26. 1. 2020  13:45 Tamara
Akademický informačný systém

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MESIAR, R. -- KOLESÁROVÁ, A. On a construction of fuzzy implication functions. In The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019. Rzesów, Poľsko: Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, s. 15--16. ISBN 978-83-7996-680-6.

Originálny názov: On a construction of fuzzy implication functions
Slovenský názov:
Autor: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (50%)
prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc. (50%)
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Oddelenie matematiky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019
Podnázov:
Od strany: 15
Do strany: 16
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019. Rzesów, Poľsko: Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. ISBN 978-83-7996-680-6.

Originálny názov: The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-83-7996-680-6
Vydavateľ: Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Miesto vydania: Rzesów, Poľsko
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)