19. 10. 2019  0:16 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

AMBROVÁ, M. -- JURIŠOVÁ, J. -- KORENKO, M. Stabilita niklu v prostredí roztavených fluoridov. In DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. 1. vyd. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 77--87. ISBN 978-80-227-4926-8.

Originálny názov: Stabilita niklu v prostredí roztavených fluoridov
Anglický názov: Stability of nickel in molten fluoride melts
Autor: Ing. Marta Ambrová, PhD. (80%)
Ing. Jana Jurišová, PhD. (10%)
Michal Korenko (10%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Nové trendy v povrchových úpravách
Podnázov:
Od strany: 77
Do strany: 87
Počet strán: 11
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-227-4926-8.

Originálny názov: Nové trendy v povrchových úpravách
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (50%)
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (50%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-80-227-4926-8
Vydavateľ: Slovenská technická univerzita
Miesto vydania: Bratislava,
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)