26. 10. 2020  14:50 Demeter
Akademický informačný systém

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VALERO, C E. -- PAULEN, R. Effective Recursive Set-membership State Estimation for Robust Linear MPC. In 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019, s. 486.

Originálny názov:
Effective Recursive Set-membership State Estimation for Robust Linear MPC
Slovenský názov:
Autor: Carlos E. Valero (50%)
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (50%)
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS
Podnázov:
Od strany:
486
Do strany:
486
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná zmena:
27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019.

Originálny názov:
12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Elsevier, 2019
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)