19. 10. 2019  0:13 Kristián
Akademický informační systém

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HÚLEK, L. -- BAČA, Ľ. Štúdium spekania korundovej keramiky s prídavkom oxidu zirkoničitého. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Štúdium spekania korundovej keramiky s prídavkom oxidu zirkoničitého
Anglický název: Sintering of zirconia doped alumina ceramics
Český název:
Autor: Ing. Lukáš Húlek
Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Pracoviště: Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Al2O3, spekanie, mikroštruktúra, microstructure, ZrO2, dopant, sintering
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Húlek
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)