18. 10. 2019  0:45 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MONCOĽ, J. -- MAZÚR, M. -- VALKO, M. -- CHOI, J. Synthesis, structural characterization, EPR spectroscopy and Hirshfeld surface analysis of a novel Cu2+-doped 3,14-diethyl-2,13-diaza-6,17-diazoniatricyclo[16.4.0.0(7,12)]docosane bis(perchlorate). Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 75. s. 616--622.

Originálny názov: Synthesis, structural characterization, EPR spectroscopy and Hirshfeld surface analysis of a novel Cu2+-doped 3,14-diethyl-2,13-diaza-6,17-diazoniatricyclo[16.4.0.0(7,12)]docosane bis(perchlorate)
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (33%)
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (33%)
prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (33%)
Jong-Ha Choi (1%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry
Číslo zväzku (ročník): 75
Od strany: 616
Do strany: 622
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry.

Originálny názov: Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)