18. 2. 2020  12:08 Jaromír
Akademický informační systém

Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MATYAŠOVSKÝ, J. -- SEDLIAČIK, J. -- ŠIMON, P. -- NOVÁK, I. -- KRYSTOFIAK, T. -- JURKOVIČ, P. -- DUCHOVIČ, P. -- SEDLIAČIKOVÁ, M. -- CIBULKOVÁ, Z. -- MIČUŠÍK, M. -- KLEINOVÁ, A. Antioxidant Activity of Keratin Hydrolysates Studied by DSC. Journal of the american leather chemists association, 114. s. 20--28.

Originální název: Antioxidant Activity of Keratin Hydrolysates Studied by DSC
Slovenský název:
Autor: Ing. Ján Matyašovský (10%)
Ján Sedliačik (10%)
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (10%)
Ing. Igor Novák, PhD. (10%)
Tomasz Krystofiak (5%)
Peter Jurkovič (10%)
Peter Duchovič (5%)
Mariana Sedliačiková (10%)
doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD. (10%)
Ing. Matej Mičušík, PhD. (9%)
Angela Kleinová (9%)
Pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of the american leather chemists association
Číslo svazku (ročník): 114
Od strany: 20
Do strany: 28
Počet stran: 9
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ján Matyašovský
Poslední změna: 15.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of the american leather chemists association. 2019.

Originální název: Journal of the american leather chemists association
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 15.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)