8. 12. 2019  14:59 Marína
Akademický informačný systém

Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTEKLÁČ, M. -- BREZA, M. Quantum-chemical study of SN-38 through its Cu(II) coordination ability. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, s. 85--91. ISBN 978-80-8208-014-1.

Originálny názov: Quantum-chemical study of SN-38 through its Cu(II) coordination ability
Slovenský názov:
Autor: Ing. Marek Štekláč (80%)
doc. Ing. Martin Breza, CSc. (20%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice
Podnázov:
Od strany: 85
Do strany: 91
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Marek Štekláč
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019. ISBN 978-80-8208-014-1.

Originálny názov: Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice
Anglický názov:
Český názov:
Editor: prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. (34%)
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc. (33%)
Ing. Miroslav Tatarko, PhD. (33%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-014-1
Vydavateľ: Slovak Chemical Society
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)