24. 7. 2019  9:16 Vladimír
Akademický informačný systém

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 177

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A Method of Early Phase Selection of Carrier for Aspergillus Oryzae beta-Galactosidase Immobilization for Galactooligosaccharides Production
Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
A Method of Early Phase Selection of Carrier for Aspergillus Oryzae beta-Galactosidase Immobilization for Galactooligosaccharides Production. Biotechnology Journal, 14. s. 1--11.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Activity and deactivation of tyre pyrolysis char catalyst in tar removal process
Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Dénesová, Karin
Activity and deactivation of tyre pyrolysis char catalyst in tar removal process. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 101. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom
Zakhar, Ronald -- Zembjaková, Ivana -- Hudec, Pavol -- Čacho, František -- Derco, Ján -- Urminská, Barbora
Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom. In Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku: Zborník príspevkov. 1. vyd. Bratislava: FCHPT STU, 2019, s. 28--37. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Adsorption of arsenic by granular ferric oxide: equilibrium and kinetic study
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František
Adsorption of arsenic by granular ferric oxide: equilibrium and kinetic study. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, s. 61--64. ISBN 978-1-9993071-2-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Adsorption of recombinant human erythropoietin and protein impurities on a multimodal chromatography membrane
Kurák, Tomáš -- Molnár, Tomáš -- Polakovič, Milan
Adsorption of recombinant human erythropoietin and protein impurities on a multimodal chromatography membrane. Chemical Papers, 73. s. 1805--1811.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal
Plekancová, Michaela -- Ivanová, Lucia -- Řičica, Zdeněk -- Lazor, Michal -- Šurina, Igor -- Szabová, Petra -- Bodík, Igor
Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal. In Waste Forum [elektronický zdroj]. 2019, s. 50--58.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analysis and Modelling of Highly Integrated Black Liquor Evaporation Plant
Páterek, Filip -- Variny, Miroslav
Analysis and Modelling of Highly Integrated Black Liquor Evaporation Plant. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza možností výroby tiosíranu amónneho
Sujová, Lenka -- Dudáš, Jozef
Analýza možností výroby tiosíranu amónneho. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja
Volek, Róbert -- Janošovský, Ján
Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie
Jediná, Dominika -- Variny, Miroslav
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Bírošová, Lucia
Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater. Environmental science and pollution research, 26. s. 18470--18483.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method
Casado Villaverde, Irene -- Derco, Ján
Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method. Záverečná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Assessment of 2-phenyl acetate production feasibility using the reactive distillation concept
Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana -- Markoš, Jozef
Assessment of 2-phenyl acetate production feasibility using the reactive distillation concept. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadlá
Butkovičová, Eva -- Popovičová, Alena
Bilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadlá. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biocatalytic production of phenylacetaldehyde in system of two membrane reactors
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef -- Annus, Július
Biocatalytic production of phenylacetaldehyde in system of two membrane reactors. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 37. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora
Markoš, Jozef -- Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário
Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora. In Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice. Pardubice: Česká membránová platforma, 2019, s. 11--13. ISBN 978-80-906831-8-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Kando, Róbert -- Markoš, Jozef
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bioproduction of phenylacetaldehyde from l-phenylalanine in hybrid system consisted of two membrane bioreactors
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Bioproduction of phenylacetaldehyde from l-phenylalanine in hybrid system consisted of two membrane bioreactors. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
BMP tests of lipids produced in industrial WWTP
Hencelová, Kristína -- Jankejech, Peter -- Chávez Fuentes, Juan José -- Gróf, Nikolas -- Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav
BMP tests of lipids produced in industrial WWTP. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 183--184. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Carboxylic acid separation from its diluted aqueous solution using ionic liquid
Jánošíková, Šárka -- Graczová, Elena -- Steltenpohl, Pavol
Carboxylic acid separation from its diluted aqueous solution using ionic liquid. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 155. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals
Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Husár, Jakub -- Steltenpohl, Pavol -- Šupa, Ivan
Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals. Waste Management, 85. s. 1--10.
