18. 11. 2019  5:27 Eugen
Akademický informační systém

Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠTEKLÁČ, M. -- BREZA, M. Quantum-chemical study of SN-38 through its Cu(II) coordination ability. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, s. 85--91. ISBN 978-80-8208-014-1.

Originální název: Quantum-chemical study of SN-38 through its Cu(II) coordination ability
Slovenský název:
Autor: Ing. Marek Štekláč (80%)
doc. Ing. Martin Breza, CSc. (20%)
Pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice
Podnázev:
Od strany: 85
Do strany: 91
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Marek Štekláč
Poslední změna: 22.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019. ISBN 978-80-8208-014-1.

Originální název: Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice
Anglický název:
Český název:
Editor: prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. (34%)
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc. (33%)
Ing. Miroslav Tatarko, PhD. (33%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-8208-014-1
Nakladatel: Slovak Chemical Society
Místo vydání: Bratislava,
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 22.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)