovenian Chemical Society, 2019, ISBN 978-961-93849-5-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Deposits of iron oxides in the human globus pallidus
Svobodová, Helena -- Hlinková, Jana -- Janega, Pavol -- Kosnáč, Daniel -- Filová, Barbora -- Miglierini, Marcel -- Dlháň, Ľubor -- Ehrlich, Hermann -- Valigura, Dušan -- Boča, Roman -- Polák, Štefan -- Nagy, Štefan -- Kopáni, Martin
Deposits of iron oxides in the human globus pallidus. Open Physics, 17. s. 291--298.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora
Dunajová, Aneta Anna -- Gál, Miroslav
Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 683--686. ISBN 978-80-223-4711-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study
Doháňošová, Jana -- Záborský, Ondrej -- Pavlik, Ján
Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 50. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electrical conductivity of low-temperature sodium-potassium cryolite melts
Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján -- Danielik, Vladimír -- Červenková, Andrea -- Benköová, Michaela
Electrical conductivity of low-temperature sodium-potassium cryolite melts. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 22--26.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Electrochemical investigation of suitable low-melting electrolytes for Al-Zr alloy synthesis
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrochemical investigation of suitable low-melting electrolytes for Al-Zr alloy synthesis. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electrolytic colouring of anodized aluminium on tin basis
Šopová, Barbora -- Zemanová, Matilda
Electrolytic colouring of anodized aluminium on tin basis. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 8--13.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Elektrochemická výroba vodíka
Pálffy, Maximilián -- Híveš, Ján
Elektrochemická výroba vodíka. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie
Debnárová, Kristína -- Kubiňáková, Emília
Elektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elektrolytická príprava Al-Zr zliatin
Kubiňáková, Emília -- Debnárová, Kristína -- Danielik, Vladimír
Elektrolytická príprava Al-Zr zliatin. In DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. 1. vyd. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 57--61. ISBN 978-80-227-4926-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Fázový diagram sústavy draselno-horečnatého hnojiva
Karľová, Mária -- Danielik, Vladimír
Fázový diagram sústavy draselno-horečnatého hnojiva. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Mononuclear Manganese(II) Complex
Rajnák, Cyril -- Titiš, Ján -- Moncoľ, Ján -- Mičová, R. -- Boča, Roman
Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Mononuclear Manganese(II) Complex. Inorganic Chemistry, 58. s. 991--994.
články v časopisoch2019Podrobnosti
First Total Synthesis of Varioxiranol A
Lásiková, Angelika -- Doháňošová, Jana -- Štiblariková, Mária -- Parák, Martin -- Moncoľ, Ján -- Gracza, Tibor
First Total Synthesis of Varioxiranol A. Molecules, 24. s. 862.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Fotochemické procesy v atmosfére
Izakovič, Mario
Fotochemické procesy v atmosfére. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 72--87. ISBN 978-80-8208-016-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
High-Spin Mononuclear Iron(III) Complexes with Pentadentate Schiff Base Ligands: Structural Analysis and Magnetic Properties
Pogány, Lukáš -- Moncoľ, Ján -- Pavlik, Ján -- Mazúr, Milan -- Šalitroš, Ivan
High-Spin Mononuclear Iron(III) Complexes with Pentadentate Schiff Base Ligands: Structural Analysis and Magnetic Properties. ChemPlusChem, 84. s. 358--367.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami
Majerová, Melinda -- Galusek, Dušan
Hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Hustota a viskozita kvapalných hnojív
Szendreiová, Dominika -- Danielik, Vladimír
Hustota a viskozita kvapalných hnojív. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Characterization and oxidation behaviour of YB4 and its composites
Kováčová, Zuzana -- Bača, Ľuboš -- Neubauer, Erich -- Sedláček, Jaroslav -- Orovčík, Ľubomír -- Kitzmantel, Michael
Characterization and oxidation behaviour of YB4 and its composites. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino: Book of Abstracts. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, s. 479.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Charakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódami
Dakošová, Olívia -- Gál, Miroslav
Charakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódami. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Impedimetric biosensor for the detection of protein virus residues
Gál, Miroslav -- Dunajová, Aneta Anna -- Tomčíková, Kornélia
Impedimetric biosensor for the detection of protein virus residues. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 74--76. ISBN 978-80-905221-7-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of Cu, La, Mn and Ce on textural, structural, acido-basic and catalytic properties of Co-Mg-Al Hydrotalcites in NSR-reaction
Hudec, Pavol -- Horňáček, Michal -- Jorík, Vladimír -- Kučera, Milan
Influence of Cu, La, Mn and Ce on textural, structural, acido-basic and catalytic properties of Co-Mg-Al Hydrotalcites in NSR-reaction. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of hydrotalcite preparation conditions on its physico-chemical properties
Mališová, Miroslava -- Horňáček, Michal -- Hudec, Pavol -- Mikulec, Jozef -- Jorík, Vladimír -- Hájeková, Elena
Influence of hydrotalcite preparation conditions on its physico-chemical properties. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 119--126.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Iron(III) complexes with hexadentate Schiff base ligands: investigation of structural and magnetic properties
Pogány, Lukáš -- Pavlik, Ján -- Moncoľ, Ján -- Mazúr, Milan -- Šalitroš, Ivan
Iron(III) complexes with hexadentate Schiff base ligands: investigation of structural and magnetic properties. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 84. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Iteraction of ferrates(VI) with bacteria from natural sources
Kubiňáková, Emília -- Fašková, Andrea -- Híveš, Ján
Iteraction of ferrates(VI) with bacteria from natural sources. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Komplexy železa s vybranými azoligandmi
Václaviková, Ivana -- Tatarko, Miroslav
Komplexy železa s vybranými azoligandmi. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Korózia kovov v materiáloch používaných pre skladovanie tepla
Oravcová, Kristína -- Danielik, Vladimír
Korózia kovov v materiáloch používaných pre skladovanie tepla. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Magnetic properties of iron oxides present in the human brain
Dlháň, Ľubor -- Kopáni, Martin -- Boča, Roman
Magnetic properties of iron oxides present in the human brain. Polyhedron, 157. s. 505--510.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Mechanical and Microstructural Characterization of Powder Medium Entropy Alloy
Moravčík, Igor -- Kováčová, Zuzana -- Kitzmantel, Michael -- Neubauer, Erich -- Dlouhý, Ivo
Mechanical and Microstructural Characterization of Powder Medium Entropy Alloy. In Materials Science Forum, Vol. 241: Proceedings Paper. 1. vyd. Zurich: Trans Tech Publications, Ltd., 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mikropolutanty v odpadových vodách
Zelienka, Peter -- Híveš, Ján
Mikropolutanty v odpadových vodách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Moderné metódy IČ spektroskopie a ich využitie pri výskume usporiadania alkylamóniových katiónov interkalovaných v montmorillonitoch
Slaný, Michal -- Madejová, Jana
Moderné metódy IČ spektroskopie a ich využitie pri výskume usporiadania alkylamóniových katiónov interkalovaných v montmorillonitoch. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Music festivals and drugs: Wastewater analysis
Mackuľak, Tomáš -- Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Bodík, Igor -- Vojs Staňová, Andrea -- Golovko, Oksana -- Koba, Olga -- Mackuľaková, Markéta -- Špalková, Viera -- Gál, Miroslav -- Grabic, Roman
Music festivals and drugs: Wastewater analysis. Science of the Total Environment, 659. s. 326--334.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Nanocrystalline Ni-W alloy catalyst for alkaline water electrolysis
Zemanová, Matilda -- Ábel, Maroš
Nanocrystalline Ni-W alloy catalyst for alkaline water electrolysis. In STEHLÍK, K. Hydrogen Days 2019, Through collaboration to the deployment of H2 technologies. Praha, 2019: Česká vodíková technologická platforma, 2019, s. 65. ISBN 978-80-907264-2-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