články v časopisoch2019Podrobnosti
CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora
Grolmusová, Júlia -- Stopka, Ján
CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Combination of chemical precipitation and adsorption for arsenic removal from drinking water
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František -- Dluhý, Marián
Combination of chemical precipitation and adsorption for arsenic removal from drinking water. In International Conference Water Resources Protection 2019, From Environmental Goals towards Drinking Water Quality: Proceedings. 1. vyd. Bratislava: Slovak Environment Agency, 2019, s. 40--47. ISBN 978-80-8213-005-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparative expression analysis for whole-cell production of cellobiose
Dobiašová, Hana -- Illeová, Viera
Comparative expression analysis for whole-cell production of cellobiose. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Comparison of open sun drying and forced air solar drying for mint leaves
Noori, A.W. -- Royen, M.J. -- Haydary, Juma
Comparison of open sun drying and forced air solar drying for mint leaves. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 54. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Continuous product removal with coupled pertraction-adsorption system during bioproduction of 2-phenylethanol
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Continuous product removal with coupled pertraction-adsorption system during bioproduction of 2-phenylethanol. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 55. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams
Molnár, Tomáš -- Bartošová, Mária -- Antošová, Monika -- Škultéty, Ľudovít -- Polakovič, Milan
Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams. Chemical Papers, 73. s. 713--718.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams
Molnár, Tomáš -- Bartošová, Mária -- Antošová, Monika -- Škultéty, Ľudovít -- Polakovič, Milan
Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams. Chemical Papers, 73. s. 713--718.
články v časopisoch2019Podrobnosti
CO2 capture in a multistage adsorption equipment
Holásek, Tomáš -- Steltenpohl, Pavol
CO2 capture in a multistage adsorption equipment. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Cultivation Strategies for Photobionts isolated from lichens
Matejčíková, Anna -- Loureiro, L. -- Polakovič, Milan -- Vicente, A.
Cultivation Strategies for Photobionts isolated from lichens. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 186. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry
Gaňová, Petra -- Derco, Ján
Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
Čegiňová, Katarína -- Bodík, Igor
Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov
Kučera, Jozef -- Mackuľak, Tomáš
Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Duchoňová, Katarína -- Graczová, Elena
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Design of an optimal solution for water cooling of polymerization reactors on PP3 operation unit
Véghová, Lenka -- Variny, Miroslav -- Margetiny, Tibor
Design of an optimal solution for water cooling of polymerization reactors on PP3 operation unit. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 208. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Development of Cultivation Systems and Strategies for Photobionts Isolated from Lichens
Matejčíková, Anna -- Polakovič, Milan
Development of Cultivation Systems and Strategies for Photobionts Isolated from Lichens. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Effect of biogas addition to boiler fuel on economic aspects of milk drying
Janošovský, Ján -- Marková, Eva -- Kačmárová, Adriána
Effect of biogas addition to boiler fuel on economic aspects of milk drying. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 104. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of Hofmeister series ions on BSA and DNA adsorption on salt-tolerant interaction chromatography membrane
Kurák, Tomáš -- Polakovič, Milan
Effect of Hofmeister series ions on BSA and DNA adsorption on salt-tolerant interaction chromatography membrane. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 42--43. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effects of salt type and concentration on protein adsorption in multimodal chromatography
Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Effects of salt type and concentration on protein adsorption in multimodal chromatography. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 44. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Elimination of micropollutants from effluents of WWTPs
Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor
Elimination of micropollutants from effluents of WWTPs. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 73. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita
Valachová, Viktória -- Popovičová, Alena
Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Energetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasy
Labanc, Márton -- Haydary, Juma
Energetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Enzymatic synthesis of tyrosol glycosides
Hollá, Veronika -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Enzymatic synthesis of tyrosol glycosides. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 45. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Evaluation of the existing C4 fractionation process retrofit possibility by the incorporation of a heat pump
Variny, Miroslav -- Švistun, Ladislav -- Mierka, Otto -- Kováč, Norbert
Evaluation of the existing C4 fractionation process retrofit possibility by the incorporation of a heat pump. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 209. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Extraction of carboxylic Acids Using Ionic Liquids
Schlosser, Štefan
Extraction of carboxylic Acids Using Ionic Liquids. In Recent Advances in Interdisciplinary Trends in Engineering & Applications. Indore, India: IPS Academy, 2019, s. 20.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Fruit batch drying at specific ambient conditions
Royen, M.J. -- Noori, A.W. -- Haydary, Juma
Fruit batch drying at specific ambient conditions. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 57. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Fuel Quality Syngas Production by Two Stage Pyrolysis/Gasification of Solid Waste and Biomass
Haydary, Juma -- Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik
Fuel Quality Syngas Production by Two Stage Pyrolysis/Gasification of Solid Waste and Biomass. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 107. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Gas Sweetening Process Simulation - Comparison of equilibrium and nonequilibrium models prediction
Tóth, Tamás -- Samu, Zsolt -- Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana
Gas Sweetening Process Simulation - Comparison of equilibrium and nonequilibrium models prediction. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 165. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Gasification of components of refused-derived fuel (RDF) in two stage laboratory reactor
Šuhaj, Patrik -- Husár, Jakub -- Haydary, Juma
Gasification of components of refused-derived fuel (RDF) in two stage laboratory reactor. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 108. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
GPU accelerated chemical engineering applications
Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
GPU accelerated chemical engineering applications. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 202. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
High performance GPU programming for chemical engineering applications
Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
High performance GPU programming for chemical engineering applications. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Chemical Engineering Process Design and Simulation-Aspen Plus and Aspen HYSYS Applications
Haydary, Juma
Chemical Engineering Process Design and Simulation-Aspen Plus and Aspen HYSYS Applications. Hoboken, NJ, USA: American Institute of Chemical Engineers, 2019. ISBN 978-1-119-08911-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Chromatographic purification of recombinant human erythropoietin
Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Chromatographic purification of recombinant human erythropoietin. Biotechnology Letters, 41. s. 4--5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Chromatographic separation of enzymes used for the production of terpenes
Karkeszová, Klaudia -- Illeová, Viera -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Chromatographic separation of enzymes used for the production of terpenes. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 135. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Improvement of sludge management of municipal WWTP
Gróf, Nikolas -- Hutňan, Miroslav -- Barbušová, Jana -- Hencelová, Kristína -- Prušanská, Milena
Improvement of sludge management of municipal WWTP. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 187--188. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Improvement of the municipal sewage sludge quality using acidic and basic extraction?
Ivanová, Lucia -- Toporcerová, Katarína -- Bodík, Igor
Improvement of the municipal sewage sludge quality using acidic and basic extraction?. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, s. 57--60. ISBN 978-1-9993071-2-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of Anion and Cation Structure of Ionic Liquids on Carboxylic Acids Extraction
Marták, Ján -- Schlosser, Štefan
Influence of Anion and Cation Structure of Ionic Liquids on Carboxylic Acids Extraction. Frontiers in Chemistry, 7. s. 117.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Influence of thermal stresses on the intrinsic bioconstituents of pine needles in a screw pyrolyzer: TG analysis
Mandal, Sandip -- Haydary, Juma -- Gangil, Sandip -- Husár, Jakub -- Jena, P. -- Bhattacharya, T.K.
Influence of thermal stresses on the intrinsic bioconstituents of pine needles in a screw pyrolyzer: TG analysis. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 110. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Integration of process control protection layer into a simulation-based HAZOP tool
Danko, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Integration of process control protection layer into a simulation-based HAZOP tool. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 57. s. 291--303.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of membrane bioreactor for in situ product removal based on silicone rubber membrane module
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Investigation of membrane bioreactor for in situ product removal based on silicone rubber membrane module. Chemical Papers, 73. s. 2133--2142.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of the liquid recycle in the reactor cascade of an industrial scale ebullated bed hydrocracking unit
Manek, Eduard -- Haydary, Juma
Investigation of the liquid recycle in the reactor cascade of an industrial scale ebullated bed hydrocracking unit. Chinese Journal of Chemical Engineering, 27. s. 298--304.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Komplexný výpočet mestských ČOV
Tabiš, Matúš -- Drtil, Miloslav
Komplexný výpočet mestských ČOV. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových staníc
Malotová, Viktória -- Hutňan, Miroslav
Kukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových staníc. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora
Bartoš, Matej -- Labovský, Juraj
Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí
Karas, Denis -- Labovský, Juraj
Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematické modelovanie ponorného extrakčno-adsorpčného modulu pre in-situ odstraňovanie produktov fermentácie
Vagaská, Zuzana -- Mihaľ, Mário
Matematické modelovanie ponorného extrakčno-adsorpčného modulu pre in-situ odstraňovanie produktov fermentácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov
Vavro, Matej -- Mihaľ, Mário
Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd
Bartók, Zoltán -- Bodík, Igor
Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Materiálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérie
Šimášek, Martin -- Variny, Miroslav
Materiálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mathematical model of screw pyrolysis reactor
Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Béreš, Matúš
Mathematical model of screw pyrolysis reactor. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 225. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mathematical modelling of natural flavours production and separation in hybrid system of two membrane bioreactors
Vavro, Matej -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Mathematical modelling of natural flavours production and separation in hybrid system of two membrane bioreactors. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 167. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Microbial degradation of BTEX compounds in groundwater after ozonation process
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján -- Griebler, Christian
Microbial degradation of BTEX compounds in groundwater after ozonation process. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 74. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Microplastics as an Environmental Risk
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Ryba, Jozef -- Kecskésová, Stanislava -- Mackuľak, Tomáš
Microplastics as an Environmental Risk. Chemické listy, 113. s. 16--22.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Mikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?
Bachratá, Nikoleta -- Mackuľak, Tomáš
Mikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiálna degradácia ropných uhľovodíkov v podzemnej vode pred a po ozonizačnom procese
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján
Mikrobiálna degradácia ropných uhľovodíkov v podzemnej vode pred a po ozonizačnom procese. In Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany. Banská Bystrica,: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, s. 52--55. ISBN 978-80-8213-003-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mikrobiálna produkcia a separácia kyseliny itakónovej
Koričár, Radovan -- Illeová, Viera
Mikrobiálna produkcia a separácia kyseliny itakónovej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov
Šokyová, Monika -- Mihaľ, Mário
Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikroplasty - problém súčasnosti ?
Kuchár, Marián -- Mackuľak, Tomáš
Mikroplasty - problém súčasnosti ?. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelling Modern Ways of Chemical Recovery Processes in Pulp and Paper Mills
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Modelling Modern Ways of Chemical Recovery Processes in Pulp and Paper Mills. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelling of patulin adsorption to bacterial cell pellets in apple juice
Marková, Eva -- Antošová, Monika
Modelling of patulin adsorption to bacterial cell pellets in apple juice. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu
Švistun, Ladislav -- Mierka, Otto
Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbéri
Samu, Zsolt -- Labovská, Zuzana
Modelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbéri. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému
Moravčík, Miroslav -- Labovský, Juraj
Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie náplňovej absorpčnej kolóny na odstraňovanie kyslých zložiek zo zemného plynu
Tóth, Tamás -- Labovská, Zuzana
Modelovanie náplňovej absorpčnej kolóny na odstraňovanie kyslých zložiek zo zemného plynu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Molovčák, Adrián -- Derco, Ján
Modelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie rektifikačnej kolóny
Jánošíková, Šárka -- Steltenpohl, Pavol
Modelovanie rektifikačnej kolóny. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie rozsiahlej priemyselnej potrubnej siete chladiacej vody
Véghová, Lenka -- Béreš, Matúš -- Variny, Miroslav -- Margetiny, Tibor -- Mierka, Otto
Modelovanie rozsiahlej priemyselnej potrubnej siete chladiacej vody. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modern ways of chemical recovery processes in pulp and paper mills
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Modern ways of chemical recovery processes in pulp and paper mills. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 113. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Monitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v mestskej kanalizácii
Hanuljaková, Hana -- Mackuľak, Tomáš
Monitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v mestskej kanalizácii. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti inkapsulácie železanov s cieľom ich využitia v procesoch čistenia odpadových vôd
Medvecká, Katarína -- Czölderová, Marianna
Možnosti inkapsulácie železanov s cieľom ich využitia v procesoch čistenia odpadových vôd. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesoch
Tothová, Karolína -- Hutňan, Miroslav
Možnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd
Kováčová, Monika -- Bodík, Igor
Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti získavania dusíka a fosforu z čistiarenských kalov
Toporcerová, Katarína -- Bodík, Igor
Možnosti získavania dusíka a fosforu z čistiarenských kalov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Music festivals and drugs: Wastewater analysis
Mackuľak, Tomáš -- Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Bodík, Igor -- Vojs Staňová, Andrea -- Golovko, Oksana -- Koba, Olga -- Mackuľaková, Markéta -- Špalková, Viera -- Gál, Miroslav -- Grabic, Roman
Music festivals and drugs: Wastewater analysis. Science of the Total Environment, 659. s. 326--334.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Nanočastice- ekotoxické účinky na životné prostredie
Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Mackuľak, Tomáš
Nanočastice- ekotoxické účinky na životné prostredie. Chemické listy, 113. s. 97--103.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Natural gas saving and emissions decrease in public health care sector – a case study
Mierka, Otto -- Variny, Miroslav -- Skalíková, Ingrida -- Sámel, Peter -- Kizek, Ján -- Súth, Róbert -- Nagy, Karol
Natural gas saving and emissions decrease in public health care sector – a case study. Civil and Environmental Engineering Reports, 29. s. 102--118.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Návrh bioreaktora na produkciu kyseliny jablčnej
Jurčiová, Kristína -- Ačai, Pavel
Návrh bioreaktora na produkciu kyseliny jablčnej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh biotechnologickej výroby lipázy
Chomjaková, Daniela -- Antošová, Monika
Návrh biotechnologickej výroby lipázy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotky
Krekulová, Martina -- Haydary, Juma
Návrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh membránového modulu na hemodialýzu
Beňová, Frederika -- Stopka, Ján
Návrh membránového modulu na hemodialýzu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3
Véghová, Lenka -- Variny, Miroslav
Návrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh reaktora a separačných jednotiek na výrobu butyl esteru kyseliny octovej
Chmúrny, Rastislav -- Labovská, Zuzana
Návrh reaktora a separačných jednotiek na výrobu butyl esteru kyseliny octovej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh technológie na výrobu formaldehydu
Lukovicsová, Lilla -- Labovský, Juraj
Návrh technológie na výrobu formaldehydu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh technológie úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruh
Gergelyová, Kitty -- Zakhar, Ronald
Návrh technológie úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruh. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mlieka
Myšiak, Juraj -- Janošovský, Ján
Návrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mlieka. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh výroby kyseliny R-mandľovej
Šinský, Pavol -- Antošová, Monika
Návrh výroby kyseliny R-mandľovej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
NMR study of extraction of butyric acid by ionic liquid
Liptaj, Tibor -- Marták, Ján -- Schlosser, Štefan
NMR study of extraction of butyric acid by ionic liquid. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 55. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Novel methodology of combined process hazard and energy efficiency analysis in chemical industry
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Labovská, Zuzana -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Novel methodology of combined process hazard and energy efficiency analysis in chemical industry. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 81. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel -- Antálková, Veronika -- Lehotová, Veronika
Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka. In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 151--153. ISBN 978-80-552-1978-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou
Zembjaková, Ivana -- Derco, Ján
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Odstraňovanie fosforu z kalových a vyčistených odpadových vôd
Guzikiewiczová, Eva -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie fosforu z kalových a vyčistených odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Odstraňovanie sulfánu v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesov
Božoňová, Michaela -- Hutňan, Miroslav
Odstraňovanie sulfánu v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu
Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Valičková, Mária -- Vrabeľ, Martin -- Čižmárová, Oľga
Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu. Vodní hospodářství :, 69. s. 6--9.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd
Karlovská, Ines -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Opätovné získavanie fosforu z čistiarenských kalov a odpadových vôd v ČOV
Drtil, Miloslav -- Kecskésová, Stanislava
Opätovné získavanie fosforu z čistiarenských kalov a odpadových vôd v ČOV. Vodohospodársky spravodajca :, 62. s. 13--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV
Kúdela, Pavol -- Drtil, Miloslav
Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne
Čapliarová, Terézia -- Janošovský, Ján
Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimisation of heavy residue hydrocracking based on temperature control system upgrade
Bartoš, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj
Optimisation of heavy residue hydrocracking based on temperature control system upgrade. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 211. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optimisation of reactive distillation column for 2-phenylethyl acetate production
Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana -- Markoš, Jozef
Optimisation of reactive distillation column for 2-phenylethyl acetate production. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 211. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Ozonizácia ako spôsob dočisťovania odpadových vôd s obsahom farmaceutík
Sameliaková, Zuzana -- Bodík, Igor
Ozonizácia ako spôsob dočisťovania odpadových vôd s obsahom farmaceutík. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Performance of catalysts with different nature in model tar component decomposition
Šupa, Ivan -- Dénesová, Karin -- Ťapuš, Jozef -- Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Steltenpohl, Pavol
Performance of catalysts with different nature in model tar component decomposition. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 227. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Photochemical study of iron(II) clathrochelates
Šípoš, Rastislav -- Vershinin, M. A. -- Račeková, Barbora -- Gramblička, Michal -- Burdukov, A. B.
Photochemical study of iron(II) clathrochelates. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 99. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Photo-Reduction of CO2 by VIS Light on Polythiophene-ZSM-5 Zeolite Hybrid Photo-Catalyst
Kianička, Jana -- Čík, Gabriel -- Šeršeň, František -- Špánik, Ivan -- Sokolík, Robert -- Filo, Juraj
Photo-Reduction of CO2 by VIS Light on Polythiophene-ZSM-5 Zeolite Hybrid Photo-Catalyst. Molecules, 24. s. 5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Porovnanie procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení odpadových vôd
Riadnykh, Kateryna -- Derco, Ján
Porovnanie procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení odpadových vôd. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadla
Erteľová, Katarína -- Steltenpohl, Pavol
Porovnanie rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadla. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Potential biogas use in dairy industry for milk drying
Janošovský, Ján -- Kačmárová, Adriána -- Marková, Eva
Potential biogas use in dairy industry for milk drying. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Potential of tire pyrolysis char as tar-cracking catalyst in solid waste and biomass gasification
Husár, Jakub -- Haydary, Juma -- Šuhaj, Patrik -- Steltenpohl, Pavol
Potential of tire pyrolysis char as tar-cracking catalyst in solid waste and biomass gasification. Chemical Papers, 73. s. 2091--2101.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Použitie vyčistených odpadových vôd a kalov pre poľnohospodárske účely
Miklovičová, Katarína -- Bodík, Igor
Použitie vyčistených odpadových vôd a kalov pre poľnohospodárske účely. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Processing of phenylacetic acid by electrodialysis and bipolar electrodialysis after bioproduction
Fehér, Jakub -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Processing of phenylacetic acid by electrodialysis and bipolar electrodialysis after bioproduction. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 63. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Produkcia kyseliny listovej
Kováčová, Katarína -- Vaňková, Katarína
Produkcia kyseliny listovej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Purification of recombinant erythropoietin by hydrophobic interaction chromatography
Molnár, Tomáš -- Sinton, E. -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Purification of recombinant erythropoietin by hydrophobic interaction chromatography. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 64. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Rastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?
Rutzká, Helena -- Bodík, Igor
Rastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Reducing of Energy Consumption in Black Liquor Evaporation Train by Modifying the Organic Fraction therein.
Podhradská, Simona -- Timár, Pavel
Reducing of Energy Consumption in Black Liquor Evaporation Train by Modifying the Organic Fraction therein. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Regenerácie extrakčného rozpúšťadla používaného pri extrakčnej destilácii
Cagáňová, Ivana -- Steltenpohl, Pavol
Regenerácie extrakčného rozpúšťadla používaného pri extrakčnej destilácii. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Regeneration of ionic liquid used for the separation of azeotropic ethanol - water system
Bunevska, Tanja -- Graczová, Elena
Regeneration of ionic liquid used for the separation of azeotropic ethanol - water system. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Relevance of mathematical model selection for process hazards identification
Kačmárová, Adriána -- Janošovský, Ján -- Labovská, Zuzana -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Relevance of mathematical model selection for process hazards identification. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 203. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Removal of pesticide lindane by means of oxidation processes
Čižmárová, Oľga -- Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Tonhajzerová, Martina
Removal of pesticide lindane by means of oxidation processes. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 190. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Removal of selected organochlorine compounds byozone-based processes
Derco, Ján -- Horváthová, Mária -- Urminská, Barbora -- Čižmárová, Oľga -- Zakhar, Ronald
Removal of selected organochlorine compounds byozone-based processes. Beau Bassin, Maurícius,: Lambert Academic Publishing, 2019. 77 s. ISBN 978-613-9-47454-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Residue hydrocracking temperature control system upgrade – from design to industrial application
Bartoš, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Residue hydrocracking temperature control system upgrade – from design to industrial application. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Retention mechanisms of particles in sterile filtration membranes
Helling, Alexander -- Polakovič, Milan
Retention mechanisms of particles in sterile filtration membranes. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezistencia voči triklozánu u baktérií v stabilizovanom kale
Bírošová, Lucia -- Lépesová, Kristína -- Kurtulík, Martin -- Mackuľak, Tomáš
Rezistencia voči triklozánu u baktérií v stabilizovanom kale. In Endocrine regulations. 2019, s. 20.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Rozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpadu
Dénesová, Karin -- Haydary, Juma
Rozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpadu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Separácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny
Vavrušová, Monika -- Graczová, Elena
Separácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Separácia kyseliny mliečnej z fermentačného média
Jajcaiová, Lenka -- Ačai, Pavel
Separácia kyseliny mliečnej z fermentačného média. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou
Tkáčová, Kristína -- Steltenpohl, Pavol
Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Separácia 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu z pribudliny
Agócs, Arnold -- Báleš, Vladimír
Separácia 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu z pribudliny. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Simulation of desorption process of 2-phenyl ethanol from fixed bed adsorption collumn using Maxwell-Stefan theory
Kando, Róbert -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Simulation of desorption process of 2-phenyl ethanol from fixed bed adsorption collumn using Maxwell-Stefan theory. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 175. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Software approach to simulation-based hazard identification of complex industrial processes
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Software approach to simulation-based hazard identification of complex industrial processes. Computers and Chemical Engineering, 122. s. 66--79.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Spracovanie externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii čistiarenského kalu
Hrnková, Lucia -- Hutňan, Miroslav
Spracovanie externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii čistiarenského kalu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázy
Béreš, Matúš -- Haydary, Juma
Stanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Strategies of chromatographic purification of recombinant human erythropoietin
Polakovič, Milan -- Adamíková, Jana -- Antošová, Monika
Strategies of chromatographic purification of recombinant human erythropoietin. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 146. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Strategies of chromatographic purification of recombinant human erythropoietin
Adamíková, Jana -- Molnár, Tomáš -- Kurák, Tomáš -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Strategies of chromatographic purification of recombinant human erythropoietin. In Trends and prospects of med/pharma biotechnologies in Europe, towards strengthening regional cooperation including CEE countriess. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019, ISBN 978-80-8105-996-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Studies on sulfur recovery plant performance using Aspen HYSYS sulsim simulations
Nagamalleswara, Rao. K -- Haydary, Juma
Studies on sulfur recovery plant performance using Aspen HYSYS sulsim simulations. Petroleum and Coal :, 61. s. 292--305.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Štúdium možností anaeróbnej stabilizácie kalu z ČOV na spracovanie vôd z automobilového priemyslu
Jankejech, Peter -- Hutňan, Miroslav
Štúdium možností anaeróbnej stabilizácie kalu z ČOV na spracovanie vôd z automobilového priemyslu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Techno-economic study on the fuel gas replacement by the water steam in the aromatics-rich stream splitting process
Variny, Miroslav -- Jediná, Dominika -- Illés, Peter -- Mierka, Otto -- Dudáš, Jozef
Techno-economic study on the fuel gas replacement by the water steam in the aromatics-rich stream splitting process. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 89. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Technológia výroby lovastatínu
Rupčíková, Veronika -- Illeová, Viera
Technológia výroby lovastatínu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tests of biogas potential as effective tool for anaerobic digestion processes evaluation
Arcieri, Tommaso -- Hutňan, Miroslav
Tests of biogas potential as effective tool for anaerobic digestion processes evaluation. Záverečná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The influence of maize waste pretreatment conditions to increase the biogas production
Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav -- Gróf, Nikolas -- Hencelová, Kristína
The influence of maize waste pretreatment conditions to increase the biogas production. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 114. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Use of ozonation and adsorptive ozonation for the industrial wastewater treatment
Urminská, Barbora -- Derco, Ján -- Bony, Silvie -- Devaux, Alain -- Šimkovič, Karol -- Čižmárová, Oľga
Use of ozonation and adsorptive ozonation for the industrial wastewater treatment. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 77. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Use of Paulownia sp. leaves for the biogas production
Ivanová, Lucia -- Rutzká, Helena -- Bodík, Igor
Use of Paulownia sp. leaves for the biogas production. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 115. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie
Paulíková, Michaela -- Zakhar, Ronald
Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv reakčných podmienok na zloženie splodín pri rozklade produktov splynovania odpadných materiálov
Ťapuš, Jozef -- Steltenpohl, Pavol
Vplyv reakčných podmienok na zloženie splodín pri rozklade produktov splynovania odpadných materiálov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv voľby matematického modelu na výsledky identifikácie procesného nebezpečenstva
Kačmárová, Adriána -- Janošovský, Ján
Vplyv voľby matematického modelu na výsledky identifikácie procesného nebezpečenstva. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv vybraných nanomateriálov na ľudské zdravie
Majerová, Michaela -- Mackuľak, Tomáš
Vplyv vybraných nanomateriálov na ľudské zdravie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv vybraných nanomateriálov na životné prostredie
Števuľová, Renáta -- Mackuľak, Tomáš
Vplyv vybraných nanomateriálov na životné prostredie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výber adsorbentov na separáciu zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu a ich adsorpčné správanie
Ostrihoňová, Marta -- Gramblička, Michal
Výber adsorbentov na separáciu zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu a ich adsorpčné správanie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výpočet anaeróbnej stabilizácie kalov na ČOV s dávkovaním externých organických substrátov
Žulkovský, Ján -- Drtil, Miloslav
Výpočet anaeróbnej stabilizácie kalov na ČOV s dávkovaním externých organických substrátov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výroba keratínového hydrolyzátu z odpadných vlasov
Rejzeková, Helena -- Gramblička, Michal
Výroba keratínového hydrolyzátu z odpadných vlasov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výroba kyseliny citrónovej
Domaniža, Juraj -- Illeová, Viera
Výroba kyseliny citrónovej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v celulózo-papierenskom priemysle ozónom
Paprčiaková, Veronika -- Derco, Ján
Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v celulózo-papierenskom priemysle ozónom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v odpadových vodách celulózo-papierenskom priemysle procesom adsorpcie
Šoltýsová, Nikola -- Derco, Ján
Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v odpadových vodách celulózo-papierenskom priemysle procesom adsorpcie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využiteľnosť červov pri odstraňovaní polystyrénového typu odpadu
Paškevič, Jakub -- Mackuľak, Tomáš
Využiteľnosť červov pri odstraňovaní polystyrénového typu odpadu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Water Management in Vietnam - Problems and Solutions
Nguyen Thi, Tuoi -- Drtil, Miloslav
Water Management in Vietnam - Problems and Solutions. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zakoncentrovanie čpavkovej vody v destilačnej kolóne
Compeľová, Kristína -- Labovská, Zuzana
Zakoncentrovanie čpavkovej vody v destilačnej kolóne. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zaťaženie odpadových vôd farmaceutikami a ich vplyv na bakteriálnu rezistenciu
Bírošová, Lucia -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Zaťaženie odpadových vôd farmaceutikami a ich vplyv na bakteriálnu rezistenciu. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 7. ISBN 978-80-972752-5-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zeolite and biochar as sorption material for post-treatment of pharmaceuticals from wastewater
Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Bodík, Igor
Zeolite and biochar as sorption material for post-treatment of pharmaceuticals from wastewater. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, s. 55--56. ISBN 978-1-9993071-2-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zhodnotenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Nové Mesto nad Váhom a návrh na jej zlepšenie
Vavro, Martin -- Hutňan, Miroslav
Zhodnotenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Nové Mesto nad Váhom a návrh na jej zlepšenie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti