24. 10. 2019  0:09 Kvetoslava
Akademický informační systém

Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BIELA, M. -- KLEIN, E. Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku prírodných fenolových kyselín. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku prírodných fenolových kyselín
Anglický název: Theoretical Study of Naturally Occurring Phenolic Acids Antioxidant Effect Thermodynamics
Český název:
Autor: Ing. Monika Biela
doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: fenolová kyselina, phenolic acid, reakčná entalpia, DFT, primárny antioxidant, reaction enthalpy, primary antioxidant
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Monika Biela
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)