12. 12. 2019  2:27 Otília
Akademický informační systém

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BAČA, Ľ. -- STEINER, H. -- STELZER, N. Upconversion luminescence and optical thermometry in Er3+/Yb3+ co-doped CeO2 for space application. Journal of Alloys and Compounds, 774. s. 418--424.

Originální název: Upconversion luminescence and optical thermometry in Er3+/Yb3+ co-doped CeO2 for space application
Slovenský název:
Autor: Ing. Ľuboš Bača, PhD. (85%)
Hannes Steiner (15%)
Nils Stelzer (5%)
Pracoviště: Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Alloys and Compounds
Číslo svazku (ročník): 774
Od strany: 418
Do strany: 424
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Poslední změna: 23.02.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Alloys and Compounds. 2019.

Originální název: Journal of Alloys and Compounds
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 23.02.2019 22:20 (Import dat z knihovny)