20. 11. 2019  13:35 Félix
Akademický informační systém

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MESIAR, R. -- KOLESÁROVÁ, A. On a construction of fuzzy implication functions. In The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019. Rzesów, Poľsko: Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, s. 15--16. ISBN 978-83-7996-680-6.

Originální název: On a construction of fuzzy implication functions
Slovenský název:
Autor: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (50%)
prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc. (50%)
Pracoviště: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Oddelenie matematiky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019
Podnázev:
Od strany: 15
Do strany: 16
Počet stran: 2
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Poslední změna: 27.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019. Rzesów, Poľsko: Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. ISBN 978-83-7996-680-6.

Originální název: The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-83-7996-680-6
Nakladatel: Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Místo vydání: Rzesów, Poľsko
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 27.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)