1. 6. 2020  17:16 Žaneta
Akademický informačný systém

Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MATYAŠOVSKÝ, J. -- SEDLIAČIK, J. -- ŠIMON, P. -- NOVÁK, I. -- KRYSTOFIAK, T. -- JURKOVIČ, P. -- DUCHOVIČ, P. -- SEDLIAČIKOVÁ, M. -- CIBULKOVÁ, Z. -- MIČUŠÍK, M. -- KLEINOVÁ, A. Antioxidant Activity of Keratin Hydrolysates Studied by DSC. Journal of the american leather chemists association, 114. s. 20--28.

Originálny názov:
Antioxidant Activity of Keratin Hydrolysates Studied by DSC
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Ján Matyašovský (10%)
Ján Sedliačik (10%)
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (10%)
Ing. Igor Novák, PhD. (10%)
Tomasz Krystofiak (5%)
Peter Jurkovič (10%)
Peter Duchovič (5%)
Mariana Sedliačiková (10%)
doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD. (10%)
Ing. Matej Mičušík, PhD. (9%)
Angela Kleinová (9%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of the american leather chemists association
Číslo zväzku (ročník):
114
Od strany:
20
Do strany:
28
Počet strán:
9
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of the american leather chemists association. 2019.

Originálny názov:
Journal of the american leather chemists association
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)