19. 10. 2019  7:42 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HÚLEK, L. -- BAČA, Ľ. Štúdium spekania korundovej keramiky s prídavkom oxidu zirkoničitého. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Štúdium spekania korundovej keramiky s prídavkom oxidu zirkoničitého
Anglický názov: Sintering of zirconia doped alumina ceramics
Český názov:
Autor: Ing. Lukáš Húlek
Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Al2O3, spekanie, mikroštruktúra, microstructure, ZrO2, dopant, sintering
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Húlek
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)