21. 10. 2019  22:42 Uršuľa
Akademický informační systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 87

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
A Convenient Synthetic Route towards 3,5-Bis(hydroxymethyl)pyrrolizidines: Stereoselective Synthesis of Unnatural (-)-Hyacinthacine B-2
Malatinský, Tomáš -- Otočková, Barbora -- Dikošová, Lívia -- Fischer, Róbert
A Convenient Synthetic Route towards 3,5-Bis(hydroxymethyl)pyrrolizidines: Stereoselective Synthesis of Unnatural (-)-Hyacinthacine B-2. Chemistry Select, 4. s. 4233--4237.
články v časopisech2019Podrobnosti
Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom
Zakhar, Ronald -- Zembjaková, Ivana -- Hudec, Pavol -- Čacho, František -- Derco, Ján -- Urminská, Barbora
Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 28--37. ISBN 978-80-8208-013-4.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Analýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie laničníkového oleja
Sluvková, Zuzana -- Daučík, Pavol
Analýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie laničníkového oleja. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Antibacterial biocompatible electrospun nanofibres based on PCL and erythromycine functionalized halloysite nanotubes
Olejníková, Petra -- Khunová, Viera -- Špitálsky, Zdenko -- Kováčová, Mária -- Berkeš, Dušan -- Ghosal, Kajal
Antibacterial biocompatible electrospun nanofibres based on PCL and erythromycine functionalized halloysite nanotubes. In Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko. Kerkrade, Holandsko,: Brightlands Chemelot Campus, 2019, s. 59.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Aplikácie nových metodík v organickej syntéze
Lopatka, Pavol -- Gracza, Tibor
Aplikácie nových metodík v organickej syntéze. Disertační práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Basic inorganic compounds as components for deacidification and preservation of cellulosic materials
Jurišová, Jana -- Králik, Milan -- Danielik, Vladimír -- Vizárová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Tiňo, Radko
Basic inorganic compounds as components for deacidification and preservation of cellulosic materials. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 125--126.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Berkeleylaktón A a pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita
Scherhaufer, David -- Caletková, Oľga
Berkeleylaktón A a pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Catalytic features of aging and preservation of cellulosic materials
Vizárová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Tiňo, Radko -- Králik, Milan -- Gašparovičová, Dana -- Horváth, Blažej
Catalytic features of aging and preservation of cellulosic materials. In EuropaCat 2019 - 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without Borders", 18.-23.8.2019, 18.-23.8.2019, Aachen, Nemecko: Book of Abstracts elektronický zdroj. 1. vyd. Frankfurt am Main, Nemecko,: DECHEMA, 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Combined DFT and EPR study of newly synthesized TEMPO/PROXYL-derived bis(amide) compounds
Malček, Michal -- Bučinský, Lukáš -- Nitrayová, Dária -- Szolcsányi, Peter -- Brezová, Vlasta
Combined DFT and EPR study of newly synthesized TEMPO/PROXYL-derived bis(amide) compounds. In XIth International Workshop on EPR (ESR) in Biology and Medicine. EPR Society, 2019: 2019, s. 90.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Constraint analogs of arylceramide HPA-12
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Berkeš, Dušan
Constraint analogs of arylceramide HPA-12. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 176.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Continuous-flow Synthesis of Aryl Aldehydes by Pd-catalyzed Formylation of Aryl Bromides Using Carbon Monoxide and Hydrogen
Hone, Christopher A. -- Lopatka, Pavol -- Munday, Rachel -- O'Kearney-McMullan, Anne -- Kappe, Oliver C.
Continuous-flow Synthesis of Aryl Aldehydes by Pd-catalyzed Formylation of Aryl Bromides Using Carbon Monoxide and Hydrogen. ChemSusChem, 12. s. 326--337.