New series of mixed-ligand Cu(II) complexes: structure and bioactivity
Jozefíková, Flóra -- Psomas, George -- Moncoľ, Ján
New series of mixed-ligand Cu(II) complexes: structure and bioactivity. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 48. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Non-Energy Use of Fuels in the Greenhouse Gas Emission Reporting
Krtková, Eva -- Danielik, Vladimír -- Szemesová, Janka -- Tarczay, Klára -- Kis-Kovács, Gábor -- Neuzil, Vladimir
Non-Energy Use of Fuels in the Greenhouse Gas Emission Reporting. Atmosphere [elektronický zdroj], 10. s. 7.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Nové trendy v povrchových úpravách
Danielik, Vladimír -- Zemanová, Matilda
Nové trendy v povrchových úpravách. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-227-4926-8.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Novel nitrobenzoato-copper(II) complexes with 4-pyridylmethanol
Maroszová, Jaroslava -- Moncoľ, Ján
Novel nitrobenzoato-copper(II) complexes with 4-pyridylmethanol. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 62. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla
Belešová, Kristína -- Danielik, Vladimír
Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Phenyliodine(III) Diacetate/I-2-Mediated Domino Approach for Pyrrolo[1,4]Thiazines and 1,4-Thiazines by a One-Pot Morin Rearrangement of N,S-Acetals
Danton, Fanny -- Othman, Mohamed -- Lawson, Ata Martin -- Moncoľ, Ján -- Ghinet, Alina -- Rigo, Benoit -- Daich, Adam
Phenyliodine(III) Diacetate/I-2-Mediated Domino Approach for Pyrrolo[1,4]Thiazines and 1,4-Thiazines by a One-Pot Morin Rearrangement of N,S-Acetals. Chemistry - A European Journal, 25. s. 6113--6118.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Photochemical study of iron(II) clathrochelates
Šípoš, Rastislav -- Vershinin, M. A. -- Račeková, Barbora -- Gramblička, Michal -- Burdukov, A. B.
Photochemical study of iron(II) clathrochelates. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 99. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Pokovovanie 3D elektród
Záchenská, Jana -- Zemanová, Matilda
Pokovovanie 3D elektród. In DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. 1. vyd. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 35--41. ISBN 978-80-227-4926-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Polynuclear Iron(11) Complexes with 2,6-Bis(pyrazol-1-yl)pyridine-anthracene Ligands Exhibiting Highly Distorted High-Spin Centers
Šalitroš, Ivan -- Herchel, Radovan -- Fuhr, Olaf -- Gonzalez-Prieto, Rodrigo -- Ruben, Mario
Polynuclear Iron(11) Complexes with 2,6-Bis(pyrazol-1-yl)pyridine-anthracene Ligands Exhibiting Highly Distorted High-Spin Centers. Inorganic Chemistry, 58. s. 4310--4319.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Preparation and characterization of Ni(II) complexes with 2-aminomethylbenzimidazole
Varga, Rudolf -- Kuchtanin, Vladimír -- Moncoľ, Ján
Preparation and characterization of Ni(II) complexes with 2-aminomethylbenzimidazole. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 56. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Preparation and characterization of Ni(II) complexes with 2-hydroxymethylbenzimidazole
Takáčová, Mária -- Kuchtanin, Vladimír -- Moncoľ, Ján
Preparation and characterization of Ni(II) complexes with 2-hydroxymethylbenzimidazole. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 110. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Preparation and characterization of ni-usy/gama-alumina extrudate catalysts for hydroisomerization of refined depolymerizates
Hudec, Pavol -- Horňáček, Michal -- Jorík, Vladimír -- Kučera, Milan
Preparation and characterization of ni-usy/gama-alumina extrudate catalysts for hydroisomerization of refined depolymerizates. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov ZSM-5
Horňáček, Michal -- Mikolaj, Pavol -- Jorík, Vladimír -- Hudec, Pavol
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov ZSM-5. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 51--59. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolom
Varga, Rudolf -- Kuchtanin, Vladimír
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a vlastnosti manganitých salenových komplexov
Schoeller, Martin -- Moncoľ, Ján
Príprava a vlastnosti manganitých salenových komplexov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a magnetické vlastnosti komplexov kobaltu so symetrickými a asymetrickými ligandami
Zajacová, Michaela -- Šalitroš, Ivan
Príprava a magnetické vlastnosti komplexov kobaltu so symetrickými a asymetrickými ligandami. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a štúdium komplexov s potenciálnou superoxiddismutáze podobnou aktivitou
Piroš, Milan -- Švorec, Jozef
Príprava a štúdium komplexov s potenciálnou superoxiddismutáze podobnou aktivitou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - podmiekny tlačiteľnosti kompozitných filamentov
Gabošová, Tatiana -- Janek, Marián
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - podmiekny tlačiteľnosti kompozitných filamentov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - vlastnosti kompozitov pri vysokých teplotách
Fialka, Roman -- Janek, Marián
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - vlastnosti kompozitov pri vysokých teplotách. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri príprave bionafty pomocou transesterifikácie
Mališová, Miroslava -- Horňáček, Michal -- Hudec, Pavol -- Mikulec, Jozef -- Jorík, Vladimír -- Hájeková, Elena
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri príprave bionafty pomocou transesterifikácie. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 61--70. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Reactivity of calcium carbonate prepared from flue gas desulfurization gypsum
Jurišová, Jana -- Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Králik, Milan -- Foltinovič, Tomáš
Reactivity of calcium carbonate prepared from flue gas desulfurization gypsum. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 14--21.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Reaktivita vápencov vhodných na odsírovanie
Bartakovicsová, Rebeka -- Jurišová, Jana
Reaktivita vápencov vhodných na odsírovanie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Redox-cycling and intercalating properties of novel mixed copper(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs tolfenamic, mefenamic and flufenamic acids and phenanthroline functionality: Structure, SOD-mimetic activity, interaction with albumin, DNA damage study and anticancer activity
Šimunková, Miriama -- Lauro, Peter -- Jomová, Klaudia -- Hudecová, Lenka -- Danko, Martin -- Alwasel, Saleh -- Alhazza, Ibrahim M. -- Rajčániová, Simona -- Kozovská, Zuzana -- Kučerová, Lucia -- Moncoľ, Ján -- Švorc, Ľubomír -- Valko, Marián
Redox-cycling and intercalating properties of novel mixed copper(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs tolfenamic, mefenamic and flufenamic acids and phenanthroline functionality: Structure, SOD-mimetic activity, interaction with albumin, DNA damage study and anticancer activity. Journal of Inorganic Biochemistry, 194. s. 97--113.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Relation between the reactivity and surface area of gypsum
Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Králik, Milan -- Baďurová, Bronislava -- Gabčová, Jana -- Jurišová, Jana -- Foltinovič, Tomáš
Relation between the reactivity and surface area of gypsum. Journal of Molecular Liquids, 283. s. 763--771.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Several salicylatocopper(II) complexes with diethylnicotinamide: Preparation, structure, spectral properties and Hirshfeld surface analysis
Puchoňová, Miroslava -- Mazúr, Milan -- Růžičková, Zdeňka -- Valigura, Dušan -- Moncoľ, Ján
Several salicylatocopper(II) complexes with diethylnicotinamide: Preparation, structure, spectral properties and Hirshfeld surface analysis. Journal of Molecular Structure, 1181. s. 373--382.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Stabilita niklu v prostredí roztavených fluoridov
Ambrová, Marta -- Jurišová, Jana -- Korenko, Michal
Stabilita niklu v prostredí roztavených fluoridov. In DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. 1. vyd. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 77--87. ISBN 978-80-227-4926-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Structural diverse of [Mn(salen)(NCS/NCSe)] complexes
Moncoľ, Ján -- Schoeller, Martin
Structural diverse of [Mn(salen)(NCS/NCSe)] complexes. In Acta crystallographica Section A. s. 383.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Structurally diverse manganese(III)-salpn complexes with bridging formate ligand
Schoeller, Martin -- Moncoľ, Ján
Structurally diverse manganese(III)-salpn complexes with bridging formate ligand. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 94. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Structure, spectral and magnetic properties of nickel(II)complex with 2,6-pyridinedimethanol ligand
Chrenková, Veronika -- Dlháň, Ľubor -- Valigura, Dušan
Structure, spectral and magnetic properties of nickel(II)complex with 2,6-pyridinedimethanol ligand. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 35. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Structure variability of copper(II) complexes with ronicol
Matejová, Simona -- Puchoňová, Miroslava -- Mazúr, Milan -- Jorík, Vladimír -- Moncoľ, Ján
Structure variability of copper(II) complexes with ronicol. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 63. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Study of cobalt(II) complexes with succinic acid
Brezovan, Marek -- Kuchtanin, Vladimír -- Pavlik, Ján -- Moncoľ, Ján -- Dlháň, Ľubor -- Segľa, Peter
Study of cobalt(II) complexes with succinic acid. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 33. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Study of copper(II) carboxylate complexes with nicotinamide and N-methylnicotinamide
Segľa, Peter -- Moncoľ, Ján -- Švorec, Jozef
Study of copper(II) carboxylate complexes with nicotinamide and N-methylnicotinamide. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 95. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Study of interaction of ferrates(VI) with bacteria from natural sources
Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján -- Fašková, Lucia
Study of interaction of ferrates(VI) with bacteria from natural sources. In EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko. Ľubľana: Slovenian Chemical Society, 2019, ISBN 978-961-93849-5-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Study of zero-field splitting in Ni(II) complexes with near octahedral geometry
Lomjanský, Dominik -- Rajnák, Cyril -- Titiš, Ján -- Moncoľ, Ján -- Boča, Roman
Study of zero-field splitting in Ni(II) complexes with near octahedral geometry. Inorganica Chimica Acta, 491. s. 138--146.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Synthesis and Molecular Magnetism in Cobalt(II) Complexes with Tridentate N-donor Ligands
Juráková, Jana -- Šalitroš, Ivan
Synthesis and Molecular Magnetism in Cobalt(II) Complexes with Tridentate N-donor Ligands. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Synthesis and reaction sintering of YB4 ceramics
Kováčová, Zuzana -- Bača, Ľuboš -- Neubauer, Erich -- Orovčík, Ľubomír -- Kitzmantel, Michael -- Vozárová, Mária
Synthesis and reaction sintering of YB4 ceramics. Ceramics International, 45. s. 18795--18802.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Synthesis and structure of iron complexes, chloride and perchlorate salts with [mpcH]+ cation (mpc = methyl-3-pyridylcarbamate)
Izakovič, Mario -- Lukačovičová, Zuzana -- Ondrejkovičová, Iveta -- Koman, Marian -- Moncoľ, Ján
Synthesis and structure of iron complexes, chloride and perchlorate salts with [mpcH]+ cation (mpc = methyl-3-pyridylcarbamate). In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 47. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Synthesis of ZrB2 using YSZ and oxidation behavior of its composites with SiC up to 2000 °C
Kováčová, Zuzana -- Bača, Ľuboš -- Neubauer, Erich -- Sedláček, Jaroslav -- Orovčík, Ľubomír -- Dobročka, Edmund -- Kitzmantel, Michael
Synthesis of ZrB2 using YSZ and oxidation behavior of its composites with SiC up to 2000 °C. In Advanced Research Workshop Engineering Ceramics 2019, Ceramics for people, 12.-16.5.2019, Smolenice: Book of abstracts. 1. vyd. Bratislava,: Institute of Inorganic Chemistry, SAS, 2019, s. 76. ISBN 978-80-971648-7-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Synthesis, structural characterization, EPR spectroscopy and Hirshfeld surface analysis of a novel Cu2+-doped 3,14-diethyl-2,13-diaza-6,17-diazoniatricyclo[16.4.0.0(7,12)]docosane bis(perchlorate)
Moncoľ, Ján -- Mazúr, Milan -- Valko, Marián -- Choi, Jong-Ha
Synthesis, structural characterization, EPR spectroscopy and Hirshfeld surface analysis of a novel Cu2+-doped 3,14-diethyl-2,13-diaza-6,17-diazoniatricyclo[16.4.0.0(7,12)]docosane bis(perchlorate). Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 75. s. 616--622.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Štúdium permeabilizácie bakteriálnej membrány pomocou fyzikálno-chemických metód
Čierna, Martina -- Gál, Miroslav
Štúdium permeabilizácie bakteriálnej membrány pomocou fyzikálno-chemických metód. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium spekania korundovej keramiky s prídavkom oxidu zirkoničitého
Húlek, Lukáš -- Bača, Ľuboš
Štúdium spekania korundovej keramiky s prídavkom oxidu zirkoničitého. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Taveninové systémy pre solárne aplikacie
Brezina, Jaroslav -- Pavlik, Viliam
Taveninové systémy pre solárne aplikacie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Termodynamická charakteristika kyslých kryolitových systémov
Benköová, Michaela -- Kubiňáková, Emília
Termodynamická charakteristika kyslých kryolitových systémov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The structural and magnetic investigation of metal compounds with modified pyridyl-benzimidazole ligands
Brachňaková, Barbora -- Šalitroš, Ivan -- Moncoľ, Ján -- Kožíšek, Jozef
The structural and magnetic investigation of metal compounds with modified pyridyl-benzimidazole ligands. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 31. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Total Synthesis of Berkeleylactone A
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Formica, Michele -- Veselý, Sebastián -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Olejníková, Petra -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol -- Dixon, Darren J. -- Caletková, Oľga
Total Synthesis of Berkeleylactone A. Journal of Organic Chemistry, 84. s. 7159--7165.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Total Synthesis of Berkeleylactone A
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Formica, Michele -- Veselý, Sebastián -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Olejníková, Petra -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol -- Dixon, Darren J. -- Caletková, Oľga
Total Synthesis of Berkeleylactone A. Journal of Organic Chemistry, 84. s. 7159--7165.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Upconversion luminescence and optical thermometry in Er3+/Yb3+ co-doped CeO2 for space application
Bača, Ľuboš -- Steiner, Hannes -- Stelzer, Nils
Upconversion luminescence and optical thermometry in Er3+/Yb3+ co-doped CeO2 for space application. Journal of Alloys and Compounds, 774. s. 418--424.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv biofilmu na zliatinové povlaky Zn-Ni a Zn-Fe
Zemanová, Matilda -- Dojcsánová, Emília -- Krištofíková, Ľudmila
Vplyv biofilmu na zliatinové povlaky Zn-Ni a Zn-Fe. In 52. Celostátní aktiv galvanizérů: Zborník přednášek. 1. vyd. Jihlava, Česko: Etis s.r.o., 2019, s. 39--42. ISBN 978-80-905648-5-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv podmienok na prípravu dusíkato-sírneho hnojiva
Poliaková, Katarína -- Danielik, Vladimír
Vplyv podmienok na prípravu dusíkato-sírneho hnojiva. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv typu predúprav na korózne správanie duplexných povlakov zinku s práškovou farbou
Mikulášiová, Stanislava -- Zemanová, Matilda
Vplyv typu predúprav na korózne správanie duplexných povlakov zinku s práškovou farbou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv zloženia rozpúšťadla na fotochemickú reaktivitu železnatých klatrochelátov
Račeková, Barbora -- Šípoš, Rastislav
Vplyv zloženia rozpúšťadla na fotochemickú reaktivitu železnatých klatrochelátov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie aktívneho uhlia pri dočisťovaní odpadových vôd
Pavelka, Anamaria -- Híveš, Ján
Využitie aktívneho uhlia pri dočisťovaní odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie programového balíku OLEX2 a CSD databázy pri výuke študentov v rámci predmetu laboratórium difrakčných metód
Moncoľ, Ján
Využitie programového balíku OLEX2 a CSD databázy pri výuke študentov v rámci predmetu laboratórium difrakčných metód. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2019, s. 139--140.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
3D elektródy pre alkalickú elektrolýzu vody
Záchenská, Jana -- Zemanová, Matilda
3D elektródy pre alkalickú elektrolýzu vody. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti