Sep 19, 2019   8:27 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

KRIŽAN, D. -- BAKOŠOVÁ, M. Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd. Bachelor thesis. 2019.

Original name: Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd
English name: Modelling and Control of a Cascade of Biochemical Reactors for the Removal of Organic Pollutants from Waste Water
Czech name:
Written by (author): Bc. Darko Križan
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Department: Department of Information Engineering and Process Control
Kind of publication: final thesis
University: -
Type of work: Bachelor thesis
Place of publishing:
Year of publication: 2019
Number of pages:
Original language: Slovak
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: slovak: bioreactor, regulátor, modeling, bioreaktor, identification, čistenie odpadových vôd, riadenie, controller, identifikácia, modelovanie, waste water treatment, control
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Bc. Darko Križan
Last change: 06/22/2019 22:22 (Data import from library)