19. 11. 2019  5:57 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SVOBODOVÁ, H. -- HLINKOVÁ, J. -- JANEGA, P. -- KOSNÁČ, D. -- FILOVÁ, B. -- MIGLIERINI, M. -- DLHÁŇ, Ľ. -- EHRLICH, H. -- VALIGURA, D. -- BOČA, R. -- POLÁK, Š. -- NAGY, Š. -- KOPÁNI, M. Deposits of iron oxides in the human globus pallidus. Open Physics, 17. s. 291--298.

Originálny názov: Deposits of iron oxides in the human globus pallidus
Slovenský názov:
Autor: Helena Svobodová (11%)
Jana Hlinková (7%)
Pavol Janega (7%)
Ing. Daniel Kosnáč (7%)
Barbora Filová (7%)
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. (7%)
RNDr. Ľubor Dlháň, PhD. (7%)
Hermann Ehrlich (7%)
doc. Ing. Dušan Valigura, CSc. (7%)
prof. Ing. Roman Boča, DrSc. (7%)
Štefan Polák (7%)
Bc. Štefan Nagy, BS (7%)
Martin Kopáni (11%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ústav elektrotechniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Open Physics
Číslo zväzku (ročník): 17
Od strany: 291
Do strany: 298
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: SQUID magnetometry, iron oxides, Human Globus Pallidus, Mössbauer spectroscopy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Daniel Kosnáč
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Open Physics. 2019.

Originálny názov: Open Physics
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.11.2019 22:22 (Import dát z knižnice)