23. 10. 2019  10:26 Alojza
Akademický informační systém

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VALERO, C E. -- PAULEN, R. Effective Recursive Set-membership State Estimation for Robust Linear MPC. In 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019, s. 486.

Originální název: Effective Recursive Set-membership State Estimation for Robust Linear MPC
Slovenský název:
Autor: Carlos E. Valero (50%)
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (50%)
Pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS
Podnázev:
Od strany: 486
Do strany: 486
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Poslední změna: 27.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019.

Originální název: 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání: Elsevier, 2019
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 27.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)