12. 11. 2019  6:28 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

UJHELYIOVÁ, A. -- HORBANOVÁ, Ľ. -- PETKOVÁ, M. -- RYBA, J. -- ANNUS, J. Polypropylene Crystallisation in the Presence of Inorganic Additives. Fibres and textiles in Eastern Europe, 27. s. 30--38.

Originální název: Polypropylene Crystallisation in the Presence of Inorganic Additives
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. (40%)
Ing. Ľuba Horbanová, PhD. (10%)
Ing. Mária Petková (10%)
Ing. Jozef Ryba, PhD. (20%)
Ing. Július Annus (20%)
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie vlákien a textilu
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Fibres and textiles in Eastern Europe
Číslo svazku (ročník): 27
Od strany: 30
Do strany: 38
Počet stran: 9
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Poslední změna: 30.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Fibres and textiles in Eastern Europe.

Originální název: Fibres and textiles in Eastern Europe
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 30.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)