Sep 23, 2020   6:50 p.m. Zdenka
Academic information system

Institute of Biotechnology (FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 64

Publications
Type of result
YearDetails
A coupled enzymatic reaction of tyrosinase and glucose dehydrogenase for the production of hydroxytyrosol
Deri-Zenaty, Batel -- Bachar, Shani -- Rebroš, Martin -- Fishman, Ayelet
A coupled enzymatic reaction of tyrosinase and glucose dehydrogenase for the production of hydroxytyrosol. Applied Microbiology and Biotechnology, 104. p. 4945--4955.
articles in magazines2020
Details
Alcohol(s) - important part of grape wine
Furdíková, Katarína
Alkohol(y) ako dôležitá súčasť hroznového vína. Vinič a víno, 20. p. 18--20.
articles in magazines
2020
Details
Application of Environmental Wastes on Recombinant Enzymes Production
Kočenda, Mário -- Krasňan, Vladimír
Využitie environmentálnych odpadov na produkciu rekombinantných enzýmov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Application of recombinant catalase-peroxidase for preparation of natural aroma chemicals
Kúdelová, Veronika -- Štefuca, Vladimír
Využitie rekombinantnej katalázy-peroxidázy na prípravu prírodných aróm. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Bioactive compounds of sea buckthorn in different stages of ripeness and their enzymatic treatment
Židová, Lenka -- Ciesarová, Zuzana
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Biocatalytic oxidation-reduction conversions of aldehydes and alcohols in the preparation of natural aromas
Marcinek, Adam -- Štefuca, Vladimír
Biokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných aróm. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Biotechnologická produkcia ergotioneínu pomocou Saccharomyces cerevisiae
Rusnák, Matej -- Čertík, Milan
Biotechnological Production of Ergothioneine by Saccharomyces cerevisiae. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Biotechnologická valorizácia poľnohospodárskych odpadov získaných pri výrobe potravín
Vráblová, Veronika -- Čertík, Milan
Biotechnological Valorization of Agricultural Waste Materials Derived from Food Processing. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Comparison of Different Categories of Slovak Tokaj Wines in Terms of Profiles of Volatile Organic Compounds
Furdíková, Katarína -- Machyňáková, Andrea -- Drtilová, Tereza -- Špánik, Ivan
Comparison of Different Categories of Slovak Tokaj Wines in Terms of Profiles of Volatile Organic Compounds. Molecules :, 25. p. 1--13.
articles in magazines
2020
Details
Construction of recombinant strain Yarrowia lipolytica for effective production of erucic acid
Urbaníková, Veronika -- Gajdoš, Peter
Príprava rekombinantného kmeňa Yarrowia lipolytica pre efektívnu produkciu kyseliny erukovej. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Conversion of waste materials into acetyl diacylglycerols by recombinant yeast Yarrowia lipolytica
Olajcová, Martina -- Čertík, Milan
Konverzia odpadových materiálov na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Development of immobilized biocatalysts for Baeyer-Villiger biooxidation
Javorský, Marek -- Bučko, Marek
Vývoj imobilizovaných biokatalyzátorov pre Baeyer-Villigerove biooxidácie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Development of sensory active compounds in sparkling wines prepared by traditional technology
Ľuptovcová, Magdaléna -- Furdíková, Katarína
Vývoj senzoricky aktívnych látok v šumivých vínach vyrobených tradičnou metódou. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Dual production of polyunsaturated fatty acids and beta-carotene with Mucor wosnessenskii by the process of solid-state fermentation using agro-industrial waste
Klempová, Tatiana -- Slaný, Ondrej -- Šišmiš, Michal -- Marcinčák, Slavomír -- Čertík, Milan
Dual production of polyunsaturated fatty acids and beta-carotene with Mucor wosnessenskii by the process of solid-state fermentation using agro-industrial waste. Journal of Biotechnology, 311. p. 1--11.
articles in magazines
2020Details
Dual Substrate Specificity of the Rutinosidase fromAspergillus nigerand the Role of Its Substrate Tunnel
Brodsky, Katerina -- Kutý, Michal -- Pelantová, Helena -- Cvačka, Josef -- Rebroš, Martin -- Kotik, Michael -- Smatanová Kutá, Ivana -- Křenek, Vladimír -- Bojarová, Pavla
Dual Substrate Specificity of the Rutinosidase fromAspergillus nigerand the Role of Its Substrate Tunnel. International Journal of Molecular Sciences, 21. p. 1--21.
articles in magazines
2020
Details
Effect of fungal solid-state fermented product enriched with gamma-linolenic acid and beta-carotene on blood biochemistry and immunology of broiler chickens
Bartkovský, Martin -- Mudroňová, Dagmar -- Marcinčáková, Dana -- Klempová, Tatiana -- Sesztáková, Edina -- Maskaľová, Iveta -- Karaffová, Viera -- Jaďuttová, Iveta -- Čertík, Milan -- Hudák Marek, -- Marcinčák, Slavomír
Effect of fungal solid-state fermented product enriched with gamma-linolenic acid and beta-carotene on blood biochemistry and immunology of broiler chickens. Polish journal of veterinary science, 23. p. 247--254.
articles in magazines
2020
Details
Effect of initial maltose concentration on waste oil utilization and C20-polyunsaturated fatty acids biosynthesis
Pash, Veronika -- Klempová, Tatiana
Vplyv počiatočnej koncentrácie maltózy na utilizáciu odpadových olejov a biosyntézu C20 polynenasýtených mastných kyselín. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Effect of solid-state fermented wheat bran supplemented with agrimony extract on growth performance, fatty acid profile, and meat quality of broiler chickens
Semjon, Boris -- Bartkovský, Martin -- Marcinčáková, Dana -- Klempová, Tatiana -- Bujňák, Lukáš -- Hudák Marek, -- Jaďuttová, Iveta -- Čertík, Milan -- Marcinčák, Slavomír
Effect of solid-state fermented wheat bran supplemented with agrimony extract on growth performance, fatty acid profile, and meat quality of broiler chickens. Animals, 10. p. 1--22.
articles in magazines
2020
Details
Effect of supplementation with solid-state fermented feed in the diet of laying hens on egg qualitative variables
Semjon, Boris -- Dudriková, Eva -- Jaďuttová, Iveta -- Bartkovský, Martin -- Klempová, Tatiana -- Marcinčáková, Dana -- Slaný, Ondrej -- Marcinčák, Slavomír
Effect of supplementation with solid-state fermented feed in the diet of laying hens on egg qualitative variables. Potravinárstvo, 14. p. 519--527.
articles in magazines
2020
Details
Effect of thermal stabilization on physico-chemical parameters and functional properties of wheat bran
Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Minarovičová, Lucia -- Kohajdová, Zlatica
Effect of thermal stabilization on physico-chemical parameters and functional properties of wheat bran. Potravinárstvo, 14. p. 170--177.
articles in magazines2020
Details
Encapsulation of recombinant cells E. coli in polyelectrolyte capsules for enzyme cascade reactions
Neščáková, Magdaléna -- Bučko, Marek
Enkapsulácia rekombinantných buniek E. coli v polyelektrolytových kapsulách pre enzýmové kaskádové reakcie. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Enzymatic Production of High Value Added Products
Baligová, Barbora -- Rebroš, Martin
Enzymatická príprava látok s vysokou pridanou hodnotou. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Enzymatic treatment of cereals as a tool of prevention from acrylamide formation
Orolínová, Martina -- Ciesarová, Zuzana
Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Estimation of fungal biomass in solid-state fermentations
Gápa, Tomáš -- Klempová, Tatiana
Determinácia fungálnej biomasy v procese polosuchých fermentácií. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Extracellular Glycoside Hydrolases in Filamentous Fungi
Lelková, Alžbeta -- Hronská, Helena
Extracelulárne glykozidhydrolázy u vláknitých húb. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Factors influencing formation of sensory profile of Tokaj noble-rotten grape berries
Nagy, Ivo -- Furdíková, Katarína
Faktory pôsobiace na tvorbu senzorického profilu tokajských cibéb. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Factors influencing the colour of wine
Furdíková, Katarína
Faktory ovplyvňujúce farbu vína. Vinič a víno, 20. p. 50--52.
articles in magazines
2020
Details
Growth characterization of strain Umbelopsis isabellina synthesizing lipophilic metabolites for subsequent cultivation on waste oils
Roštárová, Veronika -- Čertík, Milan
Rastová charakterizácia kmeňa Umbelopsis isabellina syntetizujúceho lipofilné metabolity pre následné kultivácie na odpadových olejoch. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Characterization of grape wine in scope of microbiological contamination
Gubová, Soňa -- Furdíková, Katarína
Charakterizácia hroznových vín z hľadiska mikrobiologickej kontaminácie. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Characterization of oenologically useful strains of Saccharomyces cerevisiae
Kukučová, Katarína -- Furdíková, Katarína
Charakterizácia enologicky využiteľných kmeňov Saccharomyces cerevisiae. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Chemoenzymatic Synthesis of Compounds for Rapid Diagnosis of Hidden Diseases
Niková, Mária -- Hronská, Helena
Chemoenzymatická syntéza látok pre rýchlu diagnostiku skrytých ochorení. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Impact of different pure cultures of Saccharomyces cerevisiae on the volatile profile of Cabernet Sauvignon rose wines
Drtilová, Tereza -- Ďurčanská, Katarína -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan -- Klempová, Tatiana -- Furdíková, Katarína
Impact of different pure cultures of Saccharomyces cerevisiae on the volatile profile of Cabernet Sauvignon rose wines. Czech Journal of Food Sciences, 38. p. 94--102.
articles in magazines
2020
Details
Incorporation of cricket powder into cereal products
Nováková, Ľubomíra -- Lauková, Michaela
Inkorporácia prášku z jedlých cvrčkov do cereálnych výrobkov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Isolation of Recombinant Proteins and Peptides
Dzuro, Lukáš -- Rebroš, Martin
Izolácia rekombinantných proteínov a peptidov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Malting quality of barley varieties tested after harvest 2019
Halásová, Veronika -- Psota, Vratislav
Sladovnícka kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Metabolic redesign of Yarrowia lipolytica for effective production of acetyl diacylglycerols
Čarnecký, Martin -- Gajdoš, Peter
Redizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica za účelom efektívnej produkcie acetylovaných diacylglycerolov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Modifikované glykánové povrchy a ich využitie
Květoň, Filip -- Tkáč, Ján
Modified glycan surfaces and their application. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Oenological properties of pure cultures Saccharomyces cerevisiae
Kristová, Aneta -- Furdíková, Katarína
Enologické vlastnosti čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimization of Recombinant Steryl Glucosidase Production and Its Application in Biodiesel Industry
Mrmus, Patrik -- Krasňan, Vladimír
Optimalizácia produkcie rekombinatnej steryl glykozidázy a jej využitie v bionaftovom priemysle. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Overexpression of diacylglycerol acetyltransferase from Euonymus europaeus in Yarrowia lipolytica leads to the production of single-cell oil enriched with 3-acetyl-1,2-diacylglycerols
Gajdoš, Peter -- Hambalko, Jaroslav -- Nicaud, Jean-Marc -- Čertík, Milan
Overexpression of diacylglycerol acetyltransferase from Euonymus europaeus in Yarrowia lipolytica leads to the production of single-cell oil enriched with 3-acetyl-1,2-diacylglycerols. Yeast, 37. p. 141--147.
articles in magazines2020
Details
Pasta noodles enriched with sweet potato starch: Impact on quality parameters and resistant starch content
Kolarič, Lukáš -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica
Pasta noodles enriched with sweet potato starch: Impact on quality parameters and resistant starch content. Journal of Texture Studies, 51. p. 464--474.
articles in magazines2020Details
Pichia astoris - recombinant enzyme producent for environment treatment - review
Kyzeková, Tamara -- Krasňan, Vladimír -- Rebroš, Martin
Pichia astoris - recombinant enzyme producent for environment treatment - review. Acta Chimica Slovaca, 13. p. 108--118.
articles in magazines2020
Details
Preparation, monitoring and application of fungal solid-state fermentation products
Slaný, Ondrej -- Čertík, Milan
Príprava, monitoring a aplikácia produktov fungálnych polosuchých fermentácii. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Preparation of bioproducts with employment of fungal solid-state fermentation for poultry nutrition
Farkasová, Lucia -- Klempová, Tatiana
Príprava bioproduktov s využitím fungálnych polosuchých fermentácií vo výžive hydiny. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Preparation of Recombinant Lyases
Zmelíková, Patrícia -- Hegyi, Zuzana
Rekombinantná príprava lyáz. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Preparing of bionanoparticles from the plant matrix
Tlčíková, Marcela -- Dercová, Katarína
Príprava bionanočastíc z rastlinných matríc. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Production of high-value bioproducts enriched with gamma-linolenic acid and beta-carotene by filamentous fungi Umbelopsis isabellina using solid-state fermentations
Slaný, Ondrej -- Klempová, Tatiana -- Marcinčák, Slavomír -- Čertík, Milan
Production of high-value bioproducts enriched with gamma-linolenic acid and beta-carotene by filamentous fungi Umbelopsis isabellina using solid-state fermentations. Annals of Microbiology, 70. p. 1--11.
articles in magazines
2020
Details
Production of punicic acid by recombinant strain of Yarrowia lipolytica
Kosperová, Barbora -- Gajdoš, Peter
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Recent developments in high gravity beer-brewing
Puligundla, Pradeep -- Šmogrovičová, Daniela -- Mok, Chulkyoon -- Obulam, Vijaya Sarathi Reddy
Recent developments in high gravity beer-brewing. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 64. p. 1--10.
articles in magazines
2020
Details
Recombinant Biocatalysis
Petrovičová, Tatiana -- Rebroš, Martin
Rekombinantná biokatalýza. Dissertation thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Recombinant enzymes for lignin treatment and valorization
Rebroš, Martin -- Kántorová, Kristína -- Krasňan, Vladimír -- Hegyi, Zuzana
Recombinant enzymes for lignin treatment and valorization. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, p. 278. ISBN 978-80-8208-036-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Recombinant Enzymes with Potential Industrial Application
Kavčiaková, Katarína -- Rebroš, Martin
Rekombinantné enzýmy s potenciálnym priemyselným využitím. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Recombinant Glycosidases in Industrial Processes
Melicher, Slavomír -- Rebroš, Martin
Využitie rekombinantných glukozidáz v priemyselných procesoch. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Recombinant Hydroperoxid Lyase Production and Application to Aroma Production
Zezulová, Viktória -- Rebroš, Martin
Rekombinantná produkcia hydroperoxidlyázy a jej aplikácia na prípravu aróm. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Recombinant Proteins Production with Environmental Application by Pichia Pastoris
Kyzeková, Tamara -- Krasňan, Vladimír
Produkcia rekombinantných proteínov s environmentálnou aplikáciou pomocou Pichia pastoris. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Selekcia a charakterizácia kvasiniek pre prípravu nízkoalkoholických pív
Vaštík, Peter -- Šmogrovičová, Daniela
Selection and Characterisation of Yeast for Low-Alcoholic Beer Production. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Spoilage of wine - film formation
Mokráňová, Monika -- Furdíková, Katarína
Choroba vína - birza. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Spôsob prípravy koncetrátov aukubínu a katalpolu z listov druhov Plantago: prihláška č. 50054-2018, dátum zverejnenia: 4.5.2020
Štefuca, Vladimír -- Višňovský, Jozef -- Chochulová, Alžbeta -- Rosenberg, Michal -- Dočolomanský, Peter -- Sitkey, Vladimír -- Šutkovská Vranková, Kvetoslava
Spôsob prípravy koncetrátov aukubínu a katalpolu z listov druhov Plantago: prihláška č. 50054-2018, dátum zverejnenia: 4.5.2020. Banská Bystrica,: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2020
Details
Study of Polyol Pathway in the Brain of Diabetic Rats
Majdová, Katarína -- Šoltésová Prnová, Marta
Štúdium polyolovej dráhy v mozgu diabetických potkanov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Study of production of hemicellulolytic enzymes in solid-state fermentations
Grušpierová, Mária -- Klempová, Tatiana
Štúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou polosuchých fermentácií. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Tokaj – the unique Slovak appelation
Furdíková, Katarína -- Ostrožovič, Jaroslav
Tokaj – unikátna slovenská apelácia. Vinič a víno, 20. p. 99--103.
articles in magazines
2020
Details
Use of wheat bran in bakery technology
Križanová, Nikoleta -- Lauková, Michaela
Využitie pšeničných otrúb v pekárskej technológii. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Utilisation of quinoa for development of fermented beverages
Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Greifová, Mária -- Greif, Gabriel -- Hojerová, Jarmila
Utilisation of quinoa for development of fermented beverages. Potravinárstvo, 14. p. 465--472.
articles in magazines
2020
Details
Utilization of waste oils in solid-state fermentation process of filamentous fungi Mortierella alpina
Matúšková, Ivana -- Klempová, Tatiana
Utilizácia odpadových olejov v procese polosuchej fermentácie hubou Mortierella alpina. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details