23. 10. 2019  11:57 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRÁLIKOVÁ, E. -- HÍVEŠ, J. Degradácia farmaceutík v odpadových vodách. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Degradácia farmaceutík v odpadových vodách
Anglický názov: Degradation of Drugs in Waste Waters
Český názov:
Autor: Ing. Eva Králiková
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: adsorpcia, farmaceutiká, železany, adsorption, ferrates (VI), aktívne uhlie, odpadová voda, wastewater, pharmaceuticals, activated carbon
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Eva Králiková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)