články v časopisech2019Podrobnosti
Cross-couplings of Nitro Compounds and Their Potential in the Synthesis of Natural Products
Detková, Katarína Ráchel -- Jakubec, Pavol
Cross-couplings of Nitro Compounds and Their Potential in the Synthesis of Natural Products. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction
Marčeková, Michaela -- Gerža, Peter -- Šoral, Michal -- Moncoľ, Ján -- Berkeš, Dušan -- Kolarovič, Andrej -- Jakubec, Pavol
Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction. Organic Letters, 21. s. 4580--4584.
články v časopisech2019Podrobnosti
DMSO metylácie heteroaromátov
Dráb, Ľuboš -- Szolcsányi, Peter
DMSO metylácie heteroaromátov. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study
Doháňošová, Jana -- Záborský, Ondrej -- Pavlik, Ján
Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 50. ISBN 978-80-86186-97-9.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
First Total Synthesis of Varioxiranol A
Lásiková, Angelika -- Doháňošová, Jana -- Štiblariková, Mária -- Parák, Martin -- Moncoľ, Ján -- Gracza, Tibor
First Total Synthesis of Varioxiranol A. Molecules, 24. s. 862.
články v časopisech2019Podrobnosti
Fractionation of Wheat Straw Catalyzed by Recyclable Terephthalic Acid
Hronec, Milan -- Fulajtárová, Katarína -- Klempová, Tatiana -- Čertík, Milan
Fractionation of Wheat Straw Catalyzed by Recyclable Terephthalic Acid. Chemistry Select, 4. s. 6060--6065.
články v časopisech2019Podrobnosti
Hetero-Michaelova adícia v syntéze biologicky účinných látok.
Ferko, Branislav -- Berkeš, Dušan
Hetero-Michaelova adícia v syntéze biologicky účinných látok. Disertační práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Hydrogenation of 4-chloronitrobenzenes over palladium and platinum catalysts supported on beta zeolite and -alumina
Králik, Milan -- Gašparovičová, Dana -- Turáková, Mária -- vallušová, zuzana -- Balko, Jozef -- Major, Peter -- Kučera, Milan -- Puliš, Pavel -- Milkovič, Ondrej
Hydrogenation of 4-chloronitrobenzenes over palladium and platinum catalysts supported on beta zeolite and -alumina. Chemical Papers, 73. s. 397--414.
články v časopisech2019Podrobnosti
Chemoenzymatická syntéza bioaktívnych glykofenolík
Kis, Peter -- Mastihubová, Mária
Chemoenzymatická syntéza bioaktívnych glykofenolík. Disertační práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Chromatographic determination of products from the aged fibrous cellulosic materials
Hroboňová, Katarína -- Vizárová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Tiňo, Radko -- Králik, Milan
Chromatographic determination of products from the aged fibrous cellulosic materials. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 68.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Identifikácia konglomerátnych solí Clopidogrelu
Boháčiková, Viktória -- Caletková, Oľga
Identifikácia konglomerátnych solí Clopidogrelu. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Indolylglycines Backbones in the Synthesis of Enantiopure 3,3-Spiroindolenines, Indolyl Tetracyclic Hemiaminals, and 3-Indolyl-maleimides Frameworks
Markus, Jozef -- Ferko, Branislav -- Berkeš, Dušan -- Moncoľ, Ján -- Lawson, Ata Martin -- Othman, Mohamed -- Daich, Adam
Indolylglycines Backbones in the Synthesis of Enantiopure 3,3-Spiroindolenines, Indolyl Tetracyclic Hemiaminals, and 3-Indolyl-maleimides Frameworks. European Journal of Organic Chemistry, s. 5662--5677.
články v časopisech2019Podrobnosti
Influence of Cu, La, Mn and Ce on textural, structural, acido-basic and catalytic properties of Co-Mg-Al Hydrotalcites in NSR-reaction
Hudec, Pavol -- Horňáček, Michal -- Jorík, Vladimír -- Kučera, Milan
Influence of Cu, La, Mn and Ce on textural, structural, acido-basic and catalytic properties of Co-Mg-Al Hydrotalcites in NSR-reaction. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of hydrotalcite preparation conditions on its physico-chemical properties
Mališová, Miroslava -- Horňáček, Michal -- Hudec, Pavol -- Mikulec, Jozef -- Jorík, Vladimír -- Hájeková, Elena
Influence of hydrotalcite preparation conditions on its physico-chemical properties. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 119--126.
články v časopisech2019Podrobnosti
Informácie o činnosti FEZA, IZA a INZA
Hudec, Pavol
Informácie o činnosti FEZA, IZA a INZA. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 5--10. ISBN 978-80-8208-013-4.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry
Godová, Nikoletta -- Horváth, Blažej
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia cyklohexanónu
Závada, Anton -- Gašparovičová, Dana
Katalytická oxidácia cyklohexanónu. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia cyklopentanónu
Kajánek, Jakub -- Gašparovičová, Dana
Katalytická oxidácia cyklopentanónu. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia furfuralu
Jamborová, Patrícia -- Soták, Tomáš
Katalytická oxidácia furfuralu. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia propénu oxidom dusným
Kubela, Samuel -- Horváth, Blažej
Katalytická oxidácia propénu oxidom dusným. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze
Rejda, Erik -- Horváth, Blažej
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru
Madacki, Igor -- Soták, Tomáš
Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Katalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónov
Štrpka, Martin -- Gašparovičová, Dana
Katalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónov. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia diastereomérnych solí α-aminokyselín
Farkašová, Natália -- Jakubec, Pavol
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia diastereomérnych solí α-aminokyselín. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Možnosti regenerácie klinoptilolitu ako katalyzátora pri katalytickej pyrolýze plastov
Vasilkovová, Božena -- Česáková, Jana -- Hájeková, Elena -- Hudec, Pavol
Možnosti regenerácie klinoptilolitu ako katalyzátora pri katalytickej pyrolýze plastov. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 38--45. ISBN 978-80-8208-013-4.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Oxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Paulovičová, Patrícia -- Soták, Tomáš
Oxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Oxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza hemerocallisaminu I.
Jančiová, Eva -- Caletková, Oľga
Oxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza hemerocallisaminu I. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Photocatalytic Reductive Formation of alpha-Tertiary Ethers from Ketals
Rossolini, Thomas -- Ferko, Branislav -- Dixon, Darren J.
Photocatalytic Reductive Formation of alpha-Tertiary Ethers from Ketals. Organic Letters, 21. s. 6668--6673.
články v časopisech2019Podrobnosti
Praktické príklady z organickej chémie - 1. časť
Caletková, Oľga -- Jakubec, Pavol -- Koreňová, Anna -- Lásiková, Angelika -- Szolcsányi, Peter -- Šafař, Peter
Praktické príklady z organickej chémie - 1. časť. Bratislava,: FCHPT STU, Slovenská chemická knižnica, 2019. 123 s. ISBN 978-80-89597-98-7.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2019Podrobnosti
Praktické využitie stereoselektivity v heterogénnych reverzibilných chemických reakciách
Kyselicová, Andrea -- Jakubec, Pavol
Praktické využitie stereoselektivity v heterogénnych reverzibilných chemických reakciách. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Safková, Ľubomíra -- Hudec, Pavol
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Preparation and characterization of ni-usy/gama-alumina extrudate catalysts for hydroisomerization of refined depolymerizates
Hudec, Pavol -- Horňáček, Michal -- Jorík, Vladimír -- Kučera, Milan
Preparation and characterization of ni-usy/gama-alumina extrudate catalysts for hydroisomerization of refined depolymerizates. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov typu ZSM-5
Mikolaj, Pavol -- Horňáček, Michal
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov typu ZSM-5. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov ZSM-5
Horňáček, Michal -- Mikolaj, Pavol -- Jorík, Vladimír -- Hudec, Pavol
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov ZSM-5. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 51--59. ISBN 978-80-8208-013-4.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Príprava analcímu hydrotermálnym spôsobom
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Jurišová, Jana -- Hudec, Pavol
Príprava analcímu hydrotermálnym spôsobom. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 71--82. ISBN 978-80-8208-013-4.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Príprava aromatických uhľovodíkov pomocou dehydroaromatizácie metánu na hybridných katalyzátoroch
Fukasová, Veronika -- Horňáček, Michal
Príprava aromatických uhľovodíkov pomocou dehydroaromatizácie metánu na hybridných katalyzátoroch. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Magyarová, Zuzana -- Soták, Tomáš
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Príprava fenylazopyridín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy
Orvoš, Jakub -- Fischer, Róbert
Príprava fenylazopyridín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri príprave bionafty pomocou transesterifikácie
Mališová, Miroslava -- Horňáček, Michal -- Hudec, Pavol -- Mikulec, Jozef -- Jorík, Vladimír -- Hájeková, Elena
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri príprave bionafty pomocou transesterifikácie. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 61--70. ISBN 978-80-8208-013-4.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie
Mališová, Miroslava -- Horňáček, Michal
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Príprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze berkeleylaktónu A.
Janíková, Barbora -- Caletková, Oľga
Príprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze berkeleylaktónu A. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Processing of plastic depolymerizates by heterogeneous catalysis
Hric, L -- Wenchich, Š. -- Végh, Z. -- Muntágová, Ľubica -- Kučera, M. -- Kevický, G. -- Hudec, Pavol
Processing of plastic depolymerizates by heterogeneous catalysis. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Rastlinné alkaloidy – inšpirácia pre syntézu bioaktívnych molekúl
Olejníková, Petra -- Šafař, Peter -- Víglaš, Ján -- Pagáč, Tomáš -- Ježíková, Zuzana -- Marchalín, Štefan
Rastlinné alkaloidy – inšpirácia pre syntézu bioaktívnych molekúl. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 21. ISBN 978-80-972752-5-9.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Reactivity of calcium carbonate prepared from flue gas desulfurization gypsum
Jurišová, Jana -- Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Králik, Milan -- Foltinovič, Tomáš
Reactivity of calcium carbonate prepared from flue gas desulfurization gypsum. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 14--21.
články v časopisech2019Podrobnosti
Recyklácia plastov použitím dvojstupňového reakčného systému
Česáková, Jana -- Vasilkovová, Božena
Recyklácia plastov použitím dvojstupňového reakčného systému. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Redox-Active Organorutheniunn(II)- and Organoosmium(II)-Copper(II) Complexes, with an Amidrazone-Morpholine Hybrid and [(CuCl2)-Cl-I](-) as Counteranion and Their Antiproliferative Activity
Ohui, Kateryna -- Babak, Maria V. -- Darvasiová, Denisa -- Roller, Alexander -- Végh, Daniel -- Rapta, Peter -- Guan, Grace Rui Shi -- Ou, Yi Hsuan -- Pastorin, Giorgia -- Arion, Vladimir B.
Redox-Active Organorutheniunn(II)- and Organoosmium(II)-Copper(II) Complexes, with an Amidrazone-Morpholine Hybrid and [(CuCl2)-Cl-I](-) as Counteranion and Their Antiproliferative Activity. Organometallics, 38. s. 2307--2318.
články v časopisech2019Podrobnosti
Relation between the reactivity and surface area of gypsum
Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Králik, Milan -- Baďurová, Bronislava -- Gabčová, Jana -- Jurišová, Jana -- Foltinovič, Tomáš
Relation between the reactivity and surface area of gypsum. Journal of Molecular Liquids, 283. s. 763--771.
články v časopisech2019Podrobnosti
Reologické hodnotenie asfaltov po extrakcii z kameniva
Daučík, Pavol -- Sluvková, Zuzana -- Hadvinová, Marcela -- Hájeková, Elena
Reologické hodnotenie asfaltov po extrakcii z kameniva. Strojárstvo - Strojírenství, 23. s. 82--83.
články v časopisech2019Podrobnosti
Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Pavlíková, Lucia -- Cagala, Martin -- Šereš, Mário -- Šafař, Peter -- Marchalín, Štefan -- Ďurišová, Kamila -- Boháčová, Viera -- Sulová, Zdena -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Olejníková, Petra
Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression. Molecules, 24. s. 11.
články v časopisech2019Podrobnosti
Sledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatinách pri pyrolýze kvapalných uhľovodíkov
Červenský, Janko -- Hájeková, Elena
Sledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatinách pri pyrolýze kvapalných uhľovodíkov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Stereodivergent synthesis of cyclic gamma-aminobutyric acid - GABA analogues
Ďuriš, Andrej -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol
Stereodivergent synthesis of cyclic gamma-aminobutyric acid - GABA analogues. Tetrahedron Letters :, 60. s. 480--484.
články v časopisech2019Podrobnosti
Stereoselective synthesis driven by crystallization
Jakubec, Pavol -- Caletková, Oľga -- Berkeš, Dušan
Stereoselective synthesis driven by crystallization. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 95--96.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie.
Marčeková, Michaela -- Jakubec, Pavol
Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Stereoselektívna syntéza pyrolizidínových alkaloidov hyacintacínov
Otočková, Barbora -- Fischer, Róbert
Stereoselektívna syntéza pyrolizidínových alkaloidov hyacintacínov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových alkaloidov.
Šafař, Peter
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových alkaloidov. Habilitační práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Structure of aminobenzoselenodiazoles
Lokaj, Ján -- Moncoľ, Ján -- Milata, Viktor
Structure of aminobenzoselenodiazoles. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 184--185.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Syntetická štúdia prírodnej látky Munduserón
Schenková, Tereza -- Koóš, Peter
Syntetická štúdia prírodnej látky Munduserón. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Syntéza a vlastnosti analógov filbertonu
Dendys, Michal -- Szolcsányi, Peter
Syntéza a vlastnosti analógov filbertonu. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov fluórsubstituovaných benzoových kyselín ako foto- a elektroaktívne látky a potenciálne biologicky aktívne zlúčeniny
Oroszlányová, Enikő -- Végh, Daniel
Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov fluórsubstituovaných benzoových kyselín ako foto- a elektroaktívne látky a potenciálne biologicky aktívne zlúčeniny. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Syntéza a syntetické využitie N-pentafluórfenyl-5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklov a potencionálne biologicky aktívnych zlúčenín
Šofranko, Jakub -- Végh, Daniel
Syntéza a syntetické využitie N-pentafluórfenyl-5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklov a potencionálne biologicky aktívnych zlúčenín. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Syntéza, charakterizácia a vlastnosti potenciálnych inhibítorov α-manozidázy II
Zajičková, Mária -- Koóš, Miroslav
Syntéza, charakterizácia a vlastnosti potenciálnych inhibítorov α-manozidázy II. Disertační práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Syntéza 5-nesubstituovaných 4-hydroxyizoxazolidínov intramolekulovými cyklizáciami 2-bróm-3-(hydroxyamino)propán-1-olov
Ševeček, Ivan -- Záborský, Ondrej
Syntéza 5-nesubstituovaných 4-hydroxyizoxazolidínov intramolekulovými cyklizáciami 2-bróm-3-(hydroxyamino)propán-1-olov. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Synthesis and Anticancer Activity of Novel 9-O-Substituted Berberine Derivatives
Milata, Viktor -- Švédová, Alexandra -- Barbieriková, Zuzana -- Holúbková, Eva -- Čipáková, Ingrid -- Cholujová, Dana -- Jakubíková, Jana -- Pánik, Miroslav -- Jantová, Soňa -- Brezová, Vlasta -- Čipák, Ľuboš
Synthesis and Anticancer Activity of Novel 9-O-Substituted Berberine Derivatives. International Journal of Molecular Sciences, 20. s. 2169.
články v časopisech2019Podrobnosti
Štúdium katalyzovanej kondenzácie etanolu s acetaldehydom
Lejková, Dagmara -- Horváth, Blažej
Štúdium katalyzovanej kondenzácie etanolu s acetaldehydom. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS
Kurčová, Petra -- Kaszonyi, Alexander
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
TEMPO/PROXYL-derived bis(amide) monomers and dimers. Theory vs. Experiment
Malček, Michal -- Bučinský, Lukáš -- Nitrayová, Dária -- Szolcsányi, Peter -- Brezová, Vlasta
TEMPO/PROXYL-derived bis(amide) monomers and dimers. Theory vs. Experiment. In XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava. Bratislava,: SCHK FCHPT STU, 2019, ISBN 978-80-8208-020-2.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Terephthalic acid from waste PET: An efficient and reusable catalyst for xylose conversion into furfural
Hronec, Milan -- Fulajtárová, Katarína
Terephthalic acid from waste PET: An efficient and reusable catalyst for xylose conversion into furfural. Catalysis Today, 324. s. 27--32.
články v časopisech2019Podrobnosti
The influence of porosity on the release of water from perlite glass by thermal treatment
Varga, Peter -- Uhlík, Peter -- Lexa, Jaroslav -- Šurka, Juraj -- Bizovská, Valéria -- Hudec, Pavol -- Pálková, Helena
The influence of porosity on the release of water from perlite glass by thermal treatment. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly :, 150. s. 1025--1040.
články v časopisech2019Podrobnosti
Total Synthesis of Berkeleylactone A
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Formica, Michele -- Veselý, Sebastián -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Olejníková, Petra -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol -- Dixon, Darren J. -- Caletková, Oľga
Total Synthesis of Berkeleylactone A. Journal of Organic Chemistry, 84. s. 7159--7165.
články v časopisech2019Podrobnosti
Total Synthesis of Berkeleylactone A
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Formica, Michele -- Veselý, Sebastián -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Olejníková, Petra -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol -- Dixon, Darren J. -- Caletková, Oľga
Total Synthesis of Berkeleylactone A. Journal of Organic Chemistry, 84. s. 7159--7165.
články v časopisech2019Podrobnosti
Totálna syntéza prírodnej látky heterokornolu B
Vyskočil, Tomáš -- Markovič, Martin
Totálna syntéza prírodnej látky heterokornolu B. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Totálna syntéza prírodných 1,3-dihydroizobenzofuránov
Bartošová, Jana -- Koóš, Peter
Totálna syntéza prírodných 1,3-dihydroizobenzofuránov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Two related thienoquinolizidines and their crystal, molecular structure and electronic properties
Sivý, Július -- Marchalín, Štefan -- Šafař, Peter
Two related thienoquinolizidines and their crystal, molecular structure and electronic properties. Journal of Chemical Crystallography, 49. s. 174--180.
články v časopisech2019Podrobnosti
Vplyv zeolitov na veľkosť peliet mikroskopickej vláknitej huby druhu Aspergilus niger
Nosalj, Sanja -- Šimonovičová, Alexandra -- Jesenák, Karol -- Hudec, Pavol
Vplyv zeolitov na veľkosť peliet mikroskopickej vláknitej huby druhu Aspergilus niger. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 83--88. ISBN 978-80-8208-013-4.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Využitie variabilných syntetických blokov v syntéze prírodných látok a ich analógov
Parák, Martin -- Lásiková, Angelika
Využitie variabilných syntetických blokov v syntéze prírodných látok a ich analógov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov v syntéze izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami
Sahulčík, Michal -- Fischer, Róbert
Využitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov v syntéze izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti