20. 10. 2019  3:33 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MALČEK, M. -- BUČINSKÝ, L. -- CORDEIRO, M N D S. On the adsorption ability of Cu-doped and Cu-decorated graphene quantum dots. In BIMac 2019, 23rd Bratislava International Conference on Macromolecules, 30.6.-3.7.2019, Bratislava: Programme and Abstracts Book. 1. vyd. Bratislava,: Polymer Institute SAS, 2019, ISBN 978-80-89841-10-3.

Originálny názov: On the adsorption ability of Cu-doped and Cu-decorated graphene quantum dots
Slovenský názov:
Autor: Ing. Michal Malček, PhD. (90%)
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (5%)
Maria Natália Dias Soeiro Cordeiro (5%)
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: BIMac 2019, 23rd Bratislava International Conference on Macromolecules, 30.6.-3.7.2019, Bratislava: Programme and Abstracts Book
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Malček, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

BIMac 2019, 23rd Bratislava International Conference on Macromolecules, 30.6.-3.7.2019, Bratislava: Programme and Abstracts Book. 1.. vyd. Bratislava,: Polymer Institute SAS, 2019. ISBN 978-80-89841-10-3.

Originálny názov: BIMac 2019, 23rd Bratislava International Conference on Macromolecules, 30.6.-3.7.2019, Bratislava: Programme and Abstracts Book
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-89841-10-3
Vydavateľ: Polymer Institute SAS
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)