23. 10. 2019  12:00 Alojza
Akademický informační systém

Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MONCOĽ, J. -- MAZÚR, M. -- VALKO, M. -- CHOI, J. Synthesis, structural characterization, EPR spectroscopy and Hirshfeld surface analysis of a novel Cu2+-doped 3,14-diethyl-2,13-diaza-6,17-diazoniatricyclo[16.4.0.0(7,12)]docosane bis(perchlorate). Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 75. s. 616--622.

Originální název: Synthesis, structural characterization, EPR spectroscopy and Hirshfeld surface analysis of a novel Cu2+-doped 3,14-diethyl-2,13-diaza-6,17-diazoniatricyclo[16.4.0.0(7,12)]docosane bis(perchlorate)
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (33%)
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (33%)
prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (33%)
Jong-Ha Choi (1%)
Pracoviště: Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry
Číslo svazku (ročník): 75
Od strany: 616
Do strany: 622
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Poslední změna: 29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry.

Originální název: Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)