20. 10. 2019  18:14 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BIELA, M. -- KLEIN, E. Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku prírodných fenolových kyselín. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku prírodných fenolových kyselín
Anglický názov: Theoretical Study of Naturally Occurring Phenolic Acids Antioxidant Effect Thermodynamics
Český názov:
Autor: Ing. Monika Biela
doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: fenolová kyselina, phenolic acid, reakčná entalpia, DFT, primárny antioxidant, reaction enthalpy, primary antioxidant
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Monika Biela
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